Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on suomalainen asunto-osakeyhtiön kaltainen rakennusten omistamiseen erikoistunut yhtiömuoto. Rakennuksissa on tyypillisesti liikehuoneistoja.

Määritelmä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on sellainen osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta (tai sen osaa) ja jonka kukin osakeryhmä oikeuttaa hallitsemaan tiettyä osakehuoneistoa. Osakehuoneisto tarkoittaa joko varsinaista huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. Lisäksi vaaditaan, että keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ei ole asunto-osakeyhtiö.[1][2]

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmä eroaa asunto-osakeyhtiöstä ainoastaan siten, että huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolta ei ole määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.[2] Rakennusten pinta-alan käyttötarkoitus on asunto-osakeyhtiöissä rajoitettu pääosin asumiseen, kun taas keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä sellaista rajoitusta ei ole.[3]

Keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ei voi olla osakkeita, joihin ei liity huoneiston hallintaoikeutta. Jos yhtiössä on sellaisia osakkeita, se ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.[2]

Osakehuoneistot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet (osakeryhmät) tuottavat oikeuden hallita tiettyä osakehuoneistoa. Yhtiöissä on tyypillisesti vain liikehuoneistoja. On olemassa myös ns. sekataloja, joissa on sekä liikehuoneistoja että jonkin verran asuntoja.[2]

Sovellettava laki

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö saa itse valita, sovelletaanko siihen asunto-osakeyhtiölakia, osakeyhtiölakia vai osittain molempia. Lähtökohtaisesti yhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, jollei laissa tai yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhtiöjärjestyksessä voi myös määrätä, että yhtiöön sovelletaan jotakin asunto-osakeyhtiölain säännöstä mutta muuten osakeyhtiölakia.[4]

Jos keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on perustettu ennen vuotta 1992 (perusilmoitus tehty ennen 1.1.1992), siihen sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia vain, jos tästä on määräys yhtiöjärjestyksessä.[5]

Yhtiön kiinteistö ja rakennus voivat sijaita Suomessa tai toisessa valtiossa. Jos yhtiö itse on rekisteröity Suomeen, sovelletaan siihen silti Suomen lakia.[2]

Toisin kuin asunto-osakeyhtiölaissa, osakeyhtiölaissa ei määrätä yhtiövastikkeista, osakkaan muutostyöoikeudesta, osakehuoneiston hallintaanotosta tai kunnossapitovastuusta. Jos yhtiöön halutaan soveltaa osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestykseen kannattaa ottaa määräykset soveltaa näihin kohtiin asunto-osakeyhtiölakia. Muuten yhtiö ei voisi periä vastiketta, yhtiön kunnossapitovastuu kattaisi sekä huoneistojen sisä- että ulkopuolet eikä osakas saisi tehdä huoneistossaan muutostöitä ilman yhtiön lupaa. Kunnossapitovastuusta voidaan yhtiöjärjestyksessä sopia omalla pykälällään, mikä on järkevää erityisesti silloin, kun huoneistojen käyttötarkoitus ja varustetaso ovat hyvin erilaisia.[2]

Kiinteistöosakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kiinteistöosakeyhtiö ei ole itsenäinen yhtiömuoto. Se toimii kuten mikä tahansa osakeyhtiö.[5]

Tavallisen ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ero näkyy mm. vuokratulojen käsittelyssä. Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö saa kiinteistön vuokratulot itse ja on niistä verovelvollinen. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeuttavat hallitsemaan tiettyä kiinteistön tai rakennuksen osaa. Siitä kertyvät vuokratulot ovat osakkeenomistajan tuloa.[6]

  1. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 (28 luku) finlex.fi. Viitattu 26.10.2022.
  2. a b c d e f Kuhanen, Petteri ym.: ”28 Lain soveltaminen kiinteistöosakeyhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön”, Asunto-osakeyhtiölaki. Kommentaari. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2010. ISBN 978-951-685-215-0.
  3. Minilex: Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön ero
  4. Kiinteistötarinan asuntokoulu: kiinteistöosakeyhtiö (Arkistoitu – Internet Archive)
  5. a b Omataloyhtiö.fi: Kiinteistöosakeyhtiöt
  6. Veronmaksajat.fi: Mitä eroa on keskinäisellä ja tavallisella kiinteistöosakeyhtiöllä? (Arkistoitu – Internet Archive)