Hukkaamiskielto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hukkaamiskielto on pakkokeino, jolla turvataan vastaisen maksuvelvollisuuden tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpano.[1] Se on pakkokeinolaissa vakuustakavarikkoa lievempi turvaamistoimi.

Pakkokeinolain mukaan, jos on olemassa vaara, että se jota on syytä epäillä rikoksesta tai se, joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai menettämään valtiolle rahamäärä, pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamista kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan, pakenemalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla, saadaan hänen omaisuuttaan panna hukkaamiskieltoon enintään määrä, joka oletettavasti vastaa tuomittavaa sakkoa, korvausta ja menettämisseuraamusta.

Hukkaamiskiellosta päättää tuomioistuin, yleensä käräjäoikeus. Se päättää vain hukkaamiskieltoon pantavan omaisuuden määrästä; omaisuuden johon toimenpide konkreettisesti kohdistuu, päättää ulosottomies, joka panee päätöksen täytäntöön.

Ennen syytteen vireilletuloa vaatimuksen omaisuuden panemisesta hukkaamiskieltoon voi tehdä tutkinnanjohtaja tai syyttäjä. Syytteen vireille tultua vaatimuksen voi tehdä syyttäjä ja itselleen tulevan korvauksen maksamisen turvaamiseksi asianomistaja.

Kiireellisessä tilanteessa tutkinnanjohtaja tai syyttäjä voi määrätä väliaikaisen hukkaamiskiellon, joka raukeaa, jos asiaa ei ole saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi viikon kuluessa määräyksestä.

Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto, kun sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus taikka muuten ei ole enää syytä pitää sitä voimassa. Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto myös, jollei syytettä nosteta neljän kuukauden kuluessa hukkaamiskieltoa koskevan määräyksen antamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää.

Tuomitessaan sakon, korvauksen tai menettämisseuraamuksen, jonka maksamisen vakuudeksi on määrätty hukkaamiskielto, tuomioistuimen on päätettävä, onko hukkaamiskielto pidettävä voimassa kunnes sakko, korvaus tai menetetyksi tuomittu rahamäärä on maksettu.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]