Historiarekisteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Historiarekisteri sisältää tiedot aluksen aikaisemmasta omistuksesta ja käytöstä.

Kansainvälinen terrorismi ja etenkin syyskuun 11. päivän tapahtumat vuonna 2001 vaikuttivat kansainvälisten merenkulkuun liittyvien sopimusten tarkistamiseen. Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) eli niin sanottuun SOLAS-yleissopimukseen hyväksyttiin joulukuussa 2001 pidetyssä diplomaattikonferenssissa uusia alusturvallisuutta ja turvatoimia tukevia kohtia. Aluksen historiatietojen jatkuva ylläpitäminen oli yksi näistä.[1]

Suomessa historiarekisterin pitämisestä määrättiin kesäkuussa 2004 annetulla lailla alusrekisterilain muuttamisesta[2]. Historiarekisteriä pidetään sellaisista alusrekisteriin merkityistä suomalaisista matkustaja-aluksista ja bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevista suomalaisista lastialuksista, jotka liikennöivät kansainvälisillä matkoilla. Rekisteröintivelvollisuus ei koske kalastusaluksia ja pienempiä lastialuksia.[3]

Historiarekisteri täydentää alusrekisterissä jo olevia tietoja. Rekisteristä käy ilmi muun muassa aluksen aikaisemmat lippuvaltiot, kotipaikat, omistajat, mahdolliset vuokraajat, luokituslaitos sekä tiedot aluksen turvallisuuden valvonnasta vastanneista viranomaisista.[4]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Alusrekisterilaki (512/1993), ajantasainen lakiteksti. FINLEX. (viitattu 24.10.2012)
  • HE 59/2004. Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu eduskunnalle 23.4.2004. FINLEX (viitattu 1.11.2012)
  • Laki alusrekisterilain muuttamisesta (486/2004). FINLEX. (viitattu 7.11.2012)

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. HE 59/2004, yleisperustelut kohta 2.1.
  2. Laki alusrekisterilain muuttamisesta (486/2004)
  3. Alusrekisterilaki (512/1993) ajantasainen lakiteksti, 1 §.
  4. Alusrekisterilaki (512/1993) ajantasainen lakiteksti, 13b §.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]