Hiljainen tieto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan useinselvennä sellaista tietoa, joka ei ole sanallista eikä huomion kohteenaselvennä. Se voi olla hyvin henkilökohtaista, kuten kokemuksen ja kehon tietoaselvennä, ja sitä on vaikea jakaa. Se voi sisältää jonkin taidon, esimerkiksi miten ommellaan takki. Tätä ei voi helposti selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa. Käsitteen loi alun perin filosofi Michael Polanyi. Taustalla on ajatus, että tiedämme enemmän kuin osaamme ääneen lausua. Tekijä ei aina osaa puhua ratkaisuistaan eikä kuvata niiden perusteita ulkopuolisille. [1] Hiljaisen tiedon vastakohta on eksplisiittinen tieto, jota voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti samoin kuin viestiä ja jakaa. Lääkärin diagnoosi on osittain hiljaista tietoa, osittain eksplisiittistä tietoa, joka voidaan kirjoittaa lääkärikirjoihin.

Hiljaisen tiedon käsitteen toi suomalaiseen keskusteluun Hannele Koivunen teoksessaan Hiljainen tieto (1997), jossa hän käänsi englannin tacit knowledge -käsitteen tällä tavoin. Koivunen tarkastelee laajasti sanallisen tiedon ulkopuolelle ulottuvaa tietämistä ja osaamista. Hän sisällyttää hiljaiseen tietoon kaiken sen geneettisen, ruumiillisen, intuitiivisen, myyttisen, arkkityyppisen ja kokemusperäisen tiedon, jota ihmisellä on, vaikka sitä ei voida ilmaista sanallisesti[2]. Lisäksi Koivunen tarkastelee hiljaisuutta äänettömyytenä, puhumattomuutena ja vaikenemisena sekä hiljaisuuden merkitystä ihmiselle ja kulttuurille. Hänen tarkastelussaan painottuu kansanrunouden suhde hiljaisuuteenselvennä. Tarkastelussa on mukana mielellisen rauhoittumisen merkitys.[3] Näin Koivusen hiljaisen tiedon käsite kattaa sellaisiakin näkökulmia, mitä Polanyin tacit knowledge -käsitteeseen ei yleensä liitetä[1].

Hiljaisen tiedon käsite saattaa aiheuttaa sekaannuksia, koska eri yhteyksissä sillä tarkoitetaan eri asioita. Jos joku tieto ei ole sanallista, se voi silti olla huomion kohteena. Esimerkiksi muusikko voi suunnata huomionsa soiviin ilmiöihin ja tuntemuksiin kehossaan, vaikka ei niitä sanoiksi pukisikaan.[1]

Hiljainen tieto voi olla sellaista tietoa, joka on opittu implisiittisen oppimisenselvennä kautta yhteisön tai tradition piirissä eikä se ole koskaan tullutkaan tietoisen tarkastelun kohteeksi. Se voi olla myös sellaista tietoa, johon on opiskeluvaiheessa kiinnitetty tietoinen huomio, mutta johon taidon automatisoiduttua ei enää tarvitse kiinnittää huomiota. Joissain tapauksissa huomion voi niin halutessaan suunnata siihen uudelleen, joissain tapauksissa automatisoituneen taidon pohjalla ollut tieto ei enää ainakaan helpolla avaudu tietoiselle tarkastelulle. Erityisesti taidon opettamiselle hiljainen tieto asettaa haasteen, koska taitava tekijä ei aina tunnista taitonsa perusteita.[1]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c d Pöyhönen, M. (2011). Muusikon tietämisen tavat: Moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien näkökulmasta. Jyväskylä Studies in Humanities, 164. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4516-9, s. 87–108.
  2. Koivunen, Hannele. (1998). Hiljainen tieto luovuuden lähteenä. Teoksessa Bardy, M. (toim.) Taide tiedon lähteenä. Jyväskylä: Atena, s. 204
  3. Koivunen, Hannele. (1997). Hiljainen tieto. Helsinki: Otava.

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Toom, A. – Onnismaa, J. – Kajanto A. (toim.): Hiljainen tieto: Tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen vuosikirja, 47. Helsinki: Kansanvalistusseura. 2008.
  • Virtanen, Ilkka: How Tacit Is Tacit Knowledge? Polanyi’s Theory of Knowledge and Its Application in Knowledge Management Theories. Diss. Acta Universitatis Tamperensis, 1947. Tampere: Tampere University Press, 2014. ISSN 1455-1616. ISBN 978-951-44-9492-5. Teoksen verkkoversio.
  • Salmela Pentti: Hiljainen tieto, innovaatio ja IT, Helsinki: Ketterät kirjat Oy. 2014. ISSN  2323-7627. ISBN 978-952-7044-00-1 (nid) ISBN 978-952-7044-01-8.
  • Virtainlahti, Sanna: 
Hiljaisen tietämyksen johtaminen
. Helsinki : Talentum, 2009.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä psykologiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.