Hälvälän kaivos

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hälvälän nikkeli-kuparikaivos sijaitsi Kerimäellä ja se oli toiminnassa 1988–1992. Malmia louhittiin toiminta-aikana 0,25 miljoonaa tonnia. Malmin pitoisuudet olivat 1,41 % nikkeliä ja 0,35 % kuparia. Kaivoksen omisti Outokumpu Oy.

Hälvälän nikkeli-kupariesiintymä löytyi vuonna 1970 ja siitä muodostettiin 1980-luvulla perustetun Enonkosken Laukunkankaan kaivoksen sivukaivos. Malmia louhittiin aluksi avolouhoksesta ja sen jälkeen maanalaisesta kaivoksesta. Malmi kuljettiin rikastettavaksi Laukunkankaan kaivokselle, jonne malmin käsittelyssä syntynyt rikastushiekka myös sijoitettiin. Hälvälän kaivoksen sivukivi sijoitettiin avolouhoksen pohjoispuolella sijainneelle 1.5 hehtaarin jätekivialueelle tai käytettiin kaivoksen täyttämiseen.[1]

Hälvälän vedellä täyttyneen louhoksen veden pH on noin 4–4,1. Tulva-aikoina louhoksen vettä vuotaa louhoksen kaakkoispuolella sijaitsevaan metsäojaan, josta vesi laskee edelleen Kulkkujokeen. Kaivoksen sivukivialueita ei ole peitetty eikä maisemoitu.[1]