Graffitisanasto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä sivu on graffitisanasto, jossa esitellään graffitiin liittyvää alakulttuurista termistöä.

Tägi
Throw up
Piissi (paneeli)

A–D[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • All city – Joka puolella kaupunkia esiintyvään graffitimaalariin tai crew’hun liitettävä status.[1]
 • Backgroundi – Englanninkieliseen sanaan background pohjautuva lainasana. Backgroundi on graffitissa sanan takana sijaitseva maalauksen tausta. Tämä graffitin kuvallinen konventio kehitettiin New Yorkissa tarpeesta erottaa maalaus tägejä täynnä olevan metrovaunun kyljestä. [2] Kirjaimien pintojen ulkopuoliset, outlineihin liittyvät, syvyysvaikutelmaa tuomaan tehdyt tekstin efektit eivät kuulu backgroundiin. Termin backgroundi ohella käytetään myös käännössanaa tausta.
 • Baittaaminen – Englanninkielisestä sanasta bite muotoutunut lainasana, joka tarkoittaa toisen graffitimaalarin kopioimista.[3] Baittaajia halveksutaan, ja baitatuksi tullut voi päätyä hakemaan kostoa.[4]
 • Blinkki – Tähteä tai kimallusta esittävä fillin efekti.[5]
 • Blokkikirjaimet, blokkiletterit – Blokkikirjaimet (engl. blockbuster, block letters, straight letters)[6] on kirjaintyyli, joka koostuu suurista palikkamaisista muodoista. Kirjaimet kallistuvat usein eri suuntiin, ja ne on tyypillisesti maalattu käyttäen kahta eri väriä. Tyyli juontaa juurensa New Yorkiin: newyorkilaiset graffitimaalarit Blade ja Comet väittävät keksineensä kirjaintyylin ja heidän mukaansa sen alkuperäinen funktio on ollut muiden maalareiden piissien tehokas peittäminen.[3]
 • Bombing – Nopea, määrällinen, usein laiton graffiti.
 • Bubblekirjaimet, bubbleletterit – Bubblekirjaimet (engl. bubble letters, softie)[7] on graffitimaalari Phase 2:n kehittämä, New York-lähtöinen pyöreistä muodoista koostuva kirjaintyyli, jota nykyisin käytetään etenkin throw upeissa, koska pyöreitä kirjaimia on nopea maalata.[8]
 • Buffaus – Termillä (engl. buff) tarkoitettiin alun perin New Yorkin Metropolitan Transportation Authorityn (MTA) harjoittamaa, graffitien poistamiseksi suunniteltua, metrovaunujen kemiallista pesua.[9] Nykyään termiä käytetään liittyen kaikkeen graffitimaalausten poistamiseen ja päällemaalaukseen.[10]
 • Bommaus – Tägin kirjoittaminen ympäri kaupunkia. Pyrkimyksenä on saada tekijän tai crew’n nimeä mahdollisimman paljon esille .[11]
 • Cap – Ks. käppi.
 • Chara, characteri – Piisseissä esiintyviä sarjakuvamaisia hahmoja.[5] Hahmoja sekä kehitellään itse, että lainaillaan populaarikulttuurista.[12]
 • Crew – Graffitimaalareiden muodostama löyhästi organisoitu ryhmä ilman hierarkiaa, joka omien nimien ohella käyttää muutamasta kirjaimesta koostuvaa crew-nimeä, joka on akronyymi tai kirjainlyhenne pidemmästä nimestä. Graffitimaalari saattaa myös kuulua yhtä aikaa useampaankin crew’hun.[13] Graffiticrew ei ole verrannollinen nuorisojengeihin, vaikka niiden varhaisimmat muodot New Yorkissa olivatkin lähinnä jengejä, joiden perustamisen syyt löytyivät tarpeesta suojautua alueen väkivaltaisilta nuorisojengeiltä. Varsinaiset graffiticrew’t syntyivät kuitenkin eri tarpeesta: piissien maalaamisen yleistyessä ja tyylin sekä tekniikan merkityksen kasvaessa työn maalaamiseen käytettiin entistä enemmän aikaa. Crew’n kanssa metrovarikolla suoriuduttiin työstä helpommalla, kun osallistujille jaettiin rooleja outlinejen ja isojen pintojen maalaamisesta vartiointiin.[14]

E–H[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • End to End – Juna- tai metrovaunun ikkunoiden alle maalattu piissi, joka jatkuu nimensä mukaisesti vaunun päästä päähän.[15]
 • Fat cap, fätti – Ks. käppi.
 • Feidaus – Englanninkieliseen sanaan fade pohjautuva feidaus tarkoittaa väriliukumaa.[16]
 • Feimi – Maine, kuuluisuus.[10] Käännössana englanninkielisestä sanasta fame. Feimiä voi saada levittämällä nimeään massoittain ja omaamalla hienon tyylin.[17]Feimiä on kahdenlaista: alakulttuurin sisäinen, sekä sen ulkopuolinen feimi.[18]
 • Filli – Kirjaimien ääriviivojen sisäpuolella sijaitseva täyttö tai väritys.[19]
 • Galleria – Paikka, jossa sijaitsee graffitimaalausten keskittymä. Galleriat ovat sijainteja, joissa graffitimaalarin on helppo työskennellä.[10]
 • Getting up – Tyyli, muoto ja metodologia ovat merkitykseltään toisarvoisia suhteessa getting upiin, mikä tarkoittaa graffitimaalarin nimen levittämistä graffitien kautta. Termille ei tunnu olevan selkeää suomenkielistä vastinetta, sillä massoittaiseen nimen levittämiseen liittyvät termit, kuten bommaus eivät sisällä sanana ajatusta nimen tuomisesta näkyville vaan tuntuvat enemmän liittyvän toimintaan ja sen volyymiin.[20]
 • Holtsu – Ks. whole car.

I–N[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Jyrääminen – Jyrääminen tarkoittaa toisen graffitintekijän työn päälle maalaamista. Englanninkielisessä sanastossa käytetään termiä going over, tai jos jyrääminen on tapahtunut maalaamalla raksit alla olevan työn päälle, niin käytetään termiä crossing out, josta on lähtöisin myös suomalainen termi krossaaminen.[21] Jyrääminen on loukkaava teko jyrättyä graffitimaalaria kohtaan.[3]
 • Kannu – Spraymaalipurkki.[10]
 • Kara, kharakteri – Ks. chara.
 • Kiilteet, kiillot – Valon heijastusta tai kiiltoa kuvaavia vaaleita, kirjaimen reunoja myötäileviä viivoja.[22]
 • Kolmedeet, 3D:t – Kirjainten pinnan ulkopuolella sijaitseva, perspektiivin luova efekti.[23]
 • Krossaaminen – Ks. jyrääminen.
 • Käppi – Sana tarkoittaa yleisemmin spraykannun suutinta, mutta voi tarkoittaa myös tussia.[22] Englanninkielisessä graffitisanastossa termin (engl. cap) käyttö tuntuu rajoittuvan spraykannun suuttimiin.[24] Nykyisin erikokoisia capeja myös valmistetaan graffitien maalaamista varten ja niitä saa graffitimaalareille tarvikkeita myyvistä kaupoissa. Fat cap on leveää jälkeä tuottava spraykannun suutin. Skinny cap tuottaa ohutta jälkeä.[25]
 • Laini – Ks. outline.
 • Lelu – Ks. toy.
 • Muraali – Seinämaalaus. Tavallisesti suurikokoinen työ, jossa on usein yksi tai useampi piissi-tyyliin esitetty nimi tai sana, hahmoja ja tausta-aihe.[26]

O–S[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Outline – Kirjainten muodot määrittelevä ääriviiva. Tarkoittaa myös luonnosta paperille tai piissin ensimmäisiä luonnostelevia viivoja seinällä.[27]
 • Paneeli – Piissi, joka on maalattu juna- tai metrovaunun kylkeen ovien väliin ikkunoiden alapuolelle jäävään tilaan.[28]
 • Piissi – Piissi on käännössana englanninkielisestä vastineestaan piece, joka on lyhennys sanasta masterpiece. Piissi sisältää useita värejä, kirjainten täyttöjä ja rajauksia. Piisseille on olemassa omia typpinimiä, joilla niitä jaotellaan esimerkiksi maalauksen sijainnin ja koon perusteella suhteessa juna- tai metrovaunuun. [29]
 • Scrub – Nopea fillaustekniikka, jossa ei pyritä tasaiseen maalipintaan vaan levittämään maalia nopeasti. Lopputuloksena on raidallinen filli.[30] Termille ei tunnu olevan suomenkielistä vastinetta.
 • Skinny cap, skini – Ks. käppi.

T–Ö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Toy – Termillä viitataan aloittelevaan tai heikkotasoiseen maalariin.[31] Se tarkoittaa vähäpätöistä, ja termiä voisi käyttää myös esimerkiksi graffitimaalarista jonka nimeä ei esiinny paljon, vaikka tämä omaisikin hyvän tekniikan ja tyylin.[32]
 • Throw up – Throw up on yksi graffitin ilmaismuodoista. Sanaa käytetään suomenkielisessä graffitipuheessa sellaisenaan.[33] Se asettuu muodoltaan tägin ja piissin välimaastoon. Outlinesta ja nopeasta fillistä koostuvien throw upien maalaamisen lähtökohtana on tavoite maalata nopeasti.[34] Throw upissa esiintyvien, tyypillisesti pulleiden kirjaimien määrä voi vaihdella kahdesta koko graffitimaalarin tavallisesti käyttämään nimeen.[35]
 • Top to Bottom – Juna- tai metrovaunun kyljen korkuinen piissi, joka ei kuitenkaan ulotu vaunun päästä päähän.[35]
 • Tägi – Termillä on rinnakkaisia merkityksiä: Se tarkoittaa sekä nimimerkkiä, että yhtä graffitin ilmaisumuodoista.[36] Kuvana se on graffitimaalarin tyylitelty ja personalisoitu signeeraus, joka on tyypillisesti tehty tussilla tai spraykannulla.[37]. Craig Castleman vertaa tägien tyylin yksilöllisyyttä käsialan yksilöllisyyteen.[38]
 • Whole car – Graffiti joka peittää koko metro- tai junavaunun kyljen ikkunat mukaan lukien.[39]
 • Whole train – Metron tai junan kaikkien vaunujen kyljet peittävä maalausten sarja.[40]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN ISBN 951-97931-0-0. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. all city) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en
 2. All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 402. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 3. a b c Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 29. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 4. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 24. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en
 5. a b Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 6. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. blockbuster) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en Gottlieb, Lisa: Graffiti Art Styles. A Classification System and Theoretical Analysis, s. 81. Jefferson: McFarland, 2008. ISBN 978-0-7864-3436-7. en
 7. Style: Writing from the Underground. (R)evolutions of Aerosol Linguistics, s. 4-5. Viterbo: Stampa alternativa / Nuovi equilibri, 1996. ISBN 88-7226-318-2 Kieli = en.
 8. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. bubble letters) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en Style: Writing from the Underground. (R)evolutions of Aerosol Linguistics, s. 46. Viterbo: Stampa alternativa / Nuovi equilibri, 1996. ISBN 88-7226-318-2 Kieli = en.
 9. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 100. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 10. a b c d Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 11. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0. All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 402. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161.
 12. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 80. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 13. | Tekijä = Castleman, Craig | Nimeke = Getting Up. Subway Graffiti in New York | Vuosi = 1982 | Sivu = 95, 107 | Julkaisupaikka = Cambridge | Julkaisija = The MIT Press | Tunniste = ISBN 0-262-53051-1 | Kieli = en}} Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. crew) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 50. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 14. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 95,107. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en
 15. All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 403. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161.
 16. Gottlieb, Lisa: Graffiti Art Styles. A Classification System and Theoretical Analysis, s. 194. Jefferson: McFarland, 2008. ISBN 978-0-7864-3436-7. en Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 17. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 28. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 18. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. fame) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en
 19. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. fill) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 20. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 19. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 21. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. going over) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 22. a b Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 23. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 24. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. cap, fat or skinny (tips)) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. en
 25. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 120–121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 26. Chad & Schmoo: The Words: A Graffiti Glossary (s.v. mural) graffiti.org. Art Crimes. Viitattu 1.9.2014. enIsomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 27. All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 404. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 28. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 69. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 29. Malinen, Piritta: Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus, s. 248. Acta Universitatis Lapponiensis 215. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-484-0.
 30. Gottlieb, Lisa: Graffiti Art Styles. A Classification System and Theoretical Analysis, s. 194. Jefferson: McFarland, 2008. ISBN 978-0-7864-3436-7. en
 31. Malinen, Piritta: Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus, s. 67. Acta Universitatis Lapponiensis 215. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-484-0.
 32. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 78. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en
 33. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 26–29. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 34. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 70. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 35. a b All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 404. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161. Isomursu, Anne & Jääskeläinen, Tuomas: Helsinki graffiti, s. 121. Matti Pyykkö, 1998. ISBN 951-97931-0-0.
 36. Malinen, Piritta: Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus, s. 249. Acta Universitatis Lapponiensis 215. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-484-0.
 37. Chalfant, Henry & Cooper, Martha: Subway Art, s. 27, 68. Lontoo: Thames & Hudson, 1984. ISBN 0-500-27320-0. en
 38. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 24. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en
 39. Castleman, Craig: Getting Up. Subway Graffiti in New York, s. 35–36. Cambridge: The MIT Press, 1982. ISBN 0-262-53051-1. en
 40. All City Writers. The Graffiti Diaspora, s. 404. Kitchen 93, 2009. ISBN 9-782859-800161.