Forum-teatteri

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Forum-teatteri on yleisöä osallistava teatterimuoto, jossa on omat sääntönsä. Forum-teatterin tarkoituksena on käsitellä, keskustella ja kokeilla miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat tilanteisiin, joissa ilmenee sortoa. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään yhteisön, ja yksilöiden voimaantumiseen. Forum-teatterin tärkeimpänä kehittäjänä pidetään brasilialaista Augusto Boalia.

Forum-esityksen roolit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Jokeri

Jokeri toimii esityksen johtajana, joka jakaa puheenvuoroja ja keskeyttää kohtauksen, jos se on tarpeellista. Jokerin tehtävänä on pitää yllä keskustelua ja rohkaista yleisöä siihen. Jokeri pitää huolta esityksen etenemisestä ja mm. lämmittää yleisöä esityksen alussa aiheeseen kysymyksillä ja leikeillä.

2. Protagonisti(sorrettu)

Protagonisti on Forum-kohtauksen päähenkilö, sorrettu hahmo, joka joutuu kohtauksen lopussa tilanteeseen, jossa sorto kärjistyy jollain tavalla, ei kuitenkaan mielellään väkivaltaisesti, sillä fyysisestä väkivallasta selviytymisessä usein ainoat toimintavaihtoehdot ovat alistuminen, tai vastaaminen väkivallalla. Katsoja-osallistuja voi tulla protagonistin esittäjän tilalle kokeilemaan erilaisia toimintamalleja suhteessa sortoon.

3. Antagonisti(t)(Sortaja)

Antagonisti on Forum-esityksen sortaja. Antagonisti siis aiheuttaa omalta osaltaan Protagonistin sorrettun aseman. Antagonisteja voi olla useita, ja kuten oikeassa elämässä, antagonisti ei välttämättä tiedosta sortavansa protagonistia toiminnallaan. Usein esityksen antagonistit ovat myös antagonisti-protagonisti-suhteessa toisiinsa

4. Katsoja-osallistujat(Spectactor)/aktiiviset havainnoijat(observers)

Esityksen yleisö muodostuu katsoja-osallistujista. Forum-esityksen yleisö osallistuu esityksen kulkuun keskustelemalla ja korvaamalla protagonistia, kun näyttelijöiden harjoittelemaa kohtausta esitetään uudestaan. Kun Katsoja-osallistuja huomaa uusintakierroksella tilanteen, jossa protagonisti voisi toimia toisin, voi hän keskeyttää esityksen ja tulla näyttämölle kokeilemaan ehdottamaansa toimintamallia. Antagonistit pyrkivät tällöin pysymään alkuperäisissä intentioissaan, joita näyttelijät saattavat myös vahvistaa, jotta nähtäisiin miten vaikeaa on todellisuudessa saada muutos aikaan.

Forum-esityksen kulku[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Lämmittely

Jokeri lämmittää yleisöä esityksen aiheeseen johtavilla kysymyksillä, peleillä ja leikeillä. Tarkoitus on luoda dialoginen, tasa-arvoinen tila, jossa katsojan on turvallista sanoa mielipiteensä ja osallistua keskusteluun.

2. Antimallin esittäminen

Näyttelijät esittävät etukäteen huolellisesti harjoitellun kohtauksen, jossa protagonisti joutuu sorron kohteeksi. Kohtausta kutsutaan antimalliksi. Kohtauksessa henkilöt pyrkivät kohti tavoitteitaan, jotka yleensä ovat ristiriidassa keskenään. Protagonisti epäonnistuu tavoitteensa saavuttamisessa.

3. korvaaminen/ehdotukset

Kohtauksen esittämisen jälkeen Jokeri kysyy yleisöltä oliko kohtaus todenmukainen ja samaistuttavissa. Jokeri keskustelee kohtauksesta ja protagonistin asemasta yleisön kanssa, jolloin yleisö aktivoituu miettimään ratkaisumalleja, jotta protagonisti pääsisi tavoitteeseensa. Kohtaus esitetään uudestaan, mutta nyt yleisöllä on lupa keskeyttää esitys milloin vain kokeillakseen erilaisia protagonistin toimintamalleja. Kokeiluja voi olla useita ja kohtaus saatetaan esittää useita kertoja forum-esityksen aikana. Jokaisen kokeilun jälkeen on tärkeää, että Jokeri kysyy yleisöltä oliko toimintamallitarjous realistinen. Jos yleisö haluaa tietää lisää roolihenkilöistä voidaan käyttää erilaisia tekniikoita roolihenkilöiden taustojen ja asenteiden selvittämiseen. Roolihenkilöt voidaan mm. asettaa ns. kuumaan tuoliin, jossa yleisö kysyy Jokerin välityksellä roolihenkilöiltä selventäviä kysymyksiä. Näyttelijän on tärkeää muistaa tällöin vastata, kuten roolihenkilö itse vastaisi. Jopa valehtelu on roolihenkilöille sallittavaa.

5. Purku

Lopuksi keskustellaan aiheesta ja esityksestä, sekä korvausehdotuksista. Välttämättä esityksessä ei löydy vastausta esitettyihin ongelmiin, mutta keskustelu on Augusto Boalin mukaan tärkeämpää, kuin oikeat vastaukset.