Fisherin tarkka testi

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tilastotieteessä Fisherin tarkka testi mittaa, onko kahdesta populaatiosta mitatut dikotomisen muuttujan arvojen suhteelliset osuudet samat molemmissa populaatioissa. Testi vaatii paljon laskentaa, joten suurille aineistoille käytetään mieluummin epätarkempaa khiin neliö -testiä.

Testin idea on laskea nxm-taulusta P-arvo. Sitten muodostetaan kaikki ne nxm-matriisit, joissa rivi- ja sarakesummat ovat samat kuin alkuperäisessä taulussa. Näiden matriisien P-arvoista poimitaan ne, joiden P-arvo on pienempi kuin alkuperäisen matriisin P-arvo. Jos näiden summa on alle vaaditun tason, jää nollahypoteesi voimaan.

Esimerkiksi R:llä Fisherin testi voidaan laskea seuraavasti:

data = matrix(c(3,5,7,8,5,5,4,2,6),nrow=3)
fisher.test(data)

tulostaa

Fisher's Exact Test for Count Data

data:  data 
p-value = 0.5334
alternative hypothesis: two.sided