Eteläinen Song-dynastia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Eteläinen Song-dynastia vuonna 1142

Eteläinen Song-dynastia (南宋朝 [nán sòng cháo]) hallitsi Etelä-Kiinaa 1127–1279, ja se oli osa Song-dynastiaa.

Eteläinen Song-dynastia maksoi säännöllisesti suuria tribuuttilahjoja pohjoisen Liao-dynastialle ja sittemmin Jin-dynastialle, pitääkseen nämä "barbaarit" (eli ei-kiinalaiset) rauhallisina. Mongolit kuitenkin pyyhkäisivät Jin-dynastian pois ja ajoivat eteläisen Song-dynastian ahtaalle. He hallitsivat suurinta osaa maasta 1271, jolloin he perustivat Yuan-dynastian. Eteläinen Song oli tällöin perääntynyt Guangdongiin saakka, mutta sekin menetettiin 1279.

Hallitsijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Temppelinimet (Miào hào 廟號) Kuolemanjälkeiset nimet (Shi Hao 諡號 ) Syntymänimet Kuva Hallitsijakausi Aikakausinimet (Nian Hao 年號) ja niiden vuodet
Käytännössä tämän dynastian hallitsijat tunnetaan temppelinimillään, tai jos sitä ei ollut, kuolemanjälkeisillä nimillään, joiden kumpienkin eteen lisätään dynastian nimi "Song", poikkeuksena dynastian viimeinen keisari, joka kunnioitettiin nimellä Song Di Bing (宋帝昺 sòng dì bǐng)
Gaozong (高宗 gāozōng) Shòumìng Zhōngxīng Quángōng Zhìdé Shèngshén Wǔwén Zhāorén Xiànxiào Huángdì (受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝) Zhao Gou (趙構 zhào gòu) 1127–1162 Jianyan (靖炎 jìng yán) 1127–1130

Shaoxing (紹興 shào xīng) 1131–1162

Xiaozong (孝宗 xiàozōng) Shàotǒng Tóngdào Guāndé Zhāogōng Zhéwén Shénwǔ Míngshèng Chéngxiào Huángdì (紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝) Zhao Shen (趙慎 zhào shèn) 1162–1189 Longxing (隆興 lóng xīng) 1163–1164

Qiandao (乾道 qián dào) 1165–1173
Chunxi (淳熙 chún xī) 1174–1189

Guangzong (光宗 guang1zong1) Xúndào Xiànrén Mínggōng Màodé Wēnshùn Wǔshèng Zhécí Xiào Huángdì (循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝) Zhao Dun (趙惇 zhào dūn) 1189–1194 Shaoxi (紹熙 chún xī) 1190–1194
Ningzong (寧宗 níngzōng) Fǎtiān Bèidào Chúnquán Démào Gōngrén Wénzhé Wǔshèng Ruìgōng Xiào Huángdì (法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝) Zhao Kuo (趙擴 zhào kuò) 1194–1224 Qingyuan (慶元 qìng yuán) 1195–1200

Jiakai (嘉泰 jiā kài) 1201–1204
Kaixi (開禧 kāi xī) 1205–1207
Jiading (嘉定 jiā dìng) 1208–1224

Lizong (理宗 lǐzōng) Jiàndào Bèidé Dàgōng Fùxīng Lièwén Rénwǔ Shèngmíng Ān Xiào Huángdì (建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝) Zhao Yun (趙昀 zhào yún) 1224–1264 Baoqing (寶慶 bǎo qìng) 1225–1227

Shaoding (紹定 shào dìng) 1228–1233
Duanping (端平 duān píng) 1234–1236
Jiaxi (嘉熙 jiā xī) 1237–1240
Chunyou (淳祐 chún yòu) 1241–1252
Baoyou (寶祐 bǎo yòu) 1253–1258
Kaiqing (開慶 kāi qìng) 1259
Jingding (景定 jǐng dìng) 1260–1264

Duzong (度宗 dùzōng) Duānwén Míngwǔ Jǐng Xiào Huángdì (端文明武景孝皇帝) Zhao Qi (趙祺 zhào qí) 1264–1274 Xianchun (咸淳 xián chún) 1265–1274
ei ollut Gong Di (恭帝 gōng dì) Zhao Xian (趙顯 zhào xiǎn) 1274–1276 Deyou (德祐 dé yòu) 1275–1276
Duan Zong (端宗 duān zōng) Yùwén Zhāowǔ Mǐn Xiào (裕文昭武愍孝皇帝) Zhao Shi (趙是 zhào shì) 1276–1278 Jingyan (景炎 jǐng yán) 1276–1278
ei ollut Di (帝 dì) tai Wei Wang (衛王 wèi wáng) Zhao Bing (趙昺 zhào bǐng) 1278–1279 Xiangxing (祥興 xiáng xīng) 1278–1279

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]