Eteläinen Song-dynastia

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Eteläinen Song-dynastia vuonna 1142

Eteläinen Song-dynastia (南宋朝 [nán sòng cháo]) hallitsi Etelä-Kiinaa 11271279. Se oli osa Song-dynastiaa.

Eteläinen Song-dynastia maksoi säännöllisesti suuria tribuuttilahjoja pohjoisen Liao-dynastialle ja sittemmin Jin-dynastialle, pitääkseen nämä "barbaarit" (eli ei-kiinalaiset) rauhallisina. Mongolit kuitenkin pyyhkäisivät Jin-dynastian alleen ja ajoivat Eteläisen Song-dynastian ahtaalle. He hallitsivat suurinta osaa maasta 1271, jolloin he perustivat Yuan-dynastian. Eteläinen Song oli tällöin perääntynyt Guangdongiin saakka, sekin menetettiin 1279.

Enemmän Song-dynastian aikaisesta järjestelmästä dynastian pääsivulla.

Hallitsijat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Temppelinimet (Miào hào 廟號) Kuolemanjälkeiset nimet (Shi Hao 諡號 ) Syntymänimet Kuva Hallitsijakausi Aikakausinimet (Nian Hao 年號) ja niiden vuodet
Käytännössä tämän dynastian hallitsijat tunnetaan temppelinimillään, tai jos sitä ei ollut, kuolemanjälkeisillä nimillään, joiden kumpienkin eteen lisätään dynastian nimi "Song", poikkeuksena dynastian viimeinen keisari, joka kunnioitettiin nimellä Song Di Bing (宋帝昺 sòng dì bǐng)
Gaozong (高宗 gāozōng) Shòumìng Zhōngxīng Quángōng Zhìdé Shèngshén Wǔwén Zhāorén Xiànxiào Huángdì (受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝) Zhao Gou (趙構 zhào gòu) Gaozong Of Song.jpg 11271162 Jianyan (靖炎 jìng yán) 11271130

Shaoxing (紹興 shào xīng) 11311162

Xiaozong (孝宗 xiàozōng) Shàotǒng Tóngdào Guāndé Zhāogōng Zhéwén Shénwǔ Míngshèng Chéngxiào Huángdì (紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝) Zhao Shen (趙慎 zhào shèn) Xiaozong.jpg 11621189 Longxing (隆興 lóng xīng) 11631164

Qiandao (乾道 qián dào) 11651173
Chunxi (淳熙 chún xī) 11741189

Guangzong (光宗 guang1zong1) Xúndào Xiànrén Mínggōng Màodé Wēnshùn Wǔshèng Zhécí Xiào Huángdì (循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝) Zhao Dun (趙惇 zhào dūn) Guangzong.jpg 11891194 Shaoxi (紹熙 chún xī) 11901194
Ningzong (寧宗 níngzōng) Fǎtiān Bèidào Chúnquán Démào Gōngrén Wénzhé Wǔshèng Ruìgōng Xiào Huángdì (法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝) Zhao Kuo (趙擴 zhào kuò) Songlinzong.jpg 11941224 Qingyuan (慶元 qìng yuán) 11951200

Jiakai (嘉泰 jiā kài) 12011204
Kaixi (開禧 kāi xī) 12051207
Jiading (嘉定 jiā dìng) 12081224

Lizong (理宗 lǐzōng) Jiàndào Bèidé Dàgōng Fùxīng Lièwén Rénwǔ Shèngmíng Ān Xiào Huángdì (建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝) Zhao Yun (趙昀 zhào yún) Songlizong.jpg 1224-1264 Baoqing (寶慶 bǎo qìng) 12251227

Shaoding (紹定 shào dìng) 12281233
Duanping (端平 duān píng) 12341236
Jiaxi (嘉熙 jiā xī) 12371240
Chunyou (淳祐 chún yòu) 12411252
Baoyou (寶祐 bǎo yòu) 12531258
Kaiqing (開慶 kāi qìng) 1259
Jingding (景定 jǐng dìng) 12601264

Duzong (度宗 dùzōng) Duānwén Míngwǔ Jǐng Xiào Huángdì (端文明武景孝皇帝) Zhao Qi (趙祺 zhào qí) Duzong.jpg 12641274 Xianchun (咸淳 xián chún) 12651274
ei ollut Gong Di (恭帝 gōng dì) Zhao Xian (趙顯 zhào xiǎn) 12741276 Deyou (德祐 dé yòu) 12751276
Duan Zong (端宗 duān zōng) Yùwén Zhāowǔ Mǐn Xiào (裕文昭武愍孝皇帝) Zhao Shi (趙是 zhào shì) 12761278 Jingyan (景炎 jǐng yán) 12761278
ei ollut Di (帝 dì) tai Wei Wang (衛王 wèi wáng) Zhao Bing (趙昺 zhào bǐng) Zhaori.jpg 12781279 Xiangxing (祥興 xiáng xīng) 12781279

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]