Pohjoinen Song-dynastia

Wikipediasta
(Ohjattu sivulta Pohjoinen Song)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pohjoinen Song-dynastia vuonna 1111

Pohjoinen Song-dynastia (北宋朝 [běi sòng cháo]) hallitsi Kiinaa 960–1127. Se menetti Pohjois-Kiinan Liao- ja Jin-valtioille, mistä alkoi Eteläinen Song-dynastia. Koko dynastia oli yksinkertaisesti Song-dynastia.

Kiinassa oli 900-luvulla lukuisia vallankaappauksia, kenraalit perustivat dynastioita yksi toisensa perään. Mutta vuonna 960 yksi kenraaleista oli riittävän viisas osatakseen välttää toisia nappaamasta hänen saavuttamaansa valtaa: Zhao Kuangyin (趙匡胤) valitsi Song-dynastiansa pääkaupungiksi at Bianin (汴) (nykyisin Kaifeng), joka toimi ainoastaan Viiden dynastian ja Pohjoisen Song-dynastian pääkaupunkina. Hän tiesi, että pääkaupungin lähelle on sijoitettava voimakas armeija ja että tämän armeijan johtajat eivät saa olla pettureita. Niinpä upseereita kierrätettiin ja korkeimmat armeijan virat oli jaettu useille henkilöille.

Temppelinimet (Miào hào 廟號) Syntymänimet Hallintokausi Aikakausinimet (Nian Hao 年號) ja niiden vuodet
Käytäntö: "Song" + temppelinimi
Taizu (太祖 tàizǔ) Zhao Kuang Yin (趙匡胤 zhào kuāng yìn) 960–976 Jianlong (建隆 jiàn lóng) 960–963

Qiande (乾德 qián dé) 963–968
Kaibao (開寶 kāi bǎo) 968–976

Taizong (太宗 tàizōng) Zhao Kuang Yi (趙匡義 zhào kuāng yì) tai Zhao Guang Yi (趙光義 zhào guāng yì) 976–997 Taipingxingguo (太平興國 tài píng xīng guó) 976–984

Yongxi (雍熙 yōng xī) 984–987
Duangong (端拱 duān gǒng) 988–989
Chunhua (淳化 chún huà) 990–994
Zhidao (至道 zhì dào) 995–997

Zhenzong (真宗 zhēnzōng) Zhao Heng (趙恆 zhào héng) 997–1022 Xianping (咸平 xián píng) 998–1003

Jingde (景德 jǐng dé) 1004–1007
Dazhongxiangfu (大中祥符 dà zhōng xiáng fú) 1008–1016
Tianxi (天禧 tiān xī) 1017–1021
Qianxing (乾興 qián xīng) 1022

Renzong (仁宗 rénzōng) Zhao Zhen (趙禎 zhào zhēn) 1022–1063 Tiansheng (天聖 tiān shèng) 1023–1032

Mingdao (明道 míng dào) 1032–1033
Jingyou (景祐 jǐng yòu) 1034–1038
Baoyuan (寶元 bǎo yuán) 1038–1040
Kangding (康定 kāng dìng) 1040–1041
Qingli (慶曆 qìng lì) 1041–1048
Huangyou (皇祐 huáng yòu) 1049–1054
Zhihe (至和 zhì hé) 1054–1056
Jiayou (嘉祐 jiā yòu) 1056–1063

Yingzong (英宗 yīngzōng) Zhao Shu (趙曙 zhào shù) 1063–1067 Zhiping (治平 zhì píng) 1064–1067
Shenzong (神宗 shénzōng) Zhao Xu (趙頊 zhào xū) 1067–1085 Xining (熙寧 xī níng) 1068–1077

Yuanfeng (元豐 yuán fēng) 1078–1085

Zhezong (哲宗 zhézōng) Zhao Xu (趙煦 zhào xǔ) 1085–1100 Yuanyou (元祐 yuán yòu) 1086–1094

Shaosheng (紹聖 shào shèng) 1094–1098
Yuanfu (元符 yuán fú) 1098–1100

Huizong (徽宗 huīzōng) Zhao Ji (趙佶 zhào jí) 1100–1125 Jianzhongjingguo (建中靖國 jiàn zhōng jìng guó) 1101

Chongning (崇寧 chóng níng) 1102–1106
Daguan (大觀 dà guān) 1107–1110
Zhenghe (政和 zhèng hé) 1111–1118
Chonghe (重和 chóng hé) 1118–1119
Xuanhe (宣和 xuān hé) 1119–1125

Qinzong (欽宗 qīnzōng) Zhao Huan (趙桓 zhào huán) 1125–1127 Jingkang (靖康 jìng kāng) 1126–1127

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]