Devops

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

DevOps on ketterä toimintamalli sähköisten palvelujen tuottamiseen. Sillä pyritään edistämään kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua ja kykyä toimittaa muutoksia tuotantoon.

DevOps on muodostettu sanoista development (kehitys) ja operations (tuotanto), joiden rajapinnassa DevOps -toiminnot tapahtuvat. Tavallisia ohjelmistokehityksen toimintoja ovat uuden toiminnallisuuden luomiseen ja virheiden korjaamiseen liittyvät ohjelmointi-, suunnittelu-, testaus- ja dokumentointitehtävät. Tuotantotoiminto rakentaa palvelun vaatiman infrastruktuurin (palvelimet, verkot, ohjelmistoasennukset) ja vastaa palvelun toimittamisesta mm. tarkkailemalla palvelun toimintaa, asentamalla päivitykset ja huolehtimalla kapasiteetin optimaalisesta käytöstä.

DevOps pyrkii rakentamaan ympäristön, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja julkaisu voi tapahtua nopeasti, usein ja luotettavasti. DevOps-toiminnan taustalla vaikuttavat ketterän kehittämisen käytännöt ja infrastruktuurin hallintaa automatisoivat työvälineet.

Jatkuva integraatio (engl. continuous integration) ja jatkuva toimitus (engl. continuous delivery) ovat tärkeimmät DevOps-toimintaa ohjelmistokehityksessä tukevat käytännöt. Jatkuvassa integraatiossa uudet toiminnallisuudet lisätään välittömästi kehityksen yhteydessä osaksi ohjelmistoa. Tuotteen kehitysversioselvennä sisältää kokoajan kaiken kehitetyn toiminnallisuuden ja on toimitettavissa milloin tahansa. Jatkuva toimitus käsittää ne toimenpiteet, joilla uusi ohjelmistoversio viedään tuotantoon. Jatkuvan toimituksen tavoitteena on nopeuttaa ja automatisoida ohjelmiston tuotantoonvienti mahdollisimman pitkälle.

Pilvipalveluväliohjelmistojen ja virtualisointiteknologioiden avulla datakeskusten keskitettyjä laitteistoresursseja jaetaan dynaamisesti. Jatkuvan integraation työvälineet rakentavat muutosten jälkeen toimituskelpoisen ohjelmistotuotteen automatisoidusti. Konfiguraationhallintavälineet automatisoivat tuotteiden tuotanto- ja kehitysympäristöjen rakentamisen. Virtualisoidun laitteiston hallinta ja ylläpito ohjelmallisesti tekee monista tuotannon tehtävistä periaatteessa ohjelmistokehitystehtäviä.selvennä

Hyvistä DevOps-käytännöistä seuraa useita hyötyjä: jatkuvassa toimituksessa kehityspanokset alkavat tuottaa välittömästi lisäarvoa tuotannossa. Säännöllisesti suoritettavat automatisoidut perustamis- ja toimitusrutiinit turvaavat palvelun jatkuvuutta myös poikkeustilanteissa.