OpenDocument

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

OpenDocument-tiedostomuoto (ODF, lyhennetty nimestä OASIS Open Document Format for Office Applications) on avoin tiedostomuotostandardi, johon tallennetaan muokattavia toimistoasiakirjoja kuten teksti-, taulukkolaskenta-, kaavio- ja esitysgrafiikka-asiakirjoja. Standardin kehitti OASIS industry consortium. Se perustuu XML-tiedostomuotoon, ja se kehitettiin alun perin OpenOffice.orgia varten. ISO-standardointijärjestön antama tunnus OpenDocumentille on ISO/IEC 26300:2006.[1]

OpenDocument-standardia oli kehittämässä useita eri organisaatioita, ja se on julkisesti saatavilla. Kuka tahansa voi sisällyttää sen omaan ohjelmaansa ilman rajoituksia. Se on ainoa sovelluskehittäjästä riippumaton standardi muokattavissa oleville toimistoasiakirjoille. OpenDocument on ensisijaisesti tarkoitettu tarjoamaan rajoitteeton vaihtoehto sovelluskohtaisille asiakirjatyypeille kuten Microsoft Officessa käytössä olevat DOC, XLS ja PPT. Se on kilpailija Microsoft Office Open XML -formaatille, jossa on lisenssivaatimuksia ja rajoituksia, jotka estävät Microsoftin kilpailijoita käyttämästä sitä omissa ohjelmissaanlähde?. Organisaatiot ja yksityishenkilöt, jotka tallentavat tietoja avoimeen tiedostomuotoon, kuten OpenDocumentiin, eivät ole vaarassa joutua riippuvaiseksi yhden ohjelmistokehittäjän tuotteesta.

Julkisen hallinnon suhtautuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koska yksi avoimien tiedostomuotojen, kuten OpenDocumentin, tavoitteista on varmistaa pitkäaikainen pääsy tiedoston sisältöön ilman teknisiä tai juridisia esteitä, ovat eri maiden viranomaiset alkaneet yhä paremmin ymmärtää avoimien tiedostomuotojen etuja.

Vuoden 2005 alkupuolella Eric Kriss, talous- ja hallintosihteeri Massachusettsissa, oli ensimmäinen osavaltion hallinnon virallinen edustaja Yhdysvalloissa joka yhdisti avoimet tiedostomuodot julkiseen käytäntöön tarkoituksella: "It is an overriding imperative of the American democratic system that we cannot have our public documents locked up in some kind of proprietary format, perhaps unreadable in the future, or subject to a proprietary system license that restricts access." ("On ylitsepääsemättömän tärkeätä amerikkalaiselle demokratialle saada tiedostojamme säilöttyä jonkinlaisella sovelluksesta riippumattomalla tiedostomuodolla, koska muuten tulevaisuudessa tiedostomme ovat ehkä lukemattomissa tai alttiita ohjelmistokohtaisille lisensseille, jotka rajoittavat käyttöä.") [2]

Kriss tukee yhtiöiden oikeuksia saada ideaalinen omistusoikeus, mutta yhdenkään yhtiön ei tulisi saada hallita sitä, mitä osavaltio tekee omille tiedoilleen.

Euroopan Unionin Komissio suosittelee OpenDocument-tiedostomuodon käyttöä, jotta hallinnon asiakirjojen käsittely ei olisi riippuvaista yksittäisen ohjelmistovalmistajan toiminnasta.

Avoimien ja vapaiden tiedostomuotojen puolesta on tehty Suomessa kannanotto ja adressi 14.6.2006.[2]

Standardisointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ennen ODF:n standardisointia ISO ja CCITT määrittelivät 1990-luvulla Open Document Architecture (ODA) -standardin.[3] Se sisältää dokumenttien muuntoformaatit, esityskonseptit ja muotoiluparametrien merkityksen. Se on malli yhdistetylle tekstiosien, geometristen graafisten elementtien ja rasterigrafiikan muodolle ja esitykselle.

ODF:n version 1.0 ominaisuudet sovittiin pitkän kehitys- ja keskusteluvaiheen jälkeen useiden eri tahojen kanssa. Ensimmäisessä virallisessa OASIS-tapaamisessa 16. joulukuuta 2002 keskusteltiin standardista ja sen potentiaalisista mahdollisuuksista. OASIS hyväksyi OpenDocumentin osana OASIS-standardeja toukokuun ensimmäisenä päivänä 2005.

ISO/IEC 26300 standardi on julkaistu 30. marraskuuta 2006.

Standardisointiprosessissa oli mukana monia eri kehittäjiä erilaisten toimisto-ohjelmistojen tai niihin liittyvien asiakirjajärjestelmien kehittäjien parista, joita olivat mm.(aakkosjärjestyksessä):

Itse standardin määrittelyt löytyvät standardin työryhmän kotisivuilta.

Microsoft on kehittänyt oman avoimien dokumenttien tiedostomuodon OOXML. Jotkut näkevät sen suoraan ODF:n vastustuksena.[4]

Dokumenttien webissä esittämistä varten on W3C kehittämässä yhdistelmäformaattia CDF (Compound Document Format) [5]

Lisensointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OpenDocument-spesifikaatio on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön osoitteesta http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office.

Spesifikaatio voidaan lisensioida vastavuoroisilla, maksuttomilla ehdoilla sitä pyydettäessä. Lisenssin voi nähdä täällä:[3]

OpenDocumentia tukevia ohjelmistoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tiedostotyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Asiakirjat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleisimmät OpenDocument-asiakirjojen tiedostopäätteet ovat .odt tekstiasiakirjoille, .ods taulukkolaskennoille, .odp esitysohjelmille, .odg grafiikalle ja .odb tietokantaohjelmistoille. Isäntäasiakirja voi sisältää mitä tahansa osia näistä.

Seuraavassa on täydellinen luettelo eri asiakirjatyypeistä, jossa näkyvät tiedoston tyyppi, suositeltu tiedostomääre ja MIME-tyyppi:

Tiedostotyyppi Nimi MIME-tyyppi
Teksti .odt application/vnd.oasis.opendocument.text
Taulukkolaskenta .ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Esitys .odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
Piirto .odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
Kaavio .odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
Kaava .odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
Tietokanta .odb application/vnd.oasis.opendocument.database
Kuva .odi application/vnd.oasis.opendocument.image
Isäntäasiakirja .odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master

Asiakirjamallit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OpenDocument tukee myös asiakirjamalleja, jotka sisältävät vain asiakirjan tyylin määrittävää muotoilutietoa.

Tuettu joukko on:

Tiedostotyyppi Nimi MIME-tyyppi
Teksti .ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template
Taulukkolaskenta .ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Esitys .otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
Piirto .otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
Kaavio .otc application/vnd.oasis.opendocument.chart-template
Kaava .otf application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
Kuva .oti application/vnd.oasis.opendocument.image-template
Web-sivu .oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web

Mahdollisuudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuten ylempänä on huomautettu, OpenDocument voi sisältää tekstiä (yleensä tekstinkäsittelyohjelman muokkaamaa), taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, piirroksia/grafiikkaa, kuvia, kaavoja, matemaattisia lausekkeita, tietokantoja ja niin sanottuja "isäntäasiakirjoja", joka yhdistelee näitä kaikkia. Se voi myös esittää mallin monille näistä.

Tiedoston rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OpenDocument-tiedosto on itse asiassa ZIP-pakattu arkisto, joka sisältää useita erilaisia tiedostoja ja hakemistoja. Tämä yksinkertainen mekanismi antaa sen edun, että OpenDocument-tiedostot ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin vastaavat Microsoftin Doc- tai Powerpoint-muotoiset tiedostot.lähde? Tiedoston pieni koko on tärkeätä organisaatioille, jotka säilövät suuria määriä asiakirjoja pitkäksi aikaa sekä myös organisaatioille, joiden täytyy siirtää tiedostonsa hitaan internetyhteyden yli (kuten kehitysmaissa ja harvaan asutuilla seuduilla). Kun paketti on purettu osiin, on suurin osa datasta yksinkertaisissa tekstipohjaisissa XML-tiedostoissa, joita voi muokata halutessaan myös tekstieditorilla.

Pakatut tiedostot ja hakemistot purettuna sisältävät seuraavaa:

XML-tiedostot Muut tiedostot Hakemistot
 • content.xml
 • meta.xml
 • settings.xml
 • styles.xml
 • mimetype
 • layout-cache
 • META-INF/
 • Thumbnails/
 • Pictures/
 • Configurations2/

OpenDocument-tiedostomuoto erottelee dokumentin sisällön, tyylin ja metadatan. XML-muotoiset tiedostot on määritelty RELAX NG -kuvauskielellä.

Tärkeimmät pakatut tiedostot ovat content.xml, styles.xml, meta.xml, settings.xml, mimetype ja hakemisto pictures.

content.xml[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

content.xml on OpenDocumentin zip-paketin olennaisin tiedosto. Se sisältää asiakirjan tosiasiallisen sisällön poissulkien binääridatan, kuten kuvatiedostot. Perusformaattia on inspiroinut HTML, ja vaikkakin OpenDocumentin käyttämä merkintä on monimutkaisempaa ja monipuolisempaa, pitäisi sen olla ihmisen luettavissa ja ymmärrettävissä:

<text:h text:style-name="Heading_2">This is a title</text:h>
<text:p text:style-name="Text_body"/>
<text:p text:style-name="Text_body">
  This is a paragraph. The formatting information is
  in the Text_body style. The empty text:p tag above
  is a blank paragraph (an empty line).
</text:p>

styles.xml[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

styles.xml sisältää tyyli-informaation. OpenDocument käyttää tyylejä tekstin rikastuttamiseen ja muotoilemiseen. Suurin osa asiakirjan ulkoasusta eli tyylistä on tallennettuna tähän tiedostoon (vaikkakin pieni osa on tallennettu content.xml-tiedostoon).

Tyylimuotoiluita ovat:

 • Paragraph styles.
 • Page Styles.
 • Character Styles.
 • Frame Styles.
 • List styles.

OpenDocument-määritelmä on sikäli epätavallinen, että siinä ei voi välttää tyylien käyttöä muotoilussa. Jopa "ohjekirjojen" muotoilut on määritelty ja sisällytetty tyylien kautta (ohjelmisto luo tarvittaessa dynaamisesti uuden tyylin).

meta.xml[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

meta.xml sisältää metadatan tiedostosta - esimerkiksi kirjoittajan, muokkaajat, muokattu viimeksi, jne. Sisältö näyttää kutakuinkin tältä:

<meta:creation-date>2003-09-10T15:31:11</meta:creation-date>
<dc:creator>Daniel Carrera</dc:creator>
<dc:date>2005-06-29T22:02:06</dc:date>
<dc:language>es-ES</dc:language>
<meta:document-statistic
   meta:table-count="6" meta:object-count="0"
   meta:page-count="59" meta:paragraph-count="676"
   meta:image-count="2" meta:word-count="16701"
   meta:character-count="98757"/>

Nimet <dc:...> -tageissa ovat Dublin Core -XML-standardin mukaisia.

settings.xml[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

settings.xml sisältää asetukset kuten suurennustason tai kursorin paikan. Nämä ovat asetuksia, jotka eivät ole osana asiakirjan sisältöä tai ulkoasua.

Pictures/[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pictures/ on kansio joka sisältää kaikki asiakirjan kuvatiedostot. Niihin viitataan content.xml-tiedostossa käyttäen <draw:image> -tagia joka vastaa HTML:n <img> -tagia:

<draw:image  
  xlink:href="Pictures/10000000000005E80000049F21F631AB.tif"
  xlink:type="simple" xlink:show="embed"
  xlink:actuate="onLoad"/>

Asettelutietoa (pituus, ankkuroitu, jne.) tarjoaa <draw:frame>-tagi, joka sisältää <draw:image>-tagin.

Useimmat kuvat tallennetaan niiden alkuperäisessä muodossa (GIF, JPEG, PNG), mutta esimerkiksi bittikarttakuvat muunnetaan PNG-kuviksi, koska näin saadaan tiedostokoko pienemmäksi.

mimetype (tiedosto)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

mimetype on vain yhden rivin sisältävä tiedosto, joka kertoo asiakirjan MIME-tyypin, joka kertoo tiedoston tyypin. Tiedostopääte, kuten .odt, on olemassa vain käyttäjää ja käyttöjärjestelmää varten.

Jo olemassa olevat tiedostomuodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

OpenDocument on suunniteltu jo olemassa olevien avointen XML-standardien pohjalta, ja tavoitteena on luoda uusi tiedostomuoto vain, jos olemassa oleva standardi ei pysty tarjoamaan tarvittavaa toimintoa.

OpenDocument käyttää muiden muassa Dublin Corea metadatalle, MathML:ea matemaattisille kaavoille, SVG:ia vektorigrafiikkaan ja SMIL:a multimediasisällölle.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. ISO: ISO/IEC 26300:2006 Information technology -- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 EH.Net Encyclopedia. Viitattu 5. maaliskuuta 2007.
 2. http://sektori.com/uutiset/7179/kannanotto
 3. Fanderl H., Fischer K., Kämper J. (1992) The Open Document Architecture: From standarization to the market, IBM Systems Journal.
 4. Microsoft attacks IBM over ODF [1]
 5. Compound Document Format W3C. Viitattu 2009-05-22.
 6. ODF Spreadsheet Interoperability: Theory and Practice 2009-03-01. Viitattu 2009-05-22.
 7. Sun ODF Plugin for Microsoft Office Sun Microsystems. Sun Microsystems. Viitattu 2009-05-22.
 8. Microsoft’s ODF Support Falls Short Open Document Alliance. 2009-05-19. ODF Alliance. Viitattu 2009-05-22.
 9. In Office SP2, Microsoft manages to reduce interoperability ZDNet. 2009-05-19. Viitattu 2009-05-23.
 10. Update on ODF Spreadsheet Interoperability 2009-05-03. Viitattu 2009-05-22.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yleisesti:

Seuraavilla sivuilla on ohjelmistoja, jotka on kehitetty OpenDocument standardin ympärille