Yritysneuvonta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yritysneuvonta on esimerkiksi julkisrahoitteisen kehitysyhtiön tai tilitoimiston tarjoama palvelu, jonka tavoitteena on kannattavan yritystoiminnan käynnistäminen sekä olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen ja parantaminen.

Käytännössä julkisrahoitteiset kehitysyhtiöt (mm. uusyrityskeskukset) tarjoavat verovaroin rahoitettuja ilmaispalveluita, joiden tarkoituksena on joko edistää yhteiskunnallisesti kannattavan yritystoiminnan syntymistä tai tukea yrityksen kansainvälistymistä. Yksityisen sektorin (mm.tilitoimistot) tuottamat yritysneuvontapalvelut kattavat koko yrityksen elinkaaren, useimmiten neuvonnan painopiste keskittyy yrityksen olemassa olevan liiketoiminnan tehostamiseen ja parantamiseen.

Yritysneuvontapalvelut on kohdennettu mikro­ja pienyrityksille. Lähes 95 % suomalaisista yrityksistä (94,7 % Tilastokeskus yritykset 2014) on alle 10 henkilöä työllistäviä pk-­yrityksiä. Näiden yritysten kannattavuus, kehitys ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on yritysneuvonnan keskiössä.

Käytännössä yritysneuvoja auttaa yrittäjää rajaamaan kehittämiskohteet, antaa konkreettisia työvälineitä muutosprosessiin ja ohjaa päätöksentekoon – auttaa yrittäjää saavuttamaan hänen liiketoiminnalliset tavoitteensa. Esimerkkejä liiketoiminnan kehittämisen kohteista;

 • kannattavuuden parantaminen
 • myynnin tehostaminen
 • asiakastyytyväisyyden parantaminen
 • uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen
 • henkilöstön liiketoimintaymmärryksen kasvattaminen
 • valmistautuminen yrityksen myyntiin

Esimerkkejä prosessien eri vaiheista;

 • yrityksen pitkän (3­ - 5 v) sekä lyhyen ( 0­ - 1 v) aikavälin tavoitteen määrittäminen
 • yrityksen asiakaslupauksen ja arvojen asettaminen
 • henkilökunnan kuuleminen ja sitouttaminen yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin
 • liiketoiminnan kehittämiskohteiden kartoittaminen
 • kehittämishankkeen suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • ulkopuolisten resurssien ja tiedon hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen

Yritysneuvonnan toteuttaminen vaatii riittävän talous­ ja prosessiosaamisen sekä oikeat työvälineet. Suomessa yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa järjestää sekä julkisrahoitteiset että yksityiset koulutusorganisaatiot.