Wikiprojekti:Strategia

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä projektissa käydään keskustelua Wikimedia-liikkeen strategiasta. Sen tarkoituksena on helpottaa keskusteluun osallistumista suomalaisille. Keskusteluun voi toki osallistua suoraan wikimedian strategiasivun avulla meta:Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_3 jaksoon 3, joka jatkuu heinäkuun ajan.

Tällä sivun kautta käyty keskustelun viedään yhteenvetona Wikimedialiikkeen strategiakeskusteluun. Keskusteluun pääset haasteiden tai teemojen otsikoista, jotka toimivat linkkeinä.

Jakso 3[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viimeisten kolmen kuukauden aikana olemme ilmaisseet mielipiteitämme siitä, mitä haluamme rakentaa tai saavuttaa yhdessä liikkeenä. Samaan aikaan tutkimusta on jatkettu, jotta saisimme paremman käsityksen nykyisestä tietämyksestä ja haasteista ja mahdollisuuksista, joita kohtaamme liikkeenä. Tämä maailmanlaajuinen tutkimushanke sisältää:

 • Keskusteluja yli 150 asiantuntijan ja yhteistyökumppaneiden kanssa teknologiasta, tiedosta, koulutuksesta, mediasta, yrittäjistä ja muista säätiön ja tytäryhtiöiden sektoreista
 • Tutkimusta potentiaalisten lukijoiden ja asiantuntijoiden kanssa paikoissa, joissa Wikimedian projekteja ei tunneta tai käytetä hyvin: Brasilia, Intia, Indonesia, Meksiko ja Nigeria
 • Tutkimusta ikäryhmittäin paikoissa, joissa Wikimedian hankkeet tunnetaan ja käytetään hyvin: Ranska, Saksa, Japani, Venäjä, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat

Tämä kierros on omistettu tarkastelemaan tutkimuksessa löytyneitä haasteita ja tutkimalla, kuinka voimme haluta kehittyä tai vastata muutoksiin ympäröivässä maailmassa. Tutustuaksesi paremmin haasteisiin, olet kutsuttu tutustumaan asiakirjoihin ja lähteisiin ja miettimään, miten voimme käsitellä niitä. Joka viikko lähetetään uusi haaste ja oivallukset, jotta voit jakaa näkemyksesi siitä, miten se yhdistyy tai muuttaa näkemystäsi tulevasta suunnastamme.

Heinäkuussa valmistuu 2. kierroksen yhteenvetoraportti. Valmisteluryhmä käyttää näitä materiaaleja ja jatkuvaa palautetta 3. kierroksen aikana luodakseen strategisen suunnan luonnoksen, joka on saatavana elokuussa tarkistettavaksi.

Haaste 4: Miten Wikimedia tulee edelleen olemaan mahdollisimman hyödyllistä maailmalle, kun tiedon luominen, esittäminen ja jakaminen muuttuvat?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tärkein oivallus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Trendit osoittavat, että muutokset ovat tulossa kaikille - sekä kehittyville että mobiiliverkon kyllästämille - alueille.

 • Alueille, jotka ovat vasta tulossa verkkoon, paikallisten ja mobiilisisältöjen kehittäminen on vahva tilaisuus.
 • Globaalisti tuotteet kehittyvät edelleen "yksinkertaisista" verkkosivustoista, joilla on erilaiset käyttökokemukset (työpöytä, mobiililaitteet) entistä kehittyneempiin integroituihin alustoihin, joissa käytetään tekniikoita, kuten tekoäly, lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus.

Nämä trendit muuttavat sen, miten ihmiset luovat ja käyttävät tietoa.

Edellä oleva oivallus perustuu liikkeen strategiatutkimukseen,Considering 2030: Future technology trends that will impact the Wikimedia movement.

Kehittyvien alustojen tutkimus ennustaa, että alustan ja laitteen innovaatiot (mobiilit ja uudet tekniikat) vaikuttavat siihen, miten ihmiset ovat yhteyksissä, oppivat ja pysyvät ajan tasalla. Tämä ulottuu paikallisen sisällön kehityksestä sekä kehittyvillä että kehittyneillä alueilla maailmassa siihen, miten itse tekniikka muokkaa ihmisten vuorovaikutusta saaden tiedon vielä enemmän integroituneeksi jokapäiväiseen elämään. Se voi myös vaikuttaa siihen, kuka tai mikä kehittää sisältöä, ja ennustetaan, että tekoäly (AI) ja kaupalliset yritykset kehittävät enemmän multimediasisältöä, joka sopii virtuaalisiin- ja lisätyn todellisuuden laitteisiin.

Trendejä ja mahdollisuuksia liikkeellemme.[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähitulevaisuus - mobiiliyhteys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

"Internet on mobiili ja mobiili on internet", toteaa Global Mobile Trends -raportti"Global Mobile Trends". GSMA Intelligence, October 2016. Accessed June 27, 2017. GSMA Intelligence. "Koko sukupolvelle Internet on nyt erottamattomasti sidoksissa mobiiliin ja päinvastoin." "Global Mobile Trends," slide 8 Tutkijat huomaavat, että verkkoonpääsy mobiililaitteilla pysyy edelleen alhaisena, alle 40 prosentissa, suuressa osassa Aasiaa ja Saharan eteläpuolista Afrikaa. Maailman 7,3 miljardista ihmisestä vain 3,4 miljardia käyttää langatonta Internetiä, GSMA Intelligence arvioi. Yksi langattoman internetin käyttöönoton esteistä on paikallisesti merkityksellisen sisällön puute. Tutkijat ehdottavat Wikimedia-liikkeelle, että on mahdollista auttaa paikallisten sisällöntuottajien osallistumista. Tutkijat ehdottavat myös, että Wikimedialla on mahdollisuus kehittää helpompia mobiiliratkaisuja ja luoda uusia kumppanuuksia, jotka voivat auttaa laajentamaan tavoitettavuuttamme verkkoon tulevissa maissa.

Kehittyvät alustat ja tyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kahden raportin mukaan NOTE: The numbered list 1-4 was drawn from two reports: Mary Meeker, "Internet Trends Report 2017". Kleiner Perkins. May 31, 2017. Accessed June 27, 2017. Amy Webb, “2017 Tech Trends Annual Report”. Future Today Institute, 2017. Accessed June 27, 2017. Mary Meekerin ja Amy Webbin mukaan teknologiainnovaatioissa ja käyttötavoissa on neljä sisältötyyppiä ja alustat, jotka ovat todennäköisesti kypsyneitä vuoteen 2030 mennessä ovat:

 1. Edistysaskeleet "tekoälyssä" ja ääniohjattavissa sovelluksissa tulevat luomaan reaaliaikaisia, yksilöllisiä koulutus- ja tietopalveluja, jotka tulevat osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Tämä siirtää ihmisiä pois tekstipohjaisista järjestelmistä äänestä käynnistyviin ja ääni-vastejärjestelmiin. Innovaatiot voivat muuttaa tapaa, jolla tieto kerätään, kootaan ja tuotetaan synteettisesti.
 2. Virtuaalitodellisuus voi muuttaa radikaalisti ihmisten vuorovaikutusta tiedon kanssa. Näihin kiehtoviin elämäntuntuisiin kokemuksiin tekstiin perustuvaa tietoa on vaikea integroida. Avointa lähdekoodia sisältävä vaikuttava sisältö voi kuitenkin olla nykyisille tai tuleville sisarushankkeille mahdollisuus ja strukturoitu data saattaa olla ihanteellista näihin tarkoituksiin.
 3. Lisätty todellisuus ja puettavat laitteet lisäävät päälle tasoja käyttäjän näkemykseen maailmasta. Tämä trendi voisi antaa käyttäjille välittömän ja toimivan pääsyn Wikimedian sisältöön ja mahdollisesti mullistaisi koulutuksen, harjoittelun ja monia muita aloja.
 4. Vanhemmat offline-viestintämuodot voivat silti jatkaa olemistaan ja kasvaa, koska yksityisyydestä verkossa on huolta ja halu olla olematta aina yhteydessä.

Mahdolliset kielteiset seuraukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lopuksi tutkijat jakavat potentiaalisia kielteisiä seurauksia:

 • Kun tekoäly luo sisältöä, se voi luoda uutta sisältöä lähteistä, joissa oli ihmisen puolueellisuutta, säilyttäen näin puolueellisuuden.
 • Kun ihmiset hakevat ja vastaanottavat enemmän sisältöä omien mieltymystensä mukaisesti, he alkavat menettää pääsyä muuhun, mahdollisesti erilaiseen sisältöön
 • Ylikuormitus tiedosta, joka on käytettävissä joka hetki, voi johtaa vähempään kykyyn käsitellä kriittisesti uusia tietoja
 • Digitaalinen jakautuminen - verkko-informaatiota saaviin ja niihin, jotka eivät sitä saa - leviää yhä laajemmin kaikissa yhteiskunnissa
 • Uudet laitteet virtuaalitodellisuudelle, lisätylle todellisuudelle ja henkilökohtaiset avustajat voivat lisätä maksullisten ja omaperäisten sisältöjen ja alustojen luomista. Jos näin tapahtuu, käyttäjät voivat palata passiivisen kuluttajan rooliin sisällöntuottajan sijasta, joka johtaa vähemmän neutraaliin, vapaaseen tietoon.
 • Arkistoijien, kasvattajien ja historioitsijoiden voi olla vaikeampi ylläpitää ja käyttää näitä monenlaisia tietoja ja sisältöjä


Viikon 3 Haaste: Kun Wikimedia katsoo kohti vuotta 2030, miten voimme torjua vääristyneiden tietojen lisääntymistä?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

"Osana Wikimedia 2030 -strategiaprosessia Wikimedia-säätiö työskentelee riippumattomien tutkimuskonsulttien kanssa ymmärtääkseen keskeiset trendit, jotka vaikuttavat vapaan tiedon tulevaisuuteen ja jakavat nämä tiedot liikkeen kanssa. Nämä kaksi raporttia valmistelivat Dot Connector Studio, Philadelphiassa sijaitseva median tutkimus- ja strategiayritys, jossa keskitytään siihen, miten uusia alustoja voidaan käyttää yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, ja Lutman & Associates, St. Paulissa sijaitseva strategia-, suunnittelu- ja arviointiyritys, joka työskentelee kulttuurin, median ja hyväntekeväisyyden leikkauspisteessä."

Tärkein oivallus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valetiedon suuntaukset ovat lisääntymässä ja voivat haastaa Wikimedian kyvyn löytää luotettavia tietolähteitä.

Tutkielmassaan "Ajatellen vuotta 2030: Valetieto, todentaminen ja propaganda", Considering 2030: Misinformation, verification, and propaganda tutkijat ovat luokitelleet väärän informaation suuntaukset kahteen luokkaan: sisällön lähteisiin ja kuinka sisältö on saatu. Kumpaakin varten he tarkastelivat kolmea globaalia vaikuttajaa: teknologiaa, hallituksia ja politiikka sekä kaupankäyntiä.

Erityisesti tutkijat ovat tunnistaneet seuraavat suuntaukset ja miten ne vaikuttavat tulevaisuuteemme:

 • Teknologia muuttaa sitä, kuinka sisältö tuotetaan ulkoisista lähteilsä, koska tekoälyä käytetään tiedon luomisen ja analysoinnin nopeuttamiseen. Vaikka tämä voi helpottaa lähteiden löytämistä ja laadukkaita muokkauksia, se voi myös luoda enemmän puolueellisia lähteitä tai harhaanjohtavaa sisältöä. Tämä voisi tulla entistä suuremmaksi ongelmaksi, kun tekoäly voi alkaa käyttää väärää informaatiota "tosiasiana", kun se yhdistää tietoja ja luo enemmän sisältöä. Bilton, Nick. "Fake news is about to get even scarier than you ever dreamed". Vanity Fair. January 26, 2017. Accessed May 30, 2017. Tämä voi haastaa Wikimedistien kykyä tarkistaa lähteitä ja ylläpitää korkealaatuista sisältöä.
 • Teknologia siirtyy todennäköisemmin henkilökohtaisempiin käyttöliittymiin (mobiililaitteet, puettavat laitteet, ääniperusteiset virtuaaliapulaiset) ja pääsy Wikimedian sisältöön tulee yhä vaikeammaksi nykyisellä alustalla.
 • Globaalia sananvapautta haastetaan voimakkaasti."2017 World Press Freedom Index – tipping point?" April 26, 2017. Updated May 15, 2017. Accessed May 28, 2017. Nordland, Rod. "Turkey's Free Press Withers as Erdogan Jails 120 Journalists." The New York Times. November 17, 2016. Accessed June 7, 2017. Reporters Without Borders. "Journalism weakened by democracy's erosion". Accessed May 29, 2017. Paul, Christopher and Miriam Matthews. The Russian "Firehose of Falsehood" Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. Santa Monica: RAND Corporation, 2016. Broderick, Ryan. "Trump Supporters Online Are Pretending To Be French To Manipulate France's Election". BuzzFeed News. January 24, 2017. Accessed June 7, 2017. Tufekci, Zeynep. "Dear France: You Just Got Hacked. Don't Make The Same Mistakes We Did". BuzzFeed. May 5, 2017. Accessed June 7, 2017. Jotkut yritykset, hallitukset ja poliitikot tarkoituksellisesti levittävät vääriä tai harhaanjohtavia tietoja saadakseen ihmisiä vakuuttuneeksi ja vaikuttaakseen heihin omaksi hyödykseen. Tämä menee pelkkää tekstiä pitemmälle, koska tekniikka helpottaa muun median (ääni, video, kuvat) manipuloinnin. Tämä heikentää yleistä tiedon verkostoa ja saattaa vaikeuttaa Wikimediaa pysymään neutraalina ja viittaamista puolueettomiin asiakirjoihin.
 • Pyrkimykset Wikimedia-sisällön sensuroimiseen ovat laskussa, mutta jotkut hallitukset (kuten Kiina tai Turkki) jatkuvat sensurointia laajalti. "HTTPS" -tekniikan käyttöönotto on vaikeuttanut yksittäisten sivujen estämistä. Tämä on auttanut lyhyellä aikavälillä, mutta uusia antisensuuri-välineita ja -menetelmiä on kehitettävä edelleen.
 • Sosiaalisen median yritykset, kuten Twitter ja Facebook, ovat kasvaneet ja tuleet valetiedon levittämisen kanaviksi henkilökohtaisten verkostojen kautta, samalla kun luottamus vakiintuneisiin instituutioihin on vähentynyt. Innovaatiot ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että valetiedolle tehdään totuudellisuustarkistus, jotta jaettava tieto on neutraalia ja oikeaa.
 • Koska kaupalliset yhtiöt edelleen kehittävät suljettuja sovelluksia, tuotteita ja alustoja, luotettavien lähteiden löytäminen voi vaikeutua ja Wikimedian sisältö saattaa olla vähemmän saatavilla. (Huomaa, että tätä aihetta kehitetään edelleen tulevassa tutkimuksessa.)

Valetiedon tutkimus suggests potential solutions to these issues. Kun tarkastelet tutkimusta, keskustele siitä, miten luulet, että voimme liikkeenä auttaa maailman pyrkimystä luotettavaan, vapaaseen ja neutraaliin tietoon.


Viikon 2 Haaste: Kuinka voisimme kerätä kaiken tietämyksen, kun suurta osaa siitä ei voida todentaa perinteisillä tavoilla?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tärkeimmät oivallukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suuri osa maailman tiedosta on vielä dokumentoimatta sivuillamme, ja se edellyttää uusia tapoja yhdistää ja tarkistaa lähteitä.

Nykyinen "luotettavien lähteiden" määritelmä perustuu käytäntöihin, jotka ovat juurtuneet länsimaiseen kulttuuriin, jossa tieto ja historia on dokumentoitu kirjoitettuun muotoon vuosisatojen ajan. Tämä ennakkoasenne - sellaisten lähteiden hyväksi, jotka ovat helposti saatavilla vain osassa maailmasta - on ristiriidassa näkemyksen kanssa, joka käsittää "kaiken tietämyksen summan".

Esimerkiksi monista afrikkalaisista kulttuureista on hyvin vaikea löytää luotettavia toissijaisia lähteitä joko siksi, että kyseistä tietoa on perinteisesti jaettu suullisesti tai koska kirjallisia asiakirjoja luotiin kolonialististien näkökulmasta.Uzo Iweala, Nigerian author and movement strategy advisor, interviewed by Zack McCune, 14 June 2017 Jotkin organisaatiot keskittyvät tällaisen suullisen tiedon dokumentointiin eri muodoissa ja niiden työtä voitaisiin käyttää lähteinä sivustoissamme, jos löytäisimme keinon integroida ne helposti. The People’s Archive of Rural India documents the occupational, linguistic, and anthropological diversity of India, in a storytelling way with images, text, and video. Adam Hochschild, Co-Founder, Mother Jones, interviewed by Katherine Maher, 16 June 2017 LEAP Africa captures the memories of historical leaders that are mostly oral traditions, who have little evidence in the documented histories written by colonists. 58 expert summaries (June 2017), line 10

Wikimedian käyttäjinä meistä on tullut asiantuntijoita tunnistamaan luotettavia lähteitä, jotka tulevat perinteisistä kanavista, kuten akateemiset vertaisarvioidut lähteet ja lehdistö. Viime viikon strategiahaasteessa mainittiin, että lukijat ovat siirtymässä ensisijaisesta luottamuksestaan tällaisiin "arvostettuihin" organisaatioihin, ja sen sijaan käyttävät enemmän lähteinä yksilöitä, joihin he luottavat. Indonesia research findings draft May 2017 Tämä suuntaus voisi olla mahdollisuus Wikimedian käyttäjille kuvitella vähemmän kulttuurisesti rajoittavia lähteiden hakemismenetelmiä ja myös paremmin palvella lukijoiden muuttuvia odotuksia.

Lue transkriptio tai katso video Uzo Iweala, Nigerian author and movement strategy advisor, interviewed by Zack McCune, 14 June 2017

Lue transkriptio tai katso video Adam Hochschild, Co-Founder, Mother Jones, interviewed by Katherine Maher, 16 June 2017

Luotettavien tietojen löytäminen ja jakaminen ovat jatkuvasti kehittyneet.

Lue ja keskustele blogikirjoituksesta 7. heinäkuuta, How the discovery and sharing of trusted information have evolved, toisena näkemyksenä.

Jakso 2[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tervetuloa mukaan strategiakeskusteluun.

On aika keskustella aiheista.

Ensimmäisestä keskustelusta saadut 1 800 teemallista mielipidettä on ryhmitelty viiteen pääteemaan alateemoineen. Nämä eivät ole lopullisia teemoja, vaan vasta alustava työversio peruskäsitteistä.

Me kutsumme sinut käymään läpi kaikki viisi teemaa, joista on yhteenveto tällä sivulla, ja osallistumaan keskusteluun (11. toukokuuta-12. kesäkuuta). Keskustelua käydään sekä verkossa että verkon ulkopuolella, osallistamalla myös heitä, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana projekteissa ja joilla ei ehkä ole internet-yhteyttä. Me teemme yhteenvedon verkon ulkopuolisista näkökulmista, ja jaamme ne, kun ne ovat saatavilla. Kun olet lukenut ne kaikki, klikkaa otsikkoa päästäksesi yksittäisiin teemoihin. Siellä on enemmän tietoa teemasta ja siitä, kuinka osallistua keskusteluun. Voit keskustella niin monesta kuin haluat; me pyydämme sinua valitsemaan niistä sinulle tärkeimmät (tai vähiten tärkeät).

Kysymme jokaisesta teemasta viisi kysymystä ymmärtääksemme näitten mahdollisten teemojen vaikutusta ja korjauksia, joita meidän täytyy niihin tehdä. Onnistuaksemme strategisessa hankkeessa, meidän on ilmoitettava paitsi mitä me teemme, myös mitä me emme tee. Me pyydämme sinua tukemaan väitteesi tutkimukseen ja muuhun dataan, jossa on lähdetietoja, ja että osallistut rehellisellä ja kunnioittavalla tavalla.

Vaihe 1: Tarkastele kaikkia 5 teemaa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Terveet, osallistavat yhteisöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoteen 2030 mennessä Wikimedia-vapaaehtoiskulttuuri on hauskaa, palkitsevaa ja osallistavaa sekä nykyisille osallistujille että uusille käyttäjille. Me toivotamme tervetulleiksi uudet vapaaehtoiset liikkeeseemme ja opastamme heitä varmistaaksemme, että he saavat hienon kokemuksen ja jatkossakin osallistuvat hankkeisiin. Kaikista eri taustoista tulevat ihmiset tuntevat olevansa osa ryhmien ja organisaatioiden verkostoa, joissa suhteet syvenevät. Tämän seurauksena liikkeemme kasvaa sekä kooltaan että luonteeltaan, kun projektimme kukoistavat kollektiivisen huolenpidon ansiosta.

Laajennettu aika (Teknologinen edistyminen)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoteen 2030 mennessä Wikimedia-liike käyttää aktiivisesti teknologisia innovaatioita auttamaan vapaaehtoisia muokkaajia olemaan luovempia ja tuottavampia. Käytämme koneoppimista ja muotoilua hyväksemme tehdäksemme tieto helposti saatavaksi ja helpoksi käyttää. Parantaaksemme sisällön laatua ja määrä useammilla kielillä, vapaaehtoisilla muokkaajilla on esimerkiksi pääsy parempiin koneellisiin käännöksiin.

Aidosti maailmanlaajuinen liike[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoteen 2030 mennessä olemme aidosti maailmanlaajuinen liike. Erityisesti kiinnitämme huomion alueisiin, joita emme vielä ole palvelleet riittävästi: Aasia, Lähi-itä, Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Työskentelemme yhdessä lukijayhteisöjen, avustajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa näissä osissa maailmaa. Annamme tilaa uusille osallistumismuodoille, jotka heijastavat näitä alueita (lainaukset, viitteet ja muuta). Rakennamme tietoisuutta vapaan tiedon voimasta ja poistamme saatavuuden esteitä. Me tulemme rakentamaan tuotteita, jotka on sopeutettu näiden liikkeemme uusien jäsenien tarpeisiin.

Arvostetuin tiedon lähde[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työskentelemme kohti yhä tarkempaa ja todennettavissa olevampaa sisältöä. Vuoteen 2030 mennessä Wikimedian projektit nähdään korkealaatuisimpina, neutraaleimpina ja relevanteimpina tiedon lähteinä. Tulemme laajentamaan käytettävässä olevan tiedon syvyyttä ja pitämään yllä tarkistettavissa olevan ja neutraalin sisällön strandardeja. Autamme ihmisiä ymmärtämään, miten prosessimme tekevät meistä luotettavia. Näytämme ihmisille relevanteimman informaation milloin ja missä he sitä tarvitsevat.

Tieto-ekosysteemin sitoutuminen (Osallistuminen tietoverkkoon)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rakennamme suhteita monien erilaisten järjestöjen kanssa, jotka omistautuvat ilmaisen tiedon ihanteille. Wikimedia-yhteisöt toimivat yhteistyössä liittolaisten kanssa, joita he eivät tienneet heillä olevan. Meidän sisältömme ja teknologiamme tulevat olemaan keskeinen osa formaalia ja informaalia koulutusta ympäri maailmaa. Teemme yhteistyötä johtavien koulutusalan, taiteen, viihteen, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, tieteen ja teknologian instituutioiden kanssa. Yhdessä tulemme kutsumaan mukaan uusia ihmisiä, jotka oppivat, luovat ja hoitavat yhä kasvavaa vapaan tiedon kirjastoa kaikille.