Wikipedia:Pywikibot

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tällä sivulla opastetaan Pywikibotin käyttöön suomenkielisessä Wikipediassa. Oman botin ajamiseen sinun pitää tutustua bottikäytäntöön, sekä rekisteröidä sille oma käyttäjätunnus. (ks wikipedia:botit)

Asennus[muokkaa wikitekstiä]

Tee Python virtualenv ja asenna pywikibot
mkdir pywikibot
cd pywikibot
python3 -m venv ./venv
source venv/bin/activate
pip install pywikibot
Tee konfiguraatiotiedosto
echo "usernames['wikipedia']['fi'] = 'ZacheBot'" > user-config.py

Esimerkki-scriptit[muokkaa wikitekstiä]

Github[muokkaa wikitekstiä]

Generator-esimerkki[muokkaa wikitekstiä]

Tee tiedosto "mybot.py" seuraavalla sisällöllä
import pywikibot
from pywikibot import pagegenerators
from pywikibot.bot import ExistingPageBot

class MyBot(ExistingPageBot):
  update_options = {
    'text': 'This is a test text',
    'summary': 'Bot: a bot test edit with Pywikibot.',
  }

  def treat_page(self):
    """Load the given page, do some changes, and save it."""
    text = self.current_page.text
    text += '\n' + self.opt.text
    self.put_current(text, summary=self.opt.summary)

def main():
  """Parse command line arguments and invoke bot."""
  options = {}
  gen_factory = pagegenerators.GeneratorFactory()

  # Option parsing
  local_args = pywikibot.handle_args() # global options
  local_args = gen_factory.handle_args(local_args) # generators options

  for arg in local_args:
    opt, sep, value = arg.partition(':')
    if opt in ('-summary', '-text'):
      options[opt[1:]] = value

  MyBot(generator=gen_factory.getCombinedGenerator(), **options).run()

if __name__ == '__main__':
  main()
Aja ohjelma
python mybot.py -site:wikipedia:fi -page:Ohje:Hiekkalaatikko -text:"A text added to the sandbox"

Scripti-esimerkki[muokkaa wikitekstiä]

Tee tiedosto "myscript.py" seuraavalla sisällöllä
import pywikibot

site = pywikibot.Site("fi", "wikipedia")
site.login()

page = pywikibot.Page(site, 'Ohje:Hiekkalaatikko')
oldtext=page.text
newtext= page.text + "Foobar"

# Confirm
print("")
pywikibot.showDiff(oldtext, newtext)
pywikibot.info('Edit summary: {}'.format('summary'))

question='Do you want to accept these changes?'
choice = pywikibot.input_choice(
      question,
      [('Yes', 'y'), ('No', 'N')],
      default='N',
      automatic_quit=False
     )

# Save
if choice == 'y':
  if site.userinfo['messages']:
    print("Warning: You have received a talk page message. Exiting.")
    exit()

  page.text = newtext 
  page.save('Testing')
Aja ohjelma
python myscript.py 

Petscan-esimerkki[muokkaa wikitekstiä]

Scripti hakee Petscanilla kolme Suomalaista museota joissa on {{auktoriteettitunnisteet}}-malline, mutta joissa ei ole {{perustiedot Wikidatassa}} -mallinetta. Tämän jälkeen scripti lisää perustiedot Wikidatassa -mallineen auktoriteettitunnisteet-mallineen yläpuolelle ja varmistuksen jälkeen tallentaa muutokset.

Tee tiedosto "mypetscan.py" seuraavalla sisällöllä
import pywikibot
import json
from urllib.request import urlopen

site = pywikibot.Site("fi", "wikipedia")
site.login()

url = "https://petscan.wmflabs.org/?psid=24092213"
url += "&format=json"
url += "&output_limit=3"
response = urlopen(url)
data_json = json.loads(response.read())

for row in data_json['*'][0]['a']['*']:
  page=pywikibot.Page(site, row['title'])
  oldtext=page.text

  replacementtext="\n{{Perustiedot Wikidatassa}}\n{{Auktoriteettitunnisteet"

  if 'erustiedot Wikidatassa' in oldtext:
    print("Skipping " + row['title'] + " - perustiedot Wikidatassa already added.")
    continue

  if 'Auktoriteettitunnisteet' in oldtext:
    newtext=oldtext.replace("\n{{Auktoriteettitunnisteet", replacementtext)
  elif 'auktoriteettitunnisteet' in oldtext:
    newtext=oldtext.replace("\n{{auktoriteettitunnisteet", replacementtext)
  else:
    print("Skipping " + row['title'] + " - Auktoriteettitunnisteet template not found.")
    continue

  if oldtext == newtext:
    print("Exiting. " + row['title'] + " - adding perustiedot Wikidatassa template failed.")
    exit()

  pywikibot.info('----')
  pywikibot.showDiff(oldtext, newtext,2)
  summary='Lisätään perustiedot Wikidatassa -malline'
  pywikibot.info('Edit summary: {}'.format(summary))

  question='Do you want to accept these changes?'
  choice = pywikibot.input_choice(
        question,
        [('Yes', 'y'),('No', 'N')],
        default='N',
        automatic_quit=False
      )

  pywikibot.info(choice)
  if choice == 'y':
    if site.userinfo['messages']:
      print("Warning: You have received a talk page message. Exiting.")
      exit()

    page.text=newtext
    page.save(summary)
Aja ohjelma
python mypetscan.py 

Toolforgen-tietokantayhteydet[muokkaa wikitekstiä]

Toolforgen ohjeet

Toolforge-tunnusten teko[muokkaa wikitekstiä]

Toolforge-tunnuksen voi tehdä seuraavasti:

 1. Tee wmflabs-tunnus. Tämä on erillinen Wikipedian tunnuksesta.
 2. Kirjaudu toolforgeen
  • ssh zache-tool@login.toolforge.org
   tai
   mosh -a zache-tool@login.toolforge.org

Tietokantayhteys WMF:n tietokantareplikaan Toolforgesta[muokkaa wikitekstiä]

Tietokantadokumentaatio

Hyödyllisiä komentoja

 • Kirjaudu SQL-konsoliin ja avaa yhteys fiwiki_p -tietokantaan: sql fiwiki_p

Valmistelut

 1. Kirjaudu toolforgeen
  • ssh zache-tool@login.toolforge.org
   tai
   mosh -a zache-tool@login.toolforge.org
 2. Tee virtualenv ja asenna toolforge ja pymsql
python3 -m venv ./venv
source venv/bin/activate
pip install toolforge pymysql

4.) Tee tiedosto mydatabase_toolforge.py

#/usr/bin/python3
import toolforge
import pymysql.cursors

commons_con = toolforge.connect('commonswiki_p', cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor ) 

try:
 with commons_con.cursor() as cur:
   cur.execute('SELECT el_from, el_to FROM externallinks WHERE el_index LIKE "http://fi.finna%" OR el_index LIKE "https://fi.finna%" LIMIT 10')
   rows = cur.fetchall()

   for row in rows:
    print(row)
except:
  print("ERROR")
Aja ohjelma
python mydatabase_toolforge.py 

Ohjelman ajaminen crontabissa Toolforgessa[muokkaa wikitekstiä]

HUOM: jsub on vanhentunut

 • Tee mydatabase_toolforge.sh -scripti
#!/bin/sh
source venv/bin/activate
python mydatabase_toolforge.py 
 • Lisää se crontabiin komennolla crontab -e
 • Jsubin parametrit
  • once = aja vain kerran
  • -N hiekkalaatikko = ohjelman nimi
  • -o logs/hiekkalaatikko.log = mihin logitiedosto kirjoitetaan
  • -m 768m = käytettävissä oleva muistimäärä
0 * * * jsub -once -j y -cwd -N mydatabase_toolforge -mem 768m -o mydatabase_toolforge.log sh -c mydatabase_toolforge.sh


Oman tietokannan luominen Toolforgessa[muokkaa wikitekstiä]

1.) Kirjaudu Toolforgeen

2.) Kirjaudu tietokantapalvelimeen Mariadb-konsoliin

# sql tools

tai

# mariadb --defaults-file=$HOME/replica.my.cnf -h tools.db.svc.wikimedia.cloud

tai

# mysql -u s51154 -p

3.) Mariadb-konsolissa luo oma tietokantataulu. Tietokantojen alkuosa on oma käyttäjätunnus ja kaksi alaviivaa. Korvaa 51154 omalla käyttäjätunnuksella joka löytyy replica.my.cnf -tiedostosta.

CREATE DATABASE s51154__example;
USE s51154__example;

CREATE TABLE example_table (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  value VARCHAR(255)
);

INSERT INTO example_table (value) VALUES ('Hello World');

4.) Tee virtualenv, aktivoi se ja asenna pymsql

python3 -m venv ./venv
source venv/bin/activate
pip install pymysql

5.) Tee tiedosto tooldatabase_example.py

#/usr/bin/python3

import configparser
import os
import pymysql
from time import time

def print_values(tool_con):
 with tool_con.cursor() as cur:
   sql='SELECT * FROM example_table'
   cur.execute(sql, {})
   rows = cur.fetchall()
   for row in rows:
    print(row)


def insert_value(tool_con, value):
 sql='INSERT INTO example_table (value) VALUES (%(value)s)'
 with tool_con.cursor() as cur:
   cur.execute(sql, {
    'value':str(value),
   })
 tool_con.commit()


HOME=os.environ.get('HOME') #get environment variable $HOME

replica_path=HOME + '/replica.my.cnf'
if os.path.exists(replica_path):     #check that the file is found
  config = configparser.ConfigParser()
  config.read(replica_path)
else:
  print('replica.my.cnf file not found')
  exit(1)

tool_con = pymysql.connect(host='tools.db.svc.eqiad.wmflabs',
 port=3306,
 user=config['client']['user'].replace("'", ""),
 password=config['client']['password'].replace("'", ""),
 db='s51154__example',
 charset='utf8',
 cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)


try:
  insert_value(tool_con, 'foobarbiz ' + str(time()))
  print_values(tool_con)
finally:
  tool_con.close()

print("OK")

5.) Aja ohjelma

python tooldatabase_example.py 

Tietokantayhteys WMF:n tietokantareplikaan omalta koneelta[muokkaa wikitekstiä]

Tietokantadokumentaatio

Valmistelut

 1. Tee wmflabs-tunnus
 2. wikimedia.cloud domain näkyy vain Wikimedian verkossa. Saadaksesi yhteyden omalta koneelta luo porttiforwadointi: 3306:fiwiki.web.db.svc.wikimedia.cloud:3306
  • ssh -L 3306:fiwiki.web.db.svc.wikimedia.cloud:3306 zache-tool@login.toolforge.org
 3. Kopioi wmflabsin salasana paikalliseksi tiedostoksi
  • scp zache-tool@login.toolforge.org:~/replica.my.cnf ./wikitech_replica.my.cnf
 4. Tee virtualenv, aktivoi se ja asenna pymsql
python3 -m venv ./venv
source venv/bin/activate
pip install pymysql
5.) Tee tiedosto mydatabase_local.py
#/usr/bin/python3

import os
import configparser
import pymysql

replica_path='wikitech_replica.my.cnf'
if os.path.exists(replica_path):     #check that the file is found
  config = configparser.ConfigParser()
  config.read(replica_path)
else:
  print(replica_path + ' file not found')
  exit(1)

fiwiki_con = pymysql.connect(
 host='localhost',
 port=3306,
 user=config['client']['user'].replace("'", ""),
 password=config['client']['password'].replace("'", ""),
 db='fiwiki_p',
 charset='utf8',
 cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)

try:
  with fiwiki_con.cursor() as cur:
   cur.execute('SELECT rc_title, rc_user_text FROM recentchanges_compat WHERE rc_namespace=0 LIMIT 10')
   rows = cur.fetchall()
   for row in rows:
     print(row)

finally:
  fiwiki_con.close()
Aja ohjelma
python mydatabase_local.py 

PAWS-asennus[muokkaa wikitekstiä]

Lyhyt selostus miten saadaan pywikibot:n PAWS-instanssi (selainpohjainen asennus) pywikibotista käyttöön. PAWS on Wikimedia-palvelimella oleva Jupyter notebook -ympäristö.

 1. Klikkaa sivulla https://paws.wmflabs.org sign in with mediawiki
 2. Aloita uusi projekti valitsemalla: new -> python 3
 3. Kopioi Finna regexp -esimerkkikoodi muokkausikkunaan
 4. Aja koodi klikkaamalla run
Odotettu tulos

Scripti muokkaa Ohje:Hiekkalaatikko -sivua ja lisää sen alkuun tekstin "Hiekkalaatikko ei ole vasarakirves; skandinaavinen vasarakirves; + aikaleima". Tunnus käyttää Oauth-sisäänkirjautumista ja muokkaukset tehdään sillä käyttäjätunnuksella jolla käyttäjä on sisäänkirjautuneena Wikipediaan. Salasanaa ei tarvitse kirjoittaa.

Esimerkkejä[muokkaa wikitekstiä]