Vihreä ilmastorahasto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund, GCF) on YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin ilmastosopimuksen virallinen rahoitusmekanismi. Rahasto tukee kehittyvien maiden vähäpäästöistä ja ilmastokestävää kehitystä ja sillä on keskeinen asema Pariisin sopimuksen toimeenpanossa.[1]

Rahasto perustettiin vuonna 2010 Cancúnin ilmastokokouksessa. Ensimmäisen projektin rahoitus hyväksyttiin vuonna 2015.[2]

Rahaston päätavoitteena on kehittyvien maiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Se rahoittaa laajamittaisia ohjelmia ja hankkeita, joiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta sekä parantaa maiden sopeutumista ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille. Lisäksi rahasto tukee maiden toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa.[1]

Rahasto investoi muutoksiin neljällä sektorilla:[3]

 • rakennettu ympäristö
 • energia ja teollisuus
 • ihmisten turvallisuus, toimeentulo ja hyvinvointi
 • maankäyttö, metsät ja ekosysteemit.

Se käyttää puolet rahoistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja puolet sen vaikutusten lieventämiseen ja sopeutumiseen. Sen työtä ohjaavat seuraavat periaatteet:[3]

 1. Pyritään saamaan tehokkuutta lisäämällä synergiaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen, siihen sopeutumisen ja kestävän kehityksen välillä
 2. Ilmastoinnovaatiot: edistetään uusia teknologioita, liiketoimintamalleja ja käytäntöjä
 3. Vähennetään rahoitusriskejä ja laajennetaan rahoituspohjaa.
 4. Edistetään ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien huomioon ottamista investointipäätöksissä rahoituksen sopeuttamiseksi kestävään kehitykseen
 1. a b Suomen tuki Vihreälle ilmastorahastolle (Green Climate Fund, GCF), toinen lisärahoituskausi 2024-2027 Ulkoministeriön päätös. 23.11.2023. Viitattu 2.6.2024.
 2. Timeline Green Climate Fund. Viitattu 2.6.2024.
 3. a b About GCF Green Climate Fund. Viitattu 2.6.2024.