Teollisuusalue

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Teollisuusalue on teollista tuotantoa harjoittavien laitosten keskittymä. Eräs erikoistapaus tästä on teollisuuspuisto (engl. industrial park).

Useimmiten teollisuuspuistot ja myös muut teollisuusalueet sijaitsevat liikenneväylien solmukohdissa, joissa voi kohdata useampikin liikennemuoto kuten maantieliikenne, rautatiet, vesiväylät ja lentokentät. Teollisuuden keskittämisellä yhdelle alueelle saadaan mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa infrastruktuuri teollisuustoiminnan ehdoilla, jolloin esimerkiksi rautateiden tai tiestön rakentamistarve on vähäisempi kuin tehtaiden sijaitessa hajallaan. Toisena etuna on mahdollisuus houkutella uusia yrityksiä alueelle jo siellä olevan infrastruktuurin ja potentiaalisten yhteistyökumppanien avulla. Keskittämisellä voidaan myös pienentää aluetta, jossa teollisuustoiminta aiheuttaa ympäristöhaittoja, ja ne ovat paremmin hallittavissa ja valvottavissa.

Suomessa englanninkielisen industrial park -käsitteen mukaisia teollisuusalueita ei juuri ole. Yhdysvalloissa teollisuuspuistoja on rakennettu maaseutualueille kauaksi asutuksesta. Niitä on kritisoitu niiden eristyneisyydestä ja maanviljelykseen soveltuvan maan haaskaamisesta.

Käsitteen teollisuusalue toinen merkitys on laajahko teollistunut alue, kuten esimerkiksi Ruhrin alue Saksassa.