Symbolinen laskin

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Symbolinen laskin on laite, jolla voidaan suorittaa symbolista laskentaa muuttujakirjaimilla. Käytännössä tämä tarkoittaa laskimen sisältävän erilaisia algoritmeja, joilla se käsittelee tyypillisiä muuttujakirjaimia sisältäviä tilanteita. Näitä ovat mm. lausekkeiden sieventäminen, yhtälön ratkaiseminen sekä funktion derivointi. Symboliset järjestelmät (laskin tai ohjelmisto) saattavat myös näyttää laskutoimituksille välivaiheet.

Esimerkiksi seuraavat laskut ovat mahdollisia:

tyyppi syöte tulos
lausekkeen sieventäminen x + 3x 4x
yhtälönratkaisu x + 5 + a = 0 (ratkaisu x:n suhteen) x = -a -5
derivointi f(x) = -4x2 + 3 f'(x) = -8x

Perinteiset laskimet suorittavat laskutoimitukset numeroiden avulla ja ne ovat olleet pitkään käytössä Suomen kouluissa. Symbolisten laskinten merkitys on Suomessa korostunut sen jälkeen kun sen käyttö sallittiin ylioppilaskokeessa keväällä 2012. Tämä on myös osaltaan vaikuttanut ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtäviin keväällä 2016 valmistuneessa matematiikan ylioppilaskokeen rakenneuudistuksessa. Lukion lisäksi symboliset laskimet eivät ole merkittävästi yleistyneet muilla kouluasteilla.