Suojeluvastuun periaate

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suojeluvastuun periaate (responsibility to protect tai R2P) pyrkii kaikkein räikeimpien ihmisoikeusloukkausten estämiseen. Suojeluvastuun periaatteen mukaan valtioilla on ensisijainen vastuu suojella kansalaisiaan ihmisoikeusloukkauksilta. Jos jokin valtio ei kuitenkaan kykene velvollisuuttaan täyttämään, on kansainvälisellä yhteisöllä toissijainen vastuu ihmisoikeuksien toteuttamiseksi. Suojeluvastuu korostaa yksilön oikeuksia valtion oikeuksien sijaan, ja periaatteen mukaan valtion suvereniteettiin voidaan puuttua, jos jokin valtio ei täytä sille kuuluvia kansalaisten suojeluun liittyviä velvollisuuksiaan.

Suojeluvastuu koostuu kolmesta erityisestä velvollisuudesta: velvollisuudesta ehkäistä, reagoida ja jälleenrakentaa. Vakavien ihmisoikeusloukkausten ehkäisy on suojeluvastuun periaatteen tärkein ulottuvuus.

Suojeluvastuu on normi, mutta ei laki, vaikkakin se muodostaa perustan kansainvälisille laille, etenkin lakeihin, jotka liittyvät suvereeniteettiin, rauhaan ja turvallisuuteen sekä ihmisoikeuksiin ja aseellisiin konflikteihin.

Suojeluvastuun periaatteen kiistanalaisin osa on kysymys aseellisen väliintulon oikeutuksesta. Periaatteen nojalla sotilaalliset toimenpiteet olisivat oikeutettuja, jos kyse on neljästä erityisen vakavasta ihmisoikeuksia loukkaavasta rikoksesta: sota­rikoksista, kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja etnisestä puhdistuksesta. Aseellinen väliintulo olisi mahdollista vain YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla. Tarkkoja yleispäteviä kriteerejä sotilaalliselle väliintulolle on kuitenkin mahdotonta asettaa, ja suojeluvastuun periaatetta on kritisoitu merkittävän väärinkäytön mahdollisuuden vuoksi.

Suojeluvastuun velvoittavuus kansain­välis­oikeudellisena normina onkin epäselvä. Periaatteesta on keskusteltu kansainvälisen tapaoikeuden nousevana normina, mutta esimerkiksi kansainvälisen yhteisön toimimattomuus Darfurin konfliktin tai Syyrian tapauksissa on vienyt normilta uskottavuutta.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]