Organisaatiorakenne

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Organisaatiorakenne kuvaa kuinka yritys, hallinto, järjestö tai muu organisaatio toimii. Rakenne voidaan kuvata seitsemän eri perustyypin kautta:

  • Pienyritysrakenne: Yksinkertaisin rakenne, jossa johtaja-yrittäjä osallistuu tiiviisti toteutettavaan työhön. Organisaation hierarkia on matala.
  • Toimintorakenne: Johdon alaisuudessa toimii eri tehtäväalueille erikoistuneita toimintoja tai funktioita.
  • Divisioonarakenne: Tulosyksikkörakenne, jonka kukin yksikkö sisältää oman toimintorakenteen.
  • Matriisirakenne: Kunkin toimintorakenteen päälle on suunniteltu divisioonarakenne. Yleensä toteutetaan siten, että kullakin työntekijällä on kaksi esimiestä, joista toinen keskittyy asiakkaan näkökulman mahdollisimman hyvään huomioon ottamiseen ja toinen tarkastelee toimintojen erikoisosaamista.
  • Prosessirakenne: Pyritään tarkastelemaan yrityksen toimintaa asiakkaalle arvoa tuottavien prosessien näkökulmasta.
  • Verkostorakenne: Osa yrityksen toiminnasta, esimerkiksi markkinointi tai tietojenkäsittely, ulkoistetaan muille osapuolille.
  • Hybridirakenne: Tarkoittaa organisaatiota, jossa on yhdistelty kahta tai useampaa edellä esitetyistä organisaatiorakenteista.