Monimuotoisuus (organisaatio)

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Monimuotoisuus organisaatiossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Organisaatioiden kohdalla monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat ihmiset toisistaan. Erottavia tekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonto, koulutus, siviilisääty, seksuaalinen suuntaus, asenteet ja arvot, persoonallisuus sekä poliittinen ja taloudellinen asema.

Organisaatiotutkimuksessa monimuotoisuuteen on liitetty sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Monimuotoisuuden on todettu lisäävän suvaitsevaisuutta, mikä voi johtaa kustannussäästöihin esimerkiksi työstäpoissaolojen ja työpaikan vaihtohalukkuuden vähenemisen sekä rekrytoinnin helpottumisen johdosta. Samoin monimuotoisuus parantaa organisaation ongelmanratkaisukykyä ja lisää organisaation innovatiivisuutta ja luovuutta, koska heterogeenisillä ja monimuotoisilla työryhmillä on kykyä katsoa ongelmia useista näkökulmista. Monimuotoisuutta on pidetty myös yhtenä tärkeimmistä uuden tiedon luomista mahdollistavista tekijöistä. Monimuotoisuus on voimavara, jonka avulla organisaatio kehittää kulloiseenkin ympäristöönsä sopivia ratkaisuja. Ashbyn (1956) muotoileman riittävän monimuotoisuuden (the law of requisite variety) lain mukaan organisaation sisäisen monimuotoisuuden tulee vastata ympäristön monimuotoisuutta.

Monimuotoisuuden ongelmat liittyvät puolestaan useimmiten kommunikointiongelmista johtuviin väärinkäsityksiin. Monimuotoisuus voidaan kokea myös olemassa olevan organisaatiokulttuurin uhkaksi. Lisäksi monimuotoisuus jää usein retoriikan tasolle, jolloin tavoitteet ja käytännöt jäävät irrallisiksi.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Ashby, W. Ross: An introduction to cybernetics. London: Chapman & Hall, 1956. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
  • Cox, T. H. & Blake, S. 1991. “Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness.” Academy of Management Executive, Vol. 5, No. 3, ss. 45-56.
  • Heikkinen, M. 2005. ”Monimuotoisuus organisaatioissa – monimuotoisuustutkimuksen pääpiirteitä ja kehityslinjoja.” Hallinnon Tutkimus, Vol. 24, No. 1, ss. 3-13.
  • Morgan, G. 1997. Images of Organization. Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Robinson, G. & Dechant, K. 1997. “Building a Business Case for Diversity.” Academy of Management Executive, Vol. 11, No. 3, ss. 21-31.
  • Sippola, A. 2007. Essays on Human Resource Management – Perspectives on Diversity Management. Acta Wasaensia No. 180. Business Administration 75. Management and Organization. Universitas Wasaensis.