McNemarin testi

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

McNemarin testi on 2x2-taululle tehtävä tilastollinen testi. Siinä on annettu otos, josta on mitattu dikotominen eli binäärinen ominaisuus. Mittaus on tehty sekä ennen että jälkeen käsittelyn. McNemarin testillä voidaan selvittää, onko käsittely vaikuttanut mitatun ominaisuuden esiintymiseen.

Testaaminen tehdään seuraavasti. Olkoot niiden yksilöiden lukumäärä, joilla tapahtui muutos alun perin olevasta ominaisuudesta ei olevaan ominaisuuteen, niiden yksilöiden lukumäärä, joilla ominaisuus oli sekä ennen että jälkeen käsittelyn, niiden yksilöiden lukumäärä, joilla ominaisuus ei ollut sekä ennen että käsittelyn jälkeen ja niiden yksilöiden lukumäärä, joilla ominaisuutta ei ollut ennen käsittelyä mutta oli käsittelyn jälkeen. Nyt testisuureena on . Aineiston pienuudesta aiheutuvaa epätarkkuutta voidaan kompensoida McNemarin testissä Yatesin jatkuvuuskorjauksella. Tällöin testisuure lasketaan lausekkeesta .