Luettelo Suomessa uhanalaisista sahapistiäisistä

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Luettelo Suomessa uhanalaisista sahapistiäisistä sisältää ne Suomessa esiintyvät sahapistiäislajit (Symphyta), joiden uhanalaisuusluokka vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisarvioinnissa on äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai jo hävinneitä lajeja luettelo ei sisällä.[1]

Suomen arviolta noin 790 sahapistiäislajista 42 on luokiteltu uhanalaiseksi, joskin osa kaikkein uhanalaisimmista lajeista on saattanut jo hävitä. Arviointi ei kuitenkaan ole kattava, sillä peräti 58,3 % Suomen sahapistiäislajistosta jäi arvioinnin ulkopuolelle puutteellisen tiedon vuoksi. Lisäksi neljä lajia on tavattu ensimmäisen kerran liian vastikään arvioinnin tekemiseksi ja yksi laji elää ainoastaan koristekasveilla. Kaikkiaan uhanalaisarviointi on tehty 325 sahapistiäislajille.[1]

Lähteet[edit | edit source]