Luettelo Suomessa uhanalaisista kätköpistiäisistä

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Luettelo Suomessa uhanalaisista kätköpistiäisistä sisältää ne Suomessa esiintyvät kätköpistiäislajit (Parasitica), joiden uhanalaisuusluokka vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisarvioinnissa on äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) tai vaarantunut (VU). Silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai jo hävinneitä lajeja luettelo ei sisällä.[1]

Suomesta on luetteloitu yli 5600 kätköpistiäislajia, mikä tekee noin 14 % kaikista monisoluisista eliöistä. Lisäksi noin 500 lajia ei vielä sisälly virallisiin lajiluetteloihin ja maalle uusia kätköpistiäislajeja löydetään keskimäärin 30 lajia vuodessa. Vuoden 2010 uhanalaisarvoinnissa arvioitiin 1784 lajia, joista 195 sisällytettiin Suomen punaiseen listaan. Arviointi pyrittiin tekemään erityisen yksityiskohtaisesti ahmaspistiäisille (heimo Ichneumonidae). Vasta 2000-luvulla ensimmäisen kerran Suomesta havaitut lajit katsottiin arviointiin soveltumattomiksi. Näitä on 116 lajia. Arvioidusta lajistosta 2 lajia on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, 6 lajia erittäin uhanalaisiksi ja 36 vaarantuneiksi. Loput punaisen listan lajit ovat silmälläpidettäviä, puutteellisesti tunnettuja tai hävinneitä.[1]

Lähteet[edit | edit source]