Lomituslajittelu

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lomituslajittelu (lomitusjärjestäminen, Merge sort) on asymptoottiselta suoritusajaltaan tehokas (Θ(n log n)) ja vakaa lajittelumenetelmä, mutta vaatii tavallisella vektorimuotoisella taulukolla lisämuistia (O(n)). Erityisen hyödyllinen se on kuitenkin linkitettyjen listojen järjestämiseen, jolloin lisämuistia ei tarvita. Se toimii pääpiirteissään seuraavasti:

 1. Jaa taulukko kahteen yhtä suureen osataulukkoon
 2. Järjestä osataulukot rekursiivisesti
 3. Lomita järjestyksessä olevat osataulukot takaisin yhdeksi järjestyksessä olevaksi taulukoksi

Ohessa pseudokielinen toteutus 'tavalliselle' taulukolle:

 algoritmi Lomituslajittelu(taulukko t, lisätaulukko l, kokonaisluku alku, kokonaisluku loppu)
  
   if alku >= loppu then  // Korkeintaan 1 alkio, ei tarvitse järjestää
    
    lopeta algoritmin suoritus
   
   else if alku + 1 = loppu then   // 2 alkiota, helppo järjestää
    
    if t[alku] < t[loppu] then
   
      Vaihda alkioiden t[alku] ja t[loppu] arvot keskenään 
   
    end if
  
   else  // Järjestetään puolikkaat rekursiivisesti ja lomitetaan
    
    väli := (alku + loppu)/2  // Katkaisukohta (pyöristetään alaspäin)      
    
    Lomituslajittelu(t,l,alku,väli)  // Järjestetään puolikkaat
    Lomituslajittelu(t,l,väli+1,loppu)
  
    // Lomitetaan lisätaulukkoon ja kopioidaan alkuperäiseen taulukkoon
  
    i := alku    // 1. puolikkaan indeksi
    j := väli + 1  // 2. puolikkaan indeksi
    k := alku    // Lomituksen indeksi
  
    while k ⇐ loppu  // Käsitellään kaikki välin alkiot
     
      // Vertaillaan kummankin puolikkaan suurinta jäljellä olevaa arvoa
      // ja sijoitetaan suurempi lomitukseen seuraavaksi
      
      // Jos jommassakummassa puolikkaassa ei ole alkioita jäljellä,
      // siirretään kaikki toisen puolikkaan alkiot
      
      if i > väli then    // 1. puolikkaassa ei alkioita
       
       while j ⇐ loppu
         
         l[k] := t[j]
         k := k + 1
         j := j + 1
  
       end while
     
      else if j > loppu    // 2. puolikkaassa ei alkioita
      
       while i ⇐ väli
         
         l[k] := t[i]
         k := k + 1
         i := i + 1
  
       end while      
      
      else          // Molemmissa puolikkaissa alkioita
       
       if t[i] > t[j] then
       
         l[k] := t[i]
         i := i+1
        
       else
          
         l[k] := t[j]
         j := j+1
       
       end if
  
       k := k + 1
     
      end if
  
    end while 
 
    // Kopioidaan lomitus alkuperäiseen taulukkoon
    
    for a = alku to loppu   
 
      t[a] = l[a]
 
    end for
   
   end if
     
 end
(Huom. lisätaulukon l on oltava vähintään yhtä suuri kuin taulukon t. 
 Algoritmi järjestää kaikki parametrien 'alku' ja 'loppu' rajaamilla 
 indekseillä olevat alkiot, koko taulukon järjestämiseen on
 algoritmia kutsuttava komennolla 
 
 Lomituslajittelu(t,l,1,taulukon t alkioiden lukumäärä) )

Esimerkkitoteus C-kielellä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lajittelee yhteen suuntan linkitetyn listan nousevaan järjestykseen, "cmp" vertailufunktion osoite.

void Mergesort(struct lista **a, int (*cmp)(void *a, void *b)) {
  if(a) {
    struct lista *b1=(*a);
    int c=1, i=0;
    while(b1->next)
      b1=b1->next, c++;
    if(c>1) {
	  b1=(*a);
	  for(i=1; i<c/2; i++)
	    b1=b1->next;
      struct lista *b2 = b1->next, *b3;
	  b1->next=NULL;
      Mergesort(a, cmp);
	  Mergesort(&b2, cmp);
	  b3=(*a);
	  while(b2) {
	    if(cmp(b3,b2)>0) {
		  if(b3==(*a)) {
		     (*a)=b2;
		     b2=b2->next;
		     (*a)->next=b3;
		  }
		  else {
		    struct lista *b4 = (*a);
		    while(b4->next != b3)
              b4=b4->next;
		    b4->next=b2;
		    b2=b2->next;
		    b4->next->next=b3;
		  }
		continue;
		}
	    else {
		  while(b3->next && cmp(b3->next,b2)<0)
		    b3=b3->next;
		  if(!b3->next) {
		    b3->next=b2;
		    break;
		  }
		  else {
		    struct lista *b5 = b3->next;
		    b3->next=b2;
		    b2=b2->next;
		    b3->next->next=b5;
		    continue;
		  }
        }
	  break;
	  }
    }
  }
}