Lomituslajittelu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kahdeksan luvun lajittelu.
Seitsemän luvun lajittelu ryhmiteltynä kaavioksi.

Lomituslajittelu (limityslajittelu, lomitusjärjestäminen, Merge sort) on asymptoottiselta suoritusajaltaan tehokas (Θ( log )) ja vakaa lajittelumenetelmä, mutta vaatii tavallisella vektorimuotoisella taulukolla lisämuistia (O(n)). Erityisen hyödyllinen se on kuitenkin linkitettyjen listojen järjestämiseen, jolloin lisämuistia ei tarvita. Se toimii pääpiirteissään seuraavasti:

 1. Jaa taulukko kahteen yhtä suureen osataulukkoon
 2. Järjestä osataulukot rekursiivisesti
 3. Lomita järjestyksessä olevat osataulukot takaisin yhdeksi järjestyksessä olevaksi taulukoksi

Esimerkkitoteutus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ohessa pseudokielinen toteutus 'tavalliselle' taulukolle:

 algoritmi Lomituslajittelu(taulukko t, lisätaulukko l, kokonaisluku alku, kokonaisluku loppu)

   if alku >= loppu then  // Korkeintaan 1 alkio, ei tarvitse järjestää

    lopeta algoritmin suoritus

   else if alku + 1 = loppu then   // 2 alkiota, helppo järjestää

    if t[alku] < t[loppu] then

      Vaihda alkioiden t[alku] ja t[loppu] arvot keskenään

    end if

   else  // Järjestetään puolikkaat rekursiivisesti ja lomitetaan

    väli := (alku + loppu)/2  // Katkaisukohta (pyöristetään alaspäin)

    Lomituslajittelu(t,l,alku,väli)  // Järjestetään puolikkaat
    Lomituslajittelu(t,l,väli+1,loppu)

    // Lomitetaan lisätaulukkoon ja kopioidaan alkuperäiseen taulukkoon

    i := alku    // 1. puolikkaan indeksi
    j := väli + 1  // 2. puolikkaan indeksi
    k := alku    // Lomituksen indeksi

    while k ⇐ loppu  // Käsitellään kaikki välin alkiot

      // Vertaillaan kummankin puolikkaan suurinta jäljellä olevaa arvoa
      // ja sijoitetaan suurempi lomitukseen seuraavaksi

      // Jos jommassakummassa puolikkaassa ei ole alkioita jäljellä,
      // siirretään kaikki toisen puolikkaan alkiot

      if i > väli then    // 1. puolikkaassa ei alkioita

       while j ⇐ loppu

         l[k] := t[j]
         k := k + 1
         j := j + 1

       end while

      else if j > loppu    // 2. puolikkaassa ei alkioita

       while i ⇐ väli

         l[k] := t[i]
         k := k + 1
         i := i + 1

       end while

      else          // Molemmissa puolikkaissa alkioita

       if t[i] > t[j] then

         l[k] := t[i]
         i := i+1

       else

         l[k] := t[j]
         j := j+1

       end if

       k := k + 1

      end if

    end while

    // Kopioidaan lomitus alkuperäiseen taulukkoon

    for a = alku to loppu

      t[a] = l[a]

    end for

   end if

 end
(Huom. lisätaulukon l on oltava vähintään yhtä suuri kuin taulukon t.
 Algoritmi järjestää kaikki parametrien 'alku' ja 'loppu' rajaamilla
 indekseillä olevat alkiot, koko taulukon järjestämiseen on
 algoritmia kutsuttava komennolla

 Lomituslajittelu(t,l,1,taulukon t alkioiden lukumäärä) )

Lajittelee yhteen suuntaan linkitetyn listan nousevaan järjestykseen, ”cmp” vertailufunktion osoite, ”t_node” typedef linketetyn listan elementin toteuttavalle rakenteelle (struct).

void mergesort(t_node **a, int (*cmp)(void *b, void *c)) {
  t_node     *t;
  t_node     *u;

  if (a != NULL && *a != NULL && (*a)->next != NULL) {
    u = split_list(*a);
    mergesort(a, cmp);
    mergesort(&u, cmp);
    t = *a;
    if ((*cmp)(t, u) > 0)
      *a = u;
    merge_lists(t, u, cmp);
  }
}

int list_size(t_node *a) {
  register int i;

  i = 0;
  while (a != NULL) {
    a = a->next;
    i++;
  }
  return (i);
}

t_node *split_list(t_node *a) {
  register int i;
  register int size;
  t_node *u;

  size = list_size(a);
  i = 0;
  while (i < size / 2 - 1) {
    a = a->next;
    i++;
  }
  u = a->next;
  a->next = NULL;
  return (u);
}

void roll_merge(t_node **r, t_node **v) {
  (*v)->next = *r;
  *v = (*v)->next;
  *r = (*r)->next;
}

void merge_lists(t_node *t, t_node *u, int (*cmp)(void *b, void *c)) {
  t_node *v;

  v = t;
  if ((*cmp)(t, u) > 0) {
    v = u;
    u = u->next;
  } else
    t = t->next;
  while (t != NULL && u != NULL) {
    if ((*cmp)(t, u) > 0)
      roll_merge(&u, &v);
    else
      roll_merge(&t, &v);
  }
  if (u == NULL)
    v->next = t;
  else
    v->next = u;
}