Liikkeen luovutus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Liikkeen luovutus on työsopimuksiin ja yrityskauppoihin liittyvä käsite, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tietty pysyväksi organisoitu taloudellinen kokonaisuus, kuten yritys, vaihtaa omistajaa ja liikkeen toiminta jatkuu. Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Julkisella sektorilla liikkeen luovutus voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että virasto tai sen osa yhtiöitetään tai toiminta ulkoistetaan.

»Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.»
(työsopimuslaki 1 luku 10 §)

Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden siirtymistä koskevan pääsäännön mukaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseen liittyvät etuutensa eivät heikkene. Osakekauppaa ei pidetä liikkeen luovutuksena siinäkään tapauksessa, että kaupan kohteena on yhtiön koko osakekanta, koska työntekijöiden työnantaja ei vaihdu osakekaupan yhteydessä, vaan työnantajana on koko ajan sama yhtiö.

Liikkeen luovutusta säätelee EY:n liikkeen luovutusdirektiivi 2001/23/EY. Liikkeen luovutusta koskevan direktiivin mukaan liikkeen luovutuksena ei pidetä hallintoviranomaisten uudelleen organisointia eikä hallinnollisten tehtävien siirtoa hallintoviranomaiselta toiselle.