Keskustelu luokasta:Juutalaiset kirjailijat

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Millä perustein tämä luokka on tarpeellinen? –mikko (habla) 18. huhtikuuta 2005 kello 10:26:58 (UTC)

Millä perusteella mielestäsi luokka:suomalaiset kirjailijat on tarpeellinen? Eiköhän siksi, että suomalaisia kirjailijoita yhdistää jokin, mikä taas erottaa heidät maailman muista kirjailijoista, eikä se ole ainoastaan se maapläntti, jolla he asustavat, vaan pikemminkin yhteinen historia, perinteet ja kulttuuritausta. Siis sama kuin juutalaisilla kirjailijoilla. Miriam 20. toukokuuta 2005 kello 22:32:22 (UTC)

Ongelmia tässä taitaa olla muutamia. Pitäisikö kaikki muutkin kuin kirjailijat kategorisoida juutalaisiin ja ei juutalaisiin. Tai pitäisikö muutkin uskontokunnat tai kulttuurit ottaa huomioon kun kategorisoidaan henkilöitä. En:wikissä ei nähdäkseni ole juutalaisia erikseen kategorisoitu. --Teme 20. toukokuuta 2005 kello 23:04:24 (UTC)

Kirjallisuus on laaja ja moniuloitteinen ala ja sitä voidaan tutkia monesta näkökulmasta.Sen takia on aivan laillista luokitella kirjailijat tyylin mukaan (esim.fantasia kirjailijat),sosiaalisen taustan mukaan (esim.työläiskirjailijat),kieliryhmän mukaan (esim.englanninkieliset kirjailijat), sukupuolen mukaan (esim. naiskirjailijat),elämänfilosofian mukaan (esim.beatnik-sukupolven kirjailijat) tai vaikkapa sukupuolisten taipumusten mukaan (homoseksuaaliset kirjailijat).Miksei siis kulttuurin ja etnisen identiteetin mukaan "juutalaiset kirjailijat"?Miksi tehdä juuri siitä "ongelma" tänä monikulttuurin aikakautena? Miriam 21. toukokuuta 2005 kello 06:53:24 (UTC) P.S. En:Wikipediassa esiintyy esim.luokka "Jewish American writers" Miriam 21. toukokuuta 2005 kello 06:53:24 (UTC)

Kirjailijat on lueteltu muutoin kansallisuuden eikä uskonnon mukaan, joten on outoa ja tyhmää tässä tapauksesas ruveta puhumaan juutalaisista kirjilijoista. Miriam kirjoittaa kulttuurisesta ja etnisestä identiteetistä, mutta oletko ollenkan varma, että kaikki noista kirjailijoista ovat yleensä identifioineet itsensä juutalaisen kulttuurin ja etnisen identiteetin edustajaksi...?

En:wikissä on myös lista "Buddhist authors", tämähän on uskonto? Sitäpaitsi onko anonyymi kysyjä varma siitä että jokainen suomalainen kirjailija haluaa nimenomaan identifioitua suomalaiseen kulttuurin edustajaksi, eikä mieluummin vaikka maailmankansalaisiksi? Tällainen hiustenhalkominen alkaa mielestäni tuntua epäasialliselta.Miriam 21. toukokuuta 2005 kello 07:08:07 (UTC)

Buddhalaiset kirjailijat (sekä juutalaiset) voi olla perusteltu luokka, jos heidän kirjallinen tuotantonsa liittyy selkeästi näihin uskontoihin. Tässä ei ole kyse hiusten halkomisesta vaan siitä, mikä on sopiva ja järkevä luokittelun peruste. Kansallisuutta on pidetty tällaisena perusteena eikä sitä kukaan vastusta. Uskonnon mukaan luokitteleminen - ainakaan silloin kun se ei vaikuta kirjailijan työhön kovin selvästi - ei ole tarpeen, jos samat kirjailijat on luokiteltu jo kansallisuuden mukaan. Se voi olla harhaanjohtavaa, jos se luo kuvan, että näiden kirjailijoiden teoksilla on jotain tekemistä heidän uskontonsa kanssa (jos heistä kaikki nyt edes uskovat juutalaisuuden oppeihin, mitä epäilen), tai että heillä olisi jotain suurempaakin tekemistä keskenään. Jos juutalaisuuden kriteeri on vain se, että on syntynyt juutalaisesta äidistä, ei luokan olemassaolo ole perusteltu. Erikseen voi kyllä tehdä sivun nimeltä "lista tunnetuista juutalaisista", jota ihmiset voivat halutessaan mielenkiinnosta vilkaista. Tässä listassa henkilöt voidaan kategorisoida ammatin tai taiteenalan mukaan.

Palaan edellisiin perusteihini - juutalaisuus ei ole AINOASTAAN uskonto kuten väität vaan samalla kansallisuus, kulttuuriperintö ja etninen tausta riippuen aivan siitä mistä näkökulmasta kysymystä lähestytään. Esimerkiksi Daniel Katz (Kun isoisä Suomeen hiihti 1969), tai Mindele London (Kolmastoista tuoli, 2002) ovat juutalaista syntyperää olevia Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia ja suomenkielisiä kirjailijoita, jotka eivät suinkaan kirjoita uskonnollisia kirjoja. Kuitenkin heidän teoksissaan heijastuu vahva samastuminen juutalaisuuteen ja niiden aiheena on usein Suomen juutalainen yhteisö. En vieläkään ymmärrä miksi heitä ei voisi luokitella sekä suomalaisiksi että juutalaisiksi kirjailijoiksi?. Koska en kuitenkaan ilmeisesti voi saada keskustelukumppaniani vakuutetuksi asiasta. ehdotan, että lukisit En:Wikipedian artikkelin "Who is a Jew".Lue enemmän luulet vähemmän,niinkuin sanotaan. Miriam 21. toukokuuta 2005 kello 19:10:51 *http://en.wikipedia.org/wiki/Who_is_a_Jew%3F

Olen samaa mieltä Miriamin kanssa, luokassa "Juutalaiset kirjailijat" ei ole mitään vikaa Tuohirulla 21. toukokuuta 2005 kello 19:20:55 (UTC)
Luokittelu on ongelmallinen, koska se on täysin subjektiivinen. Karl Marxia voi sanoa saksalaiseksi, mutta onko hän juutalainen kirjailija? --Mikko Paananen 21. toukokuuta 2005 kello 19:27:19 (UTC)
Tiedän asiat joista miriam puhuu. Mutta vaikka juutalaisuus olisi jotain muuta kuin uskonto, niin ei se selvännä sitä, että onko näiden kirjailijoiden välillä jotain oleellista yhtäläisyyttä. He ovat eri maissa joissa vallitsee erilainen kulttuuri ja juutalaiskulttuuri. Ja mikä näiden eri kirjailijoiden suhde juutalaisuuteen on. Varmaan kullakin aika erilainen suhde.
Itse asiaan kommentoimatta - voi vain ihmetellä miten tuollainen artikkelinimi on mennyt läpi en-wikissä. Kuka on juutalainen? ... --TBone 21. toukokuuta 2005 kello 20:42:33 (UTC)

Luokka on sinänsä korrekti, vaikka tuntuu hieman turhalta, eihän wikipediassa taida olla erillistä luokkaa esimerkiksi juutalaisille elokuvaohjaajille. Marx on hyvä esimerkki siitä, että luokittelu voi olla monessa tapauksessa hankalaa. Voisi olla selkeintä, että kirjailijat kuitenkin luokiteltaisiin kansalaisuuden mukaan. Itse artikkelissahan voi kirjailijan etnisen/uskonnollisen taustan kertoa. Cuprum 21. toukokuuta 2005 kello 20:27:28 (UTC)

Yhteiseen kulttuuriperustaan perustuva luokittelu on mielestäni perusteltua, mutta yhdyn siihen epäilykseen, että tämän luokan kirjailijoille ei välttämättä ole erityisen yhtenäistä kulttuuria. Vaan miten on en-wikissä toimittu? Siellä ei tällaista luokkaa ole, vaan siellä on "luokat israelilaiset kirjailijat" ja "jiddishinkieliset kirjailijat". Eräs lempikirjailijoistani eli Isaac Bashevis Singer ei kuulu ensimmäiseen luokkaan ja jälkimmäiseen luokkaan kuulumisesta en tiedä.
(Singer ja hänen kaltaiset amerikanjuutalaiset kirjailijat muodostavat tietyn genren, mutta en osaa sanoa, voisiko jokin "luokka:amerikanjuutalaiset kirjailijat" sekään olla yhtenäinen.)
En-wikissä on luokka "kristilliset kirjailijat". En ole tutustunut sen sisältöön perinpohjin, mutta luokka "juutalaiset (kauno)kirjailijat" saattaisi sopia sellaisille juutalaisille kirjailijoille, jotka leimallisesti käsittelevät teoksissaan omaa (tai muiden) juutalaista kultuuria. --Samulili 22. toukokuuta 2005 kello 20:30:39 (UTC)