Keskustelu:Tunnusluku

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Palaustuksen perustelu täsmennyssivusta artikkelisivuksi

Kysymys ei ole täsmennyssivusta. Täsmennyssivu erottelee termit, joilla ei ole yhteistä sisältö tai teoriaa. Sellaiset termit eivät kuulu yhteiseen käsiteperheeseen.

Tässä tapauksessa on kysymys käsiteperheestä. Käsiteperheelle on ominaista, että sen pääkäsitteellä on yhteinen teoria ja/tai pääkäsitteelle voidaan määritellä kaikkia sen alakäsitteitä kuvaava sisältö. Aristoteles opetti jo 2500 vuotta sitten, että ymmärtämisen ja oppimisen kannalta on tärkeää tuntea mihin pääkäsitteeseen jokin tarkasteltava käsite kuuluu ja miten se eroaa tästä pääkäsitteestä ja sen rinnalla olevista muista käsitteistä. Lainaus teoksesta Niiniluoto, I. 1984 s.155. Johdatus tieteenfilofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus: " Aristoteleen teorian mukaan määritelmän tehtävänä on ilmaista määrittelyn kohteena olevan asian tai oliolajin olemus kahden termin avulla: genus ilmaisee sen laajemman suvun, johon asia tai oliolaji kuuluu, ja differentia ilmaisee sen oleenaisen tunnusmerkin, jonka avulla määriteltävä laji voidaan erottaa muista samaan sukuun kuuluvista lajeista."

Tämä käsitteenmuodostuksen periaate on tärkeä niin tieteessä kuin tietosanakirjoissakin. Noudattakaamme sitä.Sepsaar 19. helmikuuta 2008 kello 15.11 (UTC)

Tässä on kyllä lähinnä kyse wikipedian käytännöistä eikä Aristoteleesta. Tuollaiset täysin irralliset kappaleet on tapana erottaa omiksi artikkeleiksi. Esimerkiksi tuo tunnuslukuanalyysi ei liity mitenkään tilastotieteen tunnuslukuun (jonka määritelmän muutit virheelliseksi). --jkv 21. helmikuuta 2008 kello 12.03 (UTC)