KOI8-R

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

KOI8-R (ven. КОИ-8, код обмена информацией, 8 битов, "informaationvaihtokoodi, 8-bittinen") on 8-bittinen merkistö, joka on suunniteltu venäjän kieltä varten. Se kattaa myös bulgarian kielen. Ukrainaa varten on oma KOI8-U, jossa on lisäksi ukrainan kielen vaatimat kirjaimet. KOI8-R oli julkaisematon de facto standardi, mutta perustui standardeihin GOST 19768-74 (eli vanha koi8), ISO 6937/8 (ei rekisteröity) ja sen muunnelmat INIS-cyrillic ja ISO 5427. Venäläiset Unix-käyttäjät julkaisivat sen vuonna 1993 internet-standardina RFC 1489.

KOI8-R on edelleen paljon käytetympi kuin ISO 8859-5, joka ei ikinä levinnyt laajaan käyttöön. Toinen yleinen koodaus kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettavia kieliä varten on Windows-1251. Molemmat korvautuvat ehkä tulevaisuudessa Unicodella.

KOI8-R:ssä kirjainten järjestys on niitä lähinnä vastaavien latinalaisten kirjainten mukaan, eikä aakkosjärjestyksessä. Tällä saavutetaan se, että jos ylin bitti häviää, teksti säilyy lähes ymmärrettävänä. Esimerkiksi merkkijonosta "Русский Текст" tulee "rUSSKIJ tEKST".

KOI8-R
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x nul soh stx etx eot enq ack bel bs ht nl vt np cr so si
1x dle dc1 dc2 dc3 dc4 nak syn etb can em sub esc fs gs rs us
2x sp ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ del
8x
9x   ° ² · ÷
Ax ё
Bx Ё ©
Cx ю а б ц д е ф г х и й к л м н о
Dx п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ъ
Ex Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О
Fx П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF