Käyttöaste

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Käyttöaste tarkoittaa sitä tuotantokyvyn kapasiteetin osaa, mikä tehtaalla kulloinkin on käytössään. Tehtaan tuotantokykyä voidaan lisätä rakentamatta lisätuotantokykyä siten, että osa valmistusvaiheiden vaatimasta tuotantokyvystä hankitaan valmistustapahtuman ulkopuolelta.

Jos tehtaan käyttöaste on 50 %, käy tehdas puolella tuotantokyvystään. Suuressa pääomavaltaisessa teollisuudessa pyritään jatkuvasti korkeaan, jopa yli 90 %:n jatkuvaan käyttöasteeseen. Miltei 100 %:n kapasiteetin käyttöaste voi konerikkojen, raaka-aineiden tai energian tilapäisen saamattomuuden vuoksi aiheuttaa suurehkon toimitusepävarmuuden. Tämän vuoksi useimmat tuotantolaitokset mitoitetaan kulloistakin myyntimäärää suuremmaksi, koska käyttämättömään kapasiteetin osaan sisältyy liikevaihdon kasvunvara.