FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

FINE on suomalainen finanssialan sopimuspohjainen organisaatio. Organisaation muodostavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Sijoituslautakunta ja FINEn hallitus ja johtokunnat.[1]

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssiala ry perustivat FINEn 1.1.2009, jolloin aiemmin erillään toimineet Kuluttajien vakuutustoimisto, Vakuutuslautakunta, Pankkialan asiakasneuvontatoimisto ja Arvopaperilautakunta (nykyisin Sijoituslautakunta) yhdistyivät yhdeksi finanssialan sopimuspohjaiseksi asiakasorganisaatioksi FINEksi.[2]

FINEn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. FINEn toiminnan rahoittavat Finanssiala ry sekä Finanssiala ry:hyn kuulumattomat palveluntarjoajat käyttäessään FINEn palveluita.[1]

FINEn toimitusjohtajana toimii Elli Reunanen.[2]

FINEn tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

FINE antaa finanssialan neuvonta-, informaatio- ja riidanratkaisupalveluja. FINE ei anna sijoitusneuvontaa eikä tee yksilöllisiä tuote- tai palveluvertailuja.

FINEn tarkoituksena on edistää asiakkaiden etua ja luottamusta finanssitoimintaa kohtaan, parantaa kuluttajien finanssiosaamista sekä muutoinkin kehittää jokapäiväisiä käytäntöjä finanssitoiminnan piirissä sen terveen kehityksen mukaisella tavalla.

Riita-asian käsittelyn edellytyksenä on se, että osapuolena olevan finanssipalveluntarjoajan kotipaikka on Suomessa tai sillä on Suomessa tytäryhtiö tai sivuliike, tai palveluntarjoaja on tehnyt erillisen sopimuksen FINEn riidanratkaisupalveluiden käyttämisestä. Ilman erillistä FINEn kanssa tehtyä sopimusta finanssipalvelujen vapaaseen tarjontaan perustuvat rajat ylittävät riitaisuudet käsitellään Euroopan komission FIN-NET -järjestelmän periaatteiden mukaisesti.[1]

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja auttaa kuluttajia, pienyrittäjiä ja muita niihin verrattavia asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa sekä sovittelee asiakkaiden vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevia riitoja ja antaa niihin ratkaisusuosituksia FINEn lautakuntien mukaisella toimialueella.

Neuvontatehtävänsä hoitamiseksi toimisto opastaa ja informoi asiakkaita. Asiakkaille annetaan tietoa sovellettavista sopimusehdoista ja lain säännöksistä sekä riidanratkaisuelinten ratkaisukäytännöistä. Lisäksi toimisto kertoo käytettävissä olevista muutoksenhaku- ja riidanratkaisumahdollisuuksista.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta edistää finanssiosaamista laatimalla asiakkaiden käyttöön tietoaineistoa, tiedottaa toimiston työssä esille tulleista kysymyksistä, laatii finanssituotteista vertailuja ja osallistuu finanssialaa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta voi myös tehdä toimiston hallitukselle, johtokunnille ja asian laadun mukaan muillekin aloitteita ja antaa lausuntoja toimiston toiminnan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella lainsäädäntöä, sopimusehtoja, asiakkaille annettavaa informaatiota sekä finanssialan yritysten palvelua koskevissa kysymyksissä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta toimii lautakuntien sihteeristönä.[1]

Vakuutuslautakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vakuutuksenottajan, vakuutetun, vahingonkärsineen, edunsaajan tai asianomaisen vakuutusyhtiön lautakunnalle esittämistä vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä. Vakuutuslautakunta ei käsittele lakisääteistä tapaturma- ja potilasvakuutusta koskevia asioita. Liikennevakuutusta koskevia asioita lautakunta käsittelee vain, milloin kyse on yksityisoikeudellisesta riidasta, jota liikennevahinkolautakunta tai muu vastaava elin ei ole toimivaltainen käsittelemään.[1]

Pankkilautakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pankkilautakunta antaa ratkaisusuosituksia asiakkaan tai pankin lautakunnalle esittämistä, pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä.[1]

Sijoituslautakunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sijoituslautakunta antaa ratkaisusuosituksia ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien lautakunnalle esittämistä erimielisyyksistä. Lautakunta käsittelee sijoituspalvelulaissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyviä palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Lisäksi lautakunta käsittelee vakuutussopimuslain mukaisia sijoitusvakuutuksia koskevia palveluntarjoajan ja ei-ammattimaisen asiakkaan välisiä asioita. Ratkaisusuositukset koskevat lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan, hyvän vakuutustavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä. Ne voivat koskea myös korvauksen määrää. Sijoituslautakunta ei käsittele vaatimuksia, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen, rahastoyhtiöön tai sijoitusvakuutuksia tarjoavaan vakuutuksenantajaan.[1]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. a b c d e f g Ohjesääntö FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Viitattu 13.3.2018.
  2. a b FINEn organisaatio FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Viitattu 13.3.2018.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä yhteiskuntaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.