Erityishakkuu

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Erityishakkuu on metsälain kuudennen pykälän mukainen metsänhakkuutapa, jossa poiketaan kasvatushakkuussa ja uudistushakkuussa käytetyistä hakkuutavoista erityiskohteissa metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maisemallisten syiden tai metsän monikäytön takia.

Vaikuttavia tekijöitä

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsälain tarkoittamilla monimuotoisuudella, maisemalla tai metsän monikäytöllä on oltava erityistä merkitystä hakkukohteessa. Monimuotoisuuden merkitys voi olla erikoisten kasvi- tai eläinlajien esiintymispaikkojen aiheuttamaa. Maisemalliset syyt voivat olla mm. asutuksen läheisyys, harju tai muu maisemallisesti korkea paikka tai vesistön äärellä oleva rantametsä. Metsän monikäytön merkitys voi johtua ulkoilu- tai virkistyskäytöstä, marjojen poiminnasta, riistan esiintymisestä tai alueen erityisestä talouskäytöstä kuten jäkälän keruusta. Muita merkittäviä seikkoja voivat olla kulttuurihistorialliset syyt tai esimerkiksi, että puusto antaa suojaa tuulta tai melua vastaan.

Metsänkäyttöilmoitus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Erityishakkuusta on tehtävä metsänkäyttöilmoitus metsäkeskukselle vähintään kaksi viikkoa ja enintään kaksi vuotta ennen hakkuun aloittamista. Ilmoituksessa on selvitettävä kohteen erityisluonne ja hakkuun tarkoitus.

Erityiskohteen hakkuussa voidaan poiketa kasvatus- ja uudistus- eli päätehakkuun menettelyistä esimerkiksi seuraavasti.

  • Yksittäisiä puita tai metsikön kaikki puut kaadetaan valoisuuden lisäämiseksi, vaikka puusto ei täytä uudistushakkuun edellytyksiä.
  • Kasvatettava puusto valitaan erityistarkoituksen perusteella muistakin kuin taloudellisesti tärkeistä puulajeista.
  • Metsäpeitteen eheys tai varjoisuus säilytetään jättämällä avohakkuu tai muu maisemaa muuttava hakkuutapa tekemättä.
  • Puuston rakennetta monipuolistetaan monimuotoisuuden tai maisemallisten tai virkistysarvojen takia.
  • Erityisen eläin- tai kasvilajin takia säilytetään eheä metsäpeite, metsän puulajikoostumus tai valoisuus, tai edistetään metsän luonnontilaisuutta.
  • Hakkuu tehdään normaalia kasvatushakkuuta voimakkaampana, niin että avataan maisemanäkymä tai suositaan harjun tai tietyn perinneympäristön erikoista lajistoa.

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]