Endogeeninen

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Endogeeninen eli sisäsyntyinen sekä sen vastakohta eksogeeninen eli ulkosyntyinen liittyvät seuraaviin asioihin:

  • endogeeniset tai eksogeeniset tapahtumat, maantieteessä sellaiset planeetan pintaan kohdistuvat prosessit, jotka saavat energiansa planeetan ytimen lämmöstä (endogeeniset tapahtumat) tai jostakin muualta (eksogeeniset tapahtumat)
  • endogeeninen tai eksogeeninen aine, biologiassa sellainen aine, jota voi muodostua (endogeeninen aine) tai ei voi muodostua (eksogeeninen aine) tarkasteltavan eliön elimistössä luonnostaan
  • endogeenisen tai eksogeenisen kasvun malli, taloustieteellinen malli, jolla pyritään kuvaamaan pitkäaikaista talouskasvua tehden oletuksia muun muassa siitä, miten teknologinen kehitys leviää
  • endogeeninen tai eksogeeninen muuttuja, mallinnuksessa sellainen mallin muuttuja, jonka saamia arvoja malli selittää (endogeeninen muuttuja) tai jonka saamat arvot otetaan annettuina mallin ulkopuolelta (eksogeeninen muuttuja)
  • endogeeninen tai eksogeeninen muuttuja, tilastotieteessä sellainen mallin selittävä muuttuja, joka korreloi (endogeeninen muuttuja) tai ei korreloi (eksogeeninen muuttuja) mallin virhetermin kanssa – monissa estimointimenetelmissä oletetaan muuttujien olevan eksogeenisia, ja endogeenisuus tekee tuloksista epäluotettavia.
Disambig.svg Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.