Curta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Curta -laskin.
Osittain purettu Curta -laskin.

Curta on maailman pienin, käteen sopiva mekaaninen laskukone t. laskin, jolla voidaan suorittaa kymmenjärjestelmässä yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja sekä muita funktioita, jotka voidaan muuntaa tai likiarvoistaa (estimoida) edellä mainituiksi[1] laskutehtäviksi. Laskukone perustuu sylinterimuotoiseksi rakennettuun yhteen/vähennys-rumpulaskuriin.

Laskukoneen keksi Curt Herzstark ollessaan vankina Buchenwaldin keskitysleirissä. Niitä valmisti liechtensteinilainen Contina AG Mauren -yhtiö. Curta -laskukoneiden valmistuksen päättyessä marraskuussa 1970 niitä oli valmistettu arviolta 140 000 kappaletta; 80 000 Type I ja 60 000 Type II[2] mallia. Curta ei siis ole ollenkaan harvinainen, mutta muista laskimista poiketen kiinnostaa myös tavallisia ihmisiä. Tästä syystä Curtan myyntihinta on sen mekaniikkaan nähden korkea. Erityisesti alemmissa kuntoluokissa hinnat ovat tosin alkaneet laskea 2010-luvulle tultaessa.

Curtaa käyttivät Suomessakin monet kannettavaa laskinta tarvitsevat kuten rallikuskien kartanlukijat, metsäarvioijat ja vakuutustarkastajat.

Tyypit ja mallit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Curtalaskimet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin niiden laskentakapasiteetin mukaan. Tyyppi-I:n lukurekisteri (kerrottava) on 8 numeroa, kierroslaskuri (kertoja) 6 numeroa ja tuloslaskuri 11 numeroa, kun tyyppi-II:ssa vastaavat ovat 11, 8 ja 15 numeroa. Molemmat tyypit jakautuvat vielä erilaisiin malleihin värin ja materiaalin mukaan.

Käyttöohje[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Curtan käyttölaitteet

1. Lukurekisteri

Lukurekisteri on toteutettu 10-asentoisilla nupeilla, jotka liukuvat sylinterin sivulla olevissa pystysuorissa hahloissaan. Asetusarvo 0-9 näkyy hahlojen yläpuolella olevassa lukunäytössä.

2. Tuloslaskuri

Laskentakammen täysi kierros lisää tai vähentää lukurekisterissä olevan luvun tuloslaskuriin. Tuloslaskurin sisältämä luku näkyy sylinterin päällä olevassa mustapohjaisessa tulosnäytössä.

3. Kerroinlaskuri

Kerroinlaskuri laskee laskentakammen kierroksia. Laskentakammen täysi kierros lisää tai vähentää kerroinlaskurin valittua (positiovalitsin) numeroa yhdellä. Kerroinlaskurin laskentasuunta voidaan vaihtaa sylinterin takasivulla olevalla kääntökytkimellä. Kerroinlaskurin sisältämä luku näkyy sylinterin päällä olevassa valkopohjaisessa näytössä.

4. Laskentakampi

Laskentakammella suoritetaan laskutoimitukset. Laskentakampea kierretään aina täysiä kierroksia myötäpäivään. Laskentakammella on kaksi asentoa; ala-asennossa kierros lisää ja ylä-asennossa vähentää tulos- ja kerroinlaskureita. Kierros pitää aina päättää kammen perusasentoon.

5. Nollausrengas

Nollausrenkaalla nollataan tuloslaskuri ja/tai kerroinlaskuri kiertämällä rengasta halutun laskurin ylitse. Nollausrengas kiertyy vain positiovalitsimen yläasennossa. Nollaus on muistettava tehdä aina ennen uutta laskutehtävää, ellei haluta edellisen tuloksen summautuvan tulokseen. Nollauksen jälkeen nollausrengas pitää aina jättää perusasentoonsa. Vapautusnupista painamalla nollausrengas voidaan taittaa laitteen päälle, jotta laite mahtuu säilytysrpurkkiinsa.

6. Positiovalitsin

Positiovalitsimella valitaan laskettava lukupositio (numero tai desimaali), johon (ja sitä enemmän merkitseviin numeroihin) laskutoimitus kohdistuu. Positiovalitsin siirretään enemmän merkitsevään suuntaan vastapäivään ja päinvastoin. Positiovalitsin kiertyy vain positiovalitsimen yläasennossa.

7. Kääntökytkin

Joissakin laskutoimituksissa (esim. jakolasku) on tarpeen, että kerroinlaskurin laskentasuunta on päinvastainen (laskee alaspäin lisättäessä ja ylöspäin vähennettäessä) kuin normaalisti.

8. Desimaaliosoittimet

Lukurekisterillä, tuloslaskurilla ja kerroinlaskurilla on aseteltavia desimaaliosoittimia helpottamaan desimaalilukujen laskentaa.

9. Säilytyspurkki

Curta on monimutkainen, yli 600 pientä osaa sisältävä tarkkuusmekaaninen laite, joten se kannattaa säilyttää pölyltä suojassa suljettavassa purkissaan aina kun se ei ole käytössä. Curtaa ei kannata purkaa tai voidella ilman asiantuntemusta, koska siinä on kokoamisvaiheessa yksilöllisesti toisiinsa sovitettuja osia ja voiteluaine väärässä paikassa haittaa mekaniikan toimintaa.

Laskutoimitukset

Ennen laskutoimituksia laskukone pitää palauttaa perustilaansa, jossa laskentakampi ja nollausrengas ovat alkutilassaan sekä kääntökytkin yläasennossa. Positiovalitsin osoittaa vähiten merkitsevää positiota 1 (ääriasento myötäpäivään) ja positiovalitsimen on oltava ala-asennossa.
Laskentakampea voi kiertää vain myötäpäivään ja aloitettu kierros on aina vietävä loppuun. Vahingossa tehty ylimääräinen kierros voidaan aina perua kammen toisessa asennossa (ala-/yläasento) tehdyllä kierroksella.
Kaikissa alla selvitetyissä laskutoimituksissa on oletuksena, että aluksi laskukone on perustilassa.

1. Yhteenlasku

Yhteenlasku perustuu rumpulaskukoneen perustoimintaan, jossa lukurekisterin sisältö lisätään laskentakammen kierroksella tuloslaskuriin.

Aseta ensimmäinen yhteenlaskettava lukurekisteriin (12 345 678).
Vie luku tuloslaskuriin kierroksella laskentakammen lisäysasennossa (ala-asento).
Aseta toinen yhteenlaskettava lukurekisteriin (87 654 321).
Kierrä laskentakampea kierros lisäysasennossa (ala-asento).
Tulos muodostuu tuloslaskuriin (99 999 999).

2. Vähennyslasku

Vähennyslasku perustuu rumpulaskukoneen perustoimintaan, jossa lukurekisterin sisältö vähennetään laskentakammen kierroksella tuloslaskurista.

Aseta vähennettävä lukurekisteriin (99 999 999).
Vie luku tuloslaskuriin kierroksella laskentakammen lisäysasennossa (ala-asento).
Aseta vähentäjä lukurekisteriin (12 345 678).
Kierrä laskentakampea kierros vähennysasennossa (ylä-asento).
Tulos muodostuu tuloslaskuriin (87 654 321).

3. Kertolasku

Kertolasku perustuu yhteenlaskun toistoon kertojan määräämän kertaa.

Aseta kerrottava (suurempi tulon tekijöistä) lukurekisteriin (1 234).
Kierrä laskentakampea lisäysasennossa (ala-asento) kertojan vähiten merkitsevän numeron määrä kierroksia (5). Kierrosten määrän näet kerroinlaskurista.
> Siirrä positiovalitsinta seuraavaksi enemmän merkitsevän numeron kodalle.
Kierrä laskentakampea lisäysasennossa (ala-asento) kertojan seuraavan numeron määrä kierroksia (6).
Toista kohdasta >, kunnes kaikki kertojan numerot on laskettu.
Tulos muodostuu tuloslaskuriin (1 234 x 765 = 944 010).

4. Jakolasku

Jakolasku voidaan suorittaa joko vähennys- tai lisäysmenetelmällä.

4.1. Jakolasku vähennysmenetelmällä, tulos murtolukuna.

Vähennysmenetelmä perustuu toistettuun vähennyslaskuun, jossa jaettavasta vähennetään jakajaa kunnes jaettava on nolla tai jää jäljelle jakojäännös.

Aseta lukurekisteriin jaettava (279).
Vie luku tuloslaskuriin kierroksella laskentakammen lisäysasennossa (ala-asento).
Nollaa kerroinlaskuri.
Aseta lukurekisteriin jakaja (23).
Aseta kääntökytkin ala-asentoon.
> Valitse positio siten, että jakajan päälle jää jakajaa suurempi luku (27, 49).
Kierrä laskentakampea vähennysasennossa (yläasento), kunnes jakajan päälle jää jakajaa lähinnä pienempi luku (4, 3).
Toista kohdasta >, kunnes positio on vähiten merkitsevässä numerossa.
Tuloksen osamäärä muodostuu kerroinlaskuriin (12).
Tuloksen jakojäännös jää tuloslaskuriin (3).

4.2. Jakolasku vähennysmenetelmällä, tulos desimaalilukuna.

Tässä menetelmässä, joka myös perustuu toistettuun vähennyslaskuun, lisätään jaettavaan desimaaleja, jotta tulokseen saadaan mahdollisimman monta desimaalia.

Aseta positio eniten merkitsevään numeroon (vastapäivään ääriasentoon).
Aseta lukurekisteriin jaettava (279) siten että eniten merkitsevä numero tulee tuloslaskurin eniten merkitseväksi.
Vie luku tuloslaskuriin kierroksella laskentakammen lisäysasennossa (ala-asento).
Nollaa kerroinlaskuri.
Aseta lukurekisteriin jakaja (23) eniten merkitsevästä alkaen.
Aseta kääntökytkin ala-asentoon.
> Kierrä laskentakampea vähennysasennossa (yläasento), kunnes jakajan päälle jää jakajaa lähinnä pienempi luku (4, 3, 7, 1).
Käännä positiota vähemmän merkitsevään päin kunnes tuloslaskuriin jää jakajaa lähinnä suurempi luku (49, 30, 70, 100).
Toista kohdasta >, kunnes positio on vähiten merkitsevässä numerossa.
Tulos muodostuu kerroinlaskuriin (121304).
Tuloksen desimaalit arvioimalla tulokseksi saadaan desimaalilukuna 12,1304.

4.2. Jakolasku lisäysmenetelmällä, tulos desimaalilukuna.

Lisäysmenetelmä perustuu toistettuun yhteenlaskuun, jossa jakajaa lisätään, kunnes saadaan jaettava tai sen likiarvo.

Aseta lukurekisteriin jakaja (23).
Aseta positio eniten merkitsevään numeroon eli ääriasentoon vastapäivään.
> Kierrä laskentakampea lisäysasennossa (ala-asento), kunnes tuloslaskurissa on jakajaa lähinnä pienempi luku (23).
Siirrä positiota askel vähemmän merkitsevään suuntaan (myötäpäivään).
Toista kohdasta >, kunnes positio on vähiten merkitsevässä numerossa (myötäpäivään ääriasennossa).
Tulos muodostuu kerroinlaskuriin (121304).
Tuloksen desimaalit arvioimalla tulokseksi saadaan desimaalilukuna 12,1304.

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]