Cohenin kappa

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Cohenin kappa on tilastotieteellinen yhteneväisyyden mitta, jossa kaksi henkilöä arvioi samaa luokitteluasteikollista muuttujaa saaden arvon välillä –1–1 perustuen siihen, luokittelevatko nämä kaksi henkilöä arviointikohteen vastaavanlaisesti toisistaan riippumatta. Cohenin kappa -kertoimella on useita laskennallisia muotoja riippuen arvioinnin muodosta ja arvioijien määrästä, joten oikean muodon valitseminen on tulosten tarkkuuden kannalta tärkeää. Perusmuodossaan painottamattoman Cohenin kappan avulla voidaan tarkastella kahden arvioijan yhteneväisyyttä. Yhtälön muunnelmien kautta on mahdollista laskea yhteneväisyys muun muassa useamman kuin kahden arvioijan välille.[1]

Aineiston yhteneväisyyttä tutkittaessa Cohenin kappa ei ole yksinään aina riittävä menetelmä, jolloin sen rinnalla tulisi käyttää toista aineiston yhteneväisyyden tarkastelun menetelmää.[1]

  1. a b Sarkkinen, Tuomas: Reliabiliteettitutkimus: Havainnoijien välinen yhteneväisyys observoinnissa. Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan Opettajankoulutuslaitos, Huhtikuu 2018. Teoksen verkkoversio.