Coaching

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach tukee ja auttaa asiakasta (coachattava) kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan. Coach on läsnä, kuuntelee aktiivisesti ja esittää vahvoja, oivalluttavia kysymyksiä tavoitteenaan auttaa asiakasta laajentamaan näkökulmiaan, tunnistamaan jo olemassa olevia voimavarojaan ja ottamaan näitä käyttöönsä sekä löytämään uusia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseen. Coach auttaa asiakasta tulemaan tietoisemmaksi ajattelutavoistaan ja uskomuksistaan sekä kannustaa tätä uudenlaiseen toimintaan. Coachingia voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Coaching voi olla ammattimaista tai sitä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi esimies-alaissuhteessa tai vertaisten välisissä suhteissa.

Coaching ohjausmenetelmänä risteää työnohjausta, mentorointia, konsultointia ja psykoterapiaa muodostaen kuitenkin oman erillisen ohjausmuotonsa. Ammattimaisen coachingin perusperiaatteisiin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys, ja sen ytimessä on luottamus siihen että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Coachin tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista ja rohkaista tätä soveltamaan niitä käytäntöön.

Coaching-osaaminen ja pätevyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

International Coach Federation (ICF) [1]on määritellyt ja listannut yksitoista ydintaitoa[2], jotka ammattimaisesti toimivan coachin tulee hallita voidakseen menestyksekkäästi auttaa asiakkaita näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä ydintaidot toimivat myös ICF:n sertifiointitutkintoon sisältyvän kirjallisen kokeen perustana.

Coachingin lajeja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Coaching-menetelmiä voidaan hyödyntää millä tahansa elämänalueella silloin, kun tavoitellaan henkilökohtaista kehittymistä. Ammattimaisesti niitä käytetään kuitenkin melko selkeästi rajattavissa kohteissa, joiden mukaan coachingia on ryhmitelty eri lajeihin tai alueisiin. Tavallisimpia näistä ovat:

 • Business coaching
 • Johdon coaching (Executive coaching)
 • Uracoaching
 • Life coaching (elämäntaidonvalmennus)
 • Urheilucoaching
 • Valmentava johtaminen
 • Ryhmäcoaching
 • Tiimicoaching

Coaching-prosessimalli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Coaching-prosesseja voidaan mallintaa useilla tavoilla. Kenties yleisimmin käytetty coaching-keskustelun malli on GROW, joka etenee seuraavasti:

 1. Tavoite (Goal): mitä haluat saavuttaa?
 2. Todellisuus (Reality): Missä olet tällä hetkellä suhteessa tavoitteeseesi?
 3. Vaihtoehdot (Options) : Millaisia vaihtoehtoja sinulla on tilanteen ratkaisemiseksi?
 4. Toimenpiteet (Wrap-up): Mitä aiot tehdä seuraavaksi?

Coaching-työn eettisyys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ammattimaisesti toimivat coachit ovat sitoutuneet noudattamaan työssään eettisiä standardeja ja ohjeistoja, joita ovat määritelleet mm. International Coach Federation ICF[1], Suomen coaching-yhdistys[3] ja European Mentoring and Coaching Council EMCC.

Eettinen toimikunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Coachingin ja mentoroinnin eettinen toimikunta on Suomen Coaching-yhdistyksen, ICF Finland ry:n[4] ja EMCC Finland ry[5]:n yhteinen coachingin ja mentoroinnin eettisiä periaatteita edistävä ja valvova itsenäinen toimielin, joka on perustettu vuonna 2013.Toimikunnan tarkoituksena on edistää ja valvoa coachingin ja mentoroinnin eettisyyttä ja ammattimaista toimintaa, ylläpitää keskustelua sekä tarvittaessa ratkaista coaching- ja mentorointitoimintaan liittyviä ristiriitatilanteita. Toimikunnassa on kolme jäsentä joista kukin edustaa omaa yhdistystään.

Coachingin vaikuttavuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Coaching-yhdistykset Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Coaching-yhdistys ry (SCY) on suomalainen coaching-alan järjestö, jonka tehtävänä on saattaa coaching-ammattilaisia yhteen, kehittää heidän osaamistaan järjestämällä koulutusta sekä tehdä coachingia tunnetuksi Suomessa.

ICF Finland ry [4]on International Coach Federationin[1] (USA) paikallisjaosto ja Suomessa toimivien coachien yhteisö.

Suomen Elämäntaidon Valmentajat ry

Suomalainen coaching-tutkimus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Väitöskirjat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Salomaa, R., Kansainvälisen johdon coaching: organisaation ja yksilön näkökulmia, 2017 (Vaasan yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtamisen laitos)
 • Virolainen, I., Johdon coaching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja, 2010 (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
 • Mäkirintala, E., Feeling Better, Performing Better? Holistically-Oriented Top Performance and Well-Being (HOPE) – Performance Enhancement and Its Perceived Impacts on Musicians (Paremmin voiden parempaan suoritukseen? Kokonaisvaltaisesti orientoitunut huippusuoritus ja hyvinvointi (HOPE): Esiintymisvalmennus ja sen havaittavat vaikutukset – kohderyhmänä muusikot). 2008 (Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos)
 • Parppei, R., Business coaching itsesäätelyn kehitysinterventiona, 2008 (Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos, Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management)

Gradut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Hurula, J. Coaching-koulutuksen koettu vaikuttavuus esimiesten johtamistyyliin ja organisaatioon, 2017 (Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Johtaminen)
 • Louhelainen, K., Johdon coachingin vaikuttavuus, Coaching-tilassa rakentuva ja tilannetekijöiden muokkaama ilmiö, 2013 (Jyväskylän yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Johtaminen)
 • Korhonen, J.K., Coaching henkilöstönkehittämisen välineenä. Case: Suomen posti Oyj, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot, 2007

Kandidaatintyöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Pitkänen, A., Organisaation sisäinen coaching, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Johtaminen ja organisaatiot, 2008

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b c ICF – International Coach Federation coachfederation.org. Viitattu 11.2.2017.
 2. Coachin ydintaidot ICF FINLAND. 7.3.2016. Viitattu 11.2.2017.
 3. Tervetuloa – Suomen coaching-yhdistys Suomen coaching-yhdistys. Viitattu 11.2.2017.
 4. a b ICF Finland ry icffinland.fi. Viitattu 11.2.2017.
 5. EMCC Finland www.emccouncil.org. Arkistoitu 11.2.2017. Viitattu 11.2.2017.

Keskeinen coaching-kirjallisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomalainen kirjallisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Carlsson, M. ja Forssell, C., Esimies ja coaching, 2008
 • Havunen, R., Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyöskentelyssä, 2004
 • Hirvihuhta, H., Coaching – valmenna ja sparraa menestykseen, 2006
 • Kansanen, O. ja Cannon, F., Esimies valmentajana. Yhteistyöllä tuloksiin, 1997
 • Närhi, A. & Frantsi, P., Psyykkinen valmennus – järkeä ja sydäntä, 1998
 • Rinne, T., Myrskyn jälkeen – Johtamisen ja coachingin parhaita käytäntöjä talousmyrskystä selviytymisen arkeen, 2009
 • Ristikangas, M.-R. & Ristikangas, V., Valmentava johtajuus, WSOYpro 2010
 • Räsänen, M., Coaching ja johtajuus – valmentava ote johtamistyössä, 2007

Ulkomaista kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Gallwey, T. The Inner Game of Work. Overcoming Mental Obstacles for Maximum Performance, 2000
 • Goldsmith, M, Lyons, L. and Freas, A., Coaching for leadership, 2000
 • Skiffington, S. & Zeus, P., Behavioral coaching. How to build sustainable personal and organizational strength, 2003
 • Starr, J., The coaching manual. The definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching, 2003
 • Whitmore, J., Coaching For Performance, 1996, 2003
 • Whitworth, L., Kimsey-House, H. and Sandahl, P., Co-Active Coaching. New skills for coaching people towards success in work and life, 1998
 • Zeus, P. & Skiffington, S., The Complete Guide to Coaching at Work, 2003
 • Zeus, P. & Skiffington, S., The coaching at work toolkit. A complete guide to techniques and practices., 2002

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Commons
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Coaching.