Aivoriihi

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aivoriihi on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää suuri määrä luovia ideoita siten että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat. Periaatteena on, että määrä tuottaa laatua. Mitä enemmän ideoita on sitä todennäköisempää on, että joukossa on hyviä toteuttamiskelpoisia ideoitakenen mukaan?.

Aivoriihen kehittäjä oli Alex Osbornlähde?.

Toteutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aivoriihellä on vetäjä ja noin 5 - 12 hengen ryhmä, joka ideoi.

Ensiksi osallistujille esitellään ideoinnin kohteena oleva aihe ja kerrotaan aivoriihen perussäännöt. Ideoida voidaan esimerkiksi istumisjärjestyksessä, jolloin kaikki pääsevät sanomaan mielipiteensä. Jos jollain ei ole ideaa vuorollaan, hän sanoo "ohi".

Vetäjä kirjaa kaikki ideat taululle ja huolehtii, että kukaan ei vielä arvioi ideoita. Kaikki ideat kirjataan, koska niitä pidetään arvokkaina. Tarralappujen käyttäminen auttaa ideoiden jatkokäsittelyä, esimerkiksi ryhmittelyä. Ryhmän vetäjä kannustaa ryhmää parantelemaan muiden ideoita ja yhdistelemään ideoita, niitä kuitenkaan arvostelematta. Lennokkaat ja villit ideat ovat tervetulleita, ja auttavat ryhmää irtaantumaan totutuista ratkaisusta ja ajattelumalleista. Tätä tyypillisesti tarvitaan, jotta löydetään mahdollisimman hyvä ratkaisu. Huumori rentouttaa tunnelmaa.kenen mukaan?

Ideoiden arviointi ja luokittelu hoidetaan myöhemmin, esimerkiksi äänestämällä ja kalanruotokaavion avulla. Arvostelun lykkääminen myöhemmäksi on hyödyllistä. 12/14 kokeesta osoitti, että jos arvostelua lykätään, saadaan sekä enemmän että parempia ideoita (Virkkala, 1994).

Muunnelmat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ideakävely - kukin ryhmäläinen kirjoittaa seinätaululle ideansa, jättäen ideoiden väliin tyhjää tilaa. Kun ideat alkavat loppua, ryhmäläiset kiertävät ja tarkastelevat muiden ideoita, joista he johtavat uusia ideoita,jotka kirjoitetaan alkuperäisten läheisyyteen.

Kukin kirjoittaa paperilapulle aina yhden idean ja laittaa sen oikealle puolelleen. Kun omat ideat alkavat loppua, otetaan vasemmalta puolelta naapurin tuottama idea. Ideaa kehitetään edelleen, ja siten saadaan toisten ideoista virikkeitä uusille ideoille.

Kukin kirjoittaa paperille aina yhden idean ja lähettää sen eteenpäin, esimerkiksi oikealle puolella olevalle henkilölle, joka lisää paperille omia ajatuksiaan. Tätä toistetaan kunnes jokainen saa takaisin oman paperinsa. Usein on hyödyllistä myös lisätä muutama ylimääräinen paperi, jos osanottajat haluavatkin tuottaa ideoita muita pidempään.

Elektroninen aivoriihi on tietotekniikan ja tietojärjestelmien avulla toteutettava aivoriihi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköpostin avulla. Vetäjä lähettää kysymyksen kaikille osanottajille, jotka ideoivat yksistään ja lähettävät vastauksensa vetäjälle. Vetäjä lähettää vastaukset takaisin osanottajille, jotka voivat antaa jatkopalautetta. Tämä menetelmä siis muistuttaa Delphi-menetelmää.

SWOT-analyysiä voidaan myös pitää aivoriihimenetelmänäkenen mukaan?.

Tuumatalkoot ovat yksi muunnelma aivoriihestä. Ominaista tuumatalkoille on ratkaisujen etsintä yksin, yhdessä parin kanssa tai osana ryhmää. Tuumatalkoissa esitetään perusteltuja vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Vaihtoehdoista parhaat valitaan, ja samankaltaisia ehdotuksia pyritään yhdistelemään. Tuumatalkoissa pyritään sitoutumaan yhteiseen päämäärään ja tulokseenkenen mukaan?.


Edut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaikki mukana olevat yleensä sitoutuvat ratkaisuun. Täten menetelmä auttaa nauttimaan ryhmätyöskentelystä ja parantamaan ryhmän moraalia, sekä ryhmähenkeä.


Kritiikki ja vaihtoehtoiset näkökulmat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2010-luvulla julkaistujen tutkimusten perusteella aivoriihi tuottaa merkittävästi vähemmän ideoita kuin samat osallistujat tuottaisivat erikseen ideoiden [1][2].

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/ Luovan ongelmanratkaisun työtavat

http://matwww.ee.tut.fi/hmopetus/sistuot/luennot/luento2/luento2_sivu4.html Tuotteiden ja palvelujen tutkimus ja kehittäminen

https://www.innokyla.fi/web/malli109565 Aivoriihi www.innokyla.fi

http://russellawheeler.com/resources/learning_zone/alex_f_osborn/ Alex F. Osborn: The Father of Brainstorming

Laatutyökalut A:sta Ö:hön, Marsch, Rastor. Virkkala, 1994. Luova Ongelmanratkaisu. Virkkala, Helsinki.

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. http://dx.doi.org/10.1207/s15324834basp1201_1 Mullen, Johnson & Salas: Productivity Loss in Brainstorming Groups: A Meta-Analytic Integration, Basic and Applied Social Psychology, 2010
  2. http://dx.doi.org/10.1080/14792779543000084 Wolfgang Stroebe et al.: Why Groups are less Effective than their Members: On Productivity Losses in Idea-generating Groups, European Review of Social Psychology, 2011