Koiran kouluttaminen

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koiran kouluttaminen tarkoittaa, että koira opetetaan käyttäytymään halutulla tavalla tietyissä olosuhteissa. Koulutusta voidaan jatkaa niin pitkälle, että koira voi toimia erilaisissa palvelustehtävissä kuten poliisikoirana, opaskoirana tai pelastuskoirana. Myös tavallinen koiranomistaja voi harrastaa koiransa kanssa kilpailutoimintaa esimerkiksi osallistumalla toko-kokeisiin tai agilityyn. Kilpailuoikeuden omaavat rodut voivat osallistua myös palveluskoiralajeihin, kuten jäljestykseen, hakuun ja moneen muuhun lajiin.

Historia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koiran ensimmäiset ihmiselle hyödylliset palvelukset olivat varoittaminen ja metsästysapulaisena toimiminen. Karjanhoitovaiheessa koirien paimentamiskyvyt huomattiin. Arktisilla seuduilla koiria hyödynnettiin myös vetokoirina ja kantojuhtana.
Ajan mittaan koirien alkuperäisetkin palvelustehtävät alkoivat muuttua. Kun karjaa ei tarvinnut enää suojella petoeläimiltä ja rosvoilta, ei tarvittu myöskään raskasrakenteisia ja suuria koiria suojelemaan, vaan alettiin hyödyntämään pienempien ja ketterämpien koirien paimennusominaisuuksia.
Koiria käytettiin enimmäkseen maaseudulla, kunnes lopulta myös harrastajat huomasivat koirien oppimishaluisuuden ja sopeutuvaisuuden. Niinpä poliisi ja armeija alkoivat hyödyntämään koiria ja näin myös palveluskoiratoiminta alkoi muodostua.
Ensimmäisen maailmansodan aikana tulivat Saksassa käyttöön partio-, saniteetti- ja viestikoirat. Sodan jälkeen Saksassa koulutettiin myös ensimmäiset opaskoirat. Saksa olikin palveluskoirien koulutuksen edelläkävijä. Ensimmäiset poliisikoirat saapuivat Suomeen juuri Saksasta.

Historiaa lukuina[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1897 järjestettiin ensimmäiset linnunhaukkukokeet Vaalassa.
1900 -luvulla alettiin järjestää luolakoirien taipumuskokeita Suomessa. Englannissa järjestettiin koirille Watertrial-kilpailuja, joiden pohjalta alkoi muodostua nykyinen vesipelastuskoe.
Vuonna 1909 tuotiin ensimmäiset poliisikoirat Suomeen Saksasta.
Vuonna 1916 koulutettiin ensimmäiset opaskoirat Saksassa.
Vuonna 1919 aloitettiin virallinen poliisikoirien ja poliisikoiranohjaajien koulutus.
Vuonna 1921 Suomessa perustettiin koko maata käsittelevä palveluskoirayhdistys.
Vuonna 1922 järjestettiin Suomessa ensimmäiset palveluskoirakokeet Tampereella.
Vuonna 1927 Ivan Pavlov löysi klassiseksi ehdollistumiseksi kutsutun ilmiön.
1940 -luvulla alettiin nähdä eläinnäytöksiä, mainoksia ja koulutusta. Tällöin pidettiin myös ensimmäinen korkeakoulutasoinen kurssi operantista ehdollistamisesta. Koirat olivat ensimmäisiä eläimiä, joita alettiin opettaa kyseisellä koulutusmenetelmällä myös laboratorioiden ulkopuolella. Ensimmäiset elokuvakoirat, Lassie ja Rin Tin Tin nähtiin valkokankaalla. Suomen Punainen Risti aloitti opaskoirakoulutuksen.
Vuonna 1945 ensimmäiset hirvikokeet karjalankarhukoirille järjestettiin Suomessa.
1950 -luvulla Skinner alkoi käyttää naksutinta eläinten koulutuksessa. Ensimmäiset SM-mitalit yleiskokeessa (nyk. etsintäkoe) jaettiin.
1960 -luvulla Bob Bailey käytti operanttia ehdollistamista Yhdysvaltain armeijan eläinkoulutusprojekteissa. Tällöin myös miina- ja ansalankakoiria koulutettiin. Tottelevaisuuskoe (TOKO) rantautui Suomeen. Tietoisuus spanieleiden kyvyistä metsästäjän apuna voimistui. Poliisikoiratoiminta edistyi ja poliisikoirien määrä kasvoi huomattavasti.
Vuonna 1965 Hämeen Spanielikerho järjesti ensimmäiset spanieleiden metsästyskokeet Vesilahdella.
Vuonna 1968 alkoi Suomessa virallinen tottelevaisuuskoetoiminta.
Vuonna 1970 John Varley, Peter Meanwell ja Peter Lewis kehittävät agilityn esteratsastuksen pohjalta näytöslajiksi Englannissa. Suomessa alettiin harrastaa hakukoetta koelajina.
Vuonna 1978 agility nähtiin ensi kertaa Cruftsin koiranäyttelyssä.
Vuonna 1986 agility rantautui Suomeen. Metsästysjäljestyksen (MEJÄ) Suomen mestaruudesta aloitettiin kilpailemaan.
Vuonna 1987 pidettiin ensimmäiset yksilökilpailut agilityssä.
Vuonna 1988 pidettiin ensimmäiset viralliset vinttikoirien maastojuoksukilpailut.
Vuonna 1989 Suomessa alkoi koirien vesipelastusharrastus.
Vuonna 1990 pidettiin ensimmäinen epävirallinen vesipelastuskoe Padasjoella. Tällöin koulutettiin myös ensimmäiset ruumis- ja palokoirat.
Vuonna 1991 luolakoirien metsästyskoe saatiin koemuodoksi Suomeen.
Vuonna 1992 koirien vesipelastuskoe tuli viralliseksi koemuodoksi Suomeen.
Vuonna 1995 erikoisjälki hyväksyttiin koelajiksi Suomessa.
Vuonna 2000 Suomen Kennelliitto järjesti agilityn maailmanmestaruuskilpailut Helsingin jäähallissa.
Vuonna 2001 järjestettiin ensimmäinen vesipelastuksen SM-koe.
Vuonna 2006 Mondioring-suojelulaji tuli Suomeen.
Vuonna 2008 järjestettiin Suomen ensimmäinen Mondioring-koe.

Oppimiseen vaikuttavat tekijät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palaute[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koira muuttaa käyttäytymistään ja oppii saamansa palautteen avulla. Seuraukset voi jakaa karkeasti vahvisteisiin, rankaisuihin sekä yhdentekeviin seurauksiin.

Vahvisteita ovat kaikki asiat, jotka ovat koiran kannalta miellyttäviä ja jollain tavalla palkitsevia. Puhekielessä tällaisia asioita kutsutaan yleensä palkkioiksi vahvisteiden sijaan. Se, mikä asia toimii vahvisteena, on yksilöllistä ja selviää vain koulutuksen kohteena olevaa koiraa tarkkailemalla. Vahvisteita voivat olla esimerkiksi ruoka, oven avaaminen kun koira pyrkii siitä ulos tai koiran huomioiminen. Asia, mikä yhdellä koiralla toimii vahvisteena, voi toiselle olla rankaisu. Ilman vahvisteita koira ei opi käyttäytymään uudella tavalla eikä sitä tällöin voida kouluttaa. Vahvisteet lisäävät koiran aktiivisuutta, ja tällöin myös koulutus helpottuu ja nopeutuu. Koira pyrkii aina käyttäytymään siten, että se saa mahdollisimman paljon vahvisteita. Tämän vuoksi käyttäytyminen, josta koira ei saa halutunlaista tulosta, loppuu. Jos koiran saama vahviste ei ole koiran mielestä tavoittelemisen arvoinen, koira ei opi tai oppiminen on hidasta. On myös mahdollista, että koira arvostaa tiettyä vahvistetta olosuhteissa, joissa ympäristö ei tarjoa suurempia vahvisteita (esimerkiksi koiraa kiinnostavia hajuja). Tällaisessa tilanteessa koulutettavan koiran tarkkailun avulla vahviste täytyy vaihtaa miellyttävämmäksi, ympäristön tarjoama vahviste poistettava tai vaihtoehtoisesti siedätettävä koira kyseessä olevaan asiaan.
Vahvisteet voi jakaa kahteen ryhmään. Positiivinen vahviste tarkoittaa, että ympäristöön lisätään jotain koiran kannalta miellyttävää, esimerkiksi annetaan ruokaa. Negatiivinen vahviste tarkoittaa, että ympäristöstä poistetaan jotain koiran kannalta epämiellyttävää, esimerkiksi lopetetaan koiran turkin harjaaminen, jos koira kokee sen epämiellyttäväksi.
Premackin periaatteessa vahvan käytöksen suorittaminen vahvistaa sitä edeltävää heikkoa käytöstä. Jos koira pitää syömisestä, istuminen ennen syömistä vahvistaa myös istumista. Samoin, jos katsekontakti mahdollistaa koiraa kiinnostavien hajujen haistelun, katsekontaktin ottamisen todennäköisyys kasvaa.

Itsessäänpalkitsevat asiat ovat myös vahvisteita. Sellaisiksi luokitellaan asiat, joita tekemällä koira saa automaattisesti vahvisteen ilman ulkopuolista apua. Tämän kaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi muiden eläimien jahtaaminen, karkaaminen tai ruoan varastaminen. Näitä käytöksiä on vaikeampaa poistaa, koska tekemistä itseään ei voida käyttää vahvisteena eikä vahvisteiden antamista kontrolloida.

Rankaisuja ovat kaikki asiat, jotka koira kokee epämiellyttäviksi. Se, mikä määritellään rankaisuksi, on yksilöllistä ja selviää vain koulutuksen kohteena olevaa koiraa tarkkailemalla. Rankaisuja voivat olla esimerkiksi fyysinen kurittaminen, oven sulkeminen kun koira pyrkii siitä ulos tai koiran huomioimatta jättäminen. Asia, mikä yhdellä koiralla toimii rankaisuna, voi toiselle olla vahviste. Rankaisut eivät ole välttämättömiä koiran oppimisen kannalta, sillä koira pyrkii aina käytöksellään vahvisteen saamiseen. Koira kestää tietyn vahvuiset vastoinkäymiset, jos se niistä huolimatta myös lopulta hyötyy tilanteesta. Rankaisut vähentävät koiran aktiivisuutta, jolloin koulutus hidastuu. Pahimmillaan koiran tila voi muuttua opituksi avuttomuudeksi.
Koira pyrkii välttämään käytöstä, jonka aikana rankaisu ilmeni, mutta käytös yleensä palaa ennen pitkää, jos samaan aikaan ei anneta vahvisteita jostain toisesta käyttäytymismuodosta. Tämä johtuu siitä, että koira ei tiedä muita käytösvaihtoehtoja kyseiseen tilanteeseen kuin sen, josta sitä rangaistiin.
Rankaisun huolimaton käyttö aiheuttaa sivuvaikutuksia. Koska rankaisu aiheuttaa koiralle pahaa oloa, se voi yhdistää olotilan mihin tahansa tilanteessa olevaan tekijään, vaikka niillä ei todellisuudessa olisi mitään tekemistä rankaisun kanssa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tietty ympäristö, lapset, pyöräilijät, toiset koirat ja itse omistaja. Jos innokas koira kiskoo kohti lapsia ja joutuu tästä rangaistuksi, koiralle tulee tekijöistä mielleyhtymä, eli lapsen ollessa näköpiirissä tapahtuu ikäviä asioita.
Rankaisut voi jakaa kahteen ryhmään. Positiivinen rankaisu tarkoittaa, että ympäristöön lisätään jotain koiran kannalta epämiellyttävää, esimerkiksi aloitetaan harjaamaan turkkia, jos koira pitää sitä epämiellyttävänä. Negatiivinen rankaisu tarkoittaa, että ympäristöstä poistetaan jotain koiran kannalta miellyttävää, esimerkiksi nostetaan ruokakuppi koiran ulottumattomiin.

Yhdentekevää palautta ovat kaikki asiat, joita koira ei pidä miellyttävinä eikä epämiellyttävinä. Yhdentekevä palaute ei muuta koiran käytöstä. Se, mikä määritellään yhdentekeväksi palautteeksi, on yksilöllistä ja selviää vain koulutettavaa koiraa tarkkailemalla. Asia, mikä yhdellä koiralla toimii rankaisuna tai vahvisteena, voi toiselle olla täysin yhdentekevää palautetta.

Palautteen ajoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikea ajoitus on oppimisen kannalta erittäin tärkeää. Palautteen tulisi tulla viimeistään parin sekunnin sisällä käytöksestä, johon seuraukset halutaan yhdistää. Jos kouluttaja ajoittaa palautteen väärin, koira yhdistää palautteen johonkin toiseen käytökseen ja näin ollen kouluttajan toivoman käyttäytymisen esiintyminen vähenee ja jonkin toisen suurenee. Rankaisun ajoitus on kriittisempää, kuin vahvisteen, sillä rankaisun käytön sivuvaikutukset ovat vakavammat.

Palautteen paikka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koiran oppiman käytöksen rakenteeseen vaikuttaa myös, mistä koira palautteen saa. Vahvisteen paikka saa koiran suuntaamaan toimintaansa kyseiseen suuntaan, rankaisun paikka voi saada koiran välttelemään kyseistä kohtaa. Esimerkiksi, jos vahviste annetaan häkkiin, koiran toiminta suuntautuu häkin suuntaan ja sen sisälle. Sama ilmiö on kyseessä, jos koira palkitaan oikealla kädellä ihmisen vasemmalla puolella kävelemisestä, jolloin koira alkaa suunnata toimintaansa ihmisen oikealle puolelle eli alkaa kävelemään poikittain hieman ihmisen edessä. Jos taas koiraa rankaistaan toistuvasti ihmisen vasemmalla puolella kävelystä, koira alkaa kävellä yhä enemmän jossain muualla, kuten ihmisen oikealla puolella.

Vahvistetiheys[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mitä useammin koira saa vahvisteen tietystä käytöksestä, sitä vahvemmaksi kyseinen käytös muodostuu. Toisin sanoen koira käyttäytyy yhä useammin tavalla, jonka aikana se on saanut vahvisteita. Uutta asiaa opeteltaessa koiran pitäisi saada vahviste vähintään viiden sekunnin välein eli noin kaksitoista kertaa minuutissa, jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. Näin suureen vahvistetiheyteen on mahdollista päästä vain, jos vaatimustaso on määritelty tarpeeksi matalalle.

Vaatimustaso[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppimiseen vaikuttaa, kuinka monimutkaista asiaa koiralta vaaditaan ennen vahvisteen antamista. Jos vaatimustaso on liian korkealla eikä koira näin ollen ymmärrä, mitä sen kannattaisi tehdä vahvisteen saamiseksi, vahvistetta ei päästä antamaan eikä koira opi.
Jos koulutettava asia on monimutkainen, se on syytä jakaa pieniin osatavoitteisiin, joiden avulla vaatimustasoa nostetaan pikkuhiljaa. Osatavoitteiden määrän määrittelee koulutettavan asian monimutkaisuus. Mitä vähemmän vaatimustasoa kerralla nostaa, sitä todennäköisempää on, että koulutus etenee ongelmitta ja nopeasti. Vaatimustasoa kannattaa kuitenkin nostaa tarpeeksi nopeasti, sillä liian pitkään toistettu vaihe voi vaikeuttaa seuraavaan osatavoitteeseen pääsyä. Hyvä vaatimustason nostamisen ajankohta on, kun koira onnistuu vähintään kahdeksan kertaa kymmenestä yrityksestä, jolloin onnistumisprosentti on 80%. Onnistuminen määritellään siten, että heti vahvisteen saatuaan koira pyrkii käyttäytymään tavalla, josta vahviste seurasi.

Koulutuksen kesto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos koira koulutuksen aikana esimerkiksi väsyy tai tulee kylläiseksi ruoasta, koiran keskittyminen koulutukseen huononee. Koiran jaksaminen on yksilöllistä, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi koiran ikä ja aikaisemmat kokemukset. Lyhyet ja toistuvat n. 1-5 minuutin pituiset koulutusjaksot ovat tehokkaampia kuin yksi pitkä koulutusjakso, sillä koiran keskittymiskyky pysyy näin parempana.

Oppimishistoria[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oppimishistoria tarkoittaa koiran kokemia tilanteita ja seurauksia sen koko elämän ajalta. Mitä vanhempi koira on kyseessä, sitä vahvempi käsitys sillä on erilaisista tilanteista. Vanhat koirat ovat usein tottuneet pääsemään päämääräänsä tietyn käytöksen kautta vuosien ajan, ja tällöin näiden käsityksien muuttaminen on suuren työn takana. Tästä juontaa vanha sanonta "vanha koira ei opi uusia temppuja". Käyttäytymismallien muuttaminen eri tilanteissa on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tosin täysin uusien käytösten, kuten maahanmenon, opettaminen vanhalle koiralle voi olla yhtä helppoa kuin nuorelle koiralle, sillä vanhoillakaan koirilla ei ole uusista asioista ennestään mielipidettä. Jos vanhalla koiralla kuitenkin on itse oppimistilanteesta epämiellyttävä oppimishistoria, kuten rankaisujen käyttö, opetus on vaikeaa.

Oppimistavat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koiran oppimisen voi jakaa karkeasti erilaisiin tapoihin. Koira voi oppia samaan aikaan erilaisilla tavoilla.

Operantti ehdollistuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne, jossa ympäristö reagoi koiran käytöksen muutokseen. Operantti ehdollistuminen on tahdonalaista. Ehdollistuminen lähtee liikkeelle koiran omasta toiminnasta, jonka aikana tai välittömästi käytöksen jälkeen koira saa itselleen merkityksellistä palautetta. Tämän seurauksena koira alkaa ehdollistua kyseisen käytöksen seurauksiin.
Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun omistaja odottaa koiransa istuvan ennen kuin antaa tälle ruokakupin. Kun koira istuu, se saa vahvisteen eli ruokakupin lattialle. Tämän toistuessa koira oppii, että istuessaan kyseisessä tilanteessa ruokakuppi laskeutuu maahan.

Klassinen ehdollistuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Psykologi Ivan Pavlov löysi klassisen ehdollistumisen vuonna 1927. Kun hän tutki ruoansulatusta koirien avulla, hän huomasi koirien syljenerityksen käynnistyvän jo silloin, kun ne kuulivat koiria ruokkivien hoitajien askeleet käytävällä. Pavlov alkoi tutkia asiaa mm. yhdistämällä kellonsoiton ruokaan, jolloin koirien syljeneritys alkoi kellon äänen kuuluessa, vaikka ruokaa ei ollutkaan.
Kun koiralle merkityksetön eli ehdollinen asia tapahtuu toistuvasti hieman ennen, samaan aikaan tai välittömästi sen jälkeen, kuin koiralle merkityksellinen eli ehdoton asia, näiden asioiden välille rakentuu mielleyhtymä. Tämän vuoksi koira alkaa käyttäytyä ehdollisen asian kohdalla siten, kuin se ennen käyttäytyi vasta ehdottoman asian kohdalla. Ehdollisia asioita voivat olla esimerkiksi ovikellon ääni, ehdottomia taas vieraiden ilmestyminen taloon. Kun nämä kaksi asiaa tapahtuvat toistuvasti peräkkäin tai samaan aikaan, pelkkä ovikellon ääni saa koiran ryntäämään ovelle vieraita odottamaan, vaikka vieraiden tulosta ei muuta merkkiä olisikaan.
Klassinen ehdollistuminen on tiedostamatonta ja tahdosta riippumatonta. Myös vihjeiden oppiminen tapahtuu klassisen ehdollistumisen kautta.

Tottuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne, jossa koira luokittelee jonkin uuden asian täysin yhdentekeväksi eikä reagoi enää kyseisen asian läsnäoloon. Tottuminen tiettyyn asiaan tapahtuu, kun asia tuottaa koiralle jatkuvasti yhdentekevää palautetta. Ehdottomiin asioihin koira ei voi tottua, esimerkiksi ruokaan, sillä se on koiralle elinehto.

Siedättyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne, jossa koira luokittelee yhdentekeväksi jonkin sellaisen asian, joka on herättänyt aikaisemmin suurempia reaktioita. Siedättymistä tapahtuu, kun koira viedään niin kauas pelottavasta kohteesta, että koira kykenee olemaan stressaantumatta. Vähitellen kohdetta siirretään lähemmäs, mutta niin hitaasti, että koira ei stressaannu missään vaiheessa, vaan kohde herättää vain hieman ihmetystä tai jännitystä. Lopulta kohteen läsnäolo ei enää aiheuta koirassa suurempia reaktioita. Siedättyminen vaatii sitä enemmän aikaa, mitä suurempi koiran pelko ja kiihtymys siedätettävää asiaa kohtaan on.

Pelkoehdollistuminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tilanne, jonka kokiessaan koira oppii kerrasta. Tämän kaltaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet tai tilanteet, joissa koira säikähtää vakavasti. Koiran luonne ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka helposti ja missä tilanteessa pelkoehdollistuminen voi tapahtua. Äärimmäisen uhkaavan tilanteen aikana koira voi yhdistää pelkonsa mihin tahansa tilanteessa olevaan yhteen tai useampaan asiaan, vaikka ne eivät todellisuudessa liittyisi tilanteeseen millään tavalla. Pelkoehdollistumisen seurauksia voi lievittää, mutta ne eivät koskaan katoa täysin.

Sosiaalinen oppiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimensä mukaisesti tilanne, jolloin koira oppii sosiaalisesti esimerkiksi matkimalla toisen koiran käyttäytymistä. Kyseistä oppimistapaa on tutkittu vasta vähän. Sosiaalista oppimista voi kuitenkin tapahtua esimerkiksi pennun seuratessa vanhemman koiran käyttäytymistä, jonka seurauksena pentu voi alkaa käyttäytyä samassa tilanteessa vanhemman koiran tavoin.

Koulutuksen vaiheet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käytöksen aikaansaaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toiminnan nappaaminen tarkoittaa tapaa, jossa kouluttaja odottaa passiivisesti niin kauan, että koira käyttäytyy halutulla tavalla. Tapaa käytetään silloin, kun halutaan antaa vahviste käytöksestä, jota koira tekee paljon luonnostaan. Tämän kaltaisia käytöksiä ovat esimerkiksi istuminen ja makaaminen.
Vaiheittainen suuntaaminen eli kansankielellä sheippaaminen tarkoittaa, että käytös jaetaan hyvin pieniin osatavoitteisiin ja edetään vaiheittain kohti tavoitetta. Tätä aikaansaamistapaa käytetään, kun koiralle opetetaan monimutkaisia käytöksiä, kuten noutamista.
Kohteiden avulla opettaminen tarkoittaa tapaa, jossa käytetään esineitä käytöksen aikaansaamiseksi. Ensin koira opetetaan vaiheittain suuntaamalla koskemaan johonkin esineeseen jollain ruumiinosallaan, yleensä joko kuonolla tai tassulla. Tämän jälkeen esine siirretään paikkaan, johon koiran kosketus halutaan siirtää. Myöhemmin esine poistetaan, ja koiralle aletaan antaa vahvisteita pelkästään uuden asian kosketuksesta. Esimerkiksi paperin, johon koira on oppinut koskemaan tassulla, siirtäminen valonkatkaisijalle saa koiran koskemaan tassullaan valonkatkaisijaa paperin kadotessa.
Fyysinen ohjailu sisältää samankaltaisia piirteitä houkuttelun kanssa. Koira ohjataan fyysisillä avuilla tekemään haluttu käytös, kuten painamalla koiran takapää kädellä maahan istumisen aikaansaamiseksi. Tämäkin tapa vahvistaa passiivisuutta, sillä koiran on kannattavampaa vain odottaa fyysistä ohjailua, kuin osoittaa oma-aloitteisuutta. Koira voi myös jäädä kiinni fyysisiin apuihin, eli ei esimerkiksi osaa istua ilman kosketusta alaselkään. Tietyt yksilöt voivat myös pitää fyysistä ohjailua painostuksena, jolloin ne kokevat avut rankaisun tavoin.
Houkuttelu tarkoittaa tapaa, jossa koira houkutellaan esimerkiksi ruoan avulla tekemään jotain. Houkuttelu voi olla nopea tapa aikaansaada käytös, mutta sitä ei tulisi jatkaa kuin noin kolmen toiston verran. Houkuttelu vahvistaa koiran passiivisuutta, sillä koiran täytyy ainoastaan seurata houkuttelussa käytettävää makupalaa, ei keskittyä itse tekemiseen. Houkuttelusta voi muodostua tarkoituksettomasti osa käytöstä, eikä koira osaa käyttäytyä halutulla tavalla ilman ohjausta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kouluttaja houkuttelee koiran istumaan ojentaen makupalaa pitelevän käden koiran pään yläpuolelle. Tämän toistuessa koira yhdistää käden liikkeen osaksi käytöstä, eikä istu ilman sitä.
älä huuda koskaan koiralle kun se ei tee sitä mitä käsketään.

Vihjeen lisääminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koiralle voidaan kouluttaa klassisen ehdollistumisen avulla vihjeitä, joiden avulla koira tietää käyttäytyä tietyllä tavalla saadakseen vahvisteen tai välttääkseen rankaisun. Vihjeitä voivat olla esimerkiksi näköhavainnot (kuten kouluttajan eleet), äänet (kuten kouluttajan sanat), tuntohavainnot (kuten kosketus selkään) tai hajut. Kun sama vihje toistetaan useita kertoja samaan aikaan tietyn koiran käytöksen kanssa, koira yhdistää vihjeen ja käytöksen toisiinsa. Näin esimerkiksi käy, jos toistuvasti koiran istuessa se kuulee sanan "istu".
Vihjeen merkitys koiralle vaihtelee hieman opetusmenetelmästä riippuen. Jos koira saa istumisesta vahvisteita, vihje merkitsee koiralle kirjaimellisesti vihjettä, joka mahdollistaa vahvisteen. Jos taas koira saa epämiellyttävän tilanteen loppumaan tai välttää rankaisun kokonaan istumalla, vihjeestä tulee koiralle niin sanottu varoitussignaali. Sen kuullessaan koira istuu, jotta välttyisi pahoilta asioilta. Koiran yleiskäytökseen luonnollisesti vaikuttaa, kumpi merkitys vihjeellä on.
Käytökseen kannattaa liittää vihje vasta, kun koira osaa valmiin käytöksen kokonaisuudessaan. Muuten on vaarana, että koira yhdistää vihjeen johonkin koulutuksen osavaiheeseen eikä valmiiseen haluttuun suoritukseen.
Koska koira kommunikoi eleiden ja ruumiinkielen avulla, se oppii helpommin eleistä tai näköhavainnoista koostuvat vihjeet. Ääniä ja sanoja opetettaessa kouluttajan täytyy olla erityisen tarkka, ettei tilanteessa ole sanan lisäksi mitään muuta, minkä koira voisi käsittää vihjeeksi. Jos käden heilautus ja sana osuvat samalle hetkelle, koira todennäköisesti keskittyy enemmän näköhavaintoon eli käden heilautukseen.
Latenssi on aika, joka koiralla kuluu vihjeen saamisesta siihen reagointiin. Kun sekä käytös että siihen liitetty vihje ovat vahvoja, voidaan latenssiaikaa ryhtyä koulutuksen avulla vähentämään.

Ärsykekontrolli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koiran tunteman käskyn eli vihjeen voi kouluttaa ärsykekontrolliin. Ollakseen ärsykekontrollissa, vihjeen on täytettävä neljä sääntöä:
1. Koira toimii vihjeen mukaisesti vihjeen saadessaan (koira koskettaa valokatkaisijaa kuullessaan sanan "valot")

2. Toimintaa ei tapahdu, jos vihjettä ei anneta (koira ei kosketa valokatkaisijaa, jos se ei kuule sanaa "valot")

3. Toimintaa ei tapahdu, jos esitetään aiemmin opittu vihje (jos koira kuulee sanan "maahan", se ei käy koskettamassa valokatkaisijaa, vaan menee maahan)

4. Toimintaa ei tapahdu, jos esitetään tuntematon vihje (kun koira kuulee sanan "hevonen", se ei käy koskettamassa valokatkaisijaa, vaan on tekemättä mitään)

Kaikkia koulutettuja käytöksiä ei tarvitse saada ärsykekontrolliin kuin osittain. Varsinkaan oma-aloitteista toimintaa (kohta 2.) ei voi kitkeä sellaisten käytösten kohdalla, joita koira tekee paljon luonnostaan (istuu, makaa, seisoo jne.) Joidenkin käytösten kohdalla taas on erittäin tärkeää, että käytös on ärsykekontrollissa kokonaan; esimerkiksi pelastuskoiraa, joka toistuvasti tekee "vääriä hälytyksiä" eli ilmoittaa löytäneensä kadonneen henkilön löytämättä kuitenkaan ketään, ei tositoimiin kelpuutettaisi.

Ärsykekontrollia koulutettaessa ilman vihjettä ja väärästä vihjeestä suoritetut toiminnot jätetään palkitsematta, ja vain oikeasta vihjeestä suoritetut toiminnot palkitaan. Näin oma-aloitteinen toiminta lopulta sammuu eli loppuu koiran kokiessa vihjeettä tapahtuneen toiminnan hyödyttömäksi.

Yleistäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koirat eivät yleistä asioita kovinkaan helposti; koira, joka osaa toimia koulutetulla tavalla kotona, ei välttämättä ymmärrä käskyjä lainkaan kodin ulkopuolella. Tämä johtuu siitä, että koira on yhdistänyt kotiympäristön osaksi käskyä ja koulutettua toimintoa. Tällaisen käskysanan antaminen kodin ulkopuolella olisi siis koiran näkökulmasta sama asia, kuin koiraa käskettäisiin noutamaan ilman, että ympäristössä olisi mitään noudettavaa. Koiran mielestä jotain oleellista puuttuu, eikä siksi kykene toimimaan käskyn mukaisesti.

Jotta tämänkaltainen ongelma voitaisiin välttää, on koiran kanssa harjoiteltava mahdollisimman monessa erilaisessa ympäristössä. Näin koira ei yhdistä tiettyä käyttäytymismallia vain tiettyyn paikkaan. Sama pätee myös muihin tekijöihin, kuin pelkästään ympäristöihin. Kun koira opetetaan esimerkiksi noutamaan, on tärkeää noudattaa koiralla lukuisia erilaisia esineitä, jotta koira ymmärtäisi noutokäskyn pätevän kaikenlaisiin esineisiin.

Yleistämisestä on monesti kyse myös silloin, kun koiraa käskee joku muu kuin koiraa kouluttanut henkilö, ja koira ei toimi käskyn mukaisesti. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa toimia ja elehtiä, ja koirat huomaavat myös pienet, tarkoituksettomat eleet helposti ja yhdistävät ne osaksi käskyä. Kun myöhemmin joku muu käskee koiraa, nämä eleet puuttuvat, ja koiran mielestä käsky on puutteellinen eikä se näin ollen ymmärrä mistä on kyse. Jos koiran on tarkoitus totella useita ihmisiä, kuten kaikkia perheenjäseniä, on tärkeää että kaikki perheenjäsenet harjoittelevat käskyä koiran kanssa koulutuksen päätyttyä. Näin koira oppii toimimaan pelkästään käskyn voimalla, eikä takerru enää pieniin yksittäisiin eleisiin.

Tietyissä tilanteissa yleistämistä rajoitetaan tarkoituksella. Jos koiran on tarkoitus oppia esimerkiksi noutamaan esineitä niiden nimen perusteella, opetus tapahtuu samalla tavoin kuin tavallista noutoakin opetettaessa, mutta sen sijaan että käsky yleistettäisiin lukuisiin erilaisiin esineisiin, harjoitellaankin vain yhdellä ja ainoalla esineellä. Jos koiralle opetetaan noutokäskyä "puhelin", ja harjoitukset toteutetaan pelkästään puhelinta käyttämällä, koira ei myöhemmin osaa noutaa "puhelin" käskyn kuullessaan kuin puhelimen.

Häiriöiden lisääminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Koira täytyy erikseen opettaa käyttäytymään halutulla tavalla myös tilanteessa, jossa jokin ympäristön ärsyke kiinnittää koiran huomion. Tällaisia häiriöitä voivat olla esimerkiksi vieraan koiran haukunta, aseen laukaukset, pyöräilijät, autot ja mikä tahansa muu ympäristön seikka. Harjoittelu aloitetaan häiriön ollessa niin kaukana, että koira vielä kykenee suoriutumaan tehtävästään. Vähitellen koiran edistymisestä riippuen häiriötä kasvatetaan haluttuun voimakkuuteen.

Määrän lisääminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos lopputulos vaatii, koira opetetaan tekemään haluttua asiaa pitkiä aikoja, pitkien matkojen päässä tai useita kertoja peräkkäin. Näitä voivat edellyttää esimerkiksi paikallaolot, joissa koiran täytyy pysyä tietyssä asennossa pitkä aika omistajan ollessa poissa näkyvistä, tai kisasuoritus, jossa koira joutuu tekemään useita asioita saamatta jokaisesta käytöksestä palkintoa. Koulutus aloitetaan 1 sekunnista, askeleesta tai suorituksesta, josta määrää vähitellen nostetaan suuremmaksi koiran edistyksestä riippuen vahvisteaikatauluja käyttäen.

Käyttäytymisketjut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käyttäytymisketju sisältää useita yksittäisiä käytöksiä, jotka koira suorittaa tietyssä järjestyksessä. Ketjun ensimmäinen käytös toimii vihjeenä suorittaa seuraava käytös, joka taas toimii vihjeenä kolmannelle ja näin koira lopulta pääsee ketjun viimeiseen osaan.
Ketjuja esiintyy koiran luontaisessa käytöksessä (esim. metsästyskäyttäytyminen) sekä koira voi opetella niitä ominpäin tai kouluttajan avustuksella. Käyttäytymisketjuja hyödynnetään esimerkiksi palveluskoiranoudon tai henkilöhaun koulutuksessa.
Jotta käytökset voisi yhdistää ketjuksi, niiden täytyy olla yhtä vahvoja. Jos jokin ketjun käytöksistä on heikko, ketju katkeaa helposti eli koira ei suorita kaikkia käytösketjussa olevia osia.
Ketju on mahdollista kouluttaa kahdella eri tavalla. Etuperinketjutuksessa ketjun kaikille osille annetaan nimet, joiden avulla koira saadaan suorittamaan osat halutussa järjestyksessä. Kun osia toistetaan tietyssä järjestyksessä tarpeeksi kauan, koira alkaa ennakoida ja siirtyy osasta toiseen ilman erillistä pyyntöä. Näin osien nimien käyttö voidaan yksitellen lopettaa, ja lopulta koira tekee kaikki osat vain yhdestä vihjeestä.
Takaperinketjutuksessa koulutus aloitetaan ketjun viimeisestä osasta, kuten noudossa esineen luovuttamisesta ihmiselle. Tämän jälkeen esine laitetaan maahan, jolloin koiran on nostettava esine voidakseen luovuttaa sen. Seuraavaksi esine laitetaan kauemmas, jolloin koira joutuu hakemaan, nostamaan ja luovuttamaan esineen. Takaperinketjutuksen etu onkin, että ketju kulkee kokoajan kohti koiralle helpompia ja tutumpia asioita Premackin periaatetta hyödyntäen.

Sammuttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kun koiran käytös ei saa ympäristöstään enää minkäänlaista palautetta, se vähenee ja lopulta loppuu kokonaan. Tätä kutsutaan sammumiseksi. Jotta käytös voisi sammua, sammutettava käytös ei saa tuottaa vahvistetta missään vaiheessa. Satunnainen vahvistaminen riittää ylläpitämään käytöstä jopa tehokkaammin, kuin jatkuva vahvistaminen. Tämä johtuu siitä, että satunnaisesti vahvisteen saanut koira on tottunut saamaan vahvisteen harvoin, toisin kuin jatkuvasti vahvistettu koira.
Sammumiselle on tyypillistä käytöksen loppumista edeltävä sammumispurkaus, jolloin koiran toiminta turhautumisen takia ensin kiihtyy ja muuttuu voimakkaammaksi ennen sen vähenemistä. Jos sammumispurkauksen aikanakaan käytös ei tuota vahvistetta, koira lopulta luovuttaa ja lopettaa yrittämisen. Spontaani palautuminen on kuitenkin mahdollista, eli sammuttamisesta huolimatta vanha reaktio voi hetkellisesti palautua pitkienkin aikojen jälkeen. Jos käytös ei silloinkaan tuota palautetta, se unohtuu taas.
Sammuttamista käytetään tietyn tyyppisten ongelmakäytösten ratkaisemiseen. Käytösten, joiden aikaansaamaa vahvistetta ei voida täysin poistaa, ei voida myöskään sammuttaa. Tämän kaltaisia käytöksiä ovat esimerkiksi itsessään palkitsevat asiat, kuten karkaaminen.
Tiettyjä käytöksiä vahvistetaan tarkoituksella satunnaisesti, jotta niistä tulisi mahdollisimman kestäviä ja vahvoja sammumista vastaan. Tällaisia käytöksiä ovat esimerkiksi pitkäkestoiset suoritukset, kuten paikallaolot. Niissä koiran on kyettävä jatkamaan tiettyä käyttäytymistä pitkän aikaa turhautumatta siitä, että vahvisteita tulee harvoin.
Klassisesti ehdollistuneet mielleyhtymät voidaan sammuttaa toistamalla ehdollista ärsykettä toistuvasti ilman ehdottoman ärsykkeen esiintymistä. Kun ehdollinen ärsyke ei enää ennusta ehdottoman ärsykkeen tapahtumista, se menettää merkityksensä ja muuttuu koiralle jälleen neutraaliksi.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]