Rekisteriseloste

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Rekisteriseloste on Suomessa vuonna 1999 voimaan tulleen ja vuoden 2018 lopussa kumotun henkilötietolain (523/1999) mukainen, henkilörekisterinpitäjältä edellyttämä asiakirja, jossa kerrottiin muun muassa rekisterinpitäjän yhteystiedot, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus sekä tietojen luovuttamisen ja suojaamisen periaatteet. Seloste kertoi siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan jne. Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmeni, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Samaan henkilörekisteriin luettiin kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa.

Vuodesta 2018 lähtien sovelletun EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan määrämuotoista tietosuoja- tai rekisteriselostetta ei tarvitse laatia. Organisaatioiden tulee kuitenkin informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

Saatavuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Rekisteriseloste on pääsääntöisesti pidettävä jokaisen saatavilla rekisteripitäjän toimipaikassa. Jos rekisterinpitäjällä on useita toimipaikkoja, seloste on pidettävä nähtävillä kaikissa toimipaikoissa. Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen. Tästä velvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Muuttaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos rekisterinpitäjä muuttaa suorittamaansa henkilötietojen käsittelyä, tulee sen myös täydentää tai päivittää rekisteriseloste tätä muutosta vastaavaksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava laatimansa selosteen ajantasaisuudesta ja siitä, että se antaa todenmukaisen kuvan henkilötietojen käsittelystä. Myös rekisterinpitäjän yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä koskeva informaatio täytyy pitää ajan tasalla. Rekisteriselosteen muuttaminen tai täydentäminen ei luo rekisterinpitäjälle oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa esim. sitä, ettei rekisterinpitäjä saa laajentaa tietojen käyttötarkoituksia tai luovuttaa tietoja pelkästään sillä perusteella, että asiasta kerrotaan rekisteriselosteessa. Ennen kuin rekisterinpitäjä tekee muutoksia henkilötietojen käsittelyyn, sen tulee arvioida, millä edellytyksin suunnitellut muutokset ovat mahdollisia. Onko niihin tarpeen pyytää rekisteröityjen henkilöiden suostumus vai riittääkö, että heille kerrotaan muutoksista etukäteen. Tietosuojavaltuutetun toimistolta voi tarvittaessa kysyä ohjausta näissä asioissa.

Rekisteriselosteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä säädetään henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]