PK-yritys

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

PK-yritys on nimitys, jota käytetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä. PK-yritysten kokoluokkia ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Valtaosa yrityksistä on PK-yrityksiä.

Suomessa on käytössä kaksi yleistä yritysten kokoluokitusta ja PK-yrityksen määritelmää. Toinen perustuu vain yrityksen henkilöstömäärään. Toinen ottaa huomioon myös liikevaihdon ja taseen koon.

Jos yritys ei täytä PK-yrityksen määritelmää, siitä voidaan käyttää nimitystä suuri yritys tai suuryritys.[1][2]

EU:n komission määritelmä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopan Unionin komission mukaan PK-yrityksiin kuuluvat pienet, keskisuuret ja mikroyritykset alla olevien kriteereiden mukaisesti. Tilastokeskus käyttää samaa määritelmää.[3][4][5]

Yrityksen koko Henkilöstö Vuosiliikevaihto Taseen loppusumma
PK-yritys < 250 ja joko ≤ 50 M€ tai ≤ 43 M€
Pieni yritys < 50 ja joko ≤ 10 M€ tai ≤ 10 M€
Mikroyritys < 10 ja joko ≤ 2 M€ tai ≤ 2 M€
 • PK-yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys on sellainen PK-yritys, joka ei täytä pienen yrityksen kriteerejä. Keskisuuren yrityksen palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Pienen yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Mikroyrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 10 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Mikroyritykset kuuluvat myös pieniin yrityksiin.

Lisäksi yrityksen tulee olla riippumaton muista yrityksistä. Riippumattomuuskriteerin avulla mitataan, onko yrityksillä osakkuuksia, joihin liittyy määräysvaltaa tai ovatko ne sidoksissa toisiin yrityksiin. Yritys on riippumaton, ellei mikään suurempi yritys tai yrityskonserni (joukko useita yrityksiä) omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista neljännesosaa (25%) tai enempää. Jos yritys ei ole riippumaton, yrityksen tietoihin lisätään kaikki tai ainakin prosenttiosuus sen omistusyhteys- tai sidosyritysten henkilöstömäärästä ja talousluvuista[5].

Henkilöstö ilmoitetaan vuosityöyksikköinä: koko vuoden työskennellyt kokopäiväinen työntekijä lasketaan yhdeksi yksiköksi, osa-aikaisesti tai osan vuotta työskennellyt yhden yksikön osaksi. Henkilöstöön luetaan palkansaajat ja palkansaajiin rinnastettavat henkilöt. Siihen luetaan myös yrityksen johtamiseen osallistuvat omistajat ja yrityksessä työskentelevät yhtiökumppanit, jotka saavat yritykseltä rahamääräisiä etuja.[5]

Yritykseksi katsotaan komission suosituksen mukaan taloudellista toimintaa harjoittava yksikkö. Yhtiömuoto ei ole ratkaiseva, vaan yritykseksi voidaan katsoa mm. yksin, perheen voimin, henkilöyhtiönä tai yhdistyksenä harjoitettava taloudellinen toiminta. Henkilöstömäärä ja talousluvut lasketaan vuosittain käyttämällä edellisen tilikauden tietoja tilinpäätöshetkellä. Yritys siirtyy kokoluokasta toiseen vasta, kun kokorajojen ylitys tai alitus toistuu kahtena peräkkäisenä tilivuotena.[5]

Henkilöstön määrään perustuva kokoluokitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Toisinaan käytetään yksinkertaisempaa, vain henkilöstön lukumäärään perustuvaa kokoluokitusta. Myös tässä luokituksessa PK-yrityksiin luetaan pienet, keskisuuret ja mikroyritykset.[2]

Yrityskoko henkilöstön mukaan[2]
Yrityksen koko Henkilöstö
Suuryritys 250–
Keskisuuri yritys 50–249
PK-yritys < 250
Pieni yritys < 50
Mikroyritys < 10

Mikroyrityksen kokoraja ei ole täysin vakiintunut. Tilastokeskus on käyttänyt henkilöstömäärän rajana myös alle 5 henkeä.[6]

PK-yritykset Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa toimi vuonna 2012 yhteensä 315 566 PK-yritystä, mikä käsitti 98 % kaikista suomalaisista yrityksistä. Yli puolet yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä työskenteli PK-yrityksissä.

Yritykset Suomessa 2012 (EU:n suositukseen perustuva kokoluokitus)[7]
Kokoluokka Yritysten lukumäärä Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta
PK-yritykset 315 566 55 % 35 %
– Pienet yritykset 311 172 43 % 25 %
– Keskisuuret yritykset 4 394 12 % 11 %
Suuret yritykset 5 603 45 % 65 %
Ulkom. sivuliikkeet 1 015 1 % 1 %
Yritykset yhteensä 322 184 100 % 100 %

Luvut kattavat kaikki liiketoimintaa harjoittaneet yritykset sekä ne maatalousyritykset, joiden liikevaihto ylitti tilastorajan.

Valtaosa PK-yrityksistä on henkilöstöltään hyvin pieniä. Vuosityöllisyydellä mitaten alle kahden hengen yrityksiä on kaksi kolmasosaa suomalaisista yrityksistä, kun maatalousyrityksiä ei oteta huomioon. Moni yrittäjistä toimiikin yksin. Sivutoimisesti tai osa-aikaisesti toimivien yritysten osuus on suuri.[8]

PK-yritystoiminta Euroopassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopassa toimii yli 20 miljoonaa yritystä. Näistä yrityksistä yli 99% lukeutuu pieniin tai keskisuuriin yrityksiin, ja PK-yritykset työllistävät eurooppalaisyritysten työvoimasta noin kaksi kolmasosaa. Kaikkein tyypillisimpiä eurooppalaisia yrityksiä ovat alle kymmenen työntekijän mikroyritykset, jotka toimivat etenkin työvoimarikkailla aloilla.

Myös Euroopan Unioni tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja PK-yritykset voivatkin saada kahdenlaisia etuja:

 1. Mahdollisuus hakea tukea monista Euroopan Unionin yritystukiohjelmista.
 2. Pienemmät vaatimukset tai alhaisemmat kulut eräissä Euroopan Unionin hallintointimenettelyissä.[9]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Yritys-Suomi: Yrityksen koko
 2. a b c Suomen Yrittäjät: Yrittäjyys Suomessa
 3. Tilastokeskus: Pienet ja keskisuuret yritykset Viitattu 11.11.2013
 4. Tilastokeskus: Mikroyritys Viitattu 11.11.2013
 5. a b c d Euroopan komissio, Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto: Pk-yritysten uusi määritelmä. , 2006. ISBN 92-894-7914-0. Teoksen verkkoversio (viitattu 16.3.2015).
 6. Tilastokeskus: Yritystukitilasto 2011
 7. Tilastokeskus: Yritysrekisterin vuositilasto 2012
 8. Työ- ja elinkeinoministeriö: Yrityskatsaus 2014 (pdf) (Sivu 19, 122) 2014. Viitattu 16.3.2015.
 9. PK-yritykset Euroopan Komission sivuilla Viitattu 3.8.2013. (suomeksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]