KOI8-R

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

KOI8-R on 8-bittinen merkistö, joka on suunniteltu venäjän kieltä varten. Se kattaa myös bulgarian kielen. Ukrainaa varten on oma KOI8-U, jossa on lisäksi ukrainan kielen vaatimat kirjaimet.

KOI8-R on edelleen paljon käytetympi kuin ISO 8859-5, joka ei ikinä levinnyt laajaan käyttöön. Toinen yleinen koodaus kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettavia kieliä varten on Windows-1251. Molemmat korvautuvat ehkä tulevaisuudessa Unicodella.

KOI8 merkitsee Код Обмена Информацией, 8 бит.

KOI8-R:ssä kirjainten järjestys on niitä lähinnä vastaavien latinalaisten kirjainten mukaan, eikä aakkosjärjestyksessä. Tällä saavutetaan se, että jos ylin bitti häviää, teksti säilyy lähes ymmärrettävänä. Esimerkiksi merkkijonosta "Русский Текст" tulee "rUSSKIJ tEKST".

KOI8-R
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x nul soh stx etx eot enq ack bel bs ht nl vt np cr so si
1x dle dc1 dc2 dc3 dc4 nak syn etb can em sub esc fs gs rs us
2x sp ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ del
8x
9x   ° ² · ÷
Ax ё
Bx Ё ©
Cx ю а б ц д е ф г х и й к л м н о
Dx п я р с т у ж в ь ы з ш э щ ч ъ
Ex Ю А Б Ц Д Е Ф Г Х И Й К Л М Н О
Fx П Я Р С Т У Ж В Ь Ы З Ш Э Щ Ч Ъ
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF