Etätyö

Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Etätyö on työtä, joka tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, etäpisteestä, hotellista tai liikkuvasta toimistosta käsin, hyväksikäyttäen tietoliikenneyhteyksiä työnantajayrityksen tietoverkkoon. Etätyöllä ymmärretään usein vain kotona tehtävää toimistotyötä mutta monissa muissakin ammateissa (esimerkiksi myyntiedustajat, huoltoasentajat, ym. liikkuvat ammatit) raja etätyön ja "muun työn" välillä hämärtyy tietoliikenneyhteyksien nopeuden ja peiton jatkuvasti parantuessa.

Toimistotyössä säännöllinen etätyö on voitu järjestää niin, että työntekijä tekee kaikki tai osan töistään työpaikan ulkopuolella. Käsiteltävä tietoaineisto välitetään yrityksen ja työntekijöiden tietokoneiden välillä esimerkiksi työnantajan järjestämän suojatun verkkoyhteyden (VPN) kautta ja kokoukset pidetään konferenssipuheluiden sekä erityisten virtuaalikokousohjelmien avulla. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen työntekijälle edellyttää työnantajan vahvaa luottamusta työntekijään ja mahdollisuutta pilkkoa työ itsenäisesti suoritettaviin palasiin.

Tietoammateissa, joissa suomalaisia työskentelee noin puoletlähde?, on helpompi järjestää etätyön mahdollisuus kuin perinteisemmissä ammateissa. Etätyön mahdollisuus voidaan järjestää työntekijöille, joiden työn tekeminen ei ole paikkaan sidottua. Nykyisin työntekijä voi olla tehokkaalla tavalla yhteydessä työnantajaansa tietoliikenneverkkojen avulla ja yhteydenpito onnistuu helposti.

Etätyöstä on tullut myös hajautettavampaa ja työtä tehdään liikkuvasti. Nykyisin etätyön rinnalla käytetään myös täsmällisempiä käsitteitä kuten hajautettu työ ja läsnätyö.

Kiinnostus etätyöhön alkoi 1990-luvun loppupuolella, kun tietokoneiden halventuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen vähensivät riippuvuutta työpaikan toimistoympäristöstä. Ihmiset halusivat työskennellä ainakin osan aikaa kotonaan, mökeillään tai maatiloilla. Työntekijällä on etätyössä mahdollisuus jaksottaa työ pienempiin jaksoihin ja ottaa huomioon henkilökohtaiset ja ympäristölliset seikat. Etätyön kielteisenä puolena pidetään työ- ja vapaa-ajan mahdollista sotkeutumista ja työpaikan sosiaalisten suhteiden heikkenemistä.

Etätyön kehittyminen Suomessa ja soveltaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuonna 1999 Suomessa oli tutkimuksenlähde? mukaan 355 000 etätyöntekijää, jotka tekivät ainakin muutaman tunnin kuukaudessa etätöitä kotonaan. Viikoittain etätöitä tekeviä oli tästä määrästä noin 15 prosenttia. Suurin etätöitä tekevistä aloista on hallinnon ala, johon on helppo liittää etätyön mahdollisuus. Etätyön mahdollisuus kohdistuu myös selvästi yksityiselle sektorille, selvemmin kuin kunnalliselle.

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • VNC
  • Etätyö Suomessa - E-työ tuotekehityshanke edistää uusien tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen perustuvien työn organisointitapojen yleistymistä.