Wikipedia:Välityspyyntö/Ulrikaa koskevan välityspäätöksen uudelleenarviointi

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Replacement filing cabinet.svg Tämä sivu on arkisto. Älä muokkaa tätä sivua.
 • Tarkennus: Päätöksen voimassaoloaika on päättynyt eikä sitä enää sovelleta.

Tapauksen käsittely aloitettu 14. huhtikuuta 2010 kello 13.59 (EEST)
Tapauksen käsittely päätetty 29. huhtikuuta 2010 kello 01.33 (EEST)

Kun tapauksen käsittely on päätetty, käyttäjät voivat lisätä tarpeellisia merkintöjä kohtaan #Esto- ja pakkotoimiloki, mutta suljettuja tapauksia ei saa muokata muilta osin.

Välityspyyntö[muokkaa wikitekstiä]

Välityspyynnön esittänyt Ejs-80 13. huhtikuuta 2010 kello 17.32 (EEST)

Käyttäjä Ulrikan 1. elokuuta 2009 annetun välityslautakuntapäätöksen perusteella saamat yhä pitenevät estot ovat herättäneet yhteisössä toistuvaa kuohuntaa puolesta ja vastaan, kuten Ulrikan keskustelusivulta hyvin selviää. Otrfanin 8. huhtikuuta 2010 Ulrikalle antamaan kolmen kuukauden estoon liittyvää keskustelua on käyty muun muassa ensin mainitusta käyttäjästä tehdyssä kommenttipyynnössä:

Yllä mainitun kommenttipyynnön yhteydessä useat käyttäjät ovat ilmaisseet haluavansa lautakunnan arvioivan tilanteen ja harkitsevan välityspäätöstä uudelleen. Otrfanin ratkaisuehdotusta, jonka mukaan ”lautakuntapäätös voitaisiin palauttaa lautakunnalle takaisin ihmeteltäväksi”, on kannattanut tähän mennessä jo 19 käyttäjää.

Otrfania ei ole nimetty tämän välityspyynnön osapuoleksi, koska pyynnön tarkoituksena on ainoastaan selvittää, miten välityspäätöstä jatkossa Ulrikan osalta tulkitaan erityisesti estojen pituuden suhteen. Tämän pyynnön ratkaisussa määritetään myös, muutetaanko viimeisintä kolmen kuukauden estoa jollain tavalla vai säilytetäänkö se ennallaan.

Lautakunnan jäsenten mielipiteet tämän asian kuulemisesta (9/0/0/1)[muokkaa wikitekstiä]

Välityspyyntö otettu käsittelyyn 14. huhtikuuta 2010. Käytännön mukaan ratkaisu asiassa tulee pyrkiä tekemään kuukauden sisällä.
 • Käsitellään.Ejs-80 13. huhtikuuta 2010 kello 17.37 (EEST)
 • Kyllä. --Tappinen 13. huhtikuuta 2010 kello 17.39 (EEST)
 • Kyllä. --Harriv 13. huhtikuuta 2010 kello 17.51 (EEST)
 • Kyllä. -tKahkonen 13. huhtikuuta 2010 kello 20.01 (EEST)
 • Käsittelyyn. --Uvainio 13. huhtikuuta 2010 kello 21.10 (EEST)
 • Käsitellään. --Riisipuuro 13. huhtikuuta 2010 kello 21.12 (EEST)
 • Mjuu --albval (keskustelu) 13. huhtikuuta 2010 kello 21.56 (EEST)
 • Käsitellään. --Tomisti (disputaatiot) 13. huhtikuuta 2010 kello 22.42 (EEST)
 • Käsitellään. Piisamson 16. huhtikuuta 2010 kello 16.39 (EEST)

Päätös[muokkaa wikitekstiä]

Välityslautakuntaa pyydettiin arvioimaan asiassa Ulrikan ja Joonasl:n toiminta Wikipediassa annettua ratkaisua uudelleen. Otrfania koskevassa kommenttipyynnössä kiinnitettiin aiheellisesti huomiota siihen, että lautakunnan edellinen Ulrikaa koskeva päätös on luonteeltaan ikuinen, ilman poispääsymahdollisuutta. Tämä on selvä epäkohta. Nyt uudessa päätöksessä lautakunta haluaa antaa asiaan toimintaohjeet ja muuttaa päätöstään seuraavasti:

 1. Ylläpitäjien Ulrikalle välityspäätöksen rikkomisesta antamien estojen tulee jatkossa olla kestoltaan viikon mittaisia, ellei jouduta seuraavassa päätöskohdassa kuvailtuun tilanteeseen.
 2. Mikäli Ulrikalle joudutaan antamaan edellä mainitun kaltaisia estoja enemmän kuin 4 kappaletta, annetaan hänelle viidennellä kerralla pidempi, kuuden viikon esto. Myös tätä estoa seuraavat estot ovat kestoltaan kuuden viikon mittaisia, paitsi siinä tilanteessa, jossa laskeminen aloitetaan puhtaalta pöydältä päätöksen kolmannen kohdan perusteella.
 3. Jos Ulrikaa ei tämän välityspäätöksen mukaisen eston päättymisen jälkeen kahteen kuukauteen estetä välityspäätöksen rikkomisesta, annetaan myöhemmät estot kohdan 1 mukaisesti. Siinä tapauksessa aiempia estoja ei siis oteta enää laskuissa lainkaan huomioon ja estot alkavat uudelleen yhdestä viikosta. Myös tämän päätöksen antohetkellä laskeminen aloitetaan puhtaalta pöydältä.
 4. Mikäli Ulrika välttää tämän välityspäätöksen mukaisia estoja kuuden kuukauden ajan, hän vapautuu siinä määritellyistä erityisseuraamuksista. Tällöin häntä koskeva välityspäätös siis raukeaa.
 5. Ulrikaa pyydetään kiinnittämään aiempaa tarkempaa huomiota siihen, että HH-käytännön mukaan tulee käydä kiinni asiaan, ei keskustelijaan. Tässä suhteessa lautakunta ei ole tyytyväinen Ulrikan toimintaan vaikka arvostaakin tämän työpanosta Wikipediassa.
 6. Lautakunta toivoo, että tämän päätöksen perusteella annetuista estoista tehtäisiin selvyyden vuoksi merkintä estolokin lisäksi tämän päätöksen esto- ja pakkotoimilokiin. Lisäksi lautakunta toivoo, että mahdollinen keskustelu päätöksen toimeenpanosta ohjataan nyt käyttöön otettavalle välityslautakunnan yhteyssivulle.

Jos tilanne muuttuu oleellisesti, lautakunta voi muuttaa estojen oletuspituuksia tai suosittaa tässä päätöksessä esitetystä järjestelmästä luopumista.

Ulrikalle 8. huhtikuuta 2010 annetun kolmen kuukauden eston suhteen päätettiin seuraavaa:

Lautakunta tulkitsee Ulrikan keskustelusivulle jättämän viestin olleen kyseisen artikkelin aloittajaan kohdistunut henkilökohtainen hyökkäys. Lisäksi alle liitetty arvio Ulrikan toiminnasta osoittaa, että hän oli aiemmin rikkonut toistuvasti välityspäätöstä, joten Otrfanin Ulrikalle antama esto oli lautakunnan aiemman päätöksen mukainen.
Uuden ohjeistuksen myötä lautakunta suosittelee, että esto lyhennetään kuuteen viikkoon, jolloin se päättyisi 20. toukokuuta 2010.

Eston perusteet[muokkaa wikitekstiä]

Jatkossa Ulrikalle voidaan antaa esto välityspäätöksen perusteella, jos hän

a) syyllistyy henkilökohtaisiin hyökkäyksiin
b) esittää käyttäjän toimintaan kohdistuvia syytöksiä ilman todisteita
c) kohdistaa arvostelunsa artikkeleiden, mallineiden, luokkien, käytäntöjen tai ohjeiden keskustelusivuilla käyttäjään eikä käyttäjän kyseiselle sivulle tekemiin muokkauksiin.
d) arvostelee äänestyksissä, henkilöäänestyksissä tai kommenttipyynnöissä jonkun muun kuin äänestyksen kohteena olevan käyttäjän toimintaa, kun arvostelulla ei ole selvää asiayhteyttä itse äänestykseen [1]
e) käyttää kahvihuoneita henkilöiden arvosteluun kahvihuoneiden varsinaisten aiheiden asemesta. Kuitenkaan kahvihuoneessa sekalaista tapahtuvasta ongelmallisen käyttäjän toiminnan esiin nostamisesta estoa ei tule antaa, jos samassa yhteydessä ei esitetä henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai rikota muita Wikipedian käytäntöjä. Kommenttipyyntö on kuitenkin paras tapa pyytää yhteisön näkemystä käyttäjiä koskevissa ongelmatilanteissa.
f) häiriköi esittääkseen kantansa
g) esittää henkilöön käyviä kommentteja yhteenvedoissa tai artikkelimallineissa
h) kyseenalaistaa jonkun käyttäjän motiivit, jos ei ole olemassa selkeitä todisteita siitä, että tällainen kyseenalaistaminen on aiheellista [2][3][4]
i) Ulrikaa kielletään viittaamasta Joonasl:n henkilöön tai kohdistamasta kritiikkiään Joonasl:n toimintaan muualla kuin seuraavissa ennalta määritellyissä paikoissa:
ylläpitäjien ilmoitustaulu, jos kyseessä on hänen mielestään selvästi estoa vaativa tapaus
välityslautakunnan yhteyssivu, jos kyseessä saattaa olla välityspäätöstä rikkova ja estoa vaativa tapaus, mutta tilanne on epäselvä
käyttäjän keskustelusivu (Joonasl:n tai Ulrikan)
• mahdolliset kommenttipyynnöt tai välityspyynnöt, joissa Joonasl on yhtenä osapuolena
• mahdolliset Joonasl:ää koskevat henkilöäänestykset.
Joonasl:n kommenttien asiasisällön kritisoiminen on sallittua kaikkialla ja suoranaisesti Joonasl:n artikkelimuokkauksiin kohdistuva arvostelu on sallittua myös asianomaisen artikkelin keskustelusivulla. (Henkilökohtaiset hyökkäykset ovat luonnollisesti kiellettyjä kaikkialla.) Tämän kohdan rikkomisesta kuka tahansa ylläpitäjä voi langettaa viikon mittaisen eston.
Jos kohtia a)–h) ei samalla rikota, kohdan i) rikkomisesta annettavat estot eivät vaikuta millään tavoin Ulrikalle annettavien estojen pituuksia sääteleviin pykäliin 1–3. Toisin sanoen pelkästään kohdan i rikkomisista Ulrikalle ei voi kumuloitua kuuden viikon estoa, vaan näissä tapauksissa estot ovat aina viikon mittaisia eikä niitä lasketa mukaan päätöksen kakkoskohtaan, joka alkaa sanoilla: ”Mikäli Ulrikalle joudutaan antamaan edellä mainitun kaltaisia estoja enemmän kuin 4 kappaletta, annetaan hänelle viidennellä kerralla pidempi, kuuden viikon esto.”
(Huom. Kohta i on lisätty 30. heinäkuuta 2010 seuraavan päätöksen perusteella: Wikipedia:Välityspyyntö/Käyttäjää Joonasl koskeva toimintaohje.)

Ulrikalle mahdollisesti muista syistä annettavat estot eivät kuulu tämän päätöksen piiriin.

Arvio Ulrikan toiminnasta[muokkaa wikitekstiä]

Henkilökohtaiset hyökkäykset[muokkaa wikitekstiä]

Lautakunta katsoo Ulrikan syyllistyneen henkilökohtaisiin hyökkäyksiin seuraavissa kommenteissaan:

7. syyskuuta 2009 kello 11.09

24. syyskuuta 2009

19. lokakuuta 2009 kello 18.45

20. lokakuuta 2009 kello 17.09

7. marraskuuta 2009 kello 08.43

7. joulukuuta 2009 kello 15.29

22. joulukuuta 2009 kello 21.25

16. maaliskuuta klo 22.26

21. maaliskuuta klo 09.34

21. maaliskuuta kello 20.31

8. huhtikuuta 2010 kello 10.53

Ongelmat keskustelusivujen käytössä[muokkaa wikitekstiä]

Keskustelusivukäytäntö: ”Artikkelin keskustelusivu on tarkoitettu artikkelin kirjoittamista ja kehittämistä koskevaan keskusteluun.”

19. lokakuuta 2009 kello 14.21

8. tammikuuta 2010 kello 17.46

3. helmikuuta 2010 kello 12.05

4. helmikuuta 2010 kello 17.49

Ohje ylläpitäjille[muokkaa wikitekstiä]

Alla on esimerkinomainen ohjeistus siitä, miten välityspäätöksen perusteella annettavien estojen yhteydessä voidaan menetellä.

Eston syyksi voidaan merkitä: Esto välityspäätöksen perusteella, kohtaa x rikottu. Viikon esto löytyy suoraan valikosta, ja kuuden viikon eston saa tarvittaessa syöttämällä vapaamuotoiseksi kestoksi tekstin 6 weeks.

Käyttäjän keskustelusivulle voidaan jättää seuraava viesti: Rikoit huhtikuussa 2010 annetun välityspäätöksen kohtaa x: muutoslinkki. Seuraamus on viikon esto. Esto on kirjattu myös päätöksen esto- ja pakkotoimilokiin. ~~~~

Välityspäätöksen pakkotoimilokiin voidaan merkitä: Estetty viikoksi (esto päättyy ZZ.ZZ.ZZZZ klo ZZ.ZZ) kohdan x rikkomisesta (diff). [ja esimerkiksi:] Edellisen eston päättymisestä on kaksi kuukautta, tämä siis lasketaan ensimmäiseksi estoksi. [tai:] Toinen esto. ~~~~

Pakkotoimilokissa olennaisimpia tietoja ovat eston kesto ja antoperuste, jota perustellaan muutoslinkillä, sekä ylläpitäjän allekirjoitus.

Käsittelijät[muokkaa wikitekstiä]

Välityslautakunnan puolesta -tKahkonen 29. huhtikuuta 2010 kello 01.33 (EEST)

Esto- ja pakkotoimiloki[muokkaa wikitekstiä]

Kirjaa tänne ylös mikä tahansa päätöstä koskeva pakkotoimi, esto tai jatkotoimenpide. Vähimmäistiedot ovat ylläpitäjän nimi, aika ja päivämäärä sekä selvitys siitä, mitä tehtiin ja millä perusteella.

Aiemmat vlk-päätöksen perusteella annetut estot on kirjattu seuraavaan paikkaan: Wikipedia:Välityspyyntö/Ulrikan ja Joonasl:n toiminta Wikipediassa#Esto- ja pakkotoimiloki

29. huhtikuuta 2010 kello 01:36:30 Esto lyhennettiin uudelleenarvioinnissa esitetyn suosituksen mukaiseksi. --Otrfan 2. toukokuuta 2010 kello 01.10 (EEST)

26. toukokuuta klo 16.57 viikon esto henkilökohtaisesta hyökkäyksestä: [5]. --Hrrkrr31 26. toukokuuta 2010 kello 17.00 (EEST)

26. toukokuuta 2010 kello 18:01:24 edellä mainitun eston poisto runsaan keskustelun, jossa kyseistä estoa pidettiin hätiköitynä, jälkeen. --Nironen 26. toukokuuta 2010 kello 23.31 (EEST)

 • Ulrika estetty viikoksi (esto päättyy 7. kesäkuuta 2010 kello 15.32) kohdan e rikkomisesta ([6][7][8]). Tämä lasketaan ensimmäiseksi estoksi. –Ejs-80 31. toukokuuta 2010 kello 15.50 (EEST)
 • Ulrika estetty viikoksi (esto päättyy 14. elokuuta 2010 klo 15.58) kohtien e [9] ja c [10] rikkomisesta. Edellisen eston päättymisestä on yli kaksi kuukautta, tämä siis lasketaan ensimmäiseksi estoksi. –Ejs-80 7. elokuuta 2010 kello 16.00 (EEST)
 • Ulrika estetty viikoksi (esto päättyy 2. syyskuuta 2010 kello 02.16) kohtien h [11][12] ja i [13][14][15] rikkomisesta. --Nironen 26. elokuuta 2010 kello 02.34 (EEST)
 • Estetty viikoksi (esto päättyy 24. syyskuuta 2010 kello 22.38) kohdan h rikkomisesta [16]. Kolmas esto. –Ejs-80 17. syyskuuta 2010 kello 22.40 (EEST)

 • Estetty viikoksi (esto päättyy 6. joulukuuta 2010 kello kello 14.54) kohtien b ja h [17][18] sekä kohdan i [19][20] rikkomisesta. Edellisen eston päättymisestä on yli kaksi kuukautta, tämä siis lasketaan ensimmäiseksi estoksi. –Ejs-80 29. marraskuuta 2010 kello 14.57 (EET)

 • Estetty viikoksi (esto päättyy 20. maaliskuuta 2011 kello 23.53) kohtien b ja e rikkomisesta [21] [22] . Edellisen eston päättymisestä on yli kaksi kuukautta, tämä siis lasketaan ensimmäiseksi estoksi. --Tanár 14. maaliskuuta 2011 kello 00.14 (EET)

Kuusi kuukautta edellisestä estosta on tullut täyteen, ja välityspäätös siis raukeaa.--Tappinen 15. syyskuuta 2011 kello 23.37 (EEST)