Wikipedia:Kahvihuone (tekijänoikeudet)/Arkisto 16

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Replacement filing cabinet.svg Tämä sivu on arkisto. Älä muokkaa tätä sivua. Luettelo kaikista arkistoista löytyy hakemistosta.

Museoviraston kuvat[muokkaa wikitekstiä]

Valokuvien tekijänoikeudet ja niihin liittyvän lakitekstin ymmärtäminen näyttävät olevan vaikea asia, jopa museovirastolle.

Museovirasto ja Tekijänoikeudet

"Tekijänoikeudet

Verkkopalveluun voi vapaasti linkittää ja tekstiä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti, lähde on mainittava. Aineistoa saa käyttää vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Valokuvien tekijänoikeudet ovat Museovirastolla ja/tai valokuvaajilla. Valokuvat ovat Museoviraston rakennushistorian osaston arkistosta (MV/RHO). Valokuviin liittyy kohteen nimi, kuvaaja ja kuvausvuosi. Kuvien kaupallisesta käytöstä, esittämisestä ja kopioimisesta on sovittava erikseen Museoviraston rakennushistorian osaston arkiston kanssa http://www.nba.fi/fi/arkistopalvelut. Museoviraston hinnasto http://www.nba.fi/fi/hinnasto. Kohteiden taustakarttojen copyright Maanmittauslaitos 2008, aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty. Karttaote on peruskartasta MML PerusCD 2002 (lupa nro MYY/212/01)."

Museovirasto on kuitenkin väärässä, Tekijänoikeusneuvoston lausunto asiasta on tärkeämpi.


TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO: 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta

"Asia Valokuvan teoskynnys

Hakija A.A. Annettu LAUSUNTO 2007:15 16.11.2007 Tiivistelmä Kysymys 1940-luvulla valmistettujen valokuvien teossuojasta. LAUSUNTOPYYNTÖ A.A. pyytää 12.12.2006 Hakija on lausuntopyynnön mukaan äitinsä isän professori ja taidegraafikko Aukusti Tuhkan (1895-1973) perikunnan edustaja ja yksin hänen tekijänoikeuksiensa haltija. Taiteilijauransa lisäksi Tuhka toimi laaja-alaisesti luottamustehtävissä sekä opettajana. Tuhka oli myös valokuvaaja ja mm. kiersi Suomea kuvaamassa mm. jälleenrakentamista, joista kuvista on julkaistu kirja. Hakijalle on selvinnyt nyttemmin että Tuhkan valokuvia on lahjoitettu vuonna 1970 Museovirastoon huomattavan suuri kokoelma (yli 20.000 valokuvaa). Hakija on halunnut selvittää kokoelman tekijänoikeuksia. Museovirasto on hakijan mukaan vastannut hänen tiedusteluunsa siten, että "Museoviraston kuva-arkiston yli-intendentin B.B.:n asiantuntemukseen viitaten Museoviraston mielestä yksikään kokoelman kuvista ei ylitä teoskuvan kynnystä" (lainaus hakijan sähköpostiviestistä). Tällöin siis yli 20.000 valokuvan kokoelmassa ei ole yhtään tekijänoikeudella suojattua kuvaa. Hakijan mukaan on "huomattava sattuma ettei tuohon joukkoon ole eksynyt yhtään teoskuvaa", huomioiden erityisesti että aineistosta on tehty ainakin yksi kirja sekä pysyväisnäyttely

Kuopioon."

"TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTON LAUSUNTO Tekijänoikeudesta ja valokuvateosten suojasta

"Viittaussäännös 1.5.1995 viittaa siten lakiin oikeudesta valokuvaan sellaisena kuin se kuului lainmuutoksen jälkeen 11.1.1991, jolla valokuvan suoja-aikaa pidennettiin. Ennen tätä lainmuutosta valokuvalain mukainen suoja-aika oli 25 vuotta valokuvan valmistamisesta. Lainmuutoksen 11.1.1991 johdosta oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin (16 §). Säännöksen mukaan valokuva, jonka suoja on päättynyt ennen tämän lainmuutoksen voimaantuloa, ei saa tämän lain mukaista suojaa. Näin ollen sellaisen valokuvan, joka on valmistettu 1966 tai aikaisemmin, valokuvalain mukainen suoja on päättynyt ennen vuotta 1991 eikä se siten saa suojaa valokuvalain nojalla. HE 287/1994vp, s. 85: "Lain 35/91 voimaantulosäännöksestä seuraa, että lakia yleensä sovelletaan sellaisiin valokuviin, jotka on julkistettu vuionna 1966 tai myöhemmin.""

Tekijänoikeusneuvoston ja myös Suomen lain mukaan Museovirastossa olevien valokuvien, jotka on valmistettu 1966 1965 tai aikaisemmin, valokuvalain mukainen suoja on päättynyt ennen vuotta 1991 eikä ne siten saa suojaa valokuvalain nojalla.

Museoviraston mukaan Museoviraston hallussa olevassa Aukusti Tuhkan yli 20.000 valokuvan kokoelmassa ei ole yhtään tekijänoikeudella suojattua kuvaa. Anna O 18. marraskuuta 2011 kello 23.35 (EET)

Tuo sitaatti kylläkin liittyy sellaiseen kuvapalveluun, jossa näkyy olevan vain uutta kuvamateriaalia kulttuuriympäristöstä. Sn tekijänoikeudet ovat varmasti vielä voimassa.--91.155.200.2 7. joulukuuta 2011 kello 23.47 (EET)
Huvittavaa tässä on se, että museoviraston kuva-arkistossa on vaikka kuinka paljon sellaisiakin kuvia, joiden tekijänoikeudet ovat jo vanhentuneet, vaikka ne katsottaisiinkin kuvateoksiksi (tekijän kuolemasta on yli 70 vuotta). Silti esimerkiksi Kuvakokoelmat.fi -palvelun esittelyssä kategorisesti kielletään näiden nettiin kaikkien nähtäväksi laitettujen kuvien julkaiseminen edelleen missään muodossa, ellei osta ensin museovirastolta "kertakäyttöoikeutta". Mitäköhän tekijänoikeusneuvosto siitä sanoisi? Tai mihin lakipykälään nuo käyttöehdot perustuvat? Olen tätä pohtinut täällä ennenkin. --Risukarhi 19. marraskuuta 2011 kello 21.54 (EET)
(Nopea ajatus...) Voisikohan asia mitenkään liittyä tekijänoikeuslain 44 a §:n antamaan erityiseen 25 vuoden suoja-aikaan ensijulkistajalle, ainakin osittain? Pykälä on vähän hämärä enkä oikein tunne kuva-arkiston periaatteita, mutta jos Museovirasto on kuvien ensimmäinen julkaisia, niin ilmeisesti ainakin teoskuvat saavat tosiaan uutta suojaa, vaikka kuvan ottajan suoja olisikin lakannut ajat sitten. --Pxos 19. marraskuuta 2011 kello 22.31 (EET)
Nopeaan ajatukseen melko nopea vastaus, epäilen ettei tuo koske valokuvia, ainoastaan valokuvateoksia. MUTTA, alkuperäiseen tekijänoikeuslakiin (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) on tullut lukuisia lakimuutoksia (n. 70 kpl), joita olen juuri tutkimassa, ehkä niistä löytyy jotakin hyödyllistä. Anna O 20. marraskuuta 2011 kello 00.02 (EET)
Tuo saattaa kyllä päteä osaan tapauksista, mutta eivät kaikki tietokannassa olevat valokuvat ole ensimmäisen kerran alle 25 vuotta sitten julkistettuja. Esimerkiksi tämä [1] vuonna 1919 Mannerheimista otettu kuva on kopiotu myös Commonsiin [2] skannaamalla vuonna 1943 ilmestyneestä kirjasta. Kuvittelisin käyttömaksujen perimisen liittyvän siihen, että Museovirasto haluaa vaivanpalkkaa kuva-arkistonsa skannaamisesta ja digitoimisesta (mikä on tietysti ihan ymmärrettävää), mutta tekijänoikeuslakiin se ei kyllä taida perustua. --Risukarhi 20. marraskuuta 2011 kello 00.07 (EET)
Tosin itse asiassa Tekijänoikeuslain 49 § saattaisi liittyä asiaan, mikäli kuvakokoelmien skannaus on tuottanut "tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta". Tällöin tekijänoikeus on ymmärtääkseni kuitenkin kokonaisuuteen (koko kuvatietokantaan) tai "sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaiseen osaan", ei yksittäisiin valokuviin. Vähän harmaalle alueelle kuitenkin menee, kun en tunne tuon pykälän vallitsevaa tulkintaa... Onkohan siitä olemassa tekijänoikeusneuvoston lausuntoa? --Risukarhi 20. marraskuuta 2011 kello 00.34 (EET)
Tämän tekstin mukaan, laki ei koske niitä valokuvia, joiden suoja-aika on rauennut ennen tämän lain voimaantulemista: "14.10.2005/821:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Lain 13 ja 13 a §, 14 §:n 1 momentti, 16 d §, 25 a §:n 2 momentti, 25 f §:n 3 momentti, 25 g, 25 h, 26, 26 a, 26 b, 26 e ja 26 h § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja 16 b §:n 1 momentin 2 kohta, 16 c §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ja 16 c §:n 3 momentti valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin teoksiin sekä 45, 46, 46 a, 48, 49 ja 49 a §:ssä tarkoitettuihin suojan kohteisiin, jotka on luotu, tallennettu tai valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa ja jotka ovat edelleen suojattuja.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin toimiin sekä hankittuihin oikeuksiin ja tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain 19 §:n 1 momenttia sovelletaan sellaisiin teosten kappaleisiin sekä lain 49 ja 49 a §:n mukaisten suojan kohteiden kappaleisiin, jotka on tekijän tai 49 tai 49 a §:ssä tarkoitetun oikeuden haltijan suostumuksella ensimmäisen kerran myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu Euroopan talousalueella tämän lain voimaantulon jälkeen.

Tämän lain 49 a §:ssä tarkoitettujen suojan kohteiden kappaleita, jotka on valmistettu ennen tämän lain voimaantuloa ja jotka ovat suojattuja tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, saa edelleenkin levittää tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti."

Anna O 20. marraskuuta 2011 kello 00.58 (EET)
Tekijänoikeuksia käsittelevässä kirjassa on seuraavanlainen selitys sanastossa kohdassa Omistusoikeus:

– – Yrityksen kuva-arkisto voi jo arkistomateriaalin omistusoikeutensa perusteella määrätä siitä, millä ehdoin kuvia annetaan ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön. Tällainen määräysvalta perustuu tekijänoikeuden asemesta siihen, että kuvat ovat tosiasiallisesti arkiston pitäjän hallussa ja omistuksessa."

(Lähde: Harenko, Niiranen ja Tarkela: Tekijänoikeus – kommentaari ja käsikirja. Sivu 677. ISBN 951-670-080-2.)

Eli toisin sanoen tämä olisi ilmeisesti ymmärrettävä niin, että omistusoikeuden perusteella Museovirasto voisi olla jakelematta kuvia ollenkaan minnekään, mutta kun se digitoitua aineistoaan jakaa, se saa yksipuolisesti määrätä aineiston hinnat ja käyttöehdot, jotka eivät liity tekijänoikeuteen tai suoja-ajan päättymiseen. Museoviraston kokoelmissa olevat kuvat ovat ilmeisesti joko sen itse tuottamia tai sille lahjoitettuja, joten kuvien omistusoikeus lienee yksiselitteisesti Museovirastolla, ja kuvien tekijänoikeudet/lähioikeudet joko kuvaajalla tai siirrettynä Museovirastolle tai sitten niiden suoja-aika on päättynyt. Omistusoikeushan ei vanhene. --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 12.13 (EET)

Sinänsä mielenkiintoista, jos tosiaan on noin, että kuvien fyysiseen omistusoikeuteen vetoamalla voi estää niiden kopioinnin, vaikkei tekijänoikeutta olisikaan. Kaiketi samoja kuvia (mikäli tekijänoikeus on vanhentunut) voi silti vapaasti käyttää, jos löytää niitä jostain muualta, esim. edellä kuvatulla tavalla skannaa jostain kirjasta. Muutenhan koko tekijänoikeuden vanhenemisella ei olisi mitään merkitystä, jos alkuperäisen kappaleen omistaja voisi määrätä myös kopioiden käytöstä. --Risukarhi 21. marraskuuta 2011 kello 15.33 (EET)
Näinhän se tietysti on - Museovirasto määrittelee fyysisen omaisuutensa ja verkkopalvelunsa käyttöehdot haluamallaan tavalla, mutta jos kuva on julkaistu muualla, sen kopioiminen ja käyttäminen riippuu tekijänoikeudellisesta statuksesta, ei Museovirastosta. -- Piisamson 21. marraskuuta 2011 kello 15.43 (EET)
Tästä asiasta voisi pyytää lausunnon (tai käsittelyä) tekijänoikeusneuvostolta. Sen voisi yrittää tehdä melko laajana mutta kuitenkin viitaten juuri Museovirastoon esimerkkitapauksena. Kukas laittaisi pyynnön? Risukarhi? Minä? Joku muu? --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 16.49 (EET)
Jos katsotaan tarpeelliseksi niin toivoisin että joku muu kuin minä hoitaisi tuollaisen asian. Työ Wikipedian parissa syö jo muutenkin kohtuuttomasti aikaani. Tosin jos selitys löytyy (yllä esitetyn oletuksen mukaisesti) muualta kuin tekijänoikeuslaista, niin tekijänoikeusneuvosto ei välttämättä edes olisi oikea taho, jonka puoleen kääntyä. Asiaa voisi kysyä ensin kohteliaasti museoviraston kuvapalvelulta itseltään. --Risukarhi 21. marraskuuta 2011 kello 19.10 (EET)
1. Museoviraston määrärahoja ollaan tämän uutisen mukaan leikkaamassa rajusti ja siellä ovat alkaneet yt-neuvottelut. Tämä saattaa merkitä esimerkiksi sitä, että kuvien digitointiprojekti hidastuu tai lakkaa kokonaan.

2. Museoviraston kuvapalvelulla ei liene asiaan sen kummempaa kantaa esittää, kuin nykyisissä käyttöehdoissa lukee. Jos osa kuvista olisi vapaita, tämäkin rahanlähde vähenisi huomattavasti. Ja jos lukee tuossa yllä mainitussa tekijänoikeusneuvoston lausunnossa olevan Museoviraston kannan Aukusti Tuhkan valokuvista, missä yli-intendentti oli suoraan todennut, että mikään 20 000 kuvasta ei ylittänyt teoskynnystä, niin kyllähän tuo jotain kertoo viraston yleisistä periaatteista.

3. Tekijänoikeusneuvosto saattaa ottaa kantaa asiaan siinä laajuudessa, kuin se kuuluu neuvoston toimivaltaan. Esimerkiksi kysymys siitä, miksi Museoviraston mielestä kaikki heidän valokuvansa ovat sellaisia, että niihin saa vain kertakäyttöisen julkaisuluvan maksua vastaan, jota oikeutta ei voi siirtää eikä käyttää uudestaan ja jossa ilmeisesti sopimuksella kielletään tekijänoikeudesta vapaan aineiston hyödyntäminen, on mielenkiintoinen. Tek.oik.neuvosto pyytäisi varmasti Museoviraston lausuntoa asiasta tämän osalta.

4. Tosin neuvoston kanta on vain suositus, josta viraston ei tarvitse välittää ollenkaan, ja jos joku rupeaisikin siirtämään virastosta ostettuja tekijänoikeudesta vapaita kuvia Commonsiin, niin saattaisi olla sopimusehtojen mukaisesti tutustumiskäynti Helsingin käräjäoikeuteen edessä.

5. Voisihan tuollaisen lausuntopyynnön valmistella yhteisprojektina täällä wikissä mahdollisimman kattavaksi ensin.

--Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 20.47–20.54 (EET)


Sillä ei ole mitään merkitystä kuka mitkäkin kuvat omistaa, kuvien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuden lähioikeudet raukenevat säädettyjen lakien antamissa ajoissa siitä huolimatta.
Ei kuvien laittaminen nettiin, anna niiden laittajalle, eikä edes tuolle Museovirastolle, mitään sellaisia uusia oikeuksia, jotka kumoaisivat tekijänoikeudet. Wikipedian kannalta on tärkeintä päästä selvyyteen siitä, mikä kuvamateriaali Museoviraston sivuilla on vapaata käytettäviksi ja mikä ei ole.
Tämän pitäisi päteä Museovirastonkin kohdalla: ’’”Suomen tekijänoikeuslain 49a § mukaan valokuvien lähioikeus raukeaa valokuvista, jotka eivät ole valokuvateoksia, 50 vuotta luontivuoden jälkeen. 50 vuoden suoja-aika tuli kuitenkin voimaan vasta vuoden 1991 alussa. Sitä ennen valokuvien suoja-aika oli 25 vuotta julkistamisvuodesta vuoden 1961 lain oikeudesta valokuvaan 16 § mukaisesti, joten vuoden 1991 alussa kaikki ennen vuotta 1966 julkistetut valokuvat olivat vapaita. Valokuvat, jotka olivat jo ilman valokuvien lähioikeuden suojaa vuoden 1991 alussa, säilyivät vapaina, ja siten valokuvien lähioikeus on rauennut myös kaikista ennen vuotta 1966 julkistetuista valokuvista.”’’ Anna O 21. marraskuuta 2011 kello 21.20 (EET)
Sääli vain, että asian voi lopullisesti ja sitovasti ratkaista vain tuomioistuin (pahimmillaan korkein oikeus). Viranomaisilla on useinkin omia käsityksiä omista asioistaan, joita oikeuslaitos sitten tavan takaa korjailee. --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 21.48 (EET)
On syytä huomata sanastollinen ero: luontovuosi ja julkistusvuosi. Jos kuva on luotu vaikkapa 1961 ja ollut pöytälaatikossa kunnes se on julkaistu ensimmäisen kerran Museoviraston sivulla esim. vuonna 2008, kumpi sitä koskee? --Abc10 21. marraskuuta 2011 kello 21.55 (EET)
Minun ymmärtääkseni vuonna 1961 valmistettu valokuva oli valokuvalain mukaisesti suojattu 1961–1986 (kuvaajan oikeudet), mutta jos kuva on lahjoitettu Museovirastolle "suoraan kamerasta", niin museovirastolla on vissiin lain 44 a §:n mukaiset, tekijänoikeudesta erilliset oikeudet määrätä kuvasta vuosina 2008–2033, mikäli kyseessä on valokuvateos. On epäselvää, koskeeko tuo erikoisaika tavallisia valokuvia. Harengon, Tarkelan ja Niiralan kirjassa asiasta sanotaan kivasti, että "kysymyksellä voi olla käytännön merkitystä lähinnä valokuva-aineistojen kohdalla." Niin, ja vastauksella tietysti myös :) --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 22.10 (EET)

Ja nyt tajusin Abc10:n kysymyksen. Tosiaan, lakien sanamuodot ovat koira vieköön erilaiset! Valokuvalaki puhuu julkistamisesta kun nykyinen tekijänoikeuslain 49 a § puhuu valmistamisesta. Kappas. --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 22.15 (EET)

Museoviraston vanhat kuvat ovat suurimmaksi osaksi 50-150 vuotta sitten valmistettuja, joten ei kai ole todennäköistä, että useimmista vanhoista kuvista olisi säilynyt negatiiveja. Anna O 21. marraskuuta 2011 kello 22.41 (EET)
Jaa, ehkä nyt alkaa vähän valjeta tämä asia. Tosin pitäisi käydä ostamassa yksi kuva, jotta saisi nähtäväkseen sopimusehdot kokonaisuudessaan. Museovirasto siis tarjoaa omistamiaan kuvia sopimusasiakkaan käyttöön, ja ilmeisesti tässä sopimuksessa asiakas sitoutuu käyttämään saatua kuvaa vain tiettyyn käyttötarkoitukseen eli halvin vaihtoehto on katsella kuvaa kotona iltaisin - yksin, etäältä, muutaman kerran :) Sopimuksessa kielletään julkaiseminen ja muu käyttö. Nyt vain tämä sopimus pätee vain osapuolten välillä, eikä koske kolmansia. Jos ulkopuolinen saa haltuunsa kuvan, jonka suoja-aika on päättynyt, museo (tai arkisto) ei voi estää kuvan käyttämistä tekijänoikeuteen eikä omistusoikeuteen (eikä sopimukseen) vedoten. (Harenko - Niiranen - Tarkela, s. 293). Vapaat kuvat ovat vapaita, mutta ne on hankittava muualta kuin Museovirastosta, jos niitä haluaa vapaasti ladata Commonsiin. --Pxos 21. marraskuuta 2011 kello 23.30 (EET)

Niin, kuvia on saatavissa muualtakin kuin Museoviraston nettisivuilta, mutta tuo Museoviraston outo tapa tulkita tekijänoikeuksia, saa aikaan hämmennystä.

Tässä yksi esimerkiksi sopiva Museoviraston kuva: Häät, Moision talo, Lieksa, 1910-luku Tekijä tuntematon, kuvattu 1910 luvulla, kuvaan on merkitty tekijänoikeusmerkintä C. Ei ylitä teostasoa (oma mielipide).

kenraalikuvernööri Gerard (k. 1929) Sortavalassa. Koska kuvatekstissä hänet mainitaan kenraalikuvernööriksi, kuva on todennäköisesti otettu ennen, 2. helmikuuta 1908, joka tapauksessa kuitenkin ennen v. 1929. Tämän kuvan kuvaajaksi mainitaan I. M Wartiainen. Kuvassa ei ole tekijänoikeusmerkintä C:tä, joten ehkä museovirasto pitää itsekin tätä kuvaa vapaana. Ei ylitä teostasoa (oma mielipide).

Valokuva 1860-luvulta: Metsänhoitaja Knut Dybergin perhe.. Museovirasto on merkinnyt tähän kuvaan tekijänoikeusmerkinnän C. Tämän kuvan tekijänkin kuolemasta on kulunut riittävästi aikaa. Ei ylitä teostasoa (oma mielipide).

Ensimmäinen Suomessa valmistettu veturi; Tampellan tuotantoa. Kuvattu v. 1900. Tekijä Veikko Kanninen. Kuvassa ei ole tekijänoikeusmerkintä C:tä, joten ehkä museovirasto pitää itsekin tätä kuvaa vapaana. Sama kuva on käytössä monissa kirjoissa. Ei ylitä teostasoa (oma mielipide).


Kaikki kuvat ovat sen verran vanhoja, ettei tekijänoikeuksien pitäisi olla esteenä, mutta mitä te sanotte näiden kuvien tekijänoikeuksista ? Anna O 22. marraskuuta 2011 kello 00.38 (EET)

C-kirjainta on ilmeisesti käytetty osoittamaan että kuvat eivät olde vapaasti käytettävissä, tuskin niillä kirjaimellisesti tekijänoikeuksiin viitataan. Varsinaisesti tässä ongelmassa kyse ei kai olekaan tekijänoikeuksista vaan kuvien omistusoikeudesta ja siihen liittyvästä oikeudesta rajoittaa kuvien käyttöä.---91.155.200.2 8. joulukuuta 2011 kello 00.16 (EET)

Kuva on poistettu[muokkaa wikitekstiä]

Hei!

Tein Wikipediaan artikkelin, johon liitin kuvan, jonka olin saanut Ilta-Sanomien kuvatoimitukselta. He sanoivat, että saan sitä tässä yhteydessä käyttää, joten latasin sen WikiCommonsiin ja otin sieltä artikkelin yhteyteen. Nyt kuva on kuitenkin poistettu, ilmeisesti siksi, että oli jotain epäselvyyksiä siinä, kenelle tekijänoikeus kuvasta kuuluu. Mitä minun täytyy nyt tehdä, jotta saan kuvan pysyvästi jutun mukaan? --Sssssisko 21. marraskuuta 2011 kello 20.52 (EET)

Lähettää Wikipedia:OTRS lupa, niin asia on kunnossa--Musamies 21. marraskuuta 2011 kello 22.39 (EET)

Kiitos vastauksesta. Kaipaisin vielä hiukan selvennystä... Eli lähetän tuon kirjepohjan täytettäväksi kuvatoimitukseen? Vai täytän sen vain itse, koska olen saanut heiltä valtuudet käyttää kuvaa Wikipediassa? --82.181.144.42 22. marraskuuta 2011 kello 19.08 (EET)

Lupaviestin pitäisi tulla tekijänoikeuksien haltijan (eli käytännössä kuvan tekijän) taholta, jotta voidaan varmistua siitä että kuvan käyttöön on myönnetty asianmukainen lupa. Sellainen tarkennus vielä yllä olevaan, että jos lupa on saatu kuvan käyttöön "vain Wikipediassa", emme voi valitettavasti Wikipedian omien käytäntöjen mukaan käyttää sitä. Tämä saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta Wikipedian on tarkoitus olla nimenomaan vapaan sisällön tietosanakirja, jonka sisältö on pääosin kenen tahansa käytettävissä. Lisätietoja asiasta yksityiskohtineen löytyy tältä käytäntösivulta. Jafeluv 22. marraskuuta 2011 kello 19.22 (EET)

OK. Kiitti paljon vastauksesta! --82.181.144.42 22. marraskuuta 2011 kello 19.29 (EET)

Elokuvan kansikuva[muokkaa wikitekstiä]

Pitäisi saada kansikuva elokuvalle Seitsemän vuotta Tiibetissä. En-wikin artikkelissa olisi hyvä kuva, oikeastaan juuri se kuva mitä tarvitsisin, mutta jostain syystä kuvaa ei saa käyttää suomen wikipediassa. Onko kyseistä kuvaa mahdollista saada käyttöön myös Suomen Wikipediaan? --Tovk909 28. marraskuuta 2011 kello 16.50 (EET)

Tarkoitat varmaan sitä infoboxin julistetta.? Se kai pitää ensin tallentaa omalle koneelle ja sitten tallentaa fi.wikiin koska sitä voi käyttää vain sitaattikuvana. --Checkpointcharlie 28. marraskuuta 2011 kello 17.22 (EET)
Tai siis en ainakaan tiedä että sitä saisi mitenkään suraan siirretyksi. Ylläpitäjillä voi olla konsteja. --Checkpointcharlie 28. marraskuuta 2011 kello 17.22 (EET)
Hmm, kiitoksia vinkistä. Latasin kuvan tietokoneelle ja sitten commonsiin. Lähinnä vain mietiskelen etten samalla rikkonut mitään tekijänoikeuksia tjms. Kuva löytyy tuolta. --Tovk909 28. marraskuuta 2011 kello 19.24 (EET)
Elokuvajulisteita ei voi ladata Commonsiin, sillä niillä on tekijänoikeussuoja. Voit ladata sen fi.wikipediaan ja käyttää sitaattioikeudella. --Abc10 28. marraskuuta 2011 kello 21.23 (EET)
Olet muuten laittanut IMDB:n lähteeksi. Jostain keskustelusta luin että vaikka sieltä ottaisikin näyttelijätiedot, lähteeksi sitä ei saa merkitä koska se on periaatteessa epäluotettava lähde jonne voi kuka vaan viedä tietoja. --Checkpointcharlie 28. marraskuuta 2011 kello 17.25 (EET)

Vanhojen kuvien käytöstä kymysys...[muokkaa wikitekstiä]

Kyselen taas tekijänoikeusasioista. Pitäisi siis saada erääseen henkilöartikkeliin kuva ja kuva löytyisikin sopivasti eräästä omistamastani kirjasta. Kuva on mustavalkokuva ja otettu vuonna 1946. Kuvan saisi sopivasti käyttöön esimerkiksi skannerilla. Ennen kuin ryhdyn mihinkään skannailuihin niin haluaisin kuitenkin kysäistä, että onko kyseisen kuvan käyttö edes laillista? Kuva on siis tällä hetkellä 65 vuotta vanha. --Tovk909 7. joulukuuta 2011 kello 23.21 (EET)

Yli 50 vuotta sitten Suomessa otetut valokuvat ovat vapaita, paitsi jos kyseessä on valokuvateos. Valokuvateos vapautuu vasta 70 vuoden kuluttua tekijän kuolemasta. Jos valokuva on peräisin muualta kuin Suomesta, kuvan vapaus riippuu alkuperämaan tekijänoikeuslaista. Jafeluv 7. joulukuuta 2011 kello 23.33 (EET)
Ahaa, tuota tietoa hainkin. Kiitos paljon. --Tovk909 8. joulukuuta 2011 kello 00.16 (EET)

Lupa käyttöön?[muokkaa wikitekstiä]

Artikkeliin Onnibus rekisteröitynyt käyttäjä oli kopioinut tekstin suoraan yrityksen kotisivulla julkaistusta tiedotteesta. Artikkelin keskustelussa yrityksen edustaja ilmoittaa, että tekstiä saa käyttää. Onko näin tehty ilmoitus riittävä? (Joskin samalla on todettava, että kun tiedote on markkinointitekstiä, niin tyylinsä puolesta se ei ehkä aivan sellaisenaan sovellu artikkelin tekstiksi ilman muokkausta, vaikka lupa olisikin.)--Urjanhai 20. joulukuuta 2011 kello 16.09 (EET)

Periaatteessa ei riitä, vaan pitäisi tehdä OTRS-ilmoitus, mutta jos ei ole sen kummempaa syytä epäillä käyttöoikeuden todenperäisyyttä, niin on tuollaisiakin ilmoituksia hyväksytty tai ainakin katsottu sormien läpi. Ko. artikkelin joutuu kyllä kirjoittamaan uusiksi tai muuten se saattaa tulla poistetuksi mainoksena. --Otrfan 20. joulukuuta 2011 kello 16.42 (EET)
Jos käyttäjä suoltaa mainostekstiä suoraan yrityksen kotisivuilta, saattaa ehkä olla perusteltua uskoa jos tämä väittää olevansa yrityksen edustaja. Yleisessä tapauksessa kyllä pitäisi olla OTRS-lupa tekstin käyttöön, jos se on aiemmin julkaistu muualla. Wikipediaanhan voi kuka tahansa luoda tunnuksen ja sen turvin väittää omistavansa oikeudet mihin tahansa. Jafeluv 20. joulukuuta 2011 kello 17.13 (EET)
Tässä kiinnitti huomiota nimenomaan, että artikkelin aloittaja ei ollut pelkästään tätä artikkelia muokannut käyttäjä, vaan päin vastoin vanha, joskus 2005 tjsp aloittanut wikipedisti, joskin jatkomuokkausta ovat saattaneet tehdä vain tätä artikkelia muokanneet ip-käyttäjät jotka hyvinkin voivat olla yrityksen edustajia. (Mutta kelläpä meistä ei kaiken muun ohella olisi myös esim. yrityskytköksiä.) --Urjanhai 20. joulukuuta 2011 kello 19.00 (EET)
Jos ei pysty luotettavasti todistamaan omistavansa tekstiä, tulee teksti poistaa tekijänoikeusrikkomuksena. Mielestäni pelkkä keskustelusivulla käytävä keskustelu ei riitä, koska henkilö voi esittää olevansa kuka vain. Materiaalin omistajalta OTRS-lupa tai esimerkiksi sähköposti kyseisen yrityksen domainilta ylläpitoon. –Makele-90 20. joulukuuta 2011 kello 19.57 (EET)

FI-SALLITTU.svg[muokkaa wikitekstiä]

Siirsin nuo FI-S,-T,-,12,-16,-18 .png-kuvat commonsiin kun siitä oli lisätty siirtopyyntö ja nyt ne on poistouhan alla. Tein nyt niistä svg-versiot, joista tallensin ensin vain yhden kokeeksi. Voisitteko tarkistaa tiedoston tiedot siellä. Nehän voi kyllä tallentaa FI-wikiinkin.--RicHard-59 2. tammikuuta 2012 kello 14.54 (EET)

Jos Jafeluvin kommentti Commonsissa pitää paikkansa, niin voidaanko kuvia käyttää fi-wikissäkään muuten kuin sitaattioikeudella? --Otrfan 2. tammikuuta 2012 kello 15.01 (EET)
Kommentoin tarkemmin Commonsin poistokeskustelussa, yritetään pitää keskustelu yhdessä paikassa. Joka tapauksessa tiedostoja voi käyttää suomiwikissä ainakin sitaattioikeudella, joten jos ehdotus päätyy poistoon niin voin kyllä siirtää kuvat takaisin jotta niitä voidaan käyttää täällä. Tekijänoikeusasiantuntijoiden mielipiteet ovat muuten tervetulleita keskusteluun. Jafeluv 2. tammikuuta 2012 kello 16.01 (EET)
Poistoehdotus päättyi tiedostojen säilyttämiseen Commonsissa {{PD/Tekstilogo}}-lisenssillä, joten asia lienee loppuunkäsitelty. Jafeluv 13. tammikuuta 2012 kello 21.18 (EET)

Milloin albumin kappalelista on kopio[muokkaa wikitekstiä]

Onko meillä sovittu milloin albumin kappalelista ei ole kopio jostain? Entäs jos lisätään kappaleen tekijät kappaleen perään.--Musamies 14. tammikuuta 2012 kello 08.21 (EET)

Eipä silä ole väliä, koska ei ylitä teoskynnystä. Kappalelistat kuuluu kategoriaan asioita joissa kuka tahansa samoista lähtökohdista (albumin sisältöä tarkastelemalla) pääsee identtiseen lopputulokseen eikä ne listoina ilmennä mitään persoonallista luomistyötä. Itse levyt tietty kokonaisuutena ilmaisevat, mutta tässäkin tapauksessa tekijänoikeus suojaa muotoa eikä tietoja eli saadaan kertoa mitä kappaleita levy sisältää ja missä järjestyksessä. --Zache 14. tammikuuta 2012 kello 08.58 (EET)

Maalaukset Commmonsissa[muokkaa wikitekstiä]

Artikkeliin Emilia af Forselles on lisätty pari maalausta Commonsista, meneeköhön niitten oikeudet noin.--Musamies 18. tammikuuta 2012 kello 08.30 (EET)

Ei kai. valokuvaaja voi antaa omasta kuvastaan pois oikeudet, mutta maalus on tekijän iän vuoksi vapaa. af Forselles ei ole mikään vakiintunut taiteilija, ainakaan nimestä ei löydy tietoja verkosta. --EVeK 18. tammikuuta 2012 kello 09.19 (EET)
Artikkeliin ei ole lisätty maalauksia, vaan linkit kahteen Commonsissa olevaan kuvaan maalauksista. Linkitys on vapaa tekijänoikeuksista. Emilia af Forsellesista ei löydy juuri tietoja ja artikkelin merkitys on kyseenalaistettu. Myöskään maalausten tekoaikoja, sijainteja tai muita tietoja ei ole tallennettu Commonsiin. --Kulttuurinavigaattori 18. tammikuuta 2012 kello 16.38 (EET)
Kyse on kaikitekin Commonsin tiedoista. Kuvien lisääjä on antanut vapaan käyttöoikeuden (CC3.0) valokuvan osalta (jos sitä edes olisi tarvittu), sen sijaan puuttuu tieto maalauksen tekijänoikeudellisesta tilasta. --Abc10 18. tammikuuta 2012 kello 22.39 (EET)
Kun tunnetaan tekijän elinaika, hänen teoksensa tekijänoikeuden tila voidaan todentaa. Ongelma on kuitenkin siinä, että kuvan maalauksen provenienssia ei ole todennettu Commonsiin eli ei voida varmuudella sanoa, onko tuo tekijä tehnyt nuo maalaukset. Se vaatisi vahvistuksen eli tiedon jostain taidehistoriallisesti luotettavssta tai muusta lähteestä. Kun kyse on taiteilijasta josta ei ole esitetty tietoja ainakaan toistaiseksi mistään tietolähteestä, kuvien ja koko artikkelin tila on kyseenalainen.--Kulttuurinavigaattori 18. tammikuuta 2012 kello 23.06 (EET)

levyn keskiöt[muokkaa wikitekstiä]

mites levyjen keskiöt kuten Tiedosto:All Day Music War.jpg, tuo käyttöoikeus ei taida sopia tuohon.--Musamies 25. tammikuuta 2012 kello 19.23 (EET)

Kaikenlainen design kuuluu tekijänoikeussuojan piiriin. --Abc10 25. tammikuuta 2012 kello 21.47 (EET)

Teoskynnyksen Suomessa alittavat tuotokset ja Wikipedia[muokkaa wikitekstiä]

Koitin katsella, onko tätä kukaan kysynyt aikaisemmin, mutta en löytänyt. Siis: saako teoskynnyksen (selvästi) alittavia tekeleitä lisätä Wikipediaan / Wikimedia Commonsiin, ja mitä mallinetta tällöin käytetään? Esimerkiksi tuoreehko Tekijänoikeusneuvoston lausunto katsoo, että mikään seuraavista kuvista ei ole teos:

http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/11/selittavat-piirroskuvat-ovat-vapaata-riistaa-yleensa/

Tasokkaat selittävät piirroskuvat ovat juuri se, mitä Wikipediasta puuttuu, joten tuo lausunto on sikäli tervetullut. Mutta mennäänkö tässä USA:n lain mukaan, ja mitä se mahtaa sanoa asiasta?

Toinen tuore lausunto taas laittaa (koulu)tehtävien teoskynnyksen melko korkealle, esimerkiksi 78-sivuinen tehtäväkokoelma ei ole teos:

http://linja-aho.blogspot.com/2012/01/78-sivuinen-tehtavakokoelma.html

Tätä voisi hyödyntää esimerkiksi keräämällä Wikikirjastoon eri alojen koulutehtäviä. --Vesa Linja-aho 29. tammikuuta 2012 kello 09.32 (EET)

Jos ja kun teoskynnys luotettavasti (Tekijänoikeusneuvoston lausuntoihin nojaten ja jättäen pelivaraa) jää ylittymättä, lienee malline PD/Oikeudeton se sopivin: http://fi.wikipedia.org/wiki/Malline:PD/Oikeudeton. Luultavasti näitä kuvia ei kuitenkaan voi ladata Commonsiin, koska suomalaisen tekijänoikeusneuvoston lausunnot eivät ohjaa tulkintaa Suomen ulkopuolella. Eli vain suomalaiseen Wikipediaan. --Tarmo 29. tammikuuta 2012 kello 10.17 (EET)
Tai ehkä tarkentaen: selvästi epäoriginellit kuviot, kuten vaikkapa kytköskaaviot, voi hyvin heittää Commonsiinkin. Mutta esim. tuon 1. blogikirjoituksen 1. kuva alkaa olla rajatapaus eikä välttämättä muissa maissa olisi epäteos. Sellaisten kanssa tarkkana. --Tarmo 29. tammikuuta 2012 kello 10.48 (EET)
Jos on varmaa, että teoskynnys ei ylity ja se on suomalainen, sen voi laittaa Commonsiin. Bernin sopimuksen mukaan teoksella ei ole tekijänoikeussuojaa muissa sopimuksen allekirjoittaneissa maissa (ml. USA), jos sitä ei (enää) ole alkuperämaassa. --Nedergard 29. tammikuuta 2012 kello 13.37 (EET)
Monissa oppikirjoissa on sumeilematta käytetty suoraan (tai uudelleenpiirtäen) USAlaisten julkaisujen piirroksia. Jos ja kun teoskynnys ei Suomessa ylity, saanee tämän tehdä kotimaiseen oppikirjaan. Mutta jos tästä kirjasta kuva kopioidaan Commonsiin, voi kuvan alkuperäinen tekijä eli USAlainen kustantamo pillastua. Ja kun oppikirjoissa tyypillisesti ei ole lähteitä mainittuna, on mahdoton tietää, onko jokin kuva kotimaista tuotantoa vai ulkomailta kopioitu (jossa teoskynnys ei välttämättä ylity). Mutta hyvä tarkennus, että tunnetusti kotimaisen tuotannon osalta riittää suomalainen tulkinta. --Tarmo 29. tammikuuta 2012 kello 15.39 (EET)
Sinne meni: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Automotive_alternator.jpg Kiitos avusta. --Vesa Linja-aho 31. tammikuuta 2012 kello 08.53 (EET)

Joseph Avenol[muokkaa wikitekstiä]

Tän hepun kuva löytyy tästä ja tekijänoikeudet kuvaan tästä. Tossa pari kuukautta sitten kokeilin onneani tiedoston tallentamisessa mutta mitäs, en onnistunut koska alkuperäistä kuvan ottamisvuotta ei ole tiedossa. Ne on muutettu sähköiseen muotoon 2002. Kiitos mielipiteistä. -Jylöstalo 10. helmikuuta 2012 kello 00.17 (EET)

Ei enää tekijänoikeutta, koska ei ylitä teoskynnystä (= kuka tahansa olisi voinut ottaa tämän kuvan) ja valmistamisesta on kulunut yli 50 vuotta (henkilö kuollut 1952). Tietoihin voi laittaa ottamisvuodeksi "ennen vuotta 1952". PS. Kuolinvuosi pitäisi tarkastaa, muissa wikeissä se on 1952.--Nedergard 10. helmikuuta 2012 kello 05.32 (EET)

Usea sitaattikuva samasta teoksesta[muokkaa wikitekstiä]

Visainen(?) kysymys: Onko sitaattioikeuden mukaan perusteltua käyttää useampaa kuin yhtä kuvaa kuvaamaan samaa taideteosta teoksen artikkelissa? Esimerkiksi artikkelissa Eero Mäntyrannan patsas on patsas kuvattu sekä kesällä että talvella vähän eri vinkkelistä. Patsas on edelleen tekijänoikeuden alainen. Jafeluv 14. helmikuuta 2012 kello 14.51 (EET)

Tekijänoikeuslaissa määritellään sitaatin laajuudesta vain: "...tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa". Tiedotusvälineissä tulkitaan asia joskus niin, että siteeraus ei ikäänkuin ala muodostaa "omaa teosta", eli se ei saisi olla määrältään suurempi kuin sitatoiva aineisto. Esimerkiksi sitaattikuvat eivät saisi olla painoarvoltaan laajempi kuin sitä käsittelevä teksti. Poistin toisen kuvan Mäntyrannan patsaasta, koska se ei tuo oleellisesti uutta teoksen havainnollistamiseen. Ajattelin myös, että kun artikkeli on niin lyhyt, yksi kuva riittää. Jos artikkeli olisi pitempi, sitaattikuvaksi voisi sopia esim. kokokuva tai lähikuva teoksesta, mielestäni.--Kulttuurinavigaattori 14. helmikuuta 2012 kello 17.12 (EET)
Tarkemmin ajateltuna mainittua tapaa ei noudateta enää ainakaan verkkolehdissä. Tässä esimerkki englantilaisen The Guardianin julkaisusta, jossa kerrotaan palkituista lehtikuvista. Kuvat ovat oletettavasti sitaattikuvien oikeudella julkaistuja, mutta selostavaa tekstiä on varsin vähän ja itse juttu ikäänkuin rakentuu sitaattikuville. Perusteena lienee, että siteeratut kuvat ovat uutinen, johon sitaattioikeutta voi soveltaa. Huomaa että hyviin tapoihin kuuluu mainita aina kuvan lähellä sen tekijätiedot.--Kulttuurinavigaattori 14. helmikuuta 2012 kello 17.31 (EET)
Kyseisen lehtikuvakilpailun voittajakuvia ei liene julkaistu yleisen sitaattioikeuden perusteella, vaan julkaisu perustuu kilpailun järjestäjältä saatuun lupaan julkaista kuvia kilpailusta kertovan uutisen yhteydessä. "The pictures are exclusively for the media for a one-time use in reports about World Press Photo and its activities", todetaan kilpailun järjestäjän verkkosivulla, josta tiedotusvälineet voivat ladata lehdistöaineistoja. Yleensä tällaisten kilpailujen ehdoissa varataan oikeus toimittaa kuvia tiedotusvälineille uutisten yhteydessä julkaistavaksi. --Paappa 14. helmikuuta 2012 kello 21.27 (EET)
Taitaa olla näin tässä kilpailun yhteydessä julkaistussa sarjassa. Mutta entäs tässä George Condon tapauksessa? Kuvasarjassa on melko vähän tekstiä, eikä kyseeseen tule vain näyttelyn aikana julkaisuluvan saanut aineisto, koska show on jo ohi ja sarja on lehden sivulla vieläkin. Ilmeisesti jonkinlaisesta sitaattioikeuden käytöstä on kysymys, vai mitä? --Kulttuurinavigaattori 14. helmikuuta 2012 kello 23.10 (EET)
Mjoo, jonkinlaisesta sitaattioikeudesta noissakin on kysymys, mutta ymmärrettävästi The Guardianin ei brittiläisenä julkaisuna tarvitse välittää Suomen tai Yhdysvaltojen lainsäädännöstä. Jafeluv 15. helmikuuta 2012 kello 10.06 (EET)

Pekka ja Pätkä[muokkaa wikitekstiä]

Kun nyt täällä on näemmä jälleen sitaattioikeuksista puhe, niin minä vaan kysyn: Osaako joku sanoa, mistä Pekka ja Pätkä -elokuvasta tämä kuva Pekka ja Pätkä.JPG on "kaapattu"? Sitä on käytetty kuvituksena useasta eri elokuvasta kertovissa artikkeleissa, mikä ei nähdäkseni ole oikein sitaattioikeuden hengen mukaista; ei ole edes hyvälaatuinen kuva. Olen kysellyt samaa aiemmin ko. tiedoston keskustelusivulla, mutta eihän niitä näköjään kukaan lue. --Risukarhi 14. helmikuuta 2012 kello 17.44 (EET)

Taitaa olla ehkä ensimmäisen elokuvan mainoskuva, esim. [3], eli ei mielestäni varsinaisesti mikään kuvakaappaus. --J 14. helmikuuta 2012 kello 19.32 (EET)
Eli ilmeisesti tiedostossa on ensinnäkin väärä käyttöoikeusmalline ja sitä on toiseksikin yhtä kaikki käytetty sitaattioikeutta rikkoen artikkeleissa, joihin se ei kuulu. En yleensä ottaen ymmärrä, miksi jostain elokuvasta kertovassa artikkelissa tulisi olla kuva täysin toisesta elokuvasta tai sen julisteesta, vaikka molemmissa elokuvissa esiintyisivätkin samat hahmot. Lisäksi tämä puheenaoleva tiedosto näyttäisi olevan paljon huonolaatuisempi kuin mitä alkuperäisestä kuvasta olisi ollut mahdollista saada. --Risukarhi 15. helmikuuta 2012 kello 15.06 (EET)
Ilmeisesti näin. En sitten tiedä mikä näiden promokuvien käyttöoikeus on; tuossa esimerkiksi vastaavanlainen Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä -elokuvan mainosotos ja vaikka tuolta noita löytyy enemmänkin. --J 16. helmikuuta 2012 kello 13.01 (EET)

Karttojen tekijänoikeudet[muokkaa wikitekstiä]

Karttaa on toivottu erääseen kaupunginosaa koskevaan artikkeliin. Mutta voiko kartan kopioida kirjasta ja laittaa Wikipediaan? Näin on ilmeisesti tehty täällä: Roihuvuori. Kartta ei kuitenkaan varmaankaan voi olla kovin uusi?--Vesahjr 15. helmikuuta 2012 kello 19.09 (EET)

Kartan pitäisi olla vähintään 70 vuotta vanha, kun oletetaan että se on julkistettu tekijän nimeä ilmoittamatta. Roihuvuori-artikkelissa olevan kartan sisällönkuvaustiedoissa on ilmoitettu, että se on julkistettu vuonna 1936, jolloin sen suoja-aika päättyi 1.1.2007. Siten vuonna 1941 tai sitä aiemmin tekijän nimeä ilmoittamatta julkistettu kartta on vapaata aineistoa vuonna 2012. Jos kartan tekijän nimi on ilmoitettu tai tiedossa, tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. --Pxos 15. helmikuuta 2012 kello 21.13 (EET)
Jos kyse on tuosta vertaisarvioinnissa olevasta Kypärämäestä, niin OpenStreetMap-palvelussa on suht laadukas vapaa kartta siitäkin: [4]. Joitakin tärkeitä rakennuksia, kuten sotainvalidien sairaskoti, kotitalousoppilaitos ja kirjasto, tuosta näyttäisi puuttuvan, mutta jos haluat, niin voisin nekin tuohon karttaan piirrellä. OpenStreetMapin kartat on lisensoitu CC-BY-SA-lisenssillä, joten tekijänoikeusasioita ei tarvitse miettiä. --Herra Maka 16. helmikuuta 2012 kello 18.36 (EET)
Kansallisarkiston digitaaliarkistossa on myös karttoja, joita saa lähteen annettujen ohjeitten mukaan ilmoittaen vapaasti kopioida commonsiin (ja myös leikellä). (Ks. esim. Pukara (Mouhijärvi), joskin noita karttoja ei liene Jyväskylästä.) Karttoja ehkä on tällä hetkellä paremmin Jyväskylää etelämpää ja kaupunginosa-artikkelia ajatellen hyödyllisimpiä 1900-luvun karttoja voi olla vähemmän, mutta toisaalta verkkoon digitoitu aineisto laajenee jatkuvasti, eli sieltä voi ainakin tsekata, olisiko mitään.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 19.48 (EET)
Digitaaliarkistossa oli tällainen kartta Vaajakoskesta, eli eipä taida siitä olla apua, kun juuri Vaajakosken kohdalla on kelvotonta suhrua (kun taas viereisestä Ruokosaaresta on olisi ihan nätti detalji). Samoin Jyväskylän keskustasta olisi ihan kelpo asemakaava.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.15 (EET)
Sen sijaan Heikki Rantatupa Historialliset kartat -palvelusta löytyi tällainen. Tuosta palvelusta en kuitenkaan muista käyttöehtoja, mutta niitä voinee sieltä tutkailla.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.27 (EET)
Jaa se olikin Kypärämäki eikä Vaajakoski? Mitäköhän sieltä?--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.28 (EET)
[5], [6].--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.32 (EET)
Mutta Kypärämäen seutu on pitäjänkartassa samaa söhröä kuin Vaajakoskikin. --Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.40 (EET)
Tuo Roihuvuoren kartta on topografinen kartta 1:20 000, joita ilmestyi 1930 luvulta painettuina lehtinä Maanmittaushallituksen julkaisemina. Jostain muistelisin, että maanmittauslaitoksen 70 vuotta vanhempia karttoja saisi vapaasti kopioida, mutta tämä on epävarma muistikuva. Kuitenkin jos etsii Maanmittauslaitoksen sivuilta kohdasta karttojen käyttöluvat, löytyy puhelinnumero, josta asiaa voi tiedustella virka-aikana. Tuota vanhempia karttoja ainakin saa kai vapaasti kopioida (tämä jälleen epävarmana muistikuvana) ja julkaista, mutta uudempiin vaaditaan julkaisulupa ja voi mennä myös julkaisumaksu.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 19.54 (EET)
Niin, ja sittenhän oli tämmöinenkin. Tämän voisi joku juridiikkaguru tsekata suhteessa Wikipediaan.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 20.02 (EET)
En ole guru, mutta kyllähän tuo MML:n käyttöoikeus vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin CC-BY-SA-lisenssi ja ehkä se on laadittukin sen pohjalta. Commonsiin saattaisi sitten voida tallentaa Maanmittauslaitoksen avaamaa digitaalista ilmaisaineistoa 1. toukokuuta 2012 jälkeen. Commonsin sivuilla vapaa lisenssi määritellään seuraavasti ja vertailuna MML-lisenssiin:
All copyrighted material on Commons must be licensed under a free license that allows anyone to use the material for any purpose. In particular, the license must meet the following conditions:
| Commons: Republication and distribution must be allowed.
| MML: Aineistoa voi vapaasti kopioida ja levittää.
| Commons: Publication of derivative work must be allowed.
| MML: Aineistoa voi vapaasti muokata ja hyödyntää kaupallisesti jatkolisensoimalla [ja] yhdistellä muihin tuotteisiin [ja] käyttää osana sovellusta tai palvelua.
| Commons: Commercial use of the work must be allowed.
| MML: Aineistoa voi vapaasti muokata ja hyödyntää kaupallisesti jatkolisensoimalla.
| Commons: The license must be perpetual (non-expiring) and non-revocable.
| MML: Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi -- [ja] Avaaminen tarkoittaa, että digitaalisten maastotietotuotteiden (aineistojen) käyttöoikeuksista ei peritä maksuja 1.5.2012 alkaen ja avattaville tuotteilla annetaan ikuinen, vapaa käyttöoikeus.
| Commons: Acknowledgment of all authors/contributors of a work may be required.
| MML: Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan: * Mainittava MML:n tekijänoikeus ko. aineistoon kohdan 'Yleistä' mukaisesti.
| Commons: Publication of derivative work under the same license may be required.
| MML: Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan: * Vaadittava tämän lisenssin ehtojen noudattamista myöntäessään lisenssejä tuotteeseen tai palveluun, jossa käyttää aineistoa tai sen osaa.
Vastaavanlainen brittiläinen lisenssimalline näyttää olevan jo käytössä Commonsissa. --Pxos 16. helmikuuta 2012 kello 21.26 (EET)
OpenStreetMap on lisenssiltään yhteensopiva Wikipedian kanssa (CC-BY-SA) ja sieltä saa ulos karttadatan bittikarttana, svg:nä että raakadatana. --Zache 16. helmikuuta 2012 kello 22.16 (EET)

Juu, sain siirrettyä OpenStreetMapista kartan artikkeliin Vaajakoski, vaikka ei se kovin hyvä ole. Pitäisi olla enemmän paikannimiä, esim. Naissaari on nimetty, mutta alempana virrassa oleva Varassaari on nimetön.--Vesahjr 16. helmikuuta 2012 kello 22.50 (EET)

Vaajakoski-artikkelissa oli jo aiemmin asemakaavakartta vuodelta 1938, mutta siihen toivottiin uudempaa karttaa myös. Kypärämäki on hyvä artikkeli -äänestyksessä nyt. Jokin kartta siihenkin olisi hyvä saada, mutta se pitää siis ilmeisesti olla joko OpenStreetMapista (vähän puutteellinen, suurin osa taloista puuttuu) tai sitten julkaistu ennen vuotta 1941. Koska kaupunginosaa alettiin rakentaa vuonna 1940, noin vanhat kartat poikkeavat huomattavasti kaupunginosan nykytilanteesta. --Vesahjr 16. helmikuuta 2012 kello 23.41 (EET)
Joo, se on selkeä puute noissa mitä on saatavilla. Lähinnä nuo ruotsinvallanajan rekognosointikartat voisivat kuvata esim. luonnonympäristöä vesistöineen, mutta nekin tosiaan yleensä paremmin sopivat maaseutualueisiin (ja niiden käyttömahdollisuudestakaan en tiedä). Mutta maastosuhteet kyllä näkyvät varmaan open street mapistakin.--Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 23.55 (EET)

Mites nämä lehtien sivut[muokkaa wikitekstiä]

Commonissa on yksi sivu vuodelta 1939 jota väitetään valokuvaksi vaikka on lehden sivu. Mites tällaiset onko nämä sallittuja ?--Musamies 16. helmikuuta 2012 kello 16.14 (EET)

Eiköhän lehtiartikkelit ole suojattu normaalisti 70 vuotta kirjoittajan kuoleman jälkeen. Eli ei ole vapaa ellei jollakin ihmeen kaupalla kaikki kirjoittajat ole kuolleet parin vuoden sisällä julkaisupäivämäärästä. Jafeluv 16. helmikuuta 2012 kello 17.43 (EET)
Sanomalehtiartikkeleissa ei aiemmin ollut tpana olla kirjoittajan nimeä eikä sitä mistään voi jälkikäteen selvittää, joten ymmärtäisin että tuossa voi soveltaa ilmestymispäivä + 70 vuotta, joka on jo tullut täyteen. --Abc10 16. helmikuuta 2012 kello 17.53 (EET)
"Teokseen, joka on julkistettu tekijän nimeä taikka yleisesti tunnettua salanimeä tai nimimerkkiä ilmoittamatta, on tekijänoikeus voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona teos julkistettiin." Kansalliskirjaston tulkinnan mukaan ennen vuotta 1910 ilmestyneillä lehdillä ei enää ole tekijänoikeutta.--Nedergard 17. helmikuuta 2012 kello 04.24 (EET)

Postimerkit Commonsissa[muokkaa wikitekstiä]

Asia sivuaa Urho Kekkosen postimerkkikuvaa, jonka innoittamana astuin jälleen Commonsin kynnyksen yli. Siellä on, ilmeisimminkin yhden käyttäjän tulkinnan varassa, todettu että Posti- ja telelaitoksen ennen vuotta 1990 julkistamat postimerkit ovat tekijänoikeudesta vapaita, koska ne olisivat osa viranomaisen päätöstä ja lausumaa. Mielestäni voidaan kyllä perustellusti esittää toinenkin tulkinta suoraan lain 9 §:n pohjalta, jossa erikseen mainitaan, että se ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät 1 momentissa mainittuihin asiakirjoihin. Lisäksi tekijänoikeuskomitea on katsonut, että päätöksiin sisältyvät kartat ja merikortit eivät ole viranomaisten päätöksiä tai lausumia, joten miksi postimerkit sitten olisivat. Tällä sivulla Suomi loistaa melkein yksin vihreänä kun muualla Euroopassa postimerkit ovat, mielestäni normaalisti, itsenäisinä teoksina tekijänoikeussuojan piirissä. --Pxos 16. helmikuuta 2012 kello 19.31 (EET)

Hieno puheenvuoro, joka tuo mieleen sen, kun Matti Wuori astui ovesta sisään elokuvassa Mies vailla menneisyyttä. --Urjanhai 16. helmikuuta 2012 kello 19.34 (EET)
Heh, kiitos vain kehuista! Löysin kuitenkin jonkinnäköiset perustelut omasta kahvihuoneestamme Wikipedia:Kahvihuone_(tekijänoikeudet)/Arkisto_10#Itellan_ennen_vuotta_1990_julkaisemat_postimerkit. Käyttäjä 'Joku Janne' on Commonsissa tunnuksella Á, joten kyseessä tosiaan lienee oma tulkinta asiasta, ja Commonsin malline & perustelut on kirjoitettu samana päivänä (17.1.2009). Kyllä minusta vähän tuntuu, että kyseessä on yhden käyttäjän ajatusketju vaakunat --> postimerkit ja että tulkinta ei ole kestävällä pohjalla. --Pxos 16. helmikuuta 2012 kello 20.04 (EET)
Jaa, luin noita tekijänoikeusneuvoston vanhoja lausuntoja (1998:5 ja 1997:11), jossa viitataan tekijänoikeuskomitean VII mietintöön lain 9 §:n soveltamisen osalta, ja siellä kyllä saa tukea myös sille kannalle, että postimerkit voivat olla vapaita. Komitean mukaan se, että teos tulee osaksi viranomaisen päätöstä tai lausumaa, poistaa siltä tekijänoikeussuojan noin suurin piirtein. Toisaalta hallituksen esityksessä HE 28/2004, jonka perusteella lakiin tuli tuo 2. momentti koskien itsenäisiä teoksia, sanotaan että "[e]simerkki teoksesta, joka voi sisältyä 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjaan ja jota käytetään asiakirjan tarkoittamassa käytössä, on rahaan sisältyvä kuvataiteen teos". Erottelukriteerinä käytetään muun muassa sitä, onko teos valmistettu nimenomaan päätöksen osaksi vai onko se itsenäinen, joka vain liitetään päätökseen. Postimerkki kieltämättä ei ole kovin itsenäinen teos, vaan on valmistettu (ennen 1990) valtion toimeksiannosta valtion viraston määräyksellä ja voihan se tosiaan olla niin kiinteästi osa Posti- ja telelaitoksen päätöstä, että se ei saa tekijänoikeussuojaa. Lisäksi on oletettavaa, että postimerkkien tekijänoikeus olisi siirtynyt valtiolle heti luomishetkestä. Moni on mutkaista, sanoi entinenkin pääjohtaja. --Pxos 17. helmikuuta 2012 kello 00.04 (EET)
Partio-wikin postimerkissä on mielenkiintoinen julkaisulupa Suomen Postilta ja käyttöoikeuden rajoitus. Postimerkki on vuodelta 1957. --Pxos 17. helmikuuta 2012 kello 12.37 (EET)
Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1989:13 todetaan markkakolikosta seuraavaa:

»Koska liikkeelle laskettavien kolikoiden kuvat julkaistaan kuitenkin Suomen säädöskokoelmassa asetuksen osana ja koska tekijänoikeuslain 9 §:n mukaan lakeihin ja asetuksiin ei ole tekijänoikeutta, ei kolikon kuva ole tekijänoikeudellisesti suojattu.»

Hallituksen esityksessä HE 28/2004 tarkoitetaan varmaan jompaa kumpaa tilannetta:
1) taideteosta ei nimenomaisesti ole tarkoitettu postimerkkiin, vaan tekijä on myöntänyt luvan myöhemmin, jolloin postimerkki olisikin tekijänoikeuden alainen itsenäinen teos
2) taideteos muussa yhteydessä kuin postimerkissä. Commonsissa sanotaan, että Saksan postimerkkien taideteokset nauttivat tekijänoikeuden suojaa esiintyessään sellaisinaan, mutta postimerkit sen sijaan ovat tekijänoikeudesta vapaita.
Itsenäisistä teoksista todetaan hallituksen esityksessä seuraavaa:

»Päätöksen tai vastaavan osana tai liitteenä oleva teos on kuitenkin usein sellainen, että sitä ei ole valmistettu nimenomaan päätöksen osaksi tai sen liitteeksi. Tällaisessa tapauksessa ei ole kohtuullista, että myös liitteenä oleva teos automaattisesti menettäisi tekijänoikeussuojan.»

Tämä tukee nähdäkseni olettamusta 1, jonka mukaan postimerkit nauttivat tekijänoikeuden suojaa, jos postimerkin kuvaa ei nimenomaisesti ole valmistettu postimerkissä käytettäväksi. Pääsääntöisesti teokset on valmistettu tätä käyttötarkoitusta silmälläpitäen, koska on epätodennäköistä, että Posti olisi itse ottanut yhteyttä ja pyytänyt saada käyttää jotakin aiemmin julkaistua kuvaa.
--Joku Janne (Wikise) 18. helmikuuta 2012 kello 20.02 (EET)
On tämä sen verran tulkinnanvarainen asia, että ei tästä ehkä sen valmiimpaa tule "meidän lihaksilla". Tässä on siis kaksi avointa kysymystä: 1) Ovatko julkaistut postimerkit kiinteä osa Posti- ja telelaitoksen päätöksiä julkaista uusi postimerkki ja onko tällaisia julkaisupäätöksiä erikseen tehty ja minkälaisina. 2) Mikäli ne ovat osa päätöstä, ovatko ne enemmän itsenäisiä teoksia vai pikemminkin valmistettu päätöksen osaksi.

Lain 9 §:n tavoitteena on ns. julkisuusintressi, jolla tarkoitetaan sitä, että viranomaismateriaalia voidaan levittää mahdollisimman laajalti tekijänoikeuden estämättä. Tavoite toteutuu myös, mikäli päätöksen liitteinä olevia teoksia voidaan toisintaa asiakirjan levittämisen yhteydessä, siis päätösten liitteinä antamassa lisäinformaatiota päätökselle. Lain 9 § on sikäli perusteiltaan melko ehdoton, että mikäli julkisuusintressi sitä vaatii, päätöksen osina olevat muuten tekijänoikeudellisesti suojaa saavat teokset menettävät pysyvästi tekijänoikeussuojan ollessaan nimenomaisesti valmistettuja päätöksen osiksi.

Jos postimerkit ovat täysin vapaita niin, että niiden kuva-aiheita voi vapaasti hyödyntää missä vain ja miten vain, tämä voi mennä julkisuusintressin tarkoituksen ylitse. On myös hieman kummallista, että liikelaitoksen (Itella) julkaisemat postimerkit ovat täysin suojattuja, kun taas ainoastaan se, että julkaisijana on valtion orgaani, poistaa kokonaan suojan pysyvästi. Ehkä tähän saisi jonkinlaisen vastauksen kysymällä tekijänoikeusneuvoston mielipidettä. Kyseessähän on suuri määrä merkkejä. --Pxos 19. helmikuuta 2012 kello 20.08 (EET)

Teen tästä lausuntopyynnön tekijänoikeusneuvostolle, niin saadaan asiaan sellainen ulkopuolinen ratkaisu, jonka mukaan voidaan edetä. Jos asia otetaan käsittelyyn (vissiin kaikki otetaan, jos eivät ole ihan höpöjä), niin vastaus varmaan saapuu joskus syksyllä. Laitan pyyntöön mahdolliseksi asianosaiseksi myös Itella Oyj:n, jolloin tekijänoikeusneuvosto varannee Itellalle mahdollisuuden antaa oma lausuntonsa. Täytyy vielä kysymysten muotoilua pohtia, mutta varmaan ensi viikon alussa pistän menemään, jollei tähän tule jotain tärkeää kommenttia ennen sitä. --Pxos 19. helmikuuta 2012 kello 21.01 (EET)

Äh, tuo näytön hankkiminen on vaivalloista. Ymmärtääkseni tekijänoikeusneuvosto(kaan) ei tietty itsenäisesti hanki mitään näyttöä vaan hakijan tai vastapuolen on toimitettava neuvostolle kaikki tarvittava aineisto. Pitäisi selvittää se, millaisia päätöksiä Posti teki ennen vuotta 1990. Ne ovat vissiin Kansallisarkistossa, jonne pitäisi mennä penkomaan. Toisaalta tuo olisi (minulle) hyvä tutustumisretki arkistoon, jossa olen vain "pintapuolisesti käynyt" turistina. Vieressä on Suomen Pankki, jonne voisi viedä viimeiset markatkin ennen helmikuun loppua. --Pxos 19. helmikuuta 2012 kello 22.50 (EET)
Sain vastauksen Itellan lakiosastolta ja olen myös käynyt keskustelua tekijänoikeusneuvoston sihteerin kanssa tästä asiasta. Mitään vankkaa "juu ei vaarin housut" -ratkaisua ei ole antaa tähän asiaan, vaikkakin toki Itellan kanta noin lähtökohtaisesti on sellainen, että postimerkkien tekijänoikeussuoja ei riippuisi siitä, että valtioposti on tehnyt päätökset. Vastauksessa tuotiin esille myös se, jo yllä mainittu asia, että tietoa siitä, millaisia sopimuksia Posti- ja telelaitos teki aikanaan merkkien suunnittelijoiden kanssa ei ole.

Tekijänoikeusneuvoston osalta ongelmana lienee osaltaan se, että neuvosto voi antaa ratkaisun a) koskien yksittäisiä postimerkkien kuvia ja b) ei voine ottaa kovin laajalti kantaa siihen, miten postimerkit kokonaisuutena on julkaistu päätöksen osina. Tämä ei siis ole tekijänoikeusneuvoston kanta, ainoastaan sihteerin näkemys.

Melkein voisin jopa jättää asian "herran haltuun" ja olla hakematta vaikeasti tähän kysymykseen lopulta sovellettavaa, sinänsä sitomatonta tulkintaa. Omasta mielestäni täysin meikäläisenä voisin ajatella, että Commonsissa oleva tiukka aikarajaus vuoden 1990 suhteen on sikäli asianmukainen, että jos ajatellaan tekijänoikeuslain tarkoitusta siinä mielessä, että se määrittää tekijän taloudellisia oikeuksia työn tulokseen, yli 20 vuotta sitten julkaistujen postimerkkien tai niiden kuvien taloudellinen merkitys sinänsä ei liene enää kovin merkittävässä asemassa.

Itellan vastauksessa korostettiin tekijän moraalisia oikeuksia teokseen, minkä huomioon ottaminen on toki tärkeää, mutta vaatisi erillisiä selvityksiä kunkin postimerkin tekijästä. Postimerkit lienee julkaistu ilman sen ilmeisempää ilmoitusta tekijästä. Jos hän on erikseen tiedossa, nimi on syytä mainita, mutta mikäli ei, asian selvittäminen on työlästä.

Näillä näkymin en taida tehdä lausuntopyyntöä, koska on hyvin luultavaa, että lausunto ei tuo selkeää ratkaisua tilanteeseen ja lausunnon tulkinta taasen olisi ns. uutta ihmettelyä (vrt. "Uusi tutkimus"). Siis, olkoon. --Pxos 25. helmikuuta 2012 kello 00.23 (EET)

[muokkaa wikitekstiä]

eikös tämä ole samaa sarjaa kuin aikaisemmat poistpokeskustelun tuloksena poistettu.--Musamies 17. helmikuuta 2012 kello 18.59 (EET)

Lisäyksenä tässä se poistokeskustelu--Musamies 17. helmikuuta 2012 kello 19.11 (EET)
Poistoon meni sekin. Jafeluv 17. helmikuuta 2012 kello 19.58 (EET)

Vaakunattomien kuntien vaakunat[muokkaa wikitekstiä]

Tästä on kenties tietämättäni keskusteltu joskus aiemminkin jossain, mutta nostanpahan nyt kuitenkin esille itseäni kummastuttaneen seikan: luokassa Luokka:Vaakunattomat kunnat on muutama kunta-artikkeli, joissa kaikesta huolimatta on vaakunan kuva. Vaakunoiden tekijöitä ei ole ilmoitettu (kyse on ilmeisesti joistain kunnan lakkauttamisen jälkeen kehitellyistä epävirallisista vaakunoista). Tekijätietojen puuttumisen ohella silmään pistivät kuvatiedostoihin merkityt käyttöoikeusmallineet. Commonsissakin oleva Tiedosto:Korpiselän vaakuna.jpg on merkitty samalla käyttöoikeusmallineella kuin muutkin kunnanvaakunat (jonka mukaan vaakunoilla ei ole tekijänoikeutta). Tuo 1900-luvulla luotujen kunnanvaakunoiden vapaus tekijänoikeuksista kuitenkin ymmärtääkseni perustuu nimenomaan siihen, että ne kunnanvaltuustojen aikanaan hyväksyminä ovat osa viranomaisen päätöstä – mikä ei siis voi koskea epävirallista vaakunaa, jota ei ole koskaan hyväksytty. Vielä omituisemmat käyttöoikeudet on kuitenkin tiedostoilla Tiedosto:Koijarvi.jpg ja Tiedosto:Kanneljarven vaakuna.gif, jotka on merkitty "itse tehdyiksi", vaikkei suunnittelijaa ole edes nimetty. Silti esim. käyttäjä Cary on eräässä keskustelussa todennut, että Koijärven vaakuna on luultavasti Aukusti Tuhkan piirtämä (kuoli vuonna 1973, tekijänoikeudet siis voimassa). Tuosta Kanneljärven vaakunasta taas ei ilmene lainkaan, mistä se on tänne hankittu, kuka lieneekään sen "itse" piirtänyt. En sinänsä toivo näitä kuvia poistettaviksi, mutta käyttöoikeuksista ja noiden kahden jälkimmäisen alkuperästä oli kiva saada jokin selvyys. --Risukarhi (keskustelu) 5. maaliskuuta 2012 kello 18.36 (EET)

Olen tainnut joskus kysellä vastaavia epävirallisten maakunnanosien (Lounais-Häme, Vakka-Suomi) vaakunoista (jälkimmäisen vaakuna onkin ao. artikkelissa ja voi katsoa millä mallineella), mutta en enää muista vastauksia. Koijärven vaakunahan oli kai kyllä kehitelty ennen kunnan lakkauttamista, mutta jäänyt vahvistamatta. Luovutetuilla alueilla ehkä voi olla kyseessä tuo jälkeenpäin kehittely. Kahvihuoneiden arkistoista voisi ehkä koettaa hakea mitä mahdollisesti on aiemmin sanottu.--Urjanhai (keskustelu) 5. maaliskuuta 2012 kello 20.22 (EET)
Tämän tekijänoikeuskahvihuoneen arkistoa vähän kaivelinkin ja sieltä löytyi useita aihetta sivuavia keskusteluja, mutta kaikki olivat jääneet aika vaatimattomiksi. Keskusteluissa taisi kuitenkin toistua se kanta, että tällaisia vaakunoita voisi käyttää artikkeleissa korkeintaan sitaattioikeudella – mikä tukee epäilystäni, että nykyiset käyttöoikeusmallineet ovat virheellisiä. Noissa tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa vielä erikseen korostetaan, että vaakunan piirtäjälle ei synny tekijänoikeutta vaakunaan, ainoastaan alkuperäiselle suunnittelijalle. Tällöin on virheellistä (ainakin harhaanjohtavaa) merkitä tänne tai Commonsiin tallennetut vaakunakuvat itse tehdyiksi, vaikka olisikin ne itse mallista piirtänyt (kuten tuo Koijärven vaakuna näyttäisi olevan piirretty). Pitäisi kertoa ensisijaisesti alkuperäisen suunnittelijan nimi, koska se määrää tekijänoikeuden voimassaolon. Jos taas kuvan tallentanut käyttäjä on sen itse suunnitellutkin, niin silloin se tuskin kuuluu tietosanakirjaan. --Risukarhi (keskustelu) 6. maaliskuuta 2012 kello 12.51 (EET)

[muokkaa wikitekstiä]

Mites meneekä tämä logo sääntöihin vai pitääkö se olla vain meillä sitattioikeudella.--Musamies (keskustelu) 7. maaliskuuta 2012 kello 10.16 (EET)

Ilman taustaa sanoisin kyllä, mutta taustan kanssa taipuisin pitämään liian monimutkaisena ollakseen PD-ineligible. Pitke (keskustelu) 7. maaliskuuta 2012 kello 10.31 (EET)
Käykääs ottamassa kantaa poistpkeskusteluun.--Musamies (keskustelu) 13. maaliskuuta 2012 kello 08.36 (EET)

Malline commons:Template:PD-EU-no author disclosure ja sodanaikaiset kuvat[muokkaa wikitekstiä]

Mallinetta commons:Template:PD-EU-no author disclosure voi käyttää kuvissa joiden tekijää ei ole ilmoitettu EUn alueella ja joiden julkistamisesta on yli 70 vuotta kuten File:Eichmann, Adolf.jpg. Voiko näitä kuvia, esimerkiksi en:File:Müller, Heinrich.jpg, siirtää commonsiin ja varustaa ne tällä mallineella?-- (Sama kysymys commonsissa) --RicHard-59 (keskustelu) 8. maaliskuuta 2012 kello 21.12 (EET)

Keskustelua commonsissa tai enkkucommonsissa.--RicHard-59 (keskustelu) 9. maaliskuuta 2012 kello 16.52 (EET)

Kuvien uudelleenkäyttö[muokkaa wikitekstiä]

Olen tässä alkanut suomennella englanninkielisestä Wikipediasta sivuja suomen kielelle, ja nyt ontullut eteen ongelma kuvien tekijänoikeuksien kanssa. Olen yrittänyt linkittää suoraan samaa kuvaa kuin englanninkielisessä artikkelissa on käytetty, mutta se ei toimi. Tulee vain näkyviin teksti "Tiedosto: kuvannimi.jpg" eikä kuvaa artikkeliin. Olen yrittänyt myös ladata kuvia Wikimediaan, mutta aina ne sieltä jonkun tekijänoikeusjupakan takia poistetaan muutaman minuutin sisään. Tällä hetkellä kirjoitan yhden mangan artikkelia, ja ainakin Salapoliisi Conanin kansikuvassa on linkki tähän lakipykälään:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404#P25

jonka perusteella sen kuvan saisi laittaa artikkeliin. Kyselisinkin aloittelijana, että miten saan tuon kuvan laitettua helpoiten suomenkieliseen artikkeliin?

Et siis linkitä, vaan yrität julkaista kuvan artikkelissa, joka on englanninkielisen Wikin sivulla. Mene enWikipediaan ja tarkista, onko tuo kuva tallennettu Commonsiin vai enWikiin. Jos se on tallennettu enWikiin, se voidaan julkaista vain siinä Wikissä johon se on tallennettu. Jos se on tallennettu Commonsissa, se näkyy kaikissa Wikeissä. Voit yrittää etsiä samaa tai vastaavaa kuvaa Commonsista, silloin julkaisu onnistuu.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 12. maaliskuuta 2012 kello 18.54 (EET)

Kiitos vastauksesta! --Jappe66 (keskustelu) 12. maaliskuuta 2012 kello 19.33 (EET)

Tähän vielä: Commonsiin saa tallettaa vain vapaasti lisensoituja tai ilman tekijänoikeuden suojaa olevia tiedostoja: commons:Commons:Tiedostojen käyttösäännöt. Kirjojen kansikuvat, tekijänoikeuden alaiset taideteokset ym. täytyy tallettaa paikallisesti kuhunkin Wikipediaan mikäli tälläinen sallitaan kyseisessä Wikipediassa. Fi-wikissä tälläiset tiedostot merkitään {{Kansikuva}} tai muilla Luokka:Muut sallitut tekijänoikeusmallineet löytyvillä mallineilla. En-wikissä vastaava on en:Template:Non-free restricted use. --MKFI (keskustelu) 13. maaliskuuta 2012 kello 12.43 (EET)

Muutamia kuvia[muokkaa wikitekstiä]

Onko Hymypoika- ja Hymytyttö-veistokset vapaita? Katso Tiedosto:Hymypoika.jpg.

Entäs sitten seuraavat Iittalan tuotteet? Tämä on merkitty taideteos-mallineella, mutta toinen ei ja se on Commonsissa. –Makele-90 22. helmikuuta 2012 kello 18.49 (EET)

Kaikki kuvat ovat ongelmallisia. Hymy-veistos ei ole vapaa ja sen kuva on ladattu Commonsiin ilmoittamalla valokuvaajan tiedot. Tiukasti tulkiten sitaattioikeuden perusteella saisi kuvia käyttää vain itse taideteoksia käsittelevässä artikkelissa eikä niinkään osana Iittala-artikkelin kuvitusta sen tuotteista, mutta täällä lienee hyväksytty aika pitkälti myös nuo vähemmän tiukasti aiheeseen liittyvät kuvat. Siman olisi kyllä voinut kaataa muuhunkin lasiin. --Pxos 22. helmikuuta 2012 kello 19.31 (EET)
Mites se menikään jos näitä valmistetaan teollisesti sarjatuotantona tai käyttötavaroiksi? –Makele-90 (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 21.23 (EEST)

Läänikartat[muokkaa wikitekstiä]

Artikkelissa Suomen läänit on joukko karttoja Suomen läänijaon vaiheista. Commonsin tallennustiedoissa lukee "oma teos", mutta kartat vaikuttavat jostain painetusta julkaisusta skannatuilta. Kun en millään tahdo muistaa näitä, niin kertokaa nyt taas kerran, millä edellytyksin tai missä muodossa näitä nyt voi käyttää, jos olisi niin, että tallentaja ei olisi karttojen piirtäjä. (Tiedustelin tätä jo tallentajan keskustelusivulla.)--Urjanhai (keskustelu) 16. maaliskuuta 2012 kello 15.22 (EET)

Eikös normaali suoja-aika ole 70 vuotta tekijän kuolemasta, eli jos noiden kirjojen tekijä on kuollut ennen vuotta 1941 soromnoo. Sitaattioikeus ei mielestäni noihin veny millään, koska vapaa kuva on periaatteessa saatavilla.--Tanár 16. maaliskuuta 2012 kello 17.08 (EET)
Koska ulkoasultaan yhtenäisen sarjan viimeinen kartta kuvaa vuotta 1997, niin tuota ehtoa on vaikea saada täyttymään. Artikkelissa linnalääni ongelma kierretiin tekemällä skannatusta kuvasta oma uusi grafiikka, mikä varmaan kävisi tässäkin, jos vapaaehtoisia löytyy.--Urjanhai (keskustelu) 16. maaliskuuta 2012 kello 17.35 (EET)

"Käyttö" sana tekijänoikeuksissa[muokkaa wikitekstiä]

Kyselin jo taideteos-mallineen keskustelusivulla sitä, että pitäisikö sanalle käyttö saada jonkinlainen selvitys? Sana käyttö on sinänsä ihan osuva, mutta sen merkitys on niin laaja, että sitä voisi selvittää vähän. Ehkä lyhyt selviys voisi olla tekijänoikeusartikkeleissakin, ellei peräti oman artikkelin otsikolla Käyttö tekijänoikeuksissa arvoinen. Arvelen, että käyttö on liian väljä ja epäselvä sana ainakin äkkinäiselle, eli mitä tarkoittaa kuvan käyttö?--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 19. maaliskuuta 2012 kello 09.25 (EET)

Kas tämmöinenkin, hyvä kysymys jäänyt huomaamatta. Alan vähitellen vasta tajuta, kuinka paljon sattumia tässä sitaattihernekeitossa on ja miten monenlaisia erilaisia kysymyksiä tämä paikallinen tallennusmahdollisuus käyttöineen päivineen aiheuttaakaan, että täytyisi ensin päästä niiden kanssa samoille kärryille. Koko käyttökiellollakin voi olla tiedostosta riippuen neljä eri selitystä:
  1. KIELLETTY teos ja KIELLETTY valokuva: Valokuvan käyttö on kielletty sekä Wikipediassa (paitsi yhdessä nimetyssä artikkelissa) että kaikkialla muualla, koska itse taideteos on suojattu ja myös siitä otettu valokuva, koska valokuvaa ei ole lisensoitu mitenkään. Katso esim. Tiedosto:Kerttu Saariaho - Elämäntie - 1982.jpg.
  2. KIELLETTY teos ja SALLITTU valokuva: Valokuvan käyttö on kielletty Wikipediassa (paitsi nimetyssä artikkelissa) ja muualla lukuun ottamatta sitaattioikeutta (25 §), mutta itse valokuvaa voisi käyttää täysin vapaasti jossain muussa tätä aihetta (= veistoksia) käsittelevässä tieteellisessä tai arvostelevassa esityksessä, koska valokuva on lisensoitu vapaalla lisenssillä. Esim. Tiedosto:Auringonpalvoja Kylpytytto.JPG.
  3. SALLITTU teos ja KIELLETTY valokuva: Teoksen kuva olisi sallittu Wikipediassa laajasti (lain 25 a §:n 3. mom. mukainen julkisesti esillä oleva teos), joten käyttökielto ei koske lainkaan itse teosta, mutta se koskee kuitenkin siitä otettua valokuvaa, koska sitä ei ole lisensoitu lainkaan. Valokuvaa saa siis käyttää vain kuvaajan itse määrittelemässä artikkelissa. Esim. Tiedosto:Armfeltinpatsas.jpg
  4. SALLITTU teos ja SALLITTU valokuva: Kuvaa saa siinä olevasta käyttökiellosta huolimatta käyttää vapaasti muuten kuin ansiotarkoituksessa, koska taideteos on pysyvästi julkisesti esillä ja koska siitä otettu valokuva on talletettu tänne vapaalla lisenssillä. Esim. Tiedosto:Kajaanin Kekkospatsas.jpg
Siitä sitten tuota "käyttöä" miettimään... --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 04.21 (EEST)
Mahtaisikohan tämä olla selvittävä, eli jotenkin tähän tapaan: "Käyttö" tarkoittaa t-oikeuslaissa määritellyn teoksen "kappaleen valmistamista", kopioimalla, tallentamalla, jakelemalla, levittämällä tai julkaisemalla (esim. "Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten"). Teoksia (esimerkiksi tekstejä, valokuvia, videoita, ääniä ja musiikkia) tallennettaessa, julkaistaessa tai uudelleenjulkaistaessa sovelletaan erilaisia lisenssejä.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 21.11 (EEST)

Jurlique[muokkaa wikitekstiä]

Artikkeli Jurlique on lievästi mainosmainen ja sen kuvat tekijänoikeudeltaan epäselviä. Etsin yhtä kuvaa netistä ja löysinkin täsmälleen saman kuvan yrityksen www-sivuilta. Lisäsin copivio-mallineen Commonsiin ja kuva poistettiin. Voisiko joku tarkastaa sivun Jurlique tekstin neutraaliuden ja kuvien tekijänoikeudet? –ElmA (KeskusteluMuokkaukset) 25. maaliskuuta 2012 kello 18.35 (EEST)

Vuonna 1940 otettu valokuva[muokkaa wikitekstiä]

Lehtokatu1940.jpg kuva on otettu vuonna 1940, mutta ehkä julkaistu julkisesti paljon myöhemmin. Löysin sen Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistyksen kotisivuilta. Oliko vai ei laillista laittaa se Wikipediaan?--Vesahjr (keskustelu) 26. maaliskuuta 2012 kello 21.43 (EEST)

Jaa tämä. Kyllä toi mun mielestä menee, koska se ei varmaankaan ylitä teoskynnystä, ja toisekseen siinäkin tapauksessa 70 vuotta olisi tullut täyteen.--Tanár 26. maaliskuuta 2012 kello 23.10 (EEST)
Kuva ei ylitä teoskynnystä, koska kuka vain olisi voinut ottaa samanlaisen kuvan. Eli kuva on vapaa, koska se on otettu ennen vuotta 1966. Mutta jos kuva ylittäisi teoskynnyksen ei se välttämättä olisi vapaa, koska tekijän kuolemasta pitää olla kulunut 70 vuotta. –Makele-90 (keskustelu) 26. maaliskuuta 2012 kello 23.27 (EEST)
Kyseessä on "Ennen vuotta 1966 otettu ei-teosmainen valokuva" joten ei siinä voi olla mitään tekijänoikeus ongelmia. Anna O (keskustelu) 4. huhtikuuta 2012 kello 01.17 (EEST)
Keski-Suomen museo oli kuitenkin sitä mieltä, että kuvan käytöstä pitäisi maksaa heille, joten ehkäpä joku ylläpitäjistä sitten voisi poistaa tuon tiedoston.--Vesahjr (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 12.10 (EEST)
Poistin. Noin mielenkiinnosta, niin perustelivatko he mitenkään kuvan tekijänoikeustatusta tai sitä millä perusteella heille pitäisi maksaa kuvasta? --Zache (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 12.27 (EEST)
Heidänkin mukaansa valokuvien tekijänoikeuden suoja-aika on 50 vuotta ja valokuvateoksissa 70 vuotta. Tekijänoikeudet kuvasta ovat rauenneet, mutta arkistokuvien kohdalla mukana kulkevat myös käyttöoikeudet. Museon arkistoon kuuluvia kuvia voi käyttää ainoastaan yhteen tarkoitukseen kerrallaan tilaamalla kuvan heiltä. Poistettu kuva on ammattikuvaajan ottama. Kuvan on alkujaan tilannut Jyväskylän kaupunginhallitus, joka on myöhemmin lahjoittanut valokuvapalvelu Aarne Pietiseltä tilaamansa kuvat Keski-Suomen museoon. He puolestaan valvovat nykyisin kuvien oikeaa käyttöä.--Vesahjr (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 17.14 (EEST)
Joo, mutta käyttöoikeudet perustuvat tekijänoikeuksiin tai vaihtoehtoisesti lisenssisopimuksiin. Ensimmäinen on rauennut ja jälkimmäinen kuitenkin sitoo ainoastaan sopimusosapuolia. Eli jos Keski-Suomen museolla on kassakaapissaan valokuva josta tekijänoikeudet ovat rauenneet ja jota henkilö X haluaa käyttää kirjassaan, niin hän tekee sopimuksen käytöstä jolloin hän saa rahaa vastaan kuvan ja sitoutuu käyttämään sitä ainoastaan kirjassaan. Tämä on ihan selvä asia. Noh, jos minä puolestani lainaan kirjan kirjastosta, enkä ole tehnyt mitään sopimusta K-S museon kanssa, niin mikä estää minua skannaamasta kuvaa ja suhtautumaan siihen tekijänoikeudesta vapaana sisältönä? --Zache (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 19.58 (EEST)
Sillä ei ole mitään merkitystä tekijänoikeuden kannalta, että kuva on ammattikuvaajan ottama, eikä edes sillä että kuvan on tilannut Jyväskylän kaupunginhallitus. Kuva on kuitenkin "Ennen vuotta 1966 otettu ei-teosmainen valokuva". Museoiden sivuilla näyttää olevan muitakin kuvia, joiden oikeudet ovat tekijänoikeuslain mukaan rauenneet, mutta silti museot väittävät kuvien oikeuksien olevan museon hallussa, jopa sellaistenkin kuvien, jotka ovat jo aikoja sitten julkaistu muiden tahojen toimesta, esim. kirjoissa. Anna O (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 20.49 (EEST)
Täällä oli vastaava keskustelu Museoviraston osalta. Kirjassaan tekijänoikeuksista Harenko, Niiranen ja Tarkela lausuvat omistusoikeuden ja tekijänoikeuden erosta tosiaan seuraavaa: "Jos ulkopuolinen henkilö saa haltuunsa valokuvan, joka esittää museon kokoelmissa olevaa teosta jonka tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt, museo ei voi lakanneen tekijänoikeutensa eikä myöskään omistusoikeutensa perusteella estää kolmatta henkilöä käyttämästä valokuvaa." (Tekijänoikeus, s. 293. ISBN 951-670-080-2.) Tällä tarkoitetaan kirjan esimerkissä lähinnä sitä, että joku valokuvaaja on museon luvalla ottanut valokuvan esimerkiksi maalauksesta, ja kuva sitten kulkeutuu kolmannelle osapuolelle, joka voi sitä vapaasti käyttää kuitenkin ottaen huomioon valokuvaajan oikeudet, mutta kyllä tuosta saa tukea myös käsitykselle, että kokoelmissa olevan valokuvan käyttöä ei voi rajoittaa kuin sopimusosapuolten välillä. Toinen asia on sitten, päätämmekö me suomenkielisen Wikipedian sisäisesti yllä esitetyn argumentoinnin nojalla, että tällaiset kuvat voidaan tallettaa tänne ja että niille voidaan jopa laittaa tuo PD/valokuva-malline, jonka jälkeen niitä saa täältä sitten poimia vapaasti minne vain. Eli Wikipedia ikään kuin ratkaisee asian ja ottaa vastuun tulkintakysymyksestä. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 22.03 (EEST)

Toisaalta nämä kaupunginosien kuvittamiset vanhoilla valokuvilla pitäisi olla suhteellisen helposti tehtävissä ilman että tarvitsee käyttää kirjoissa tai nettisivuilla olevia kuvia. Kai aika monella Wikipediaan kirjoittavan vanhemmilla, isovanhemmilla tai muilla sukulaisilla on omien asuinpaikkojen vanhoja valokuvia.--Vesahjr (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 17.14 (EEST)

Ja lisäksi voidaan taas järjestää valokuvauskampanja, ottaa uusia kuvia ja skannata mummolan albumit. Wikipedia:Wikiprojekti Elokuun kuvitustalkoot oli hauska; pidetäänkö tänä vuonna elo- vai toukokuussa ? --Tappinen (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 17.37 (EEST)
Entä jos näissä valokuvissa esiintyy ihmisiä? Pitääkö heiltä kysyä lupa saako kuvan laittaa internettiin?--Vesahjr (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 17.44 (EEST)
Kirjoissa olevien "Ennen vuotta 1966 otettu ei-teosmainen valokuva" kuvien käyttämiselle ei ole mitään esteitä. Mutta, ihan hyvä jos jonkun wikipedia kirjoittajan omista tai hänen sukulaisensa albumeista löytyy sellaisia sopivia kuvia, joiden käytössä tekijänoikeudet eivät ole ongelmia. Jos kuvissa on taustalla ihmisiä, jotka eivät ole aivan helposti tunnistettavissa ja kuvan tekijänoikeudet soveltuvat wikipedia käyttöön, niin ei pitäisi olla ongelmia.
Tuolla on jonkinverran tietoa asiasta: Ihmistä esittävä valokuva – kenellä on oikeus siihen Anna O (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 19.34 (EEST)
Tarkoitat varmaan täällä --Tappinen (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 19.38 (EEST)
Sitä juuri. Anna O (keskustelu) 6. huhtikuuta 2012 kello 19.45 (EEST)

Täytyykö sitaattioikeus[muokkaa wikitekstiä]

Käyttäjä haluaa lisätä kirjan kansikuvan artikkeliin Eero Tarasti, täyttyykö sitaattioikeus ?--Musamies (keskustelu) 1. huhtikuuta 2012 kello 21.58 (EEST)

Mielestäni ei. Kansi näyttää enemmänkin artikkelikuvitukselta, eli kun ei ole käytettävissä henkilökuvaa, on otettu kirjan kansi jossa on henkilön kuva. Kirjan kannen käyttö edellyttää laajaa kirjan käsittelyä, mieluummin omana artikkelinaan. --Abc10 (keskustelu) 1. huhtikuuta 2012 kello 22.19 (EEST)
Ei. Käyttäjä on näköjään lisännyt enemmänkin kyseenalaisia kuvia eri artikkeleihin kuvitukseksi, vaikka kuvasitaattioikeus nimenomaisesti koskee vain tilanteita, joissa kuva liittyy olennaisesti tekstiin. --Pxos (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 01.42 (EEST)

Elin Danielson-Gambogi[muokkaa wikitekstiä]

Uusi käyttäjä on tallentanut saman tiedoston jo kolmeen kertaan tarkoituksenaan käyttää kuvaa kuvituksena artikkelissa Elin Danielson-Gambogi, mutta käyttöoikeuden puuttumisen vuoksi kuvaa on jouduttu poistamaan. Kuvassa on elossa olevan taiteilijan tekemä abstrakti veistos, joka on esillä Noormarkun klubilla (minulla ei ole aavistustakaan, onko tämä sellainen "julkinen paikka", jossa veistoksia saa kuvata vapaasti). Osaako joku sanoa, onko kuvan käyttämiselle Wikipediassa mitään toivoakaan ja kannattaako käyttöoikeuden merkkaamista edes vaatia, kun se ei ota onnistuakseen? Jos jonkun pykälän nojalla kuvaa voisi käyttää artikkelissa Elin Danielson-Gambogi, voisiko joku auttaa uutta käyttäjää lisäämällä käyttöoikeuden tiedostoon? --Alcedoatthis 2. huhtikuuta 2012 kello 05.20 (EEST)

Kyseessä siis Tiedosto:Elin Danielson-Gambogi muistomerkki Noormarkussa.jpg. Kuvassa esiintyvä taideteos on pari vuotta vanha eli se ei ole vapaa ja lisäksi se on kuvan pääkohde. Täytyy myös muistaa, että jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Kuvaa voidaan käyttää sitaattioikeudella (Malline:Taideteos) taideteoksesta tai tekijästä kertovassa artikkelissa, mutta en tiedä voiko sen laittaa kuvitukseksi artikkeliin Elin Danielson-Gambogi - ilmeisesti ei Wikipedian käytäntöjen mukaan. –Makele-90 (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 06.07 (EEST)
Niin arvelinkin. Eli niin kauan kun meillä ei ole artikkelia joko taideteoksen tekijästä tai itse taideteoksesta, ei kuvalla ole mitään hyväksyttävää käyttötarkoitusta? Voiko tiedostoja poistaa suoraan tällaisissa tapauksissa, ja mikä poistosyy on silloin valittava? T4 vai T5? --Alcedoatthis 2. huhtikuuta 2012 kello 06.26 (EEST)
Tässä on väärinkäsitys. Sitaattioikeuden käyttö ei vaadi taideosta tai sen tekijää koskevaa omaa artikkelia. Riittää, jos artikkelissa käsitellään teosta. Poistaja tulkinnee poiston syyksi sen, että artikkelissa ei käsitellä kuvan teosta. Mielestäni sitaattioikeutta voisi tässä kyllä käyttää, koska artikkeli koskee teoksen aihetta. Teoksesta ja sen taustasta on maininta tekstissä. Teos näyttää sijaitsevan puistossa, johon yleisöllä on vapaa pääsy. Journalistiliiton artikkelin mukaan puisto on julkinen paikka, jossa saa kuvata vapaasti. Teos lienee myös sijoitettu pysyvästi paikalle. Tekijänoikeuslain mukaan julkiselle paikalle pysyvästi sijoitetun teoksen saa kuvata, mutta kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa.--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 09.22 (EEST)
Voiko käyttöoikeusmallineen (Malline:Taideteos) lätkäistä tiedostosivulle kuka hyvänsä vai pitääkö tiedoston tallentajan se tehdä? --Alcedoatthis 2. huhtikuuta 2012 kello 09.26 (EEST)
Muokkasin ja lisäsin tietoja teoksesta artikeliin ja tarkensin kuvan sivulla olevia teostietoja. Löysin myös tietoja Italian Livornossa olevasta muistomerkistä (kuva siitä on myös artikkelissa, joten johdonmukaisuuden vuoksi myös Noormarkun muistomerkin kuva pitää voida julkaista). Mutta enpä tiedä, voiko väärin merkittyä tekijänoikeusmallinetta kuka tahansa muuttaa, vai pitääkö luvan antajan tehdä se. Osaako joku sanoa?--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 12.01 (EEST)
Hyvä juttu. Lisäsin {{Taideteos}} -lätkän tiedostoon ja pyysin tiedoston tallentajaa lisäämään valokuvalle käyttöoikeuden. Toivotaan, että ohje tulee ymmärretyksi. Nyt kun tekstissä selvästi kerrotaan taideteoksesta niin kuvan käyttämisessä kyseisessä artikkelissa ei pitäisi olla ongelmaa. --Alcedoatthis 2. huhtikuuta 2012 kello 12.56 (EEST)
Ei mitään johdonmukaisuutta, kyse on valtioiden tekijänoikeuslakien eroista. Italian tapauksessa ei ole Freedom of Panoramaa (joten julkisella paikalla kuvatun veistoskuvan käyttöön tarvitaan veistoksen tekijän lupa ellei veistos ole PD). Esimerkiksi Ruotsissa FOP kuitenkin sallii pysyvästi julkiselle paikalle asennetun taideteoksen vapaan kuvaamisen ja kuvan vapaan käyttämisen, joten suomalaisen taiteilijan Tukholmaan sijoitettu patsas voi löytyä Commonsista mutta Helsinkiin sijoitettua ei. Pitke (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 19.19 (EEST)
Aha. Livornon teoskuvan sivulla kuitenkin viitataan vain kuvaan ja sen käyttöön, mutta muistomerkin tekijöitä ei mainita eikä heidän oikeuksiensa luovutusta tai käyttöä. Elikkä muistomerkki lienee silloin PD? Löysin tekijät lähteestä, ja heidät pitäisi mielestäni mainita myös kuvan sivulla, olipa miten oli. --Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 20.23 (EEST)
Wikipedia kai määritellään kategorisesti paikaksi, jossa kuvia ei käytetä ansiotarkoituksessa, joten sen ehdon ei pitäisi tuottaa ongelmaa. --Risukarhi (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 12.50 (EEST)
Commonsissa julkaistuja kuvia saa käyttää ansaintatarkoitukseen. Sen vuoksi ne joita ei saa käyttää, tallennetaan kunkin kielen omaan Wikipediaan ja merkitään tekijänoikeussuojamallineella. --Abc10 (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 13.01 (EEST)
Käsittääkseni Wikipediassa on tiukemmat säännöt näiden taideteosten suhtene kuin laissa. Wikipedia:Tiedostojen käyttösäännöt: ”Wikipedian artikkelin ja sitaattioikeuden perusteella käytetyn teoksen välillä täytyy olla asiallinen yhteys, joka ratkaisevasti auttaa lukijaa muodostamaan kuvaa artikkelin aiheesta. Sitaattikuvaa ei saa käyttää puhtaana kuvituksena vaan siihen tulee omassa tekstissä vedota tai viitata.” Esimerkiksi kuvaa ei voi lisätä Noormarkun kunnasta kertovaan artikkeliin, vaikka siellä käsiteltäisiinkin kyseistä taideteosta. Kertokaa jos olen ihan väärässä. –Makele-90 (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 20.53 (EEST)
Ei voi mekanisoida, mielestäni. Jos Noormarkussa (en tunne yhtään kyseistä paikkakuntaa) ei olisi mitään muuta nähtävyyttä ja muistomerkki olisi seudun suosituin nähtävyys ja tekstissä mainittaisiin taiteilijasta ja muistomerkistä, miksipä ei sitaattioikeutta voisi käyttää. Eli olisikohan parasta tapauskohtainen valinta sitaattioikeuden käytölle?--Kulttuurinavigaattori (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 21.24 (EEST)
Tekijänoikeuteen on Suomen lain mukaan tässä tapauksessa nuo kaksi rajoitusta eli 25 §:n 1 mom. (joka koskee kuvasitaatteja julkistetuista taideteoksista) sekä 25 a §:n 3. mom. (~ pysyvästi julkisella paikalla olevan taideteoksen saa vapaasti kuvata), niin ovatkohan nuo nyt rinnakkaisia vai erillisiä eli toisensa poissulkevia rajoituksia. Nimittäin jos tähän sovelletaan yksinomaan 25 a §:n 3. momenttia, niin sitaattioikeutta ei edes tarvitse miettiä sen enempää, koska valokuvaa saa levittää vapaasti yleisölle, mutta ei ansiotarkoituksessa. Tätä kuvaa saisi toisin sanoen käyttää jopa artikkelissa puisto, tekstin "puistossa voi olla vaikka mitä jännittävää" ohessa tai ilmeisesti peräti ilman tekstiviittaustakin kunhan tekijän ja teoksen nimi on asianmukaisesti mainittu, mikä tosin tuntuu hieman oudolta.

Noita rajoituksia ilmeisesti voitaneen tulkita siten kumuloituvasti, että normaalisti taideteoksen kuvan käyttämiseen vaaditaan sitaattioikeuden käytössä tarvittava vetoamis- ja viittausfunktio, mutta mikäli teos on julkistettu pysyvästi julkiselle paikalle, mitään vetoamisfunktiota ei enää lain mukaan vaadita (siis Suomessa). Toisin sanoen kuvaa voisi käyttää artikkelissa vapaasti. --Pxos (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 23.00 (EEST)

Toisaalta tässä on edelleen se ongelma, että kuvan ottaja ei ole kyennyt määrittämään sitä, miten laajasti kuvaa voidaan käyttää. Koska siihen ei taida tulla selvyyttä, kuvatiedostossa oleva ilmoitus (malline), joka kieltää kuvan käyttämisen muissa yhteyksissä kuin yhdessä yksittäisessä artikkelissa on ainakin varman päälle. CC-BY-SA -lisensontia sille ei voi antaa, koska valokuvaa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. --Pxos (keskustelu) 2. huhtikuuta 2012 kello 23.15 (EEST)

Lisenssin ongelma[muokkaa wikitekstiä]

No niin, nyt kun valokuva on asianmukaisesti lisensoitu, niin itse lisenssistä löytyy ongelmia. Kyse on lähinnä siitä, että annetun lisenssin helppolukutekstissä eli ns. deedissä lukee nykyään selvennyksenä että "You are free -- to make commercial use of the work". Näinhän se yleisesti ottaen on, jos valokuvan oikeuksien haltija luovuttaa osan tekijänoikeuksistaan tällaisella lisenssillä, mutta nyt tuo kaupallinen käyttö ei koske tätä valokuvaa niin kauan kuin muistomerkin tekijänoikeus on voimassa. Tätä seikkaa eivät kyllä sellaiset käyttäjät tajua, jotka lukevat vain lisenssin perustekstin. Lain säännös tietenkin tekee tuon erityisehdon pätemättömäksi, koska kukaan ei voi antaa toiselle parempaa oikeutta kuin itsellä on. Asia on myös kerrottu selvästi "pienellä präntillä" lisenssin varsinaisessa tekstissä sekä johtolauseessa (Any use of the work other than as authorized under this license or copyright law is prohibited.) ja erikseen kohdassa 8 c (Miscellaneous), jossa selitetään, että mikäli joku lisenssiehdoista on pätemätön tai mitätön, muut ehdot pysyvät kuitenkin voimassa.

Tietysti on niin, että jokaisen pitää osata lakikirja kannesta kanteen ulkoa, koska tietämättömyys laista ei ole yleinen vastuuvapausperuste, mutta silti tuo lisenssin muoto on harhaanjohtava ja tässä tapauksessa oikeampi lisenssi olisi mielestäni ollut CC-BY-NC, jolloin kaupallisuuden kielto tulisi selväksi jo kättelyssä. Se, että noita NC-lisenssejä ei yleensä saa käyttää wikimaailmassa on hieman hassua, kun kerran sitaattioikeuden ja säätiön "eksemptiokäytännön" (Licensing policy) mukaisesti tiettyihin paikallisiin wikeihin saa tallentaa sellaisiakin kuvia, jotka on täysin suojattuja ilman mitään lisenssejä ja jotka ovat täällä vain tekijänoikeuden rajoitusten perusteella, kuten esimerkiksi Tiedosto:Sharbat Gula.jpg, joka on myös en-wikissä "fair use"-perusteltuna. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 00.50 (EEST)

Jos annetaan tämän nyt jo olla. Joku vastuu täytyy olla kuvan mahdollisella jatkokäyttäjälläkin ilman että me tehdään kaikki laintulkinta valmiiksi. Taideteos-lätkä rajaa kuvan käytön riittävästi meidän tarkoituksiin. --Alcedoatthis 5. huhtikuuta 2012 kello 00.56 (EEST)
Ts. jos asia on sanottu "pienellä präntillä" niin se riittää meille, lisenssin tiivistelmää olisi tietty hyvä muokata jos jollakulla on oikeudet käydä poistamassa tuo kohta (mutta nähdäkseni ongelma on Wikipedian ulkopuolinen). --Alcedoatthis 5. huhtikuuta 2012 kello 01.03 (EEST)
Tuo kohta on nimenomaisesti jälkeenpäin lisätty CC:n sivulle deed-lomakkeeseen. Sitä ei ollut vielä noin vuosi sitten ollenkaan. Pikemminkin tuo kohta pitäisi selvyyden ja yhdenmukaisuuden vuoksi lisätä tänne meidän sivulle Wikipedia:CC-BY-SA. Kyllä mun mielestäni on ongelmallista, että tänne tallennetuissa tiedostoissa on olevinaan käyttöoikeus, joka ei sitten pidäkään paikkansa kaikilta osiltaan. Eihän tämä asia nyt vain tätä yhtä murheenkryyniä koske vaan kaikkia samanlaisia sitaattikuvia. Esim. tässä lakituskuvassa ei ole valokuvalla mitään lisenssimerkintää, ja se näyttää kelpaavan ihan hyvin tänne. Teknisesti valokuvan oikeudet ovat täysimääräisinä edelleen käyttäjällä Ras, joka on määrännyt niistä siten, että on tallentanut kuvan tänne vain nimenomaista artikkelia varten. Ei tuota kuvaa saa Wikipediasta ladata mihinkään muualle ilman valokuvaajan lupaa eikä edes käyttää missään muussa artikkelissa. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 01.40 (EEST)
Lisää vaan, jos tiedät asian. Siinähän on tuo suomenkielinen vastuuvapauslauseke, jonka mukaan CC Deed ei ole itse lisenssi. --Alcedoatthis 5. huhtikuuta 2012 kello 01.46 (EEST)
En muuten yhtään ihmettele, miksi Commonsiin kelpaavat vain "varmasti vapaat kuvat" tai että miksi ruotsinkieliseen Wikipediaan ei saa ladata yhtäkään tiedostoa (Lista on tyhjää täynnä). Kun kuva ei ole vapaa, sen käyttö pitää osata enemmän tai vähemmän hyvin perustella, ja koko homma aiheuttaa hyötyjen lisäksi kaikenlaisia ongelmia. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 02.24 (EEST)
Ei tätä asiaa (siis laajemmin) voi antaa olla, koska ongelmat näyttävät olevan ihan omaa syytä, kun meillä on otettu oma versio tuosta exemption doctrine policy:stä käyttöön, jonka tulkinta näyttää olevan täysin kasuistista. Siinä ei kielletä tallentamasta omia töitä tänne ilman lisenssiä vaan jopa kehotetaan "Muista merkitä käyttökohde, eli artikkeli, jossa kuvaa käytetään, käyttäessäsi sitaattioikeusmallinetta." Tuohan tarkoittaa käytännössä että sitaattioikeusmalline, kuten Malline:Taideteos, on riittävä yksinään, ja näin asiaa on myös yleisesti tulkittu. Samalla mallineellahan merkitään kaikki sellaisetkin kuvat, jotka on löydetty netistä ja ladattu tänne sitaattioikeuden nojalla ilman että kuvan tekijä itse lisensoi yhtään mitään (esim. Tiedosto:Bassman, sitaattikuva.jpg, jota ei taida edes olla missään muualla kuin meidän wikissä). Täällä on siis laidasta laitaan kuvia vähän miten sattuu, ja niitä sitten poistelevat käyttäjät jos ehtivät tai edes huomaavat niitä tai niiden ongelmia. Ja lisäksi pitää miettiä, voiko aikanaan tallennettuja kuvia edes sen kummemmin poistaa, jos ne on "meidän luvalla" tänne tallennettu ja myös sitä, kuinka paljon käyttäjiltä voi nykyään vaatia, kun taustalla oleva peruskäytäntö ei ole muuttunut vuosiin. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 05.24 (EEST)
Käytännön ja ohjeistuksen parantamisesta voidaan toki keskustella, meinasin vaan että Elin Danielson-Gambogin muistomerkin kuvan lisännyt uusi käyttäjä voitaisiin jo jättää rauhaan, hän on tehnyt jo kaiken mitä voi kohtuudella vaatia. Kolme "varoitusta tiedoston poistamisesta" siihen tarvittiin, ennen kuin tähän asti päästiin. Voitaisiinko jatkossa auttaa uusia käyttäjiä hieman aikaisemmin (osoitan tämän toiveen myos itselleni)? Kuva on hyvää sisältöä Wikipediaan ja sen käyttö nykyisillä ehdoilla on laillista. --Alcedoatthis 5. huhtikuuta 2012 kello 05.41 (EEST)
Koko ongelman voisi tiivistää melko kärkevästi siten, että jos osaa käyttää vakuuttavannäköisiä mallineita oikein (joko luonnostaan tai sitten katsomalla mallia jostain muista kuvista) niin kuva vilahtaa sisään hetkessä, mutta kun ei osaa, tarttuu kyllä hännästä kiinni meidän veräjään. Kyllähän tuo uusi käyttäjä minun puolestani on ollut rauhassa koko ajan, mutta kun vika on ennemminkin meidän kuin käyttäjäparkojen. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 06.14 (EEST)
Äh, kysymys siitä, että voiko kuvan lisensoida oikeasti Creative commons kaupallinen käyttö sallituksi on kyllä sellainen limbo ettei siinä ole mitään tolkkua. Commonsi on esimerkiksi täynnä kuvia joissa kuvissa olevilta ihmisiltä ei ole kysytty mitään siitä onko kuvien kaupallinen käyttö sallittua ja joiden käytöstä esimerkiksi mainoksissa tulisi varmasti sanomista. Jos tuota miettii liikaa niin siinä lähinnä nyrjähtää aivot. --Zache (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 06.28 (EEST)
Tosiaan kun ruotsinkielisessä Wikipediassa painaa "tallenna tiedosto" -nappia, koneisto siirtää asian suoraan Commonsiin. Loistavaa ulkoistusta, bra gjort! Tässä vain on se, että kun täällä on otettu käyttöön oma EDP, niin pakko kai välillä on vähän voimistella aivoja vaikka ne eivät siitä juuri kasvaisikaan. Sitä paitsi mulla on nyt vähän sellainen kutka, että englanninkielisen wikipedian käytäntö on koko ajan tarkentunut (eufemismi = kiristynyt) ja että täällä on vielä useita sellaisia kuvia männävuosilta, joita ei enää mitenkään hyväksyttäisi en-wikiin. Olisihan tuo Ameriikankin lainsäädäntö vissiin otettava huomioon jollain tavalla. --Pxos (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 22.35 (EEST)

CC BY-NC-ND 2.0[muokkaa wikitekstiä]

Onko tällaisella lisensillä varustettua kuvaa mahdollista käyttää wikipediassa? J.K Nakkila (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 12.37 (EEST)

Ei, tai no sitaattioikeudella voi käyttää mutta ei muuten.--Zache (keskustelu) 5. huhtikuuta 2012 kello 13.56 (EEST)

Sitaattikuva[muokkaa wikitekstiä]

Olen lisännyt artikkeliin Vuoden teräsrakenne kuvan [7], joka esittää kolmea voimajohtopylvästä, jotka kuitenkin ovat ainutlaatuisia ja vain yhteen paikkaan suunniteluja ja mitä luultavimmin taideteoksia. Arvelen, että voin käytää kuvaa niistä sitaattioikeudella. Mutta nyt nousi seinä pystyyn. Onnistuin tallentamaan kuvan ja sijoittmaan sen artikkeliin, mutta mitä nappia pitää painaa, että saa ko. artikkelin nimen näkymään tiedoston käyttöoikeus-ruudussa? Mitä vielä tarttis tehdä? Apua anoen, Htm (keskustelu) 9. huhtikuuta 2012 kello 18.57 (EEST)

Kävin lisäämässä. Tästä diffistä näet mitä tein. Pitke (keskustelu) 9. huhtikuuta 2012 kello 19.15 (EEST)
Hienoa! Niinpä näenkin, kiitos havainnollistuksesta. Olin ekaa kertaa asialla. Yt, Htm (keskustelu) 9. huhtikuuta 2012 kello 19.16 (EEST)

Jatkoa resoluutiosta[muokkaa wikitekstiä]

Latasin kuvan aika matalalla resoluutiolla. Tietääkö kukaan, voiko nostaa resoluutiota, nyt ne kurjet tuskin erottuvat? -Htm (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 18.55 (EEST)

Commonsin ohjeessa lukee "Maximum file size: 100 MB (a file on your computer)" ja "JPEG- ja PNG-kuvissa on syytä käyttää korkeaa resoluutiota." Eiköhän samat ohjeet päde fi.wikipediassakin. --Abc10 (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 19.17 (EEST)
Ei taida päteä sitaattikuvissa. Käsittääkseni pyritään tallentamaan niin matalaresoluutioinen kuva, kuin mitä on tarpeen. Tässä tapauksessa suurempi resoluutio voisi kyllä olla paikallaan. --Otrfan (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 19.26 (EEST)
Tuo matalaresoluutioisuus on jenkkilainsäädännön fair-usen omituisuus liittyen siihen ettei fair usen kautta käytetyt teokset saa kilpailla alkuperäisen teoksen käytön kanssa. Suomen tekijänoikeuslaissa ei ole mitään rajoituksia tuon suhteen vaan mikäli sitaattioikeuden kriteerit täyttyvät muuten, niin saa käyttää niin hyvää kuvaa kuin katsoo tarpeelliseksi. --Zache (keskustelu) 22. huhtikuuta 2012 kello 04.33 (EEST)
Hyvä tietää, kiitos perehtymisestä. Matala resoluutio tuli esiin, kun silmiin sattui Commonsiin tallennettu kuva Sibelius-monumentista. Enkkuwikissä oli keskusteltu kuvan deletoimisesta, mutta se päätettiin pitää, kun mm. resoluutuiota laskettiin. Sinikurjet on nyt niin tarkkoja kuin originaalista saa. -Htm (keskustelu) 22. huhtikuuta 2012 kello 08.52 (EEST)
Samalla voisit vähän tasapainottaa kuvaa rajaamalla vasemmasta reunasta ja mahdollisesti myös ylhäältä pois. --Abc10 (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 19.27 (EEST)
Paljon lähempää kuvattuna olisi parempi, nykyisestä ei edes erota kunnolla mistä on kyse. --Harriv (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 19.47 (EEST)
Niin jos niitä ei ole nähnyt "luonnossa", ei tosiaan varmaan tiedä. Mutta jos originaalissa on varaa, kuten ymmärrän, reippaasti rajaamalla ne saa näkyviin. --Abc10 (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 20.52 (EEST)
Voidaanko tuossa kuvassa ja etenkin kun taideteos on taka-alalla pienenä, pitää sitä edes kuvan pääkohteena. Vai kuvaako kuva enneminkin moottoritietä ja sen rakenteita. Silloin ei ole ongelmia tekijänoikeuksien kanssa koska taideteos ei ole keskeinen elementti kuvassa. Toisaalta, ovatko voimajohtopylväät rakennuksia? Joka tapauksessa sitaattioikeudella voi käyttää ja kuvasta voi hyvin ladata suuremman version. –Makele-90 (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 21.18 (EEST)
Niille, jotka eivät ole nähneet ko. sähkötolppia luonnossa: ne ovat moottoritien eritasoliittymän lenkissä. Ei motarille saa mennä toikkaroimaan, vaikka kuvakulma olisi kuinka passeli ja tarkoitus jalo. Motarin pientareetkin ovat motaria. Pylväät ovat yli 30 m korkeita. Kehä III:n sillalla (takana) ei ole jalankulkijoille varattuna omaa väylää lähimaillakaan. Kuva on napsittu moottoritien ylittävältä kevyen liikenteen sillalta, joka on noin 300 m Turkuun päin. - Koitan kehitellä sopivampaa versiota. -Htm (keskustelu) 21. huhtikuuta 2012 kello 23.36 (EEST)
Voimajohtopylväät eivät ole rakennuksia, ehkä rakennelmia, joka lienee jostain maankäyttö- ja rakennuslaista peräisin oleva sana. Ne ovat kukin erikseen omaan paikkaansa tietyltä suunnittelijalta tilattuja töitä ja voisi niitä pitää teoksina. Toisaalta esim. siltoja voi kuvata vapaasti ja julkaista niistä kuvia, kaiketi, vaikka on niilläkin suunnittelija ja kauneusarvojakin katsellaan niitä tehdessä. -Htm (keskustelu) 22. huhtikuuta 2012 kello 08.52 (EEST)