Wikipedia:Artikkelimalli/Suomen kunta

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kommentti Tämä sivu on Artikkelimalli, joka on tarkoitettu luettavaksi ohjeeksi.


Kunta-artikkeleissa käytetään mallinetta Malline:Suomen kunta ja entisten kuntien kohdalla Malline:Lakkautettu Suomen kunta

 • X:n kunta (ruotsinkielinen nimi)
 • Sijaintimaakunta
 • Väkiluku ja pinta-ala
 • Kuntaliitokset
 • Muuta keskeistä

Etymologia[muokkaa wikitekstiä]

 • paikannimi ja sen merkitys (lähteeksi esim. Suomalainen paikannimikirja, katso verkkoversio)

Maantiede[muokkaa wikitekstiä]

Sijainti[muokkaa wikitekstiä]

 • maakunta ja seutukunta
 • naapurikunnat
 • etäisyyksiä merkittäviin suurempiin paikkoihin
 • pinta-ala ja sen kehitys (kuntaliitokset ja osakuntaliitokset vaikuttavat)
  • maapinta-ala
  • sisävedet
  • merialueet

Luonto[muokkaa wikitekstiä]

 • ilmasto (ei ilmastodiagrammia jokaiseen artikkeliin)
 • vesistöt
  • joet
  • järvet
  • meret
  • sisävesien ja rannikon saaret
 • kallioperä ja maaperä
 • korkeussuhteet
 • kasvillisuus ja eläimet
 • luonnosuojelualueet

Maankäyttö[muokkaa wikitekstiä]

 • metsät ja suot
 • maatalousmaa
 • taajamat / kaupunkimaisesti rakennettu alue
  • keskustatoimintojen alueet
  • asuinalueet
   • kerrostalolähiöt
   • omakotitaloalueet
  • puistot
  • teollisuusalueet
  • vapaa-ajan asuntojen sijoittuminen
 • maisemat
  • valtakunnallisesti merkittävät maisema-alueet

Historia[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n historia
 • esihistoria
 • keskiaika
 • uusi aika
 • 1800-luku
 • 1900-luku
 • nykyaika

Hallinnollinen historia[muokkaa wikitekstiä]

Seurakuntajaon vaiheet:

 • muinaispitäjä
 • emäpitäjä, josta erotettu
 • (yökunta → saarnapiiri → ) saarnahuonekunta → kappeliseurakunta → itsenäinen seurakunta
 • kunnallishallinnon aloittaminen joskus vuoden 1865 kunnallisasetuksen jälkeen

Kunnan itsenäistymisen jälkeen:

 • kunnan nimenmuutokset ja kuntamuodon muutokset
 • mahdolliset taajaväkiset yhdyskunnat
 • toteuttamattomat suunnitelmat uusien kuntien perustamisesta ja myöhemmin kuntaliitoksista
 • kuntaliitokset
 • osakuntaliitokset

Kuuluminen suurempiin aluejakoihin:

 • alueen kuuluminen Ruotsiin tai Venäjään
 • historialliset läänit ja kihlakunnat
 • kuuluminen nimismiespiireihin ja käräjäkuntiin / kaupungeissa oma poliisilaitos ja raastuvanoikeus
 • mahdolliset maakunnan vaihdot
 • kuuluminen seutukuntiin

Alueellinen jako[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n alueellinen jako
 • kaupunginosat
 • rekisterikylät
 • kulmakunnat, joissa ollut koulu
 • muut mahdollisesti merkittävät alueet
 • kuntien osa-alueet
  • suuralueet, tilastoalueet, pienalueet

Hallinto[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n kunnanvaltuusto
 • kunnanvaltuusto
  • puolueiden kannatus erityisesti kunnallisvaaleissa
 • kunnanhallitus ja lautakunnat
 • kunnanjohtajat
 • mahdolliset kunnanosalautakunnat tai aluelautakunnat
 • mahdolliset kunnalliset kansanäänestykset
 • verotus
 • ystävyyskaupungit

Väestö[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n väestö
 • kokonaisväkiluku ja sen historiallinen kehitys
  • mahdollisten alueliitosten vaikutus voi olla huomattava
  • entisen kunnan tapauksessa väkiluku tällä hetkellä, jos tiedossa
 • väestömuutokset
  • syntyvyys ja kuolleisuus
  • tulomuutto ja lähtömuutto
 • väestö äidinkielen mukaan
 • väestö ikäryhmittäin
 • koulutustaso
 • väestön alueellinen jakautuminen
  • taajamat
   • erillinen artikkeli myös kunnan keskustaajamasta/kirkonkylästä
   • väentiheyden vaihtelu kunnan sisällä (tiheästi asutut vs. asumattomat alueet)
 • uskonto
  • evankelis-luterilaiset seurakunnat
  • ortodoksiset seurakunnat

Palvelut[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n koulut
 • koulutus
  • peruskoulut
   • entiset kansakoulut (oma artikkeli tarpeen varsinkin, jos näitä on ollut monta)
  • lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
  • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • kansan- ja työväenopistot
  • muut oppilaitokset
 • kirjasto
 • sosiaali- ja terveystoimi
  • terveyskeskus
  • sairaala
  • vanhainkoti
 • vesihuolto
 • jätehuolto
 • energiahuolto
 • palokunta
 • poliisitoimi
 • käräjäoikeus

Liikenne[muokkaa wikitekstiä]

 • maantieliikenne
 • rautatieliikenne
 • vesiliikenne
  • meriliikenne
  • sisävesiliikenne
 • lentoliikenne
 • paikallinen joukkoliikenne

Talous[muokkaa wikitekstiä]

 • työpaikkojen määrä
 • jakauma
  • alkutuotanto, jalostus, palvelut
  • valtio, kunta, yksityinen
 • työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti
 • työttömyysaste
 • merkittävät yritykset
  • entiset ja nykyiset
  • teollisuus
  • palvelut
   • mahdolliset kauppa- ja ostoskeskukset

Kulttuuri[muokkaa wikitekstiä]

 • arkkitehtuurin kannalta merkittäviä rakennuksia
  • valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
  • kartanot
 • kuvataide
  • näyttelytilat
 • musiikki
  • orkesterit
  • kuorot
 • teatteri, ooppera, tanssi
 • kirjallisuus
  • kunnan esiintyminen kirjallisuudessa (ja muussakin mediassa)
 • joukkoviestimet
  • sanomalehdet
  • radio
  • televisio
 • ruokakulttuuri
  • pitäjäruoat
  • ravintolat
 • muut mahdolliset kulttuurilaitokset
 • tapahtumat
 • muu yhdistystoiminta

Nähtävyydet[muokkaa wikitekstiä]

 • museot
 • kirkot
 • hautausmaat
 • tärkeät muistomerkit

Urheilu[muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: X:n urheilu
 • tärkeät urheilulajit
 • urheiluseurat
 • suorituspaikat
 • urheilutapahtumat

Tunnettuja kuntalaisia[muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa wikitekstiä]

{{viitteet}}

Kirjallisuutta[muokkaa wikitekstiä]

 • pitäjähistoria
 • muut kunnasta kertovat kirjat

Aiheesta muualla[muokkaa wikitekstiä]

 • Wikimedia Commons -linkki
 • Kunnan Internet-sivut
 • muut mahdolliset linkit

[[Luokka:Kunnan nimi|*]]