Wikipedia:Artikkelien omistus

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

n · k · m

Kaikki Wikipedia-sisältö − artikkelit, luokat, mallineet ja muut sivut − ovat yhteisesti muokattavissa. Kenelläkään ei ole oikeutta käyttäytyä kuin he olisivat jonkun sivun omistaja. Käyttäjän taidoilla tai yhteisön asemalla ei ole vaikutusta tähän. Artikkelin aiheena oleva henkilö tai organisaatio ei myöskään omista artikkelia. Heillä ei ole oikeutta sanella mitä artikkelissa tulisi lukea.

Jotkut muokkaajat tuntevat omistushaluisuutta Wikipediassa muokkaamaansa sisältöä kohtaan. Jotkut voivat jopa puolustaa sellaista sisältöä muiden muokkauksilta. On täysin järkevää osoittaa kiinnostusta artikkelia kohtaan, jonka aiheesta välität – voi olla, että olet asiantuntija tai aihe on harrastuksesi; tästä huolimatta, jos valppaus muuttuu omistushaluisuudeksi, olet liioittelemassa asiaa. On tavallinen virhe uskoa, että artikkelilla on tämänkaltainen omistaja.

Kun olet julkaissut jotain Wikipediassa, et voi estää ketään muokkaamasta tekstiä, jota olet kirjoittanut. Kuka tahansa voi muuttaa, käyttää ja jakaa Wikipediassa julkaistua sisältöä. Yhtä lailla, jakamalla ajatuksiasi (artikkelin rakenteesta, luokituksesta, tyylistä, standardeista, ym.) Wikipediassa, annat muille luvan haastaa ne ja kehittää niitä.

Jos huomaat, että olet muokkaussodassa toisten muokkaajien kanssa, miksi et ota vapaata muokkaamisesta? Voit rauhoittaa tilannetta huomattavasti poistamalla itsesi kuviosta. Katso asiaa virkeällä mielellä viikon tai kahden päästä. Toisaalta jos toinen henkilö väittää "omistavansa" sivun, voit tuoda asian esille asianomaisella keskustelusivulla. Voit tarvittaessa vedota muihin muokkaajiin kahvihuoneessa tai tehdä kommenttipyynnön.

Vaikka muokkaaja ei voi koskaan "omistaa" artikkelia, on kuitenkin tärkeää kunnioittaa toisen ajatuksia ja hänen tekemäänsä työtä. Ole siksi huomaavainen kun poistat tai uudelleenkirjoitat suuria määriä sisältöä, erityisesti jos tämä sisältö oli yhden muokkaajan kirjoittamaa. On tehokkaampaa yrittää tehdä työtä muokkaajan kanssa kuin häntä vastaan – siitä huolimatta, että hän käyttäytyisi kuin hän "omistaisi" artikkelin. (Katso myös Wikipedia:Oleta muilta hyvää tahtoa.)

Edellyttäen, että muiden muokkaajien tekemiä muokkauksia ei jätetä huomiotta tai välittömästi poisteta, artikkelin ensisijaisena tai ainoana muokkaajana olemista ei lueta omimiseksi. Muokkaajat, jotka tuntevat aiheen ja joilla on hallussaan aiheeseen liittyviä luotettavia lähteitä voivat lisätä sivun tarkkailulistalleen ja keskustella muiden muokkauksista tai korjata niitä. Tämänkaltainen käytös ei ole omimista jos se ei marginalisoi muiden oikeutettuja mielipiteitä ja on hyvin perusteltua. Tämänkaltaisia muokkaajia voi usein lähestyä ja he voivat tarjota apua muokkaajille, jotka eivät tunne artikkelia.

Omistuksen muodot[muokkaa wikitekstiä]

Omistuskonfliktit voidaan yleisesti ottaen jakaa kahden tyyppisiin tapauksiin: tapauksiin joissa on yksi muokkaaja ja tapauksiin joissa on useita muokkaajia.

Yhden muokkaajan omistus[muokkaa wikitekstiä]

Monessa tapauksessa (ei aina), yksittäiset muokkaajat jotka ovat omistuskonfliktissa ovat myös artikkelin ensisijaisia muokkaajia. Pidä siis mielessä, että sellaiset muokkaajat saattavat olla alansa asiantuntijoita. Heillä voi olla aito halu ylläpitää artikkelin laatua ja säilyttää sen täsmällisyyttä. Artikkelia omivaa muokkaajaa tulisi siksi lähestyä artikkelin keskustelusivulla. Keskustelu olisi hyvä aloittaa informatiivisella otsikolla, jotta muutkin muokkaajat olisivat perillä keskustelun aiheesta. Toiseen muokkaajaan kohdistuvia syyttelyitä, hyökkäyksiä ja motiivien arvailuja tulisi aina välttää. Jos ongelma ei ratkea, voidaan tarvita ulkopuolisten apua. On kuitenkin tärkeä yrittää kommunikoida toisen muokkaajan kanssa keskustelusivulla ennen kommenttipyynnön tekemistä. Tämänkaltaiset muokkaajat ovat yleensä avoimia keskustelulle, joten yksinkertainen ajatusten vaihto voi yleensä ratkaista omistusongelman.

Jos muokkaaja jatkaa aggressiivista käytöstään, tekee henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai muokkaussotii, pyri välttämään häiriköivää muokkaustyyliä keskustelemalla aiheesta keskustelusivulla. Voi olla, että joudut hyökkäyksen kohteeksi keskustelun avaamisen takia. Jos omiminen jatkuu keskustelun jälkeen, pyydä ulkopuolisten apua. Voit aloittaa keskustelun aiheesta Kahvihuoneessa tai tehdä kommenttipyynnön. On tärkeätä, että teet hyvän yrityksen kommunikoida toisen muokkaajan kanssa artikkelin keskustelusivulla ennen kuin etenet kommenttipyyntöön. Voi myös olla viisasta antaa muokkaajalle mahdollisuus vetäytyä keskustelusta ja palata asiaan kun hän on valmis siihen.

Usean muokkaajan omistus[muokkaa wikitekstiä]

Usean muokkaajan osallistuminen artikkelin omistuksen puolustamiseen voi tehdä tilanteesta monimutkaisen. Yksinkertaisin tilanne on sellainen, jossa muut muokkaajat puolustavat yhden dominoivan muokkaajan omistajuutta. Tämänkaltaisella tilanteella on englanninkielisessä Wikipediassa epävirallinen nimitys tag team ja se voi aiheuttaa turhautumista sekä uusissa että kokeneimmissakin muokkaajissa. Kuten aiemmin, keskustele aiheesta eikä muokkaajien teoista. Jos tämä ei onnistu, etene kommenttipyynnön laadintaan. On kuitenkin tärkeätä, että kommunikoit keskustelusivulla ja yrität selvittää erimielisyyden itse ennen kuin teet kommenttipyynnön.

Omistus ja ylläpito[muokkaa wikitekstiä]

Älä sekoita ylläpitoa omimiseen. Artikkelin (tai artikkeliryhmän) ylläpitäminen voi johtua aidosta henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aiheeseen. Muokkaaja voi olla aiheen asiantuntija ja voi auttaa luotettavien lähteiden löytämisessä. Ellei muokkaaja käyttäydy omivasti, on parasta olettaa hyvää tahtoa hänen osaltaan.

Wikipedia on tietosanakirja, jota "kuka tahansa voi muokata", mutta kaikki muokkaukset eivät ole edistäviä. Monessa tapauksessa ryhmä muokkaajia on tehnyt työtä saadakseen artikkelin sen nykyiseen tilaan. Nämä muokkaajat saattavat kumota muokkauksia, joita he pitävät haitallisina, jotta voisivat (omasta mielestään) säilyttää tietosanakirjan laadun. Tämänkaltaiset kumoukset eivät välttämättä perustu omimiseen, ja niihin on tavallisesti liitetty selittävät muokkausyhteenvedot, jotka viittaavat Wikipedian käytäntöihin, käytösohjeisiin tai aiempiin keskusteluihin.

Jos tämänkaltaisen kumouksen jälkeen asiasta vallitsee vielä erimielisyys, tulisi muutosta ehdottavan muokkaajan ottaa asia puheeksi keskustelusivulla ilman henkilökohtaisia hyökkäyksiä tai syytöksiä omimisesta. Muutosehdotuksen yksityiskohdista voidaan näin keskustella artikkelin tuntevien muokkaajien kanssa.

Suositellut artikkelit[muokkaa wikitekstiä]

Vaikka Suositellut artikkelit (merkintänä sivun yläkulmassa tähti ) ovat avoimia muokkauksille kuten muutkin artikkelit, ne ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin. Vertaisarvioinnissa on katsottu, sisältääkö artikkeli korkealaatuiset lähteet, tehty perusteellinen kirjallisuuskatsaus aiheesta ja arvioitu, täyttääkö artikkeli Suositellun artikkelin kriteerit. Muokkaajien kannattaa olla huomaavaisia, kun he muokkaavat Suositeltuja artikkeleita; merkittävistä muutoksista kannattaa keskustella keskustelusivulla, ennen kuin niitä tekee artikkeliin. Lähteisiin ja käytäntöihin viittaaminen Suositellun artikkelin tiettyä versiota puolustaessa ei tarkoita, että muokkaaja omisi artikkelia. Keskustelusivulla oleva {{Artikkelin historia}} -malline sisältää linkin vertaisarviointiin ja tätä seuraaviin ehdokkuuksiin.

Käyttäjäsivut[muokkaa wikitekstiä]

Wikipedia tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille laajat vapaudet hallinnoida omaa nimiavaruuttaan parhaaksi näkemällään tavalla. Tästä huolimatta käyttäjäsivut eivät ole henkilökohtaisia kotisivuja eivätkä käyttäjät omista niitä. Ne ovat osa Wikipediaa, ja niiden tulisi palvella ensisijaisessa tehtävässään; ne helpottavat yhteistyötä muiden kanssa.

Vaikka muut käyttäjät ja botit tulevat useimmiten muokkaamaan keskustelusivuasi, heillä on oikeus muokata muitakin sivuja nimiavaruudessasi. Muut eivät tavallisesti muokkaa käyttäjäsivuasi suoraan muutoin kuin korjatakseen merkittäviä ongelmia (harvinaista) tai tehdäkseen rutiinitoimenpiteitä, kuten käsitelläkseen tiettyyn projektiin liittyviä mallineita, poistaakseen linkkejä poistettuihin sivuihin, poistaakseen sivun luokasta, jossa kuuluisi olla vain artikkeleita, tai poistaakseen vandalismia tai sisältöä, joka rikkoo Artikkelit elävistä henkilöistä -käytäntöä.

Omistusongelmien ratkaiseminen[muokkaa wikitekstiä]

Omistusongelmien tunnistaminen voi olla helppoa. On paljon hankalampaa selvittää konflikti kaikille osapuolille mieleisellä tavalla. On aina hyödyllistä muistaa pysyä rauhallisena, olettaa hyvää tahtoa ja säilyttää kohteliaisuus. Toisten muokkaajien syyttäminen omimisesta voi vaikuttaa aggressiiviselta ja voidaan tulkita henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi. Kohtele toista muokkaajaa samalla kunnioituksella kuin itse haluaisit tulla kohdelluksi. Usein muokkaaja jota syytetään omimisesta ei ymmärrä tätä itse, joten on tärkeätä olettaa hyvää tahtoa. Jotkut muokkaajat voivat ajatella, että he puolustavat artikkelia vandalismilta ja voivat siksi vastata muokkauksiin vihamielisesti. Toiset taas voivat yrittää korostaa omaa näkökulmaansa aiheesta ymmärtämättä neutraalin näkökulman tärkeyttä.

Esimerkkejä omivasta käytöksestä[muokkaa wikitekstiä]

Teot[muokkaa wikitekstiä]

 • Muokkaaja kyseenalaistaa pieniä muokkauksia, jotka koskevat tietyn artikkelin rakennetta, kuvitusta ja sanoitusta päivittäin. Muokkaaja voi väittää avoimesti tai rivien välistä, että hänellä on oikeus arvioida kaikki muutokset ennen kuin niitä voi tehdä artikkeliin. (Tähän ei lueta muotoiluvirheiden ruutinikorjauksia tai vakiintuneiden kirjoitus- tai viittaustyylien säilyttämistä.)
 • Muokkaaja kumoaa usean muun muokkaajan perusteltuja muutoksia toistuvasti pidemmän ajanjakson ajan puolustaakseen tiettyä versiota, oli se vakaa tai ei.
 • Muokkaaja kumoaa muutoksen yksinkertaisesti sen takia, että hän ajattelee että se on "turha" perustelematta sen haitallisuutta. Tämä asettaa kahdesta yhtä hyvästä versiosta omistajan version etusijalle.
 • Muokkaaja kommentoi toisen muokkaajan keskustelusivulla tavoitteenaan lannistaa häntä tekemästä enempää muokkauksia. Keskustelu voi ottaa useita muotoja; se voi olla puhtaasti negatiivinen, sisältää uhkauksia tai loukkauksia ja sivuuttaa artikkelin aiheen täysin. Toisessa ääripäässä muokkaaja voi holhota muita muokkaajia, väittäen että heidän ideansa ovat mielenkiintoisia mutta että heidän tietämyksensä aiheesta ei riitä sitä käsittelevän artikkelin muokkaamiseen (katso ensimmäiset kaksi esimerkkiä Ilmaisut -osiossa alempana).
 • Muokkaaja laittaa oman nimensä artikkeliin ikään kuin hän olisi sen kirjoittaja. Koska kukaan ei "omista" Wikipedian sisältöä, sitä ei tulisi allekirjoittaa. Jokaisen muokkaajan nimet ja muokkaukset näkyvät artikkelin muutoshistoriassa. Toisaalta keskustelusivuilla on hyvä "omistaa" omat kommentit, kysymykset ja äänestykset allekirjoittamalla ne neljällä tildellä: "~~~~"

Ilmaisut[muokkaa wikitekstiä]

 • "Oletko pätevä muokkaamaan tätä artikkelia?"
 • "Sinulla ei selvästi ole käytännön kokemusta aiheesta."
 • "Minä aloitin tämän artikkelin/kirjoitin suurimman osan tästä artikkelista." (Tavalla joka antaisi ymmärtää, että siitä koituisi sopimaton oikeus tai asema.)
 • "Näin muokkauksesi tähän artikkeliin ja arvostan apuasi. Tästä huolimatta olen kyseisen aiheen asiantuntija, ja olen kumonnut muokkauksesi artikkelin oikeellisuuden säilyttämiseksi. Jos sinulla on muutosehdotuksia, ole hyvä ja esitä ne artikkelin keskustelusivulla niin voin arvioida ne."
 • "Jos Henkilö A on eri mieltä kanssasi siitä, että artikkeli on merkittävä, silloin se on selvästi epämerkittävä, eikö?" (Usean muokkaajan omistus.)
 • "Hanki hyväksyntä Wikiprojekti X:ltä ensin."
 • "En näe mitään vikaa artikkelissa eikä ole mitään syytä muuttaa sitä mitenkään."
 • "Älä tee tuollaisia muutoksia tai kommentteja ennen kuin olet muokannut tai kirjoittanut tämän tasoista sisältöä huomattavasti."
 • "Ellei se ole väärin tai sisällä virheitä, ole hyvä äläkä tee tuollaisia muutoksia tai kommentteja ilman minun/hänen/meidän hyväksyntää."
 • "Sinulla ei ollut konsensusta koska olin offline."
 • "Minulla ei ole ollut aikaa tarkistaa mitä kirjoitit. Minulla on muita velvoitteita Wikipedian lisäksi, tiedätkö."
 • "Minä en omista tuota kirjaa, joten en voi tarkistaa antamaasi lähdettä."
 • "Olen käyttänyt useita tunteja tämän artikkelin muokkaamiseen. Olet vandalisoimassa minun tekemääni työtä!"