Vihtori Karpio

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vihtori Karpio (sukunimi vuoteen 1906 Glumerus ; 16. toukokuuta 1885 Viipuri29. toukokuuta 1964 Helsinki[1]) oli suomalainen kirjailija. Hän kirjoitti myös nimimerkillä Olavi Kallio

Karpio julkaisi omalla nimellään raittiusaiheista tietokirjallisuutta. Hän kirjoitti myös muutamia romaaneita salanimellä Olavi Kallio.

Karpio teki käsikirjoituksen Suomi-Filmin lyhytdokumenttiin Voi meitä, Pikku-Liisa (1951) ja oli mukana Risto Orkon 1937 ohjaamaan elokuvaan Ja alla oli tulinen järvi käsikirjoittajaryhmässä.

Teoksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Omalla nimellä:

 • Kertomus nuorison raittiusyhdistys Väinölän 10-vuotisesta toiminnasta 18 8/10 96 - 19 9/10 06. Helsinki 1906
 • "Raittiuden ritarit" : kansainvälisen Goodtemplariveljeskunnan vaiheet ja toimintatavat. Tutkimuksia ylintä raittiustutkintoa varten 1. Raittiuden ystävät, Helsinki 1912
 • Raittiustaistelut Helsingissä ; toimitustyön suorittanut V. Hytönen ja Vihtori Karpio. Raittiuden ystävät, Helsinki 1913
 • Siveellisyystyöhön : raittiusyhdistysten jäseniä varten. Raittiuden ystävien kirjasia. 2 sarja ; n:o 59. Raittiuden ystävät, Helsinki 1914
 • Keskusteluaiheita ja -ohjeita raittiusyhdistysten ja edistysseurain kokouksia varten. Raittiuden ystävät, Helsinki 1915
 • Centralstyrelsens för nykterhetsföreningarna i Helsingfors verksamhet åren 1910-1915. Helsingfors 1916 (suomeksi nimellä Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunnan toiminta v.v. 1910-1915, Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1918)
 • Raittiusliike ja kansan sivistyspyrinnöt. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1920
 • Eestin alkoholipolitiikka ja sen vaikutukset. Kieltolakiliiton kirjasia 3. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1921
 • Eräitä piirteitä nykyaikaisesta juoppoudesta ; kirj. Vihtori Karpio, Viron raittiusoloista ; kirj. Helmi Pett. 39. yleisessä raittiuskokouksessa Kuopiossa 5-8. VI. 1921 pidettyjä esitelmiä. Raittiuden ystävät, Helsinki 1922
 • Uusi maailmansota. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1924
 • Vapaustaistelua : kieltolakiliiton periaatteet, toiminta, tulokset . WSOY 1925
 • Aatteellisia näköaloja : eräitä mietelmiä kristillisen työväen liiton 20-vuotistoiminnan johdosta ; kirj. W. K-o. Tampere 1926
 • Vuosisadan työ. Suomen opettajain raittiusliiton kilpakirjoituskirjasia n:o 13. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1927
 • Sukupolvien työtä ; Vihtori Karpion kirjasesta Vuosisadan työ mukaillut Eemeli Kunnas. Suomen opettajain raittiusliiton kilpakirjoituskirjasia n:o 14. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1927
 • Suomen ensimmäinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 19-20 päivinä helmikuuta 1927 ; pöytäkirjan laatinut Vihtori Karpio. Raitis sivistys 1. WSOY 1927
 • Huliganismi ja sen vastustaminen. Kieltolakiliitto, Helsinki 1928
 • Märkä ja kuiva Amerikka. WSOY 1928
 • The prohibition situation in Finland. Helsinki 1928
 • Raitis mies, raittiusmies, kieltolakimies. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1929
 • Taistelun vuosia : katsaus Kieltolakiliiton kymmenvuotiseen toimintaan. Kieltolakiliitto, Helsinki 1929
 • Suomen toinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 19-20 päivinä toukokuuta 1929 ; pöytäkirjan laatinut Vihtori Karpio. Raitis sivistys 2. WSOY 1930
 • Kieltolain puolesta. Naisten raittiuskeskuksen julkaisuja n:o 10. Naisten raittiuskeskus, Helsinki 1931
 • Kieltolaki veronmaksajan kannalta. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1931
 • Matti Helenius-Seppälä : elämänkerta. WSOY 1931
 • Totuus on... : kieltolakitaisteilijan taskukirja ; toim. Vihtori Karpio. Raittiusväen yleisen kansanäänestystoimikunnan julkaisuja, Helsinki 1931
 • Om orsakerna till det finska förbudets fall och läget i Finland just nu. O. Eklund, Stockholm 1932
 • Raittiusasiain oppikirja : kansakoulua ja jatko-opetusta varten. WSOY 1927, 4. painos 1930, 8. painos 1935, 10. painos 1940, 11. painos 1946, 12. painos nimellä Raittiusasiain oppikirja : kansa- ja oppikoulua varten 1949
 • Alkoholivuosi 1933. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Käytännöllisen raittiustyön tehtäviä. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Raittiusasiain tietokirja ; toim. Vihtori Karpio ym. Raittiusjärjestöjen kirjallisuustoimikunnan julkaisema. WSOY 1934
 • Raittiuskirja. WSOY 1934, 2. uudistettu ja täydennetty painos Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1951
 • Suurten periaatteiden ympärille. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Raittiusliikkeen 150-vuotismuisto : esitelmä Suomen 53. yleisessä raittiuskokouksessa Tampereella 9.7.1935. Raittiuden ystävät, Helsinki 1935
 • Mitä on raittius?. Suomen sos.-dem. raittiusliitto, Helsinki 1938
 • Raittiuden ystävät 1883-1933. Gummerus 1938
 • Vuoden 1898 "yleinen juomalakko" Suomessa. Eripainos aikakauskirja Alkoholikysymys n:o 2 1938. Vammala 1938
 • Alkoholivaaran todellisuus. KRK:n lehtisiä n:o 2. Kansalaisjärjestöjen raittiustoiminnan keskusliitto, Helsinki 1942
 • Hämeen ja Tampereen raittiustilanne nykyhetkellä. Tampereen Raittiusseurojen Keskuskomitea, Tampere 1942
 • Väkijuomakysymys Helsingissä. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1942
 • Väkijuomaliikettä koskeva paikallinen määräämisvalta : 1. Paikallinen määrämisvalta muualla ja meillä ; 2. Väestön välitön osanotto paikallisen määräämisvallan käyttöön. Eripainos Alkoholikysymys 2-3 ja 4/1941. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1942
 • Alustus raittiuspiirien vuosikokouksiin vuonna 1943. Raittiuden ystävät, Helsinki 1943
 • Eräitä raittiuspoliittisia kysymyksiä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1943
 • Kristillisiä virtauksia työväenliikkeessä. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1943
 • Kun se alkoi... : ehdottoman rattiusliikkeen alkuvaiheita Helsingissä. Raittiusyhdistysten Keskustoimikunta, Helsinki 1943
 • Raittiuspoliittisten ratkaisujen edessä. Eripainos Suomen sosialidemokraattisen raittiusliiton pöytäkirjasta. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1943
 • "Kuningas Alkoholi" syytettynä : kaksiosainen vuoropuhelu. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Nuori raittiuskysymyksen edessä. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1944
 • Raittiuskysymys : opiskeluohjeet opintokerhoille ; kirj. Helli Suominen ja Vihtori Karpio. Opintotoiminnan keskusliitto, Helsinki 1944
 • Raittiuskäsitteen kehitys. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Väkijuomatulot ja valtion talous. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Yhteiskunnallisia näkökohtia raittiusasiassa. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1945
 • Alkoholin talouselämä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Julkinen elämä vapaaksi väkijuomista : alustus raittiuspropagandatilaisuuksissa esitettäväksi. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Yleinen juomalakko vuonna 1898 teoksessa Kun kansa nousi ... : : juomalakkoliikkeen 50-vuotismuisto. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1948
 • Raitis nuori kansa : Suomen opettajien raittiusliiton lukemisto ; toim. Yrjö Karilas, O. A. Kärnä, Vihtori Karpio. Pellervo-seura, Vammala 1948
 • Tämäkin totuus on tiedettävä. WSOY 1948
 • Kulttuuritaistelua. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949
 • Raittius ja yhteiskunnallinen uudistus. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949
 • Elämän vihollinen : raittiustutkintokirja nuorisoa varten. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1950
 • Ajankohtainen alkoholikysymys. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1951
 • Hellman-sisaruksista nykyaikaan. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1952
 • Raittiusväki ja raittiuspolitiikka. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1952
 • Ratkaisu. Raittiusyhdistys Riento, Helsinki 1952
 • Raittiusliikkeen neljä vaihekautta. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1953
 • Tämä "hyvä" Helsinkimme. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1953
 • Missä syyt?. Raittiuden ystävät, Helsinki 1954
 • Nuorisoseurojen raittiustyö ; kirj. Matti Maijala, Vihtori Karpio, Martti Voipio. Suomen nuorison liitto, Helsinki 1954
 • Raittiusliike kansanliikkeenä. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1954
 • Mitä tietä?. Raittiusyhdistys Riento, Helsinki 1956
 • IOGT:n merkitys raittiustyössämme. IOGT-Suomen raittiusveljestö, Turku 1959
 • Sytyttäjä : Alli Trygg-Helenius. WSOY 1960

Nimimerkillä Olavi Kallio:

 • Herran vanki : helsinkiläisromaani. WSOY 1923
 • Tuleeko hän takaisin?. Kieltolakiliitto, Helsinki 1928
 • Kiirastuli : romaani. WSOY 1932
 • Holhoojat : kaksijaksoinen vuoropuhelu. Seuranäytelmiä 476. Karisto 1946
 • Syyspimeää - kevään kirkkautta : näkymiä elämästä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Sanansa mittainen : radiovuoropuhelu. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949

Suomennoksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Gust. Lindskog : Kristillinen sosialismi. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1946

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Otavan Iso tietosanakirja, Otava 1967, osa 10, Kuolleita (ei sivunumeroa)
Tämä kirjailijaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.