Venäjän juhlapäivät

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Venäjällä on runsaasti eri tapahtumille ja ammattialoille nimettyjä juhla- ja muistopäiviä.

Päivät on jaettu mm. valtiollisiin juhlapäiviin, kirkollisiin juhliin, muistopäiviin sekä eri ammattialojen juhlapäiviin.

  • muisteltava päivämäärä (памятная дата)
  • muistopäivä (памятный день)
  • juhlapäivä (праздничный день)
  • ammattikunnan juhlapäivä (профессиональный праздник)

Valtiollisia juhlia on kahdeksan, uusivuosi, joulu (7. tammikuuta), isänmaan puolustajan päivä, kansainvälinen naistenpäivä, vappu (Kevään ja työn juhla), voitonpäivä, kansallispäivä ja kansallisen yhtenäisyyden päivä. Nämä ovat samalla yleisiä vapaapäiviä, joita on yhteensä 12, koska muutamat niistä ovat kaksipäiväisiä. Jos juhlapäivä sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi, on sitä seuraava arkipäivä vapaapäivä.[1]

Päivämäärä Merkkipäivä Merkkipäivä venäjäksi
1.5. tammikuuta (vapaapäiviä) Uusivuosi Новый год (праздничные дни)
7. tammikuuta (vapaapäivä) Joulu Рождество Христово (праздничный день)
12. tammikuuta Venäjän federaation syyttäjien päivä День работника прокуратуры Российской Федерации (профессиональный праздник)
13. tammikuuta Venäläisen kirjapainon päivä День российской печати (профессиональный праздник)
21. tammikuuta Pioneerijoukkojen päivä День инженерных войск (памятный день)
25. tammikuuta Tatjanan päivä / Opiskelijoiden päivä Татьянин День / День российского студенчества (памятная дата)
27. tammikuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, Leningradin saarron päättymisen päivä (1944) День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
2. helmikuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, neuvostojoukkojen voitto saksalais-fasistisista joukoista Stalingradin taistelussa (1943) День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
8. helmikuuta Venäjän tieteen päivä День российской науки (профессиональный праздник)
10. helmikuuta Diplomaattien päivä День дипломатического работника (профессиональный праздник)
23. helmikuuta (vapaapäivä) Isänmaan puolustajan päivä / Venäjän sotilaskunnian päivä, Puna-armeijan voitto Saksan keisarillisista joukoista (1918) День защитника Отечества (праздничный день).
День воинской славы России — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)
8. maaliskuuta (vapaapäivä) Kansainvälinen naistenpäivä Международный женский день (праздничный день)
11. maaliskuuta Huumevalvonnan työläisen päivä День работника органов наркоконтроля (профессиональный праздник)
maaliskuun toinen sunnuntai Geodesian ja kartografian työläisten päivä День работников геодезии и картографии (профессиональный праздник)
maaliskuun kolmas sunnuntai Kaupan, kodinhoitohenkilökunnan ja asunto- ja kuntatalouden työläisen päivä День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (профессиональный праздник)
25. maaliskuuta Kulttuurityöläisen päivä День работника культуры (профессиональный праздник)
27. maaliskuuta Venäjän sisäministeriön joukkojen päivä День внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (профессиональный праздник)
29. maaliskuuta Asevoimien oikeuspalvelun spesialistien päivä День специалиста юридической службы в Вооружённых силах (профессиональный праздник)
2. huhtikuuta Kansojen yhtenäisyyden päivä День единения народов (праздничный день)
huhtikuun ensimmäinen sunnuntai Geologin päivä День геолога (профессиональный праздник)
8. huhtikuuta Kutsuntatoimistojen työntekijöiden päivä День сотрудников военных комиссариатов (профессиональный праздник)
12. huhtikuuta Ilmailun ja avaruuslentojen päivä Всемирный день авиации и космонавтики (памятная дата)
huhtikuun toinen sunnuntai Ilmapuolustuksen päivä День войск противовоздушной обороны (памятный день)
15. huhtikuuta Elektronisen sodankäynnin spesialistin päivä День специалиста по радиоэлектронной борьбе (профессиональный праздник)
18. huhtikuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, ruhtinas Aleksanteri Nevalaisen voitto saksalaisista ritareista Peipsijärven taistelussa (1242) День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 год)
26. huhtikuuta Muistopäivä säteilyonnettomuuksissa kuolleille День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
30. huhtikuuta Palosuojelun päivä День пожарной охраны (профессиональный праздник)
1. toukokuuta (vapaapäivä) Kevään ja työn päivä Праздник весны и труда (праздничный день)
7. toukokuuta Radion päivä, viestiliikenteen työläisten päivä День радио, праздник работников всех отраслей связи (профессиональный праздник)
9. toukokuuta (vapaapäivä) Voitonpäivä
Venäjän sotilaskunnian päivä, neuvostokansan voitto suuressa isänmaallisessa sodassa 1941—1945
День Победы (праздничный день).
День воинской славы России — День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
13. toukokuuta Miliisin suojelu- ja saatto-osastojen päivä День охранно-конвойных подразделений милиции (профессиональный праздник)
toukokuun viimeinen sunnuntai Kemian päivä День химика (профессиональный праздник)
24. toukokuuta Slaavilaisen kirjoituksen ja kulttuurin päivä День славянской письменности и культуры (праздничный день)
26. toukokuuta Venäjän yrittäjien päivä День российского предпринимательства (профессиональный праздник)
27. toukokuuta Kirjastojen päivä Общероссийский День библиотек (профессиональный праздник)
28. toukokuuta Rajavartijan päivä День пограничника (профессиональный праздник)
1. kesäkuuta Lastensuojelun päivä День защиты детей (праздничный день)
5. kesäkuuta Ekologin päivä День эколога (профессиональный праздник)
6. kesäkuuta Puškinin päivä Пушкинский день России (праздничный день)
8. kesäkuuta Sosiaalityöläisen päivä День социального работника (профессиональный праздник)
12. kesäkuuta (vapaapäivä) Kansallispäivä День России (праздничный день)
14. kesäkuuta Maahanmuuttopalvelun työläisen päivä День работника миграционной службы (профессиональный праздник)
kesäkuun toinen sunnuntai Tekstiili- ja kevyen teollisuuden työläisten päivä День работников текстильной и лёгкой промышленности (профессиональный праздник)
kesäkuun kolmas sunnuntai Lääkintätyöläisen päivä День медицинского работника (профессиональный праздник)
kesäkuun viimeinen lauantai Keksijän ja innovaation päivä День изобретателя и рационализатора (профессиональный праздник)
22. kesäkuuta Muiston ja surun päivä, suuren isänmaallisen sodan alun päivä (1941) День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 года) (памятная дата)
27. kesäkuuta Lasten päivä День молодёжи (праздничный день)
heinäkuun ensimmäinen sunnuntai Meri- ja jokilaivaston työläisten päivä День работников морского и речного флота (профессиональный праздник)
10. heinäkuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, voitonpäivä ruotsalaisista Poltavassa Pietari Suuren johdolla (1709) День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
heinäkuun toinen sunnuntai Kalastajan päivä
Venäjän postin päivä
День рыбака (профессиональный праздник)
День российской почты (профессиональный праздник)
heinäkuun kolmas sunnuntai metallurgin päivä День металлурга (профессиональный праздник)
heinäkuun viimeinen sunnuntai Laivaston päivä День Военно-Морского Флота (памятный день)
1. elokuuta Venäjän federaation asevoimien selustan päivä День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (памятный день)
2. elokuuta Laskuvarjojoukkojen päivä День Воздушно-десантных войск (памятный день)
6. elokuuta Rautatiejoukkojen päivä День Железнодорожных войск (памятный день)
elokuun ensimmäinen sunnuntai Rautatietyöläisen päivä День железнодорожника (профессиональный праздник)
9. elokuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, Venäjän historian ensimmäinen merivoitto ruotsalaisista Pietari Suuren alaisuudessa Hankoniemen edustalla (1714) День воинской славы России — День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
12. elokuuta Ilmavoimien päivä День Военно-воздушных сил (памятный день; juhlatapahtumat ilmailun päivänä)
elokuun toinen lauantai Ruumiinkulttuurin päivä День физкультурника (профессиональный праздник)
elokuun toinen sunnuntai Rakennusmiehen päivä День строителя (профессиональный праздник)
elokuun kolmas sunnuntai Venäjän ilmailun päivä День Воздушного Флота России (профессиональный праздник)
22. elokuuta Venäjän federaation valtiolipun päivä День Государственного флага Российской Федерации (праздничный день)
23. elokuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, neuvostojoukkojen voitto saksalais-fasistisista joukoista Kurskin taistelussa (1943) День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
elokuun viimeinen sunnuntai Kaivosmiehen päivä День шахтёра (профессиональный праздник)
27. elokuuta Elokuvan päivä День кино (профессиональный праздник)
1. syyskuuta Tiedon päivä День знаний (праздничный день)
2. syyskuuta Venäjän kaartin päivä День российской гвардии (памятный день)
3. syyskuuta Solidaarisuuden ja terrorismin vastaisen taistelun päivä День солидарности в борьбе с терроризмом (памятная дата)
4. syyskuuta Ydinhuollon spesialistin päivä День специалиста по ядерному обеспечению (профессиональный праздник)
syyskuun ensimmäinen sunnuntai Öljy- ja kaasuteollisuuden työläisten päivä День работников нефтяной и газовой промышленности (профессиональный праздник)
8. syyskuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, Venäjän armeijan voitto Mihail Kutuzovin johdolla ranskalaisista Borodinon taistelussa (1812) День воинской славы России — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год)
9. syyskuuta Graafikon/Taittajan päivä День графика-дизайнера (профессиональный праздник)
11. syyskuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, Venäjän eskaaderin voitto Fjodor Ušanovin johdolla turkkilaisista Tendran niemen edustalla (1790) День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
syyskuun toinen sunnuntai Panssarimiehen päivä День танкиста (профессиональный праздник)
21. syyskuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, venäläisen armeijan voitto mongolien ja tataarien joukoista Kulikovon taistelussa suuriruhtinas Dmitri Donilaisen johdolla День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
syyskuun kolmas sunnuntai Metsätyöläisten päivä День работников леса (профессиональный праздник)
28. syyskuuta Ydinteollisuuden työläisen päivä День работника атомной промышленности (профессиональный праздник)
syyskuun viimeinen sunnuntai Koneenrakentajan päivä День машиностроителя (профессиональный праздник)
1. lokakuuta Kansainvälinen vanhusten päivä
maavoimien päivä
Международный день пожилых людей (праздничный день)
День Сухопутных войск (памятный день)
4. lokakuuta Avaruusjoukkojen päivä День Космических войск (памятный день)
5. lokakuuta Opettajan päivä День учителя (профессиональный праздник)
20. lokakuuta Viestijoukkojen päivä День военного связиста (профессиональный праздник)
24. lokakuuta Erikoisjoukkojen päivä День подразделений специального назначения (памятный день)
25. lokakuuta Venäjän federaation tullimiehen päivä День таможенника Российской Федерации (профессиональный праздник)
lokakuun toinen sunnuntai Maatalous- ja jalostusteollisuustyöläisen päivä День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (профессиональный праздник)
lokakuun kolmas sunnuntai tietalouden työläisten päivä День работников дорожного хозяйства (профессиональный праздник)
lokakuun viimeinen sunnuntai Autokuljetusalan työläisten päivä День работников автомобильного транспорта (профессиональный праздник)
30. lokakuuta Poliittisten vainojen uhrien päivä День памяти жертв политических репрессий
4. marraskuuta (vapaapäivä) Venäjän asevoimien päivä, kansallisen yhtenäisyyden päivä День воинской славы России — День народного единства (праздничный день)
5. marraskuuta Sotilastiedustelijan päivä День военного разведчика (профессиональный праздник)
7. marraskuuta Sovinnon ja sovittelun päivä
Venäjän sotilaskunnian päivä, paraati Punaisella torilla Moskovassa Suuren sosialistisen vallankumouksen 24. vuosipäivän muistoksi
Lokakuun vallankumouksen päivä
День согласия и примирения (праздничный день)
День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции (1941 год)
День Октябрьской революции 1917 года (памятная дата)
10. marraskuuta Venäjän federaation sisäasiainvirastojen henkilöstön päivä День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (профессиональный праздник)
13. marraskuuta Radiologisen, kemiallisen ja biologisen suojelun joukkojen päivä День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день)
19. marraskuuta Ohjusjoukkojen ja tykistön päivä День ракетных войск и артиллерии (памятный день)
21. marraskuuta Venäjän federaation verotyöläisten päivä День работника налоговых органов Российской Федерации (профессиональный праздник)
marraskuun viimeinen sunnuntai Äitienpäivä День матери (праздничный день)
1. joulukuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, Venäjän eskaaderin voitto Pavel Nahimovin alaisuudessa turkkilaisesta eskaaderista Sinopin niemen edustalla (1853) День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
3. joulukuuta Juristin päivä День юриста (профессиональный праздник)
5. joulukuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, neuvostojoukkojen vastahyökkäyksen alku saksalais-fasistisia joukkoja vastaan Moskovan taistelussa (1941) День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
9. joulukuuta Isänmaan sankarien päivä День Героев Отечества (памятная дата)
12. joulukuuta Venäjän federaation perustuslain päivä День Конституции Российской Федерации (памятная дата)
17. joulukuuta Strategisten ohjusjoukkojen päivä День Ракетных войск стратегического назначения (памятный день)
20. joulukuuta Venäjän federaation turvallisuusjoukkojen työntekijöiden päivä День работника органов безопасности Российской Федерации (профессиональный праздник)
22. joulukuuta Energiatyöläisen päivä День энергетика (профессиональный праздник)
24. joulukuuta Venäjän sotilaskunnian päivä, turkkilaisen Izmailin linnoituksen valtaus A. Suvorovin johdolla (1790) День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год)
27. joulukuuta pelastusmiehen päivä День спасателя (профессиональный праздник)

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]