Valtion tehtävät

Wikipedia
Ohjattu sivulta Valtion ja kunnan tehtävät
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Valtion hallinnon päätehtävä on yhteiskuntajärjestelmän jatkuvuudesta huolehtiminen.

Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle perustuslain (11.6.1999/731) 2 §:n mukaan. Eduskunta käyttää yhdessä tasavallan presidentin kanssa lainsäädäntövaltaa, ja riippumattomat tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa. Perustuslaki kumosi 17. päivänä heinäkuuta 1919 annetun Suomen Hallitusmuodon, joka nimestään huolimatta oli myös perustuslaki.

Valtion yleistä hallitusta varten taas on olemassa valtioneuvosto. Kolmijako-opissa esitetään käsitys kansakunnan valtiollisen vallan jakamisesta, myös Suomen perustuslaki noudatti aiemmin tätä periaatetta. Nykyään Suomi on parlamentaarinen, eli eduskunta on muita tärkeämpi valtioelin.

Julkinen hallinto toimii hierarkkisesti järjestäytyneenä maantieteellisten alueiden pohjalta.

 • Ylimmät valtioelimet muodostuvat eduskunnasta, tasavallan presidentistä ja valtioneuvostosta.
 • Keskushallinnon tasoon kuuluvat valtioneuvosto, ministeriöt ja muut keskusyksiköt.
 • Väliasteen hallinto koostuu lääninhallituksista ja toimialakohtaisesta aluehallinnosta (piirihallinto).
 • Alimpana hallinnon tasona toimii valtion paikallishallinto sekä kunnat ja kuntayhtymät.
 • Riippumaton tuomioistuinlaitos on osa julkista hallintoa

Valtion tehtävät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Woodrow Wilson jaotteli valtion tehtävät 1900-luvun alussa seuraavasti:

 • järjestyksen vaaliminen; ihmisten ja omaisuuden suojaaminen väkivallalta
 • miehen ja vaimon, lasten ja vanhempien välisten oikeudellisten asioiden käsittely
 • omaisuuden hallussapito, siirto ja vaihdon säätely sekä näiden oikeudellisten vastuualueiden määrääminen velkojen ja rikosten suhteen
 • sopimusoikeuksien määrittäminen yksilöiden välillä
 • rikosten rankaisu ja määrittely
 • oikeusriitojen ratkaisu siviiliasioissa
 • poliittisten velvollisuuksien, oikeuksien ja kansalaisuuden määrittäminen
 • valtion asioiden hoito toisten valtioiden kanssa; valtion suojaaminen ulkoiselta vaaralta tai hyökkäykseltä sekä valtion kansainvälisten suhteiden edistäminen