Väestönvaihto

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Väestönvaihto on uskomus, jonka mukaan länsimaiden valkoinen väestö pyritään tarkoituksellisesti alistamaan vähemmistöksi ja vähitellen korvaamaan.[1][2][3] Suojelupoliisin vuoden 2020 vuosikirjan mukaan ”Tämä salaliittoteoreettinen viitekehys nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle.”[4][5] Väestönvaihtoteoria on yksi äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista, mikä ilmeni esimerkiksi Christchurchin terrori-iskussa 2019.[4][6][7] Suojelupoliisin mukaan iskuihin liittyvää propagandamateriaalia on havaittu myös suomalaisen äärioikeiston keskuudessa.[8]

Politiikassa on retoriikan tasolla käytetty viittauksia väestönvaihtoon tai väestöllisiin muutoksiin.[8][9] Politiikassa väestönvaihdosta ovat 2010-luvulta alkaen puhuneet useat oikeistopopulistiset poliitikot.[10][11]

Käsitteen alkuperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ranskalainen äärioikeisto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käsitteen ”väestönvaihto” (ransk. grand remplacement, ’suuri korvaaminen’) esitti näkyvästi vuonna 2010 ranskalainen kirjailija Renaud Camus kirjassaan Le grand remplacement.[12][13] Camus’n mukaan väestönvaihdossa valkoisten muodostama kansa korvautuu parin sukupolven kuluessa mustien ja ruskeiden maahantulijoiden muodostamalla kansalla, joka ei sulaudu kantaväestöön, koska ei voi eikä halua.[12] Camus ja muut henkilöt olivat käyttäneet termiä jo aikaisemmin.[11] Camus’n teoksista väestönvaihto-termi levisi ranskalaisiin äärioikeistopiireihin ja sitä kautta myöhemmin muualle.[14]

Renaud Camus.

Camus’n mukaan ajatus väestönvaihdosta ilmeni hänelle vuonna 1999, kun hän kiersi Ranskaa ja näki vanhan kirkon edustalla ryhmän huntuihin pukeutuneita naisia.[15] ”Suuri korvaaminen” tuli Camus’lle Pohjois-Amerikan ranskalaisten acadialaisten etnisestä puhdistuksesta ja karkotuksesta (Grand dérangement) englantilaisten siirtolaisten tieltä 1700-luvulla.[16] Kirjassaan Camus viittaa brittiläisen poliitikon Enoch Powellin näkemyksiin tulevista rotusuhteista ja ranskalaisen kirjailijan Jean Raspailin kuvaukseen lännen romahtamisesta kolmannesta maailmasta suuntautuvan maahanmuuttajien ”hyökyaallon” seurauksena. Powell esitti näkemyksensä vuoden 1968 ”Rivers of Blood” -puheessa, ja Raspail kirjoitti lännen romahtamisesta vuonna 1973 julkaistussa romaanissa Pyhien leiri.[17][18]

Camus selitti termiään vuoden 2018 teoksessaan You Will Not Replace Us. Hän korosti, että on olemassa ryhmä ihmisiä, väestönvaihtajia, jotka ajavat monikulttuurisuutta ja jotka haluavat vaihtaa sekä ihmiset että koko länsimaisen sivilisaation. Maahanmuuttajat taas eivät ole ”eurooppalaisen valkoisen rodun sekä kreikkalaisen ja latinalaisen kulttuurin ja kristinuskon kansaa.”[11][19] Camus’n mukaan modernin olemus on se, että kaikesta tulee vaihdettavissa olevaa. Hänen mukaansa yksilö voi sulautua uuteen kulttuuriin, mutta kokonainen kansa, sivilisaatio tai uskonto ei.[20] Camus’n mukaan on myös ihmisiä, jotka ovat valmiita vastustamaan väestönvaihtoa, jopa kuolemaan asti.[11]

Politiikan tutkija Aurelien Mondonin mukaan Camus yhdisti vanhoja käsitteitä ja keksi väestönvaihtoteorian nimen, mutta muuten hänen teoriansa juuret ovat ranskalaisen laitaoikeiston aatemaailmassa.[21] Historioitsija Richard Wolin jakaa käsityksen, jonka mukaan Camus on enemmän käsityksen popularisoija kuin alkuunpanija. Wolin juontaa Camus’n ajattelun juuret 1800-luvun reaktionaariseen konservatismiin ja antisemitismiin.[22][23] Richard Wolinin mukaan tämä linja johtaa Action Françaisen kaltaisiin 1930-luvun nationalistisiin liikkeisiin, jotka vaativat ”Ranskaa ranskalaisille”.[22]

Camus’n väestönvaihdon käsitteen on nähty kytkeytyvän Ranskassa 1960-luvulla nousseen niin sanotun uuden oikeiston (nouvelle droite) teeseihin. Nouvelle droite ei enää vedonnut perinteisiin rotuoppeihin ja vallankumoukselliseen fasismin perinteeseen.[11] Päästäkseen pois politiikan marginaalista jälkifasistit nimesivät itsensä uusoikeistoksi ja suuntautuivat biologisen rasismin sijasta kulttuuriseen rasismiin.[21][24] Nouvelle droite otti käyttöön metapoliittisen strategian, jossa pyrittiin vaikuttamaan julkisuuden puhetapoihin.[22] Alain de Benoist ja muut toimijat esittivät, että länsimainen tasa-arvoajattelu ja globalisaatio johtavat maailman yhtenäistymiseen ”etnopluralismin” kustannuksella.[20]

Camus nousi 2010-luvulla ranskalaisen oikeiston usein lainaamaksi julkiseksi keskustelijaksi.[20] Aluksi hän osallistui identitaarisen liikkeen järjestämiin kokouksiin.[25] Identitaarien tavoitteena on Euroopan valkoisen väestön kulttuurin ja etnisyyden suojeleminen.[26] Vuonna 2012 Camus perusti oman puolueen, jonka tavoitteena on Ranskassa asuvien siirtolaisten ja heidän jälkeläistensä takaisinmuutto heidän alkuperämaihinsa.[16] Camus’ta syytettiin antisemitismistä, mutta useat oikeistokonservatiiviset juutalaiset, kuten Alain Finkielkraut, puolustivat Camus’ta ja hänen näkemyksiään.[20][27] Camus’n arvostelijoihin puolestaan kuului muun muassa aatehistorioitsija Mark Lilla, jonka mukaan Camus’n rooli on olla äärioikeiston keulakuva.[20][27] Kriitikoiden mukaan Camus’n katsomus edustaa myyttistä todellisuuden kahtiajakoa puhtaaseen ja epäpuhtaaseen.[27] Professori Alf H. Walle katsoo, että useimpien tutkijoiden mukaan väestönvaihtoteoria on parhaimmillaan liioitteleva ja pahimmillaan vaarallisen virheellinen.[16]

Antisemitismi ja ksenofobia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Antisemitistinen pilakuva vuodelta 1892. Juutalaiset pakenevat vainoja New Yorkiin, jossa he vaurastuvat. Kaupungin vanhat suvut muuttavat Yhdysvaltain länteen.

Encyclopædia Britannican mukaan kuvitelmia hallitusten tai erilaisten eliittien harjoittamasta salaisesta valkoisen väestön korvaamisesta on äärioikeiston keskuudessa ollut liikkeellä ainakin 1800-luvun lopulta saakka.[28] Toimittaja Jani Kaaron mukaan väestönvaihdoksen kaltaiset pelot ovat olleet historiallisesti yleisiä. Esimerkkejä tästä ovat huoli katolilaisten ja protestanttien väestösuhteista, 1800-luvun sosiaalidarvinistiset käsitykset köyhän alaluokan lisääntymisestä, niin sanottu keltainen vaara sekä siirtolaiskysymykset Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa.[29] Vuorollaan kiinalaisten, japanilaisten ja juutalaisten siirtolaisten väitettiin muodostavan ”invaasion”, joka korvaa Yhdysvaltain valkoisen väestön ja sen kulttuurin.[30]

Supon mukaan väestönvaihtoteoria on kytköksissä etnonationalismiin, joka perustuu ajatukseen yhteiskunnan etnisen yhtenäisyyden säilyttämisestä.[5] Toisen maailmansodan jälkeen eurooppalainen siirtomaavalta alkoi purkautua. Ranskalainen uusfasisti Maurice Bardèche ennusti maailmanlaajuista hyökkäystä vähemmistöön jääviä valkoisia vastaan.[22] Bardèchea seuranneet nouvelle droiten kirjoittajat jatkoivat etnonationalismin puolustamista.[20]

2000-luvulla Euroopassa levisi Eurabia-salaliittoteoria, jossa juutalaisten rooli uhkana on korvattu muslimeilla.[31][32][33] Eurabia-käsitteen teki tunnetuksi kirjoittajanimi Bat Ye’or vuoden 2005 kirjassaan. Sen mukaan muslimit pyrkivät korvaamaan valkoiset eurooppalaiset korkeamman syntyvyyden kautta ja muuttamaan eurooppalaisten kulttuurin islamilaiseksi sivilisaatioksi.[34] Väitteitä väestönvaihdosta ja Euroopan islamisaatiosta ovat levittäneet muun muassa vastajihadistisen ja identitaarisen liikkeen verkkokirjoittajat.[35][10][36] Jotkut laitaoikeistolaiset kirjoittajat esimerkiksi väittävät, että joukkomurhaaja Anders Behring Breivikin manifesti ei viittaa salaliittoteoriaan vaan todelliseen ilmiöön.[37][38]

Eräät väestönvaihtoteorian kannattajat ovat levittäneet niin sanottua Kalergi-salaliittoteoriaa, jonka mukaan paneurooppalaisen liikkeen isähahmo Richard Coudenhove-Kalergi pyrki 1900-luvun alussa edistämään väestönvaihtoa Euroopassa.[39][40] Heidän mukaansa Kalergin kuvaukset tulevaisuuden ihmisestä monirotuisena[41] kertoivat siitä, että Kalergin suunnitelmana oli Euroopan ja valkoisen rodun hävittäminen.[42] Tässä antisemitistisessä salaliittoteoriassa ajatellaan, että juutalaiset suunnittelevat maailman rotujen sekoittamista.[36]

Tutkijat ovat kutsuneet edellä mainittuja apokalyptisia salaliittoteorioita muun muassa ”diskursiivisiksi palimpsesteiksi”. Tutkijoiden mukaan niiden nimi voi olla vuorollaan valkoisten sukupuutto, islamisaatio, Eurabia, Kalergi-suunnitelma tai väestönvaihto. Ne ovat joustavia kielellisiä muodosteita, jotka muotoutuvat paikallisen perinteen mukaan mutta säilyttävät ydinkertomuksen suunnitelmasta korvata valkoinen väestö.[36] Salaliittoteorioiden tutkija Michael Barkunin mukaan apokalyptisessa salaliittoteoriassa me ja ne -vastakkainasetteluun yhdistyy teorian taipumus sopeutua uusiin asiayhteyksiin.[43] Koska salaliittoteoriat eivät ole tieteellisten selitysten kaltaisia teorioita, jotkut tutkijat suosivat käsitettä salaliittodiskurssi.[44]

Valkoinen ylivalta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tutkijat ovat nähneet väestönvaihtoteorian edeltäjänä myös uusnatsistisen salaliittoteorian ”valkoisten kansanmurhasta”.[31][32][45] Ekstremismin tutkija Cynthia Miller-Idrissin mukaan 2000-luvun äärioikeiston ideologiaan on kuulunut kolme osin päällekkäistä kertomusta, jotka kuvaavat dystopista tulevaisuutta: väestönvaihtoteoria, valkoisten kansanmurha ja Eurabia-teoria. Näistä väestönvaihtoteoria on Miller-Idrissin mukaan 2020-luvun alussa johtava äärioikeistolainen salaliittoteoria väestömuutoksesta.[1][46]

Ajatuksia valkoisen rodun tuhosta levitti Yhdysvalloissa 1978 julkaistu rotusotaa kuvaava romaani Turnerin päiväkirjat.[47] 1980-luvulta alkaen Ku Klux Klan -johtaja David Duken ja skinhead-ryhmien kaltaiset toimijat levittivät ajatuksia valkoisen väestön korvaavasta maahanmuutosta.[23] Terroristijohtaja David Lanen 1990-luvulla kirjoittama manifesti teki tunnetuksi väitettä valkoisten kansanmurhasta. Lanen mukaan valkoisia uhkasivat maahanmuuton lisäksi muun muassa rotujen väliset avioliitot ja juutalaisten hallitsemat joukkotiedotusvälineet.[48] Yksi versio teoriasta on niin sanottu ZOG-salaliittoteoria (Zionist Occupation Government).[49] Väestönvaihtoteoria sai 2010-luvulla suosiota Yhdysvalloissa valkoisen nationalismin kannattajien ja muiden äärioikeistolaisten keskuudessa.[28][50][22]

Unite the Right Rally 2017.

Väestönvaihtoteoria tuli marginaalista esille vuonna 2014, kun nuorten miesten Gamergate-liikehdintä päätyi 4chanin kaltaisten keskustelupalstojen kautta tekemisiin valkoisen nationalismin kanssa.[51] Alt-rightin eli 2010-luvun amerikkalaisen vaihtoehto-oikeiston edustajat ottivat mallia ranskalaisen nouvelle droiten ajatuksista.[20] Alt-rightin keskeiset hahmot Steve Bannon ja Richard B. Spencer arvostivat englanniksi käännettyä Pyhien leiri -kirjaa.[22] Ääriryhmien retoriikka oli entistä voimakkaammin esillä Yhdysvaltain republikaanisen puolueen Donald Trumpin presidenttikaudella 2017–2021.[28][50] Yhdysvalloissa puhe väestönvaihdosta suuntautui erityisesti mustia ja Meksikosta tulevia maahanmuuttajia vastaan.[50]

Jotkut väestönvaihtoteorian kannattajat kohdistivat syytöksensä yksittäisiin juutalaisiin, kuten liikemies ja suurlahjoittaja George Sorosiin, tai käyttivät juutalaisista antisemitististä peitesanaa ”globalistit”.[48][52] Väestönvaihtoteoria sopi yhteen David Lanen luoman neljäntoista sanan iskulauseen kanssa, jossa puhutaan valkoisen rodun säilymisestä.[34][53] Unite the Right Rallyssa Yhdysvaltain Charlottesvillessa valkoista ylivaltaa tai alt-rightia kannattavat mielenosoittajat huusivat iskulauseita: ”Ette tule vaihtamaan meitä” ja ”Juutalaiset eivät vaihda meitä”.[54][55] Tutkimuksen mukaan väestönvaihtoteoria oli vuonna 2021 eräs keskeisistä tekijöistä Yhdysvaltain kongressitaloon hyökänneiden ajatusmaailmassa.[56]

Väestönvaihtoteoriaan on liitetty kuvauksia länsimaisen kulttuurin heikkenemisestä.[26] Huoli valkoisen rodun säilyvyydestä on liittynyt valkoisten nationalistien keskuudessa haluun rajoittaa aborttia sekä homojen, transsukupuolisten ja naisten oikeuksia.[57][51][58] Tasa-arvopolitiikka nähdään salaliittona valkoisten syntyvyyden vähentämiseksi.[57][51][59]

Eri maissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Euroopassa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuoden 2015 pakolaiskriisi ja sen myötä kasvanut siirtolaisuus Eurooppaan toi väitteet väestönvaihdosta laajaan julkisuuteen.[50] Ranskassa väestönvaihdosta puhuu oikeistopopulistinen poliitikko Marine Le Pen (Kansallinen liittouma).[10] Saksassa teoriaa piti esillä äärioikeistolainen Pegida-liike sekä oikeistoradikaali Vaihtoehto Saksalle -puolue, jota on joskus kutsuttu Pegidan parlamentaariseksi siiveksi.[10][44] Unkarin kansalliskonservatiivinen pääministeri Viktor Orbán väitti vuonna 2019, että jotkut poliittiset voimat haluavat Euroopassa väestönvaihtoa.[60][61] Myös Italian pääministeri Giorgia Meloni on puhunut väestönvaihdon uhasta.[50]

Väestönvaihto oli esillä Ranskan vuoden 2022 presidentinvaaleissa, etenkin Éric Zemmourin esilletuomana. Televisiossa runsaasti esiintynyt Zemmour toisti salaliittoa vuosien ajan. Tutkijoiden mukaan Zemmour oli yksi avaintoimijoista, jotka nostivat salaliiton valtavirtaan.[50] Aluksi väestönvaihdosteorian julkisena uhkakuvana olivat muslimit, myöhemmin se laajeni koskemaan maahanmuuttajia Afrikasta ja sen jälkeen Lähi-idästä.[50] Zemmour sanoi vuoden 2014 menestyskirjassaan Le Suicide Francais, että Ranska on ollut 1970-luvulta lähtien alamäessä. Tuolloin vasemmisto alkoi tuhota kansallismielisyyttä ja perhearvoja ja ajaa feminismiä ja egalitarismia. Kriitikoiden mielestä Zemmourin teokset olivat ksenofobisia ja antisemitistisiä.[62]

Vuoden 2017 kyselytutkimuksessa 48 prosenttia ranskalaisista katsoi, että meneillään oli eliitin toteuttama poliittinen hanke, jossa yksi sivilisaatio halutaan korvata toisella, ja että tästä oli tehtävä loppu. Väitteestä oli 31 prosenttia ”melko samaa mieltä” ja 17 prosenttia ”täysin samaa mieltä”.[63] Vuonna 2021 tehdyn kyselyn mukaan 61 prosenttia vastaajista uskoi, että Ranskassa voi tapahtua grand remplacement, jossa eurooppalainen, valkoinen ja kristitty väestö on vaarassa kuolla sukupuuttoon arabimaailmasta ja Afrikasta tulevan muslimimaahanmuuton seurauksena. Vastaajista 67 prosenttia oli mahdollisuudesta huolissaan.[64] Tutkija Gwenaëlle Bauvois’n mukaan monet ranskalaiset tuntevat termin väestönvaihto, mutta eivät välttämättä sen alkuperää tai totuuspohjaa tai edes sitä, että kyseessä on salaliittoteoria.[50]

Saksankielisissä maissa äärioikeistolaiset välttävät usein avoimia viittauksia valkoiseen rotuun, etenkin maiden kansallissosialistisen historian vuoksi. Saksassa ja Itävallassa käytetään kansan kuolemaan tai kansallisuuden muuttumiseen viittaavia termejä Volkstod ja Umvolkung. 2010-luvulla saksankielisten maiden identitaarit alkoivat käyttää Umvolkungin sijasta sanaa väestönvaihto. Identitaarien vuoden 2014 kampanja väestönvaihtoa vastaan sai huomiota. Väestönvaihtoteoriasta motivoituneet terrori-iskut vuodesta 2019 alkaen johtivat kuitenkin julkisuudessa takaiskuun identitaarien kannalta.[46]

Ruotsissa väestönvaihto-termi esiintyi muun muassa vuonna 2023 oikeistopopulistisen ruotsidemokraatit-puolueen sosiaalisen median viesteissä. Puolueeseen sidoksissa oleva Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism -ajatuspaja julkaisi manifestin, jossa kirjoitettiin muun muassa pyrkimyksistä korvata Ruotsin väestö muslimeilla. Yksi kirjoittajista oli kansanedustaja Mattias Karlsson. Muut puolueet arvostelivat manifestia, jolloin Karlsson vastasi käyttäneensä paikoin liian rajuja ilmauksia. Ruotsin antisemitismin vastainen komitea kutsui manifestia vihapropagandaksi.[65]

Suomessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomessa erilaiset salaliittoteoriat ja niitä kannattavat verkkoyhteisöt alkoivat levitä laajemmin vuonna 2015.[66] Väestönvaihtoteoriaa levitti muun muassa vastamedia MV-lehti sekä uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike.[67][68] Verkossa on saatettu esimerkiksi kirjoittaa, että ”suvaitsevaisto” suhtautuu myönteisesti ”tarkoitukselliseen väestönvaihtoon”.[69] Erilaisten salaliittoteorioiden kannatusta tutkivassa vuoden 2021 kyselyssä 10,2 prosenttia vastanneista kertoi uskovansa siihen, että länsimaiden valkoista väestöä ollaan tietoisesti korvaamassa Lähi-idästä ja Afrikasta tulevilla ihmisillä.[50][70][71] Suojelupoliisin vuoden 2020 katsauksen mukaan väestönvaihtoteoria on yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista.[4][50][6] ”Tämä salaliittoteoreettinen viitekehys nojaa ajatukseen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden muodostamasta perustavanlaatuisesta uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle”, raportissa kirjoitetaan.[5]

Suomessa tuomittiin vuonna 2023 neljä miestä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista. Syyttäjä Jukka Rappen mukaan tuomitut uskoivat väestönvaihtoon, mistä ajatuksesta tulisi käyttää hänen mukaansa pikemminkin termiä väestönvaihtouskomus. Syyttäjän mukaan äärioikeistolainen ryhmittymä pyrki valmistautumaan rotusotaan, jossa surmattaisiin myös ne vallanpitäjät, jotka ovat salaliitollaan mahdollistaneet ”väestönvaihdon”.[72][73] Rappen mielestä poliitikkojen tulisi harkita sitä, millaisia käsitteitä he käyttävät, koska aina on niitä, jotka ymmärtävät nämä puheet omalla tavallaan.[72]

Väestönvaihdos-käsitettä ovat muuttoliikkeestä käyttäneet Suomessa muutamat maahanmuuttokriitikoina tunnetut kansanedustajat, ennen kaikkea perussuomalaisten puheenjohtajat Jussi Halla-aho ja Riikka Purra.[12] Halla-ahon puheenjohtajakaudella vuonna 2019 puhe väestönvaihdoksesta tuli osaksi puolueen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa.[26][74]

Vuonna 2023 Orpon hallituksen useiden perussuomalaisten ministerien kirjoitukset tai puheet nousivat julkiseen keskusteluun.[5] Ministerit Mari Rantanen, Ville Tavio ja Wille Rydman olivat viitanneet väestönvaihtoon.[75] Meri ja Rantanen ilmoittivat, etteivät he usko salaliittoihin.[5] Oppositiopuolue SDP:n edustajat arvostelivat Petteri Orpoa siitä, ettei tämä heidän mukaansa pystynyt tekemään selvää eroa rasismiin ja ääriajatteluun.[76] Hallituspuolue RKP:n varapuheenjohtaja toivoi, että hallitus ottaisi selkeän irtioton väestönvaihtoteoriaan liittyvistä puheista ja kirjoituksista.[77] Erilaisten rasismiin liittyneiden kohujen seurauksena hallituspuolueiden puheenjohtajat julkaisivat yhteisen rasisminvastaisen julkilausuman.[78]

Yhdysvalloissa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhdysvalloissa väestönvaihtoteoria on ollut esillä poliitikkojen puheissa kevennetyssä muodossa, jossa rotuteorioiden ja juutalaisten sijasta puhutaan maahanmuutosta ja ”liberaalista eliitistä”, joka haluaisi uusia äänestäjiä.[51] Valkoisen ylivallan kannattajille väestömuutoksesta puhuminen on ollut 1970-luvulta alkaen keskeinen keino kannattajien hankkimiseksi konservatiivisten republikaanien piiristä. Tutkijoiden mukaan antisemitistisistä viittauksista luopuminen sai teorian leviämään entistä laajemmalle. David Duke kommentoi 2020-luvun alussa, että nykyiset republikaanit puhuvat samasta asiasta kuin hän.[79]

Konservatiivien suosiman Fox News -televisiokanavan kommentaattori Tucker Carlson puhui väestönvaihdosta, mutta käytti maltillisempaa kieltä kuin valkoiset nationalistit. Carlson ei viitannut rotuihin tai julkilausuttuun antisemitismiin.[28][50] Vuosina 2016–2023 Carlson puhui keskusteluohjelmassaan väestönvaihdosta yli 400 jaksossa keskimäärin kolmen miljoonan katsojan yleisölle.[50] Kyselyjen mukaan suuri osa Trumpin ja republikaanisen puolueen kannattajista omaksui väestönvaihtoteorian keskeisiä väitteitä.[28] Carlson väitti, että väestönvaihto on Yhdysvaltain demokraattisen puolueen keino puolueen kannatuksen laajentamiseksi. Asiantuntijoiden mielestä Carlsonin puheilla on yhteys vuonna 2022 tapahtuneeseen Buffalon joukkoampumiseen.[50] Uusnatsistisen verkkosivuston The Daily Stormerin perustaja on kutsunut Carlsonia suurimmaksi liittolaisekseen.[80] Maltillisemmat republikaanit ovat tuominneet väestönvaihtoteorian epäamerikkalaisena.[54][81] Professori Philip Gorskin mukaan väestönvaihtoteoria on saanut Yhdysvalloissa liittolaisen vanhasta käsityksestä, jonka mukaan maan olisi oltava valkoisten kristittyjen kansakunta. Hänen mukaansa poliitikot pyrkivät naamioimaan tätä ajattelua esimerkiksi sanomalla, että he puolustavat kristillistä sivilisaatiota, länsimaista elämäntapaa tai perinteitä.[82]

Muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Intiassa väestönvaihto on keskeinen osa hindunationalistisen Rashtriya Swayamsevak Sangh -järjestön retoriikkaa, jossa puhutaan muslimien uhasta hindulaiselle väestölle. Puolueella on läheinen suhde hallitsevaan Intian kansanpuolueeseen (BJP). Sekä kansanpuolueen että RSS:n aatteeseen kuuluvat hindunationalismi ja sen jyrkempi muoto hindutva. Muslimit ovat Intiassa hinduihin verrattuna pieni vähemmistö, ja muslimiväestön syntyvyys on tosiasiassa laskenut.[83][84]

Tunisian presidentti Kais Saied vihjaili vuonna 2023, että maahan suuntautuvan siirtolaisuuden takana on suunniteltu väestönvaihto, jossa kantaväestö vaihdetaan Saharan eteläpuolisiin afrikkalaisiin. Yhdenvertaisuutta edistävän Mnemty-järjestön puheenjohtajan Saadia Mosbahin mukaan mustia tunisialaisia ei ole paljon, mutta heihin kohdistuu syytöksiä esimerkiksi talouskriisistä.[85]

Väkivaltaiset ääriliikkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Useiden radikalisoitumisen tutkijoiden mukaan väestönvaihtoteorialla on suuri potentiaali johtaa väkivaltaiseen ekstremismiin. Väestönvaihtouskomus tarjoaa radikalisoituvalle yksilölle merkityksen tunteen, aatteellisen taustan ja samanmielisten verkoston.[3] Jotkut väestönvaihtoteoriaa kannattavat ekstremistit edustavat akselerationismia, jonka mukaan yhteiskuntien jakautumista on kiihdytettävä rotusodan aikaansaamiseksi.[86]

Väestönvaihtoteoria oli vaikuttajana muun muassa Christchurchin terrori-iskussa 2019, Hanaun ampumisessa 2020 ja Buffalon joukkomurhassa 2022.[87][50][88] Viharikosten uhrit ovat vaihdelleet. Norjan iskuissa vuonna 2011 Utøyan saarella ammuttiin sosiaalidemokraattien nuorisojärjestön leirille osallistuneita lapsia ja nuoria. Pittsburghin synagogaisku 2018 kohdistui juutalaisia vastaan. Buffalon ammuskelussa kohteena olivat afroamerikkalaiset, El Pason ammuskelussa 2019 latinot ja Uuden-Seelannin Christchurchin iskussa muslimit.[30] Väestönvaihtoon viitattiin useita kertoja Christchurchin ampujan julkaisemassa manifestissa, joka oli otsikoltaan ”The Great Replacement”. El Pason ampuja piti internetissä levinnyttä manifestia innoittajanaan.[54][89]

Saksan ääriryhmiä tarkkailevan viraston BfV:n johtaja Thomas Haldenwang ilmaisi vuonna 2023 huolensa Reichsbürger-liikkeestä, jonka kannattajat ovat suunnitelleet terrori-iskuja valtiota vastaan. Haldenwangin mukaan ekstremistit nostavat esiin väestönvaihtomyytin kaltaisia aiheita kerätäkseen kannattajia ja lietsoakseen pelkoa. Haldenwangin mukaan Venäjän mielenkiintona on horjuttaa demokratiaa Euroopassa. Lyödäkseen kiilaa lännen yhteiskuntiin Venäjä on levittänyt disinformaatiota ja pyrkinyt vaikuttamaan äärisuuntien poliitikkoihin.[90]

Luonne salaliittoteoriana[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tutkija Niko Pyrhösen mukaan väestönvaihdosta tekee ongelmallisen se, että termiä käyttävät puhuvat tavalla, jonka mukaan muuttoliikkeen taustalla on eliitin tietoinen toiminta ja tietoa ”väestönvaihdosta” olisi salattu kansalta.[5][91] Teoriaan otetaan mukaan todellisia muutoksia ja tapahtumia, mutta niistä käytetään koodisanaa.[14][22] Salaliittoteorioille tyypilliseen tapaan tietty taho tuntee totuuden ja kertoo siitä kansalle.[14] Gwenaëlle Bauvois’n mukaan teorian ”vihollinen” muuttuu riippuen eri maiden tilanneyhteydestä, mutta sisältö pysyy samana.[50] The Guardian -lehden Steve Rosen mukaan väestönvaihtoteorian nimi on yksi syy salaliittoteorian suosioon. Se ei ole näkyvästi rasistinen ja solahtaa helposti tavalliseen kielenkäyttöön. Käsite on myös sopivan epämääräinen, jotta se voi sisältää vaihtelevan kirjon väitteitä äärimmäisistä maltillisiin, mutta säilyttää edelleen valkoisen ylivallan aatteen.[30]

Oikeistoekstremismiin perehtyneen historioitsija Matthew Feldmanin mukaan väestönvaihtoteoriasta on kaksi versiota. Yhtä niistä voidaan sanoa kevytversioksi, jonka mukaan on tapahtumassa suuri väestömuutos ja että uusi väestö äänestää esimerkiksi demokraattipuoluetta Yhdysvalloissa. Toinen versio taas puhuu eliitin salaliitosta, jossa valkoisen enemmistön asemaa pyritään horjuttamaan. Feldmanin mukaan kummassakin versiossa on kyse salaliittoteoriasta, sillä niissä ei puhuta vain muuttoliikkeestä vaan aktiivisesta toiminnasta.[30][26]

Niko Pyrhösen mukaan termin käyttö on hyödyllistä etenkin oikeistopopulisteille: kun sanan käytöstä syntyy keskustelua, poliitikko saa huomiota. ”Kohun synnyttyä on sitten helppo sanoa, että minähän vain käytin tällaista asiallista termiä, en mitään salaliittoteoriaa, ja esiintyä uhrina omalle yleisölleen.” Pyrhösen mukaan väestönvaihdon kaltaista teoriaa levittävät eivät välttämättä itse usko salaliittoon. Kyse on fanikulttuuria muistuttavasta kannattamisesta, jossa omaa ryhmää puhuttelevia ilmaisuja tuetaan ja pyritään saamaan ne laajempaan käyttöön.[14]

Tutkija Alf Wallen mukaan väestönvaihtoteoriaa voidaan kannattaa ilman, että siihen sisältyy oletusta salaliitosta. Teoria saa kannatusta ihmisissä, joissa kulttuuriset, taloudelliset, väestölliset ja yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat huolta.[92] Väestönvaihtoteoria on Wallen mukaan levinnyt laajalle, koska se tarjoaa yksinkertaisen selityksen ja ratkaisumallin ihmisille, jotka kokevat elämässään uhan tunnetta.[93]

Tutkijoiden Marko Ampujan ja Mikko Poutasen mukaan oikeistoradikaalien levittämät salaliittoteoriat ovat 2000-luvun alusta lähtien keskittyneet muutamaan pääaiheeseen: väitteisiin länsimaista sivilisaatiota ja valkoista väestöä uhkaavasta tuhosta sekä ajatukseen eliitistä, joka on liittoutunut heikentääkseen länsimaista kulttuuria. Keinoina tähän ovat esimerkiksi ”islamisaatio”, ”kulttuurimarxilaisuus” tai ”Great Reset”. Ampujan ja Poutasen mukaan kulttuurimarxismin ja väestönvaihdon salaliittoteoriat liittyvät yhteen. Ne muuntelevat samaa teemaa: kulttuurimarxilainen arvojen ”mädätys” mahdollistaa väestönvaihdon. Molemmat teoriat ovat innoittaneet terrori-iskuja.[26][94]

Yhteiskuntatieteilijä Andrew Wilsonin mukaan 1700-luvun lopulla syntynyt Illuminati-kertomus sisältää samoja pääpiirteitä kuin nykyiset salaliittoteoriat. Ajatuksena on, että suljettu vähemmistöryhmä manipuloi kulttuuria nujertaakseen perinteiset arvot ja järjestelmät. Illuminatilla selitettiin valistuksen aatteen vallankumouksellista vaikutusta ja 1900-luvun alussa siihen yhdistettiin juutalaisten salaliitto. Väestönvaihtoteoriassa eurooppalaista identiteettiä uhkaa monikulttuurisuus, jonka takana on heikosti määritelty eliitti – Renaud Camus’n ilmaisulla ”Davos-kratia”.[43]

Tutkija Mattias Ekmanin mukaan internetin nopeus viestintäväylänä lisää salaliittoteorioiden suosiota. Verkkopalvelujen vuorovaikutteisuuden avulla salaliittoteorioiden levittäjät voivat käyttää hyväkseen ihmisten turvattomuuden, pelon ja vihan tunteita. Ekmanin mukaan salaliittoteoriassa muodostetaan sisäryhmä (esimerkiksi ranskalaiset, eurooppalaiset, valkoiset), joka esitetään petollisen eliitin toimien uhrina. Lisäksi muodostetaan uhkaava ulkoryhmä eli maahanmuuttajat, jonka tekemisiä lainataan todisteena väestönvaihdosta.[49]

Useiden tutkijoiden mukaan väestönvaihtoteorian levittäjien keino on uhriutuminen, valtaväestön esittäminen eksistentiaalisen uhan kohteena.[3][80][62] Ekstremismiä tutkineen Sarah Cammaratan mukaan sekä väestönvaihdon että kulttuurimarxilaisuuden teorioiden kannattajat vastustavat poliittista korrektiutta, jonka he katsovat olevan väline ulkoryhmää koskevan totuuden piilottamiseen. Esimerkiksi antirasistiset liikkeet nähdään työkaluina valkoisen väestön aseman muuttamiseen.[62] Muun muassa Pegida-liikkeessä on nimitetty valtavirran tiedotusvälineitä valhemediaksi (saks. Lugenpresse).[44]

Psykologi Jukka Häkkisen mukaan salaliittoteorioiden takana on ihmisille tyypillinen tarve hahmottaa maailmaa tarinoiden kautta. Ilmiöiden selityksiksi valitaan helposti houkutteleva tarina. Salaliittoteorian omaksumiselle altistaa vahvistusvinouma eli ihmisten taipumus valikoida ja tulkita uutta informaatiota tavalla, joka tukee henkilön aikaisempia näkemyksiä. Häkkisen mukaan väestönvaihtoteoriaa voi pitää esimerkkinä vahvistusharhasta. Ihminen haluaa löytää ohjaamattomille ja monimutkaiselle ilmiöille selkeän tarkoituksen.[95]

Väestönvaihtoteorian arvostelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ääriliikkeet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Väestönvaihtoteoria on saanut osakseen laajaa arvostelua. Kritiikki kohdistuu muun muassa siihen, että maahanmuuttajien ja juutalaisten oletettu uhka ohjaa rasistiseen väkivaltaan. Yhdysvalloissa ja muissa maissa useat joukkomurhaajat ovat viitanneet omaksumaansa väestönvaihtoteoriaan ennen tekemiään hyökkäyksiä.[28] Kriitikkojen mukaan kyse ei ole vain harmittomasta sanavalinnasta vaan kansainvälisen äärioikeiston levittämän salaliittoteorian tuomisesta julkiseen keskusteluun.[38]

Suomen sisäministeriön vuonna 2019 julkaisemassa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa todetaan, että väestönvaihto-salaliittoteoria kuuluu väkivaltaisen äärioikeiston kannattamaan kertomukseen, jossa kansallinen identiteetti ja valkoinen rotu ovat uhattuna maahanmuuton vuoksi. Raportin mukaan maahanmuuttajien todellisella määrällä ei ole tämän narratiivin kannalta merkitystä, koska esimerkiksi Uuden-Seelannin terrori-iskun tekijä perusteli toimintaansa väestönvaihdolla vaikka muslimeja on maassa hyvin vähän.[96]

Poliittisten kansankiihottajien yllytyksestä seuranneita väkivallantekoja kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa stokastiseksi terrorismiksi. Satunnaisten iskujen todennäköisyys kasvaa julkisuuden henkilöiden lietsottua kuulijoita niihin puheillaan. Stokastisen terrorismin prosessiin liittyvät syntipukkien nimeäminen ja vastustajaksi nimetyn tahon epäinhimillistäminen. Yllyttäjä ei välttämättä ole tietoinen puheittensa seurauksista ja voi kieltää kehottaneensa väkivaltaan.[97][98]

Toimittaja ja kirjailija Marc Weitzmann pitää niin Renaud Camus’n kuin David Duken ajattelua identiteettipolitiikkana.[24] Monet valkoiset miehet kokevat, että heidät ”vaihdetaan” mustiin, juutalaisiin tai maahanmuuttajiin.[99][56] Politiikan tutkija Lawrence Rosenthalin mukaan sekä trumpilaisessa nationalismissa että Euroopan nationalistisissa liikkeissä on keskeistä kokemus vallan menettämisen tunteesta. Väestönvaihtoteoria on tämän tunteen selvimmin ilmaistu muoto. Oikeistopopulistinen identiteettipolitiikka tarkoittaa kokemusta syntyperään perustuvan vallan menettämisestä, kun taas vähemmistöliikkeiden identiteettipolitiikka on halua päästä mukaan päätöksentekoon. Menetyksen tunne tuottaa Rosenthalin mukaan raaemman vihan tunteen kuin vähemmistöjen kokema ulossulkemisen kokemus.[100]

Ruotsalaisen viestinnän tutkijan Mattias Ekmanin mukaan maahanmuuttajavastaiset toimijat nojaavat internetissä pelotteluun ja valheellisiin lähteisiin. Ekmanin mukaan salaliittoteorioiden nostaminen valtavirtaan muodostaa uhan demokraattisille yhteiskunnille sekä maahanmuuttajataustaiselle väestölle.[49] Tutkija Matthew Feldmanin mukaan äärioikeisto voittaa silloin, kun konservatiivit kadottavat ”paloesteen” oikeistoradikalismia vastaan. Jos radikaalit houkuttelevat valtavirran luopumaan eristämispolitiikasta, ekstremismi on vaarassa laajeta yhteiskunnan äärilaidalta sen keskeiseksi ongelmaksi.[30]

Helsingin Sanomat otti kantaa väestönvaihtopuheisiin pääkirjoituksessaan vuonna 2023: ”Jos ei halua tulla kutsutuksi rasistiksi, ei kannata käyttää rasistien terminologiaa.”[101] Toisessa pääkirjoituksessaan lehti käsitteli väkivaltaista iskua Suomessa suunnitellutta äärioikeistoryhmää. Lehden mukaan väestönvaihdon kaltaiset salaliittoteoriat ovat levinneet marginaalista laajemmalle politiikkaan, mikä on antanut niille uskottavuutta. ”Silloin kasvaa riski, että joku ottaa valheet vakavissaan ja ryhtyy toimiin.”[102]

Politiikan kieli[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tutkijoiden ja käsitteen käytön arvostelijoiden mukaan ”väestönvaihto”-sanaa voidaan käyttää koirapillinä eli poliittisena kutsuhuutona ja silmäniskuna, jonka avulla salaliittoteorioiden sisällön avaavat kommentoijat, eikä poliitikko itse.[103][5] Kriitikoiden mukaan käsitteen kautta muodostuu kuva vihollisista, johon kuuluvat myös valtavirran poliitikot ja tiedotusvälineet, joiden väitetään vaikenevan todellisista ongelmista. Tällöin ”väestönvaihto” on esimerkki uhkakuvien luonnista propagandan keinoin.[103][5]

Tutkija Aurelien Mondonin mukaan kukaan ei nykyään halua tulla kutsutuksi rasistiksi, joten rasismin kannattajat sanovat puolustavansa sivilisaatiota. Kun väestönvaihdosta puhutaan julkisuudessa, moraalipaniikkiin lankeavat voivat tuntea itsensä kulttuurin puolustajaksi samalla, kun antavat itselleen luvan olla ennakkoluuloisia ja puolustaa omia etuoikeuksiaan.[21] Richard Wolinin mukaan väestönvaihtoteorian innoittamat terroriteot osoittavat, että sanat johtavat myös tekoihin. Kun poliittista kielenkäyttöä hämärretään, kansalaisten arviointikyky heikkenee. Wolinin mukaan väestönvaihtoteoria toteuttaa samaa tehtävää kuin Siionin viisaiden pöytäkirjat eli antaa oikeutuksen ennakkoluuloille. Teorian joustavuuden vuoksi sitä voidaan soveltaa monenlaisiin ulkoryhmiin.[22]

Tutkija Tuija Saresman mukaan perussuomalaisten ministerien kommenteissa kyse ei ole teorioihin uskomisesta, vaan niiden käyttämisestä radikaalien äänestäjien pitämiseksi mukana.[104] Kaksoisviestinnässä kannattajille lähetetään yhtä viestiä ja julkisessa keskustelussa viestitään toista, neutraalimpaa sisältöä. Tätä on kutsuttu välineelliseksi rasismiksi. Väestönvaihdoksesta puhuminen mahdollistaa vanhan käsitteen käytön tilanteessa, jossa tehdään pesäeroa salaliittoteorioihin.[38] Marko Ampujan ja Mikko Poutasen mukaan perussuomalaiset eivät ole hyödyntäneet kaikkein mielikuvituksellisimpia kehitelmiä vaan heidän tapansa on pikemminkin sekoittua niihin. Salaliittoajattelusta nousseet ilmaisut pyritään pukemaan tilastojen ja tutkimuksen kaapuun.[26]

Tutkija Niko Pyrhösen mukaan perussuomalaisten tapa puhua väestönvaihdosta on itsessään ongelmallista, vaikka salaliittoteoriaan ei uskoisikaan. Tällöin muuttoliikkeen haasteisiin ”pyritään löytämään ratkaisu hyökkäämällä tiettyjä ihmisiä vastaan ja vihjaamalla, että nämä ihmiset tekevät sen väestönvaihdon.” Ilmaus on myös keino suojautua todelliselta keskustelulta. Väestössä tapahtuvia muutoksia on mahdollista kuvailla asiallisilla ja tieteellisillä ilmaisuilla, jotka mahdollistaisivat laajemman ryhmän osallistumisen keskusteluun.[5] Tuija Saresman mukaan ei ole kovin uskottavaa, että väestönvaihdos-termiä käyttävät puoluejohtajat eivät olisi tietoisia käsitteen taustoista. Sanan toistuva viljeleminen normalisoi sen käyttöä. Samaan aikaan puolustaudutaan väittämällä, että käsite on ”tilastollinen tosiasia” ja siten häivytetään siihen sisältyvää rasismia. Samaa termiä käytetään valkoisten kansanmurhasta puhuvissa teorioissa. Riikka Purra on pyrkinyt puhumaan väestönvaihdon yhteydessä kielestä ja kulttuurista, mutta puolueen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa esiin nostetaan juuri Euroopan ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat. Kulttuurirasismissa sana ”rotu” korvautuu ”kulttuurilla”.[38]

Kulttuurintutkija Juha Raipolan mukaan verkossa käydyt kulttuuri- ja kertomussodat ovat osa radikaalioikeiston vallankäyttöä. Sen tavoitteena on häiritä ja rikkoa yhteiskuntakoneistoa ja demokratiaa. Kulttuurisodan lietsojat pyrkivät hämärtämään julkista keskustelua tuottamalla siihen tulkinnallisia epävarmuuksia ja heikentämään yhteiskunnallisia instituutioita. Keinoina ovat vastakertomukset, uhriutuminen ja provokaatiot. Raipolan mukaan laitaoikeiston poliittisessa viestinnässä käytetään tarinallista kehystä, jonka mukaan yhteiskunta on rappion tiellä. Gender-ideologia rikkoo perinteiset arvot ja vihervasemmistolaisuus ja wokeismi ovat sumentaneet radikaalioikeiston kriitikkojen ajattelun. Kritiikkiin suhtaudutaan ironialla ja kyynisyydellä. Väestönvaihtopuhe on Raipolan mukaan esimerkki ”hukuttamisstrategiasta”: julkisuuteen pyritään tuottamaan niin suuri määrä erilaista totuusarvoltaan epäselvää materiaalia, että tosiasiat hukkuvat ristiriitaisilta näyttävien tulkintamahdollisuuksien alle.[105]

Journalismi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeistopopulistien harjoittamaa tieteellisen tutkimustiedon hylkäämistä ja ”vaihtoehtoisten faktojen” tarjoamista on kuvattu sanonnalla totuudenjälkeisestä ajasta. Tosiasioiden arvo julkisessa keskustelussa on vähentynyt henkilökohtaisiin uskomuksiin verrattuna.[38] Tutkijoiden mukaan salaliittoteorioita ei esitetä aina täysin vakavissaan. Poliittiset salaliittoväitteet voivat ilmetä eräänlaisena trollauksena. Tavoitteena ei ole edes saada muita vakuuttuneeksi, vaan syödä julkisesta keskustelusta tilaa vaihtoehtojen järkiperäiseltä pohdinnalta. Suomessa tällaisen ilmiön toi edustukselliseen politiikkaan erityisesti perussuomalaiset.[26]

Äärioikeiston verkkovaikuttamisesta kirjoittanut toimittaja Johanna Vehkoo huomautti vuonna 2020, että kun jokin asia on esitetty totena ja se on iskostunut kuulijan mieleen, käsitystä on erittäin vaikea muuttaa. Toimittajat eivät ole aina osanneet tunnistaa poliittista trollausta. Provokaatioilla ja harhaanjohtavilla viesteillä pyritään nostamaan oma asia suurempaan julkisuuteen. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa salaliittoteorioita levittävillä sivustoilla on varsin pieni yleisö, mutta poliittiset mielipidevaikuttajat ja perinteiset tiedotusvälineet nostavat niiden väitteitä julkisuuteen. Poliitikko voi vihjailemalla vahvistaa väestönvaihdon kaltaista salaliittoteoriaa ilman, että hänen voidaan suoraan väittää tukevan sitä. Vehkoon mukaan tiedotusvälineissä tarvittaisiin keskustelun manipuloinnin tunnistamista ja puheenaiheiden todellisen yhteiskunnallisen merkityksen avaamista.[106]

Väestömuutokset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Niko Pyrhösen mukaan väestönmuutoksiin ei viitata väestönvaihtona missään tieteellisessä tutkimuksessa. Käsite on vakiintunut vain salaliittoteorian nimityksenä.[107] Tutkija Pasi Saukkosen mukaan väestönvaihto-termillä pyritään tarkoitushakuisesti tuottamaan mielikuvia, jotka ajavat salaliittoteorioiden ja ääriliikkeiden asiaa. ”On ihan selvää, mihin poliitikot pyrkivät vetoamalla tilastoihin. Väestönvaihto-termillä välitetään tiettyä viestiä, mutta ei haluta jäädä kiinni suorista yhteyksistä ryhmittymiin tai ideologioihin.”[65] Aluekehityksen asiantuntija Timo Aron mukaan väite väestönvaihdosta Suomessa vaikuttaa ”aika absurdilta”.[108] Suomen väkiluku tulee nykyisen syntyvyyden tasolla laskemaan ilman maahanmuuttoa.[109] Aron mukaan Suomessa tavoiteltu työperusteisen maahanmuuton määrä toteutui ensi kerran vuonna 2022. Jos työperusteisen maahanmuuton määrä jatkuisi samanlaisena, Suomen huolet huoltosuhteesta ja ja väestön vähenemisestä johtuvasta talouden taantumisesta poistuisivat ajan myötä.[108]

Yhteiskunta ja globalisaatio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Taloustieteilijä John Rapleyn mukaan maailman väestösuhteet eivät ole muuttuneet vastakkaisiksi vaan palautuneet entiselleen. Rapleyn mukaan länsimaiden hallitukset olisivat voineet vastata globalisaatioon verottamalla tilanteesta hyötyviä yhtiöitä ja jakamalla saadut tulot koko yhteiskunnan hyväksi. Valtiot olisivat voineet tukea koulutusta, palkkatasoa ja hyviä työolosuhteita. Sen sijaan valtioiden vastaus oli päinvastainen. Rapleyn mukaan siirtolaiset eivät vieneet länsimaiden työväenluokan työpaikkoja vaan länsimaiden valtaapitävät hylkäsivät työväen. Keski- ja yläluokkainen eliitti ei kehittänyt hyvinvointivaltiota vaan jätti vähäisen koulutuksen varaan jääneet oman onnensa nojaan. Väestönvaihtoteoria on ilmentymä siitä, miten syrjäytetyt on saatu syyttämään tilanteestaan toista sorrettua ryhmää ja samaan aikaan tilanteesta vastuulliset ”myöntävät itselleen uuden veronalennuksen”.[18]

Yhteiskuntafilosofi Mark R. Reiffin mukaan sekä väestönvaihto-salaliitto että oletus ei-ohjatusta väestönmuutoksesta nojaavat samoihin väitteisiin ja arvoihin. Halu suojella etnistä ja uskonnollista puhtautta puetaan väitteeseen väestönvaihdoksesta. Reiffin mukaan monet näkevät etnisten ryhmien välisen tasa-arvon nollasummapelinä. Hänen mukaansa on kuitenkin näyttöä siitä, että syrjivien asenteiden ja käytäntöjen vähentäminen hyödyttää myös valtaväestöä. Rasismi taas vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Reiffin mukaan liberalismin sitoutuminen tasa-arvoon johtaa etuoikeuksien ajatuksen hylkäämiseen. Reiffin mielestä oikea ratkaisu olisi rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kaventaminen.[110]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Camus, Jean-Yves & Lebourg, Nicolas: Far-Right Politics in Europe. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2017. ISBN 978-0-674-97153-0. (englanniksi)
 • Davey, Jacob & Ebner, Julia: The ’Great Replacement’: the violent consequences of mainstreamed extremism (PDF) 2019. London: Institute for Strategic Dialogue. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 • Eiríkur Bergmann Einarsson: Conspiracy & Populism. The Politics of Misinformation. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-90359-0. (englanniksi)
 • Miller-Idriss, Cynthia: Hate in the Homeland. The New Global Far Right. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2020. ISBN 978-0-691-20383-6. (englanniksi)
 • Hyvönen, Ari-Elmeri & Pyrhönen, Niko (toim.): Salaliittoteorioiden politiikat. Yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia. Tampere: Vastapaino, 2023. ISBN 978-952-397-029-8.
 • Walle, Alf H.: True Believers and the Great Replacement. Understanding Anomie and Alienation. London: Routledge, 2023. ISBN 978-1-032-42800-0. Google Books. (englanniksi)
 • Önnerfors, Andreas & Krouwel, André (toim.): Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe. London: Routledge, 2021. ISBN 978-0-367-50068-9. (englanniksi)

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. a b ”The ’great replacement’ is currently the leading far-right conspiracy theory of demographic change. It argues that there is an intentional, global plan orchestrated by national and global elites to replace white, Christian, European populations with nonwhite, non-Christian ones.” Miller-Idriss 2020, s. 9.
 2. ”The conspiracy theory fosters the belief that leftist and Jewish elites are engineering the ethnic and cultural replacement of white populations with non-white immigrants that will lead to a ’white genocide.’” ”– – versions of replacement theory have reached mainstream audiences through certain conservative media channels and political exponents.” Explainer: What is ’The Great Replacement’ and what are its origins? 16.5.2022. Reuters. Arkistoitu 16.1.2024. Viitattu 17.9.2023. (englanniksi)
 3. a b c ”One of the most potent conspiracy theories evoked by right-wing extremists, politicians, and commentators is the “Great Replacement”—the conspiracy arguing that there is an attempt to replace the White autochthonous population with non-Western immigrants.” ”First, such ideas are no longer limited to the outer fringes of the public discourse, as the proponents of this conspiracy can now be found in mainstream politics, the media, and the general public (Bellware, 2019).” ”In recent years, the ’Great Replacement” conspiracy has not only gained prominence among right-wing extremists but has also found a foothold among right-wing populist political parties in Europe.” Obaidi, Milan ym.: The ”Great Replacement” conspiracy: How the perceived ousting of Whites can evoke violent extremism and Islamophobia Group Processes & Intergroup Relations. 6.8.2021. Arkistoitu 15.9.2023. Viitattu 15.9.2023. (englanniksi)
 4. a b c Supo 2020 vuosikirja (PDF) Supo. Arkistoitu 4.10.2023. Viitattu 26.3.2023.
 5. a b c d e f g h i Niemi, Liisa: Supo varoitti väestönvaihtoteoriasta jo vuonna 2021 Helsingin Sanomat. 2.7.2023. Arkistoitu 4.8.2023. Viitattu 5.7.2023.
 6. a b Juonala, Jouko: Kommentti: Supon varoitukset on syytä ottaa vakavasti – ”väestönvaihtoteoria” on vaarallista huuhaata Ilta-Sanomat. 23.3.2021. Arkistoitu 4.10.2023. Viitattu 27.6.2023.
 7. Äärioikeistolainen ideologia terrorismin näkökulmasta Supo. Arkistoitu 3.3.2024. Viitattu 21.5.2024.
 8. a b Kononen, Mari: Näin Supo kommentoi väestönvaihtoteoriaa Ilta-Sanomat. 5.7.2023. Arkistoitu 12.1.2024. Viitattu 20.8.2023.
 9. 7656/YLE/21 2021. Julkisen sanan neuvosto. Arkistoitu 15.9.2023. Viitattu 4.9.2023.
 10. a b c d Pörsti, Joonas: Kirjaessee: Euroopan identitaarit varoittelevat ”väestönvaihdosta” ja vaikuttavat populistiseen oikeistoon Ulkopolitiikka. 5.12.2019. Arkistoitu 28.7.2023. Viitattu 22.2.2020.
 11. a b c d e Kotonen, Tommi: Väestönvaihto ja hiljainen vastavallankumous Agricola. 1.4.2021. Arkistoitu 17.5.2023. Viitattu 3.7.2023.
 12. a b c Torvinen, Pekka: Analyysi: Väestönvaihto on salaliittoteoria, mutta se ei estä perussuomalaisten johtoa käyttämästä sanaa Helsingin Sanomat, Nyt. 5.7.2019. Arkistoitu 22.12.2023. Viitattu 22.2.2020.
 13. ”a conspiracy that believes the white race is under threat of extinction. While a similar theory was prevalent in Nazi Germany and has been promoted by white nationalists for decades, it was popularized through Renaud Camus’s 2011 book The Great Replacement, which claimed Muslims in France were destroying French civilization and culture.” Great Replacement Translate Hate Glossary. American Jewish Committee. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 17.9.2023. (englanniksi)
 14. a b c d Koli, Karl: Tällainen on supon vaarallisena pitämä väestönvaihtoteoria Iltalehti. 1.7.2023. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 5.7.2023.
 15. McAuley, James: How Gay Icon Renaud Camus Became the Ideologue of White Supremacy The Nation. 17.6.2019. Arkistoitu 6.2.2020. Viitattu 26.2.2024. (englanniksi)
 16. a b c Walle 2023, s. 34–35.
 17. Camus, Renaud: Le Grand Remplacement. Neuilly-sur-Seine: Reinharc, 2011. ISBN 978-2-35869-031-7. (ranskaksi) Epilogi. 2. laitos: Plieux: Renaud Camus, 2012. ISBN 979-10-91681-02-5.
 18. a b Rapley, John: The ungreat replacement Aeon. 19.7.2022. Arkistoitu 14.7.2023. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 19. Camus, Renaud: You Will Not Replace Us. Plieux: Chez l’auteur, 2018. ISBN 979-10-91681-57-5. Teoksen verkkoversio (PDF). (englanniksi)
 20. a b c d e f g Williams, Thomas Chatterton: The French Origins of ”You Will Not Replace Us” The New Yorker. 27.11.2017. Arkistoitu 30.11.2023. Viitattu 16.7.2023. (englanniksi)
 21. a b c Bullens, Lara: How France’s ’great replacement’ theory conquered the global far right France24. 8.11.2021. Arkistoitu 18.1.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 22. a b c d e f g h Wolin, Richard: ”The Leprosy of the Soul in Our Time”: On the European Origins of the ”Great Replacement” Theory Los Angeles Review of Books. 4.8.2022. Arkistoitu 25.12.2023. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 23. a b Becker, Paul J. & Jipson, Art: Replacement theory isn’t new The Conversation. 25.5.2022. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 24. a b Weitzmann, Marc: The Global Language of Hatred Is French (vaatii rekisteröitymisen) Foreign Affairs. 1.4.2019. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 25. Davey & Ebner 2019, s. 8.
 26. a b c d e f g Ampuja, Marko & Poutanen, Mikko: Salaliitoteoriat ja trollauspolitiikka oikeistopopulistisina viestintästrategioina. Teoksessa Hyvönen & Pyrhönen 2023.
 27. a b c Courouble Share, Stéphanie & Rasplus, Valéry & Corcos, Jean: Le soutien de Renaud Camus à Marine Le Pen doit faire réfléchir les membres de la communauté juive Le Monde. 3.5.2017. Arkistoitu 17.7.2023. Viitattu 16.7.2023. (ranskaksi)
 28. a b c d e f Duignan, Brian: Replacement theory Encyclopaedia Britannica. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 26.3.2023. (englanniksi)
 29. Kaaro, Jani: Muslimitko sitten jyräävät meitin? Yle uutiset. 29.11.2020. Arkistoitu 25.7.2023. Viitattu 16.5.2022.
 30. a b c d e Rose, Steve: A deadly ideology: how the ’great replacement theory’ went mainstream The Guardian. 8.6.2022. Arkistoitu 18.1.2024. Viitattu 6.7.2023. (englanniksi)
 31. a b Camus & Lebourg 2017, s. 206–207.
 32. a b Eiríkur 2018, s. 127–128.
 33. Eirikur Bergmann: The Eurabia Conspiracy Theory. Teoksessa Önnerfors & Krouwel 2021.
 34. a b Miller-Idriss 2020, s. 10.
 35. Ahmed, Nafeez: ’White genocide’ theorists worm their way into the West’s mainstream Le Monde Diplomatique. 25.3.2019. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 16.5.2022. (englanniksi)
 36. a b c Hernandez Aguilar, L. M.: Memeing a conspiracy theory: On the biopolitical compression of the great replacement conspiracy theories Ethnography. 4.1.2023. Viitattu 17.8.2023. (englanniksi)
 37. Boeselager, Matern: Rechtsextreme versuchen gerade verzweifelt, das Christchurch-Massaker umzudeuten Vice. 19.3.2019. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 16.5.2022. (saksaksi)
 38. a b c d e Saresma, Tuija: Perussuomalaiset ja väestönvaihto – kulttuuri, rotu ja sukupuoli salaliittoteoriassa. Teoksessa Hyvönen & Pyrhönen 2023.
 39. Qué es el ”plan de Kalergi”, la teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea BBC Mundo. 22.10.2018. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 16.5.2022. (espanjaksi)
 40. Korhonen, Petri: ”Suomessa on käynnissä väestönvaihto, juutalaiset ovat kaiken takana ja aseellinen kapina on tarpeen” Seura. 7.1.2020. Arkistoitu 6.7.2023. Viitattu 27.6.2023.
 41. Coudenhove-Kalergi, Richard: Praktischer Idealismus, s. 22–23. Wien: Leipzig: Paneuropa Verlag, 1925. Teoksen verkkoversio (viitattu 16.5.2022). (saksaksi)
 42. Barnes, Milena: Graffiti reveals the hidden depths of antisemitism in Ireland Trinity News. 18.10.2019. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 19.8.2023. (englanniksi)
 43. a b Wilson, Andrew: Fear-Filled Apocalypses: The Far-Right’s Use of Conspiracy Theories (Internet Archive) 27.3.2019. Oxford Research Group. Arkistoitu 4.4.2019. Viitattu 16.7.2023. (englanniksi)
 44. a b c Puschmann, Cornelius ym.: RPC-Lex: A dictionary to measure German right-wing populist conspiracy discourse online Convergence (Lond). 28.8.2022. Arkistoitu 4.10.2023. Viitattu 219.2023. (englanniksi)
 45. Sarasti, Kristiina: Amerikka ensin -kiihkoilijoiden mukaan käynnissä on ”valkoisten kansanmurha” Yle.fi. 7.1.2023. Arkistoitu 25.5.2023. Viitattu 7.1.2023.
 46. a b Goetz, Judith: ’The Great Replacement’: Reproduction and Population Policies of the Far Right, Taking the Identitarians as an Example DiGeSt – Journal of Diversity and Gender Studies. 1/2021. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 17.8.2023. (englanniksi)
 47. Buncombe, Andrew: Inside the data that debunks the ’Great Replacement’ theory The Independent. 16.5.2022. Arkistoitu 18.1.2024. Viitattu 5.7.2023. (englanniksi)
 48. a b Wilson, Jason & Flanagan, Aaron: The racist ’great replacement’ conspiracy theory explained 17.5.2022. Southern Poverty Law Center. Arkistoitu 4.12.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 49. a b c Ekman, Mattias: The great replacement: Strategic mainstreaming of far-right conspiracy claims Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. Volume 28, Issue 4 (6.5.2022). Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 50. a b c d e f g h i j k l m n o Romsi, Vilma & Pyy, Tomi: Julkkisjuontaja jankutti ”väestönvaihdosta” 400 kertaa – näin äärioikeisto istutti salaliiton ihmisten mieliin USA:ssa ja Ranskassa Yle uutiset. 6.7.2023. Arkistoitu 6.7.2023. Viitattu 6.7.2023.
 51. a b c d Reeve, Elle: How White ’replacement theory’ evolved from elderly racists to teens online to the alleged inspiration for another racist mass homicide CNN. 21.5.2022. Arkistoitu 5.8.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 52. Peltonen, Elias: Suuryritykset keskeyttävät mainostamisen Elon Muskin X-viestipalvelussa – Valkoinen talo tuomitsi Muskin some-viestin Yle uutiset. 18.11.2023. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 18.12.2023.
 53. ”The Great Replacement:” An Explainer 19.4.2021. New York: Anti-Defamation League. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 54. a b c The ’Great Replacement’ Theory, Explained (PDF) joulukuu 2021. National Immigration Forum. Arkistoitu 21.1.2024. Viitattu 14.7.2023.
 55. Walle 2023, s. 71.
 56. a b Rosen, David: The ”Mass Man” and the Specter of Fascism Counterpunch. 20.10.2022. Arkistoitu 22.7.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 57. a b Chotiner, Isaac: Making Sense of the Racist Mass Shooting in Buffalo The New Yorker. 15.5.2022. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 16.7.2023. (englanniksi)
 58. Misogyny is a Powerful Undercurrent of the ”Great Replacement” Conspiracy Theory 23.7.2021. Anti-Defamation League. Arkistoitu 7.11.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 59. Galloway, Brad & Noulty, Jamie & Amarasingam, Dr. Amarnath: The Great Replacement and the Far-Right Music Scene 31.5.2022. Global Network on Extremism & Technology. Arkistoitu 22.7.2024. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 60. Huusko, Jukka: Unkarin Orbán pelotteli ”väestönvaihdolla” ja patisti eurooppalaisia synnytystalkoisiin Helsingin Sanomat. 6.9.2019. Arkistoitu 25.7.2023. Viitattu 22.2.2020.
 61. Berkowitz, Roger: The Great Replacement in Hungary Amor mundi. 8.6.2021. The Hannah Arendt Center for Politics and Humanities, Bard College. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 62. a b c Cammarata, Sarah: Mainstreaming Far-Right Conspiracies: Éric Zemmour’s Discourse as a Case Study 27.1.2023. Global Network on Extremism & Technology. Arkistoitu 18.1.2024. Viitattu 17.9.2023. (englanniksi)
 63. Montvalon, Jean-Baptiste de: Les théories du complot bien implantées au sein de la population française Le Monde. 7.1.2018. Arkistoitu 6.12.2023. Viitattu 24.7.2023. (ranskaksi)
 64. 67% de Français inquiets par l’idée d’un «grand remplacement», selon un sondage Le Figaro. 21.10.2021. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 16.5.2022. (ranskaksi)
 65. a b Koivuniemi, Sanni: Väestönvaihto on tuttu sana myös ruotsi­demokraattien suusta (tilaajille) Suomen Kuvalehti. 13.7.2023. Arkistoitu 4.8.2023. Viitattu 13.7.2023.
 66. Vasantola, Satu: Valon soturit Helsingin Sanomat. 9.4.2022. Arkistoitu 26.3.2023. Viitattu 26.3.2023.
 67. Väestönvaihto salaliittoteoriaa? – Juuri sitä harjoitellaan viranomaisten valmiusharjoituksessa Pohjois-Suomessa UMV-lehti. 23.8.2021. Arkistoitu 25.7.2023. Viitattu 15.5.2022.
 68. Suomea koskeva raportti (viides raportointikierros) (PDF) (s. 18) 10.9.2019. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI). Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 29.8.2023.
 69. Rimpiläinen, Tuomas: Pekka Katajan murhayritykseen osallistunut Juha Lindroos kirjoitti aktiivisesti Hommaforumille ja syytti Suomen ongelmista ”feminiinisyyttä” Yle uutiset. 17.2.2023. Arkistoitu 6.7.2023. Viitattu 27.6.2023.
 70. FINSCI selvitti salaliittoteoriauskomuksia www.finsci.fi. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 6.7.2023.
 71. Tomperi, Tuukka: Salaliittoteoriat Niin & näin. 4/2022. Arkistoitu 26.12.2023. Viitattu 16.7.2023.
 72. a b Rimpiläinen, Tuomas: Lahden terrorismiepäillyt uskoivat ”väestönvaihtoon” – apulaisvaltakunnansyyttäjä kehottaa myös poliitikkoja harkitsemaan kielenkäyttöään Yle uutiset. 31.8.2023. Arkistoitu 12.9.2023. Viitattu 7.9.2023.
 73. Rautio, Marjatta: Yllätyskäänne Suomen ensimmäisessä äärioikeiston terrorismijutussa – aseita valmistanut päätekijä tyytyi tuomioon Yle uutiset. 28.11.2023. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 18.12.2023.
 74. Heikkinen, Vesa: Rasismia ja retoriikkaa Tieteessä tapahtuu. 16.2.2023. Arkistoitu 26.3.2023. Viitattu 26.3.2023.
 75. Koskinen, Mika: Kokoomuksen Rydman: ”Jos Euroopan väestö vaihtuu nopeaan tahtiin toiseksi, tuloksena on hyvin toisenlainen Eurooppa” Iltalehti. 10.10.2018. Arkistoitu 6.7.2024. Viitattu 5.7.2023.
 76. Tamminen, Jenni: Pöyristys Petteri Orpon sanoista leviää SDP:ssä (tilaajille) Uusi Suomi. 4.7.2023. Viitattu 5.7.2023.
 77. Härkönen, Anni: Rkp-nuorten puheenjohtaja ei usko Orpon hallituksen istuvan täyttä kautta Helsingin Sanomat. 4.7.2023. Arkistoitu 13.7.2023. Viitattu 5.7.2023.
 78. Nollatoleranssi rasismille pitää elää nyt todeksi (pääkirjoitus) Savon Sanomat. 12.7.2023. Arkistoitu 18.1.2024. Viitattu 18.1.2024.
 79. Mansfield, Erin & Woodall, Candy: Republican politicians all over the country have repeated the Great Replacement theory USA Today. 29.5.2022. Arkistoitu 12.1.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 80. a b Ali, Wajahat: Republicans Must Answer for ’Great Replacement Theory’ Violence The Daily Beast. 15.5.2022. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 23.7.2023. (englanniksi)
 81. Popli, Nik: How the ’Great Replacement Theory’ Has Fueled Racist Violence Time. 16.5.2022. Arkistoitu 29.9.2023. Viitattu 17.9.2023. (englanniksi)
 82. Kestler-D’Amours, Jillian: Great Replacement: The conspiracy theory stoking racist violence Al Jazeera. 18.5.2022. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 83. Desai, Shweta: Inside Hindutva’s Great Replacement Conspiracy 10.8.2022. Global Network on Extremism & Technology. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 84. Huttunen, Anni: Rakkaus-jihad: Intian oma väestönvaihtoteoria saattaa ratkaista maailman suurimmat vaalit Helsingin Sanomat. 27.3.2024. Arkistoitu 27.3.2024. Viitattu 27.3.2024.
 85. Jauhiainen, Johannes: Siirtolaisten asema Tunisiassa on tukala, ja EU:n kanssa tehty sopimus saattaa pahentaa sitä lisää – maan presidentti vihjailee väestönvaihdosta Kansan uutiset. 5.11.2023. Arkistoitu 18.12.2023. Viitattu 18.12.2023.
 86. Davey & Ebner 2019, s. 13.
 87. Raita-aho, Sanna & Lapintie, Nelli: Saksan joukkosurman epäilty tekijä levitti salaliittoteoriaa väestönvaihdosta Ilta-Sanomat. 20.2.2020. Arkistoitu 25.7.2023. Viitattu 16.5.2022.
 88. Winter, Jana & Dickson, Caitlin: Law enforcement warned of ’replacement’ theory-driven violence before Buffalo shooting Yahoo! News. 20.5.2022. Arkistoitu 17.11.2023. Viitattu 7.9.2023. (englanniksi)
 89. Farivar, Masood: What is the Great Replacement Theory? VOA. 18.5.2022. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 14.7.2023. (englanniksi)
 90. Germany spy chief warns that Russia is stoking anti-government sentiment (Euronews & AP) Euronews. 22.5.2023. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 19.7.2023. (englanniksi)
 91. Mäkinen, Jenny: Nämä kuusi piirrettä paljastavat salaliittoteorian MTV uutiset. 30.11.2022. Arkistoitu 11.7.2023. Viitattu 5.7.2023.
 92. Walle 2023, s. 36.
 93. Walle 2023, s. 39.
 94. Aiheesta myös esimerkiksi: Chini, Maïthé: Great replacement conspiracy: Protesters call for far-right debate at KU Leuven to be scrapped The Brussels Times. 13.3.2023. Arkistoitu 19.1.2024. Viitattu 19.7.2023. (englanniksi)
 95. Riikonen, Jose: Salaliittojen viehätys johtuu siitä, että aivoja ei kiinnosta totuus vaan selviytyminen pelottavassa maailmassa (tilaajille) Helsingin Sanomat. 21.8.2023. Viitattu 21.8.2023.
 96. Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023, s. 51. Helsinki: Sisäministeriö, 2020. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 16.5.2022).
 97. Weinberger, Sethc: Yes, Tucker Carlson’s Popularization of the Great Replacement Theory Deserves Blame for the Buffalo Massacre The UnPopulist. 25.5.2022. Arkistoitu 4.10.2023. Viitattu 23.7.2023. (englanniksi)
 98. Hershenov, Eileen B. & Greer, Ryan B.: Antisemitism and Threats to American Democracy Just Security. 26.1.2023. Reiss Center, New York University School of Law. Arkistoitu 10.1.2024. Viitattu 23.5.2023. (englanniksi)
 99. Pruden, Meredith L. ym: Birds of a feather: a comparative analysis of white supremacist and violent male supremacist discourses. Teoksessa Perry, Barbara & Gruenwald, Jeff & Scrivens, Ryan (toim.): Right-wing extremism in Canada and the United States, s. 221. Palgrave Hate Studies. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. ISBN 978-3-030-99803-5. Artikkelin verkkoversio (PDF). (englanniksi)
 100. Author Spotlight: A Conversation with Lawrence Rosenthal 15.9.2020. The New Press. Arkistoitu 22.7.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)
 101. Perussuomalaiset jäi yksin vastustamaan maahanmuuttoa (pääkirjoitus) Helsingin Sanomat. 9.2.2023. Arkistoitu 28.3.2023. Viitattu 26.3.2022.
 102. Ääripuhe voi kiihottaa väkivaltaisiin iskuihin (pääkirjoitus) Helsingin Sanomat. 23.7.2023. Arkistoitu 22.1.2024. Viitattu 23.7.2023.
 103. a b Sisättö, Vesa: Väestönvaihto-sana on vaarallinen kutsuhuuto Vihreä lanka. 13.4.2019. Arkistoitu 22.12.2024. Viitattu 16.5.2022.
 104. Sisäministerin rajut kirjoitukset kuohuttavat (STT) MTV uutiset. 4.7.2023. Arkistoitu 22.1.2024. Viitattu 5.7.2023.
 105. Raipola, Juha: Huomio, kaikki sortavat provokaattoria! Perussuomalaisten mediavaikuttamisen strategia Alusta. 11.8.2023. Arkistoitu 1.8.2023. Viitattu 7.9.2023.
 106. Vehkoo, Johanna: Media ei joko osaa tai halua tunnistaa oikeistopopulistien vedätyksiä Journalisti. 23.4.2020. Arkistoitu 6.7.2023. Viitattu 5.7.2023.
 107. Pantsu, Pekka: Väestönvaihdosta puhuminen oli Mari Rantaselta tietoinen valinta, arvioi tutkija: ”On olemassa lukematon joukko muita ilmaisuja” Yle uutiset. 1.7.2023. Arkistoitu 25.8.2023. Viitattu 5.7.2023.
 108. a b Laakkonen, Heli: Tilastot eivät tue väestönvaihtoteoriaa (STT) Ilta-Sanomat. 3.7.2023. Arkistoitu 13.7.2023. Viitattu 5.7.2023.
 109. Raeste, Juha-Pekka: Hurja lasku (tilaajille) Helsingin Sanomat. 25.3.2024. Viitattu 27.3.2024.
 110. Reiff, Mark R.: How important is white fear? Aeon. 28.6.2021. Arkistoitu 12.11.2023. Viitattu 21.7.2023. (englanniksi)

Kirjallisuutta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 • Bracke, Sarah & Hernández Aguilar, Luis Manuel (toim.): The Politics of Replacement. Demographic Fears, Conspiracy Theories, and Race Wars. Routledge Studies in Fascism and the Far Right. London: Routledge, 2023. ISBN 978-1-032-30406-9. (englanniksi)

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]